Update coronamaatregelen 20 mei 2020

Het Departement Onderwijs en Vorming communiceerde de laatste nieuwe afspraken rond de werking op school en in het CLB ten tijde van corona.
 

Aanpassing warmtemaatregelen

De zomer lijkt in het land. Water drinken, insmeren en schaduw opzoeken zijn belangrijk bij warme temperaturen. Maar hoe rijm je dat met de coronamaatregelen? En mag je met waterballonnen spelen? Lees waar je op moet letten en wat de alternatieven zijn. 
  

Rol CLB bij contactonderzoek

De CLB’s kregen een opdracht in het kader van contactonderzoek. Als een personeelslid positief test op COVID-19 en sinds twee dagen voor het begin van de symptomen nog op school kwam, contacteert het callcenter voor contactonderzoek de bevoegde CLB-arts. Hij of zij volgt het contactonderzoek in de schoolcontext op. Het CLB neemt de nodige maatregelen om de school en de betrokken personen te informeren en verder te adviseren. Een school hoeft dus zelf niets te ondernemen.
  

Ziekteattest bij afwezigheid wegens ziekte

Personeelsleden die ziek zijn, blijven thuis. De voorbije weken had je geen ziekteattest nodig om huisartsen niet te overbelasten. Voor afwezigheden wegens ziekte die vanaf woensdag 20 mei 2020 ingaan, bezorgen personeelsleden wel weer een ziekteattest aan de werkgever. Wie nu al met ziekteverlof is, hoeft geen attest met terugwerkende kracht te vragen. 
  

Inschrijven en school bezoeken

Inschrijven gebeurt op afstand. Wachtrijen en kampeertoestanden kunnen niet. De chronologie van de inschrijvingen moet altijd gerespecteerd worden. Scholen die al aangemeld hebben, kunnen gunstig geordende leerlingen fysiek inschrijven. Ze kunnen ook ouders en (kandidaat-)leerlingen op school ontvangen voor bijvoorbeeld een rondleiding. Die contacten zijn uitzonderlijk en mogen alleen doorgaan onder volgende voorwaarden: als er geen leerlingen op school zijn, op individuele afspraak, met maximaal 3 personen, volgens de veiligheidsmaatregelen en alleen voor wie verminderde toegang heeft tot digitale alternatieven. 
  

Geen koorts screenen bij aankomst op school

Meet de temperatuur van leerlingen en personeel niet bij aankomst op school. Dat is een medische handeling en geeft een vals veiligheidsgevoel. Koorts is ook geen goede parameter.
  

Openluchtklassen: maximaal 14 leerlingen

Als lessen in de buitenlucht plaatsvinden, blijven de afstandsregels en het maximum van 14 leerlingen per contactbubbel van toepassing. De bepaling in het Ministerieel Besluit rond trainen in groepen tot 20 personen geldt niet voor het onderwijs.
  

Speeltuigen in open lucht

De leerlingen mogen op school gebruik maken van speeltuigen in open lucht, op voorwaarde dat ze voor en na het spelen de handen wassen en dat er toezicht is. De toestellen hoeven na gebruik niet gereinigd te worden. 
 

Campagne mentaal welbevinden: Zorgen voor Morgen

Onderwijspersoneel is ook in coronatijden bekommerd om het welbevinden van leerlingen. Daarbij vergeten ze soms zichzelf. De nieuwe campagne ‘Zorgen voor Morgen’ van het Agentschap Zorg en Gezondheid helpt je om tijdens corona fit in je hoofd te blijven. En geeft tips om te zorgen voor kinderen en jongeren.

Projectoproep: zomerscholen

Onderwijsinstellingen, lokale besturen en provinciebesturen kunnen tot en met vrijdag 5 juni een projectvoorstel indienen bij de Vlaamse overheid om tussen 6 juli en 28 augustus 2020 een of meer zomerscholen te organiseren. COC formuleerde hier al een reactie op.
  
  
Op de website van Onderwijs Vlaanderen vind je een update over de personeelsmaterie in het kader van corona. Raadpleeg ze nu.

Voor meer informatie: check de richtlijnen voor scholen en CLB’s op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Personalization