Iedereen recht op tegemoetkoming woon-werk met openbaar vervoer

Goed nieuws.  Het ACV keurde vorig jaar het ontwerp van interprofessioneel akkoord voor 2019-2020 goed.  En zette daardoor het licht groen voor een nieuwe cao die het recht op terugbetaling voor het openbaar vervoer van en naar het werk uitbreidt tot werknemers die dicht bij het werk wonen.

Tot voor 1 juli 2020 was er voor bus, tram, metro of waterbus enkel een verplichte bijdrage van de werkgever bij een afstand van minimaal 5 kilometer.  In bepaalde sectoren was deze minimumafstand al afgeschaft. Vanaf 1 juli 2020 is elke werkgever in de privésector verplicht om tussen te komen in de kosten voor het openbaar vervoer van elke werknemer, dus ook onder deze minimumgrens van 5 kilometer. Iedereen heeft dus vanaf 1 juli 2020 een automatisch recht op terugbetaling van vervoerskosten met het openbaar vervoer. De tegemoetkoming van je werkgever bedraagt minimaal 71,8% van de kost, met een maximum van 34 euro per maand.  

Dit nieuwe voordeel is nog niet ruim bekend bij de werkgevers.  Dus zijn we niet zeker of alle werkgevers dit ook spontaan gaan toepassen vanaf juli.  Check even voor je collega’s en eventueel jezelf dat dit effectief ook vanaf juli al op de rekening komt.  Zo moet later geen regularisatie volgen.

Misschien zal de werkgever zelfs ervoor kiezen om de volle pot terug te betalen. De terugbetaling is interessant voor werkgever en werknemers, want ze is volledig vrijgesteld van belastingen. 

Personalization