Alle langdurig tijdelijk werklozen hebben recht op beschermingspremie

Het ACV dringt erop aan om de de beschermingspremie voor de tijdelijk werklozen in  2021 uit te breiden tot alle werknemers die langdurig werkloos zijn. Nu is deze premie beperkt tot slechts een aantal sectoren, terwijl ook buiten die sectoren veel mensen langdurig tijdelijk werkloos zijn en hard getroffen worden door de crisis, in inkomen en perspectief op een job. Ze lijden een zeer stevig inkomensverlies.

Nu hebben enkel mensen recht op de beschermingspremie voor tijdelijk werklozen als ze werken in bedrijven die op 1 maart verplicht gesloten waren. Binnen de regering circuleert  een voorstel om dit uit te breiden tot de kappers en de barbiers (die op 1 maart open waren). 

Dat is voor een klein deel van de getroffenen een  oplossing. Heel wat langdurig tijdelijk werklozen blijven in  de kou staan. Nog merkwaardiger is dat net voor het paasreces een wet  is gestemd om wel steun te geven  (via nieuwe RSZ-verminderingen) aan de werkgevers van drie zwaar getroffen sectoren: hotelbedrijf, reissector en evenementensector, maar een deel van de werknemers van die sectoren worden wel uitgesloten van de beschermingspremie (reisbureaus, reisorganisatoren, toeleveranciers van de evenementensector zoals de traiteurs, organisatie van sportevenementen, campinguitbating en overige accommodaties).    

Daarom stelt het ACV voor alle langdurig tijdelijk werklozen recht te geven op de beschermingspremie, los van de sector waarin ze werken, maar op basis van de duur van hun werkloosheid.  En dat de regering bovendien de hand uitreikt naar de mensen die niet tijdelijk werkloos zijn maar gewoon werkloos. Ook zij blijven zwaar getroffen door de crisis en verdienen ook steun om uit de armoede te blijven.

Lees het persbericht van 16 april 2021: 'Alle langdurig tijdelijk werklozen hebben recht op beschermingspremie' (pdf).

Personalization