Wie zijn de COnneCt-begeleiders?

De twee COnneCt-begeleiders, Theo en Gert, hebben pakken ervaring in samen school maken. Ze stellen zich graag even voor.

Theo Kuppens

Theo Kuppens

“Na een twintigtal jaar gewerkt te hebben als leraar en leerlingenbegeleider in de derde graad bso en tso, zette ik in 2005 de stap naar het beleidsteam van een aso-bso-tso-school. In 2011 ging ik aan de slag bij de Ouderkoepel van het Vrij Onderwijs, eerst als medewerker secundair onderwijs, later als coördinator. Bij COnneCt sluit ik mijn professionele cirkel harmonisch af. Ik startte als leraar en eindig bij de leraar die een ‘onderwijsthuis’ moet vinden voor zichzelf, het schoolteam, de leerlingen en hun ouders.”

Gert Maene

Gert Maene

“Ik startte mijn onderwijscarrière als opvoeder in een internaat. Een paar jaar later ging ik fulltime als leraar aan de slag, om vervolgens lid te worden van het beleidsteam van twee verschillende scholen. Binnen mijn functie merkte ik dat ik mijn personeelsleden niet altijd de nodige begeleiding en ondersteuning kon bieden. Voor deze problemen willen we met de nieuwe dienst een oplossing zoeken!”

Hoe kan je COnneCt bereiken?

Via mail: connect@acv-csc.be

Via telefoon:
Gert Maene: 02 244 36 78
Theo Kuppens: 02 244 36 79

Via chat: 
Op maandag en donderdag van 16 uur tot 18 uur
Op niet-vastgelegde momenten

Knop COnneCt-chat
Knop COnneCt-blog
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.