Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Waarom start COC met COnneCt?

Waarom start COC met COnneCt?

Personeel in onderwijs is geëngageerd. Ze geven zich elke dag voor de volle 100 procent om hun leerlingen, studenten en cursisten de best mogelijke vorming te bieden. Maar de personeelsleden staan onder druk. Ook al steken ze hun hart en ziel in hun job, toch stelt COC vast dat de verbinding van personeel met hun opdracht en de onderwijswereld steeds vaker op de proef wordt gesteld. Heel wat leraren en collega’s geven aan dat ze de werkdruk maar moeilijk kunnen dragen. Burn-out en andere psychosociale klachten zijn al lang geen zeldzaam fenomeen meer. De lerarenopleidingen boeten in aan populariteit en minder afgestudeerden trekken ook daadwerkelijk richting onderwijs. Meer en meer onderwijsmensen zetten hun carrière in andere sectoren verder. En dat terwijl het lerarentekort alsmaar nijpender wordt! 

COC voelt dat er nood is aan begeleiding voor personeelsleden die de connectie met hun opdracht of met de mensen waarmee ze samenwerken voelen afnemen. Daarom breiden we onze dienstverlening uit met COnneCt. We willen het functioneren in onderwijs optimaliseren en waar nodig herstellen. Zo dragen we een steentje bij aan de oplossing van het lerarentekort. We willen de expertise die er is, waarderen en zoveel mogelijk in het onderwijs houden.

Kom meer te weten over COnneCt:

Knop COnneCt-brochure
Knop COnneCt-blog

Hoe kan je COnneCt bereiken?

Via mail: connect@acv-csc.be

Via telefoon:

  • Gert: 02 244 36 78
  • Ann: 02 244 36 79

Via chat:

  • Op dinsdag van 16 uur tot 18 uur
  • Op donderdag van 16 uur tot 18 uur
  • Op niet-vastgelegde momenten

Chat met COnneCt

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.