Hersamenstelling lokale onderhandelingscomités 2019

Het Lokaal Onderhandelingscomité (LOC) is een belangrijk onderhandelingsorgaan binnen de scholen en centra van het gesubsidieerd vrij onderwijs. Vier jaar geleden, in 2015, vond de laatste hersamenstelling plaats. Omdat het mandaat van de leden vier jaar duurt, moet het LOC opnieuw samengesteld worden. Op vele plaatsen zal deze hersamenstelling gebeuren door middel van verkiezingen. 

In onderstaande documenten vind je meer informatie over de LOC-verkiezingen:
- Een mededeling van COC over de hersamenstelling van de LOC's waarin je praktische     informatie vindt
- Een model voor kiesreglement
- Een model voor de brief met de kandidatenlijst
- Een model voor de stopzetting van de procedure
- Een model voor het proces-verbaal met de samenstelling van het LOC
Kieskalender

Personalization