Een stevige basis

Opnieuw is een politicus er in al zijn nonchalance in geslaagd om zich denigrerend uit te laten over het basisonderwijs. De uitspraak over kerstfeestjes en voorlezen gaf een pijnlijke inkijk in het onderbewustzijn van onze minister-president. Excuses komen dan altijd te laat. Ondertussen wil minister Weyts in het kader van het lerarentekort dringend aan een herwaardering van het lerarenberoep werken …

Heel veel leraren staan met hart en ziel voor de klas en houden van hun job. Ze weten dat hun beroep aan de basis ligt van alle andere en dat zij het verschil kunnen maken. Zo lezen we het ook in de vele getuigenissen die de afgelopen jaren in de pers verschenen. Zo horen we het jullie vertellen op veel plaatsen in het COV. Ondanks alle miserie laat jij de kinderen niet in de steek, verzet jij met veel creativiteit en inzet bergen werk. Chapeau!

Toch voelen leraren zich niet gewaardeerd. Steeds minder zelfs. In geen enkel Europees land daalde het gevoel gewaardeerd te zijn zo sterk. Dat heeft ook een gevolg voor de manier waarop leraren zich als beroepsgroep gaan positioneren. Ze plooien zich op zichzelf terug. Het is “wij” tegen de wereld en vooral tegen “het beleid”.

Werk aan de winkel dus voor een minister die van de (her)waardering van het lerarenberoep een speerpunt van zijn beleid wil maken. Die waardering uit zich immers vooral in de manier waarop met het onderwijsveld wordt omgesprongen. Krijgen schoolteams genoeg autonomie en vertrouwen of zijn ze een speelbal van het beleid? Wordt er geluisterd naar de zorgen van scholen? Wordt er iets gedaan aan het hoge ziektecijfer en de werkdruk? Is er voldoende tijd voor overleg en samen school maken? Wordt de planlast écht aangepakt? Volstaan de werkingsmiddelen? Komt er een stevig leersteunplan dat het M-decreet vervangt?

Vandaag zijn het meer dan ooit moeilijke tijden. Angst om de eigen gezondheid en die van je naasten, zorgen om de organisatie van je school, verontwaardiging om een onsamenhangend beleid komen bovenop de andere bezorgdheden. Het zorgt voor onrust, onzekerheid en verontwaardiging. Jij wil kinderen een stevige basis geven. Het is vandaag meer dan ooit de plicht van alle beleidsverantwoordelijken om ook jou een stevige werkbasis te geven. Met onze onderhandelaars, inspraakbegeleiders, dienstverleners zetten we alles op alles om op dat vlak ook in 2022 duidelijke stappen vooruit te zetten.

Marianne Coopman

Zwart op wit uit Basis 11, 2021

Personalization