De strijd tegen armoede is een absolute prioriteit

Maandag 28 september 2020 voeren de Vlaams-Brabantse afdelingen van ACV, ABVV en ACLVB, volledig coronaproof, online actie omdat de werkgevers de welvaartsenveloppe als pasmunt willen gebruiken bij de onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord (IPA) 2021-2022.

Voor het ACV, het ABVV en de ACLVB zijn uitkeringen geen kinderspel! De welvaartsenveloppe bevat een vast budget waarmee de sociale partners (met goedkeuring van de regering) uitkeringen kunnen verhogen bovenop de normale indexatie. De werkgevers willen dit debat voor een zoveelste keer koppelen aan de onderhandelingen over het IPA. Zo wordt de enveloppe gebruikt voor zaken waarvoor ze niet dient. En blijven mensen met een uitkering opnieuw in de kou staan.

Uitkeringen verdienen de volle aandacht, zowel van werkgevers als van politici. Daarom willen het ACV, het ABVV en de ACLVB dat:

 • de werkgevers een eerlijke houding aannemen wat betreft de welvaartsenveloppe
 • de regeringsonderhandelaars:
  • alle sociale uitkeringen minstens optrekken tot de armoedegrens
  • het wettelijk minimumpensioen van € 1.500 netto/maand invoeren
  • de bevriezing van de degressiviteit voor werkloosheids- en inschakelingsuitkeringen handhaven
  • de herfinanciering en het federale karakter van de sociale zekerheid garanderen
  • de herfinanciering van de openbare diensten en de gezondheidszorg garanderen

Dit alles omdat de strijd tegen armoede een absolute prioriteit is!

Lees ook zeker de getuigenissen van 4 moedige personen die vertellen hoe hun leven wordt bepaald door hun uitkering.

 

Wil je zelf ook mee actie voeren? Kopieer onderstaande tekst, plak de tekst in een mail en verstuur deze mail naar de werkgeversorganisaties VBO (info@vbo-feb.be), Unizo (ondernemerslijn@unizo.be) en de Boerenbond (Info@boerenbond.be).

 

Wij eisen van de werkgevers dat zij een eerlijke houding aannemen wat betreft de welvaartsenveloppe

En omdat de strijd tegen armoede voor ons een absolute prioriteit is, leggen we de regeringsonderhandelaars voor om:

 • alle sociale uitkeringen op te trekken tot minstens de armoedegrens;
 • het wettelijk minimumpensioen van € 1.500 netto/maand in te voeren;
 • de bevriezing van de degressiviteit voor werkloosheids- en inschakelingsuitkeringen te handhaven, ook voor artiesten;
 • de herfinanciering en het federale karakter van de sociale zekerheid te garanderen;
 • de herfinanciering van de openbare diensten en de gezondheidszorg te garanderen.

 

 

 

Personalization