Mag Uber niet meer in het Brussels Gewest ?

Shutterstock free

Sinds maandag 1 maart wil het Brussels Gewest zijn ordonnantie uit 1995 strikt toepassen en overtreders straffen. Die verbiedt limousinechauffeurs om meteen ritten te aanvaarden via hun GSM (of elk ander ‘toestel voor radiocommunicatie’). Daardoor wordt dienstverlening via platformen als Uber en Heetch onmogelijk. Deze maatregel wekt woede en onbegrip op bij de meer dan 1000 werknemers uit de sector die daarin investeerden (bijvoorbeeld door de aankoop van een limousine).

Het Gewest zorgt voor de naleving van de toepasbare regelgeving. Dit kunnen we enkel toejuichen. 

Na het verbod op UberPop zette Uber een constructie op voor zijn limousinedienst  (of verhuur van auto’s met chauffeur) en bracht er meteen ook zijn taxidienst in onder. Dit is in strijd met de regelgeving zoals bleek uit het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 15 januari 2021.

Op die manier moet de officiële taxisector opboksen tegen oneerlijke concurrentie. De regels die de gebruikers beschermen werden omzeild. Deze platformen spoorden heel wat werknemers aan om te investeren in een activiteit die op los zand is gebouwd. 

Jammer dat de werknemers (van zowel de taxisector als de platformen) de dupe zijn van het getalm en de tegenstrijdige beslissingen van de regionale, nationale en Europese overheid. 
Deze beslissing was een gelegenheid bij uitstek voor een grondige denkoefening over de organisatie van de sector en over maatregelen om de werknemers die in het volste vertrouwen voor deze platformen werkten te laten overschakelen naar de taxisector of geleidelijk op zoek te gaan naar een alternatief. 

Dankzij tussenkomst van het ACV en het  CTT boog de Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie  (FOD Sociale Zaken) zich eind 2020 over het statuut van een Uber-chauffeur. Ze stelde vast dat de arbeidsvoorwaarden van de Uber-chauffeur onverenigbaar zijn met het statuut van zelfstandige. Uber moet dus zijn chauffeurs aangeven als loontrekkenden (of zijn werking compleet herzien zodat de chauffeurs echt als zelfstandige kunnen werken). 
De problematiek van het statuut van de chauffeurs speelt ook in de « officiële » taxisector. Op basis van de wettelijke criteria zijn heel wat taxichauffeurs schijnzelfstandigen of schijnloontrekkenden of bevinden ze zich in een schemerzone. 

Onze vraag is dus zowel simpel als complex : orde scheppen in de sector, de taxidiensten reorganiseren en er nieuwe spelers zoals de platformen in opnemen maar tegen strenge voorwaarden (om oneerlijke concurrentie te vermijden, zodat alle chauffeurs fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden hebben en de consumenten beschermd zijn). Goed geregelde en georganiseerde taxidiensten zijn een alternatief voor het individuele wagengebruik en creëren werkgelegenheid. 


Contactpersonen : 
ACV United Freelancers : Martin WILLEMS, 0491 29 84 78
ACV Transcom : Lorenzo MARREDDA, 0476 31 83 87
Collectif des Travailleurs du Taxi : Michaël ZYLBERBERG, 0496 61 41 07 

Wie zijn we : 
ACV United Freelancers is de dienst van het ACV voor zelfstandigen (in hoofd- en bijberoep), platformwerkers en andere freelancers; www.unitedfreelancers.be.  
ACV Transcom is de ACV-centrale voor de vervoerssector; www.lacsc.be/csc-transcom. 
Het Collectif des Travailleurs du Taxi (C.T.T.) is een vereniging van werknemers in de sector van het personenvervoer; https://www.facebook.com/Collectiftravailleurstaxi/ 

Personalization