14/11 DKO - inspraakorganen

Meer informatie

Vorming inspraak voor de afgevaardigden van deeltijds kunstonderwijs, met op het programma onder andere het ABC van het Afzonderlijk Basiscomité, de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs en onderhandelen kan je leren.

Personalization