Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Formatief of summatief: nu al een positieve evaluatie voor onderwijspersoneel?

©Shutterstock

Het onderwijspersoneel zette zijn beste beentje voor tijdens de coronacrisis. COnneCt wil hen bedanken voor de inzet!

Corona maakt(e) te veel slachtoffers. Daar is iedereen het over eens. Corona bracht maatschappelijk ook één en ander te weeg. Wat doen we met die andere dreiging die ons nu in het onderwijs boven het hoofd hangt? Daar was al een lerarentekort maar door de vaak uitgebreide(re) taken en werkvoorwaarden die de coronacrisis met zich meebracht, dreigen nog heel wat meer onderwijspersoneelsleden kopje onder te gaan. Heeft men voldoende aandacht voor de zorgen van het onderwijspersoneel? 

Tijdige info waarin men de (in)spanningen van onderwijspersoneel erkent én bevestigt, bevordert de gedragenheid van een (preventief en curatief) beleid voor onderwijs, welzijn/gezondheid en veiligheid voor leerlingen én onderwijspersoneel.   

‘Nou, moe …’

We hebben te doen met de schooldirecteur in het journaal die na een oproep aan de ouders een allegaartje van wastafels en gootstenen kreeg. Zo kon ze de leerlingen vlotter hun handen laten wassen. Als diezelfde nood zich voordeed in wintertijd, had men een probleem. Koning winter zou het kluwen van aansluitingen met tuinslangen niet lang laten overleven. 

We hebben te doen met directies en preventieadviseurs die in snel tempo de steeds wisselende maatregelen wisten te vertalen naar de klas en schoolomgeving. Wat een creativiteit met weinig middelen!

We hebben te doen met de leraren die zich in sneltempo bijschoolden in (digitaal) aanloopleren, die veiligheidsmaatregelen concreet implementeren, die uitgebreidere toezichten verzorgen, die aan extra telefoonverkeer doen om toch maar alle leerlingen te bereiken, die het onderhoudspersoneel ondersteunen in hun niet te onderschatten taak, die onder de spanning gebukt gaan om in deze tijden leerlingvriendelijk én toekomstgericht te evalueren, die zich verplicht voelen zich ‘in te dekken’ tegen dreigende beroepscommissies, die in alsmaar wisselende lesroosters moeten werken … 

Het zijn spannende tijden voor onderwijspersoneel. En niet alleen voor hen.

Spannend

Onze Vlaamse minister van Onderwijs goochelt met onderwijsbegrippen als zouden die moeten toelaten het onderwijsverhaal van dit schooljaar galant af te ronden voor leerlingen, hun ouders en het onderwijspersoneel. Het mag geen verloren schooljaar zijn. Daarom verschijnen, samen met het aanloopleren of preteaching, de formatieve en summatieve toetsen in beeld. En er is ook een aardige leerweg afgelegd tot midden maart, toch?

De motor achter dat alles zijn en blijven de leraar en het voltallige schoolteam. Zij deden in stilte, maar intens door en hopen het schooljaar met een goed resultaat én gevoel te kunnen afronden. ‘Formatief’ geven wij het onderwijspersoneel alvast een positieve evaluatie. Het proces dat ze doorlopen, was en is niet eenvoudig. Integendeel. 

Op het einde van de rit, einde juni of begin juli, houden wij geen summatieve evaluatie van de leraren, want ze evolueerden heel positief, beschikken over alle competenties om nieuwe situaties het hoofd te bieden, tonen erg veel burgerzin, implementeerden positief kritisch, maar toch volgzaam wat werd gevraagd.

Jij bent het waard

Onderwijspersoneel heeft de laatste weken uitdrukkelijk laten voelen aan leerlingen en hun ouders dat ze ertoe doen. Smartschool barstte bij het begin van de lockdown uit zijn voegen doordat leraren massaal communiceerden. Ze deinsden niet terug voor het maken van didactische filmpjes over een wiskundig vraagstuk, een gerecht in het kader van een geïntegreerde proef, het instellen van een CNC-machine, het opzetten van een gezond coronaspel … Wie van de radar dreigde te verdwijnen of verdween, belde men op. Velen gingen zelfs op huisbezoek en ontdekten daarbij hoe gevoelsgeladen de beleefdheidsvraag ‘Hoe is’t?’ kan zijn.

COnneCt hoopt dat iedereen de inzet van onderwijspersoneel naar waarde zal schatten want corona zal nog lang nazinderen in onderwijs, met of zonder virus. ‘Uit leerlingen halen wat in hen zit’, zal bemoeilijkt worden door de bres die corona sloeg in de dijk van ons onderwijs en onze samenleving. Onder meer de economische welvaart zorgde voordien voor een uitstroom van ‘vroegtijdige schoolverlaters’. Door de nu verwachte economische crisis zal het onderwijs nieuwe kansen moeten creëren voor een leerlingenpopulatie die getekend is door corona en de naweeën ervan. Toekomstgericht krijgen onderwijspersoneelsleden daarom nu al van ons een positieve formatieve evaluatie. Hopelijk krijgen ze alle middelen, de kansen en het krediet om hun missie waar te maken, om het verschil te blijven maken voor een kostbare en kwetsbare (corona)generatie.

Heb je een vraag voor COnneCt of nood aan een gesprek? Neem contact op!
Knop COnneCt-chat
Benieuwd naar meer tips van COnneCt? Bekijk het overzicht van alle artikels die je kunnen helpen bij je functioneren in onderwijs.
Knop COnneCt-blog

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.