Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Dag COnneCt

COnneCt-begeleider Theo Kuppens neemt naar aanleiding van zijn pensioen afscheid van de dienst die hij mee uit de grond stampte.

Dag COnneCt,

Het lijkt alsof het gisteren was dat COC jou, COnneCt, in de startblokken zette. Intussen zijn we twee jaar verder. 

In het Vlaamse onderwijslandschap ben jij een vreemde eend in de onderwijsbijt. Vanuit een duidelijke en geëngageerde visie op onderwijskwaliteit ondersteun jij onderwijspersoneelsleden in hun functioneren. Het maakt voor jou niet uit van welke onderwijskoepel of overtuiging men is. Het gaat voor jou om de professional en de mens achter het onderwijspersoneelslid, waar ook. ‘Samen school maken’ is daardoor voor jou geen holle slogan. 

Geloof me, die insteek vind ik zalig. 

Nog zaliger is het te weten dat je stelt dat het onderwijspersoneelsleden allemaal om (de toekomst van) de leerlingen, studenten en cursisten gaat. Stuk voor stuk zijn ‘die van het onderwijs’ bekommerd om een niet altijd even makkelijk publiek.

Maar, de bekommernissen in hun functioneren gaan volgens jou verder. Zoveel omstandigheden – gewild en/of ongewild – halen onderwijspersoneelsleden mogelijk onderuit. Hun welbevinden en de daarmee gepaard gaande onderwijskwaliteit kregen of krijgen daardoor een knauw. 

Jouw zorg is aan die onderwijspersoneelsleden perspectief te bieden op een zinvol, haalbaar en doenbaar alternatief, bij voorkeur op hun school of in de onderwijswereld in het algemeen. Jij voorkomt zo de gevreesde naar ons inziens nog niet consequent genoeg aangepakte uitstroom van onderwijspersoneelsleden uit ons goede onderwijs.

Een onderwijsmens is volgens jou een zoeker en dat hoort ook zo: wat is het beste onderwijs voor wie in welke situatie? Ook voor zichzelf stellen heel wat onderwijspersoneelsleden een gelijkaardige vraag. Ik hoor daarbij het gemompel van Jan Publiek die zegt dat het dan om hun gemak gaat, eerder dan om onderwijskwaliteit. Niets is minder waar!

Gelukkige onderwijspersoneelsleden zijn volgens jou een garantie voor onderwijskwaliteit. De billijke taakverdeling, iemand erkennen in zijn sterktes, iemands kwetsbaarheid en context respecteren … zijn inderdaad belangrijke aandachtspunten voor het onderwijspersoneel en hun beleid. Pedagogisch-didactische referentiekaders mogen daarbij niet ontbreken, maar moeten gespeend zijn van machtsspelletjes van de directie naar het personeel en … omgekeerd. Onderwijskwaliteit en ieders welbevinden blijven, alweer, de norm. Zo werk je mee aan gezagvol onderwijs. Je kan een samen gedragen onderwijsproject niet afdwingen. Zoiets moet samen kunnen groeien.

Voor dat (gebrek aan) welbevinden in functioneren zorg jij, COnneCt, dat onderwijspersoneelsleden kunnen aankloppen bij jou. Dat is goed. 

In de meeste scholen staat volgens jou de beleidsdeur open voor onderwijspersoneelsleden, maar zij voelen er zich niet altijd welkom en gelukkig: héél vaak is er een gebrek aan tijd, oordelen zijn meteen klaar, onbekendheid met wat iemand doormaakt, verklaart veel onbegrip. Ook bij collega’s onderling. 

Er is met andere woorden een gedeelde verantwoordelijkheid om het welbevinden van elkaar te bewerkstelligen op een duurzame basis. 

Om aan dat alles tegemoet te komen, zou er volgens jou op elke school een spreekwoordelijke deur moeten zijn waar men in nood niet aan kan voorbijgaan zonder er binnen te gaan. In die (gezellige) gespreksruimte, in dat personeelsvriendelijke klimaat mag het onderwijspersoneelslid iemand verwachten die echt kan luisteren zonder dat men direct klaar staat met oordelen of enge ‘schoolse’ vooringenomenheid. 

Goed gevoerde een-op-een-gesprekken (vertrouwen gevend, elkaar wederzijds respecterend) betekenen dan een wereld van verschil. Meer nog, ze zouden de regel moeten zijn, zeker in de eerste jaren na aanwerving van onderwijspersoneelsleden: als het niet meezit, is de schroom om een probleem te bespreken immers toch zo groot … 

Scheelt er daarom iets in het beleidsvoerend vermogen van veel scholen en ons onderwijsbeleid in het algemeen? Waarom boezemt men zoveel vrees voor een goede babbel in? 

Beste COnneCt, jouw werk kan niet losstaan van onze samenleving in het algemeen. Bepaalde groepen in onze samenleving hebben geen hoge pet op van het werken in onderwijs. Het is goed dat jij niet meedoet aan die foutieve veralgemening want – naar analogie van Rutger Bregman – de meeste onderwijspersoneelsleden ‘deugen’ en worden erg gewaardeerd door de leerlingen en hun ouders. Met respect voor ieders verwachtingen en de daarmee samengaande taken timmer jij aan de weg van goed onderwijs voor iedereen én aan wederzijds begrip: tussen het schoolbeleid en de leraren en omgekeerd, tussen de leraren, de leerlingen en hun ouders en omgekeerd, tussen de samenleving en onderwijs en omgekeerd. Op die manier voelt een onderwijspersoneelslid zich bij jou niet gereduceerd tot een ‘carottier’ of ‘kritikaster’. Achter een vraag om hulp zie jij een bezorgdheid om goed onderwijs.

Ik wens jou, COnneCt, dat je overbodig wordt. Stel dat er in ons onderwijs professionals in HR aan de slag mogen gaan, dan is het probleem van ondersteuning in functioneren nog niet helemaal opgelost. Dat moet samengaan met een klimaat van echte participatie waarin iedereen doordrongen moet zijn van de juiste spelregels in het belang van om wie het gaat: de leerlingen, studenten, cursisten en hun rolmodel, in welke onderwijsfunctie ook. 

Heb je een vraag voor COnneCt of nood aan een gesprek? Neem contact op!
Knop COnneCt-chat
Benieuwd naar meer tips van COnneCt? Bekijk het overzicht van alle artikels die je kunnen helpen bij je functioneren in onderwijs.
Knop COnneCt-blog

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.