Omwille van covid-19 zijn al onze dienstencentra voor onbepaalde tijd gesloten!  Om ACV provincie Antwerpen te contacteren (zie 'afspraak maken'): KLIK hier!

Politiek debat Sociale zekerheid 2030!

Hoe zal onze sociale zekerheid er in de toekomst uit zien? Zijn wij nog zeker over ons inkomen als 1/3 contracten tijdelijk is en 42% van de uitzendcontracten wordt ingevuld door jongeren? Bovendien heeft meer dan 30% van de jongeren tussen 15 en 24 jaar een deeltijdse job. Het leven met een pandemie heeft in het afgelopen jaar nogmaals aangetoond dat door al deze onzekere statuten jongeren vaak nog onvoldoende rechten hebben kunnen opbouwen om toegang te hebben tot de sociale zekerheid. Deze pandemie heeft ook een daling van het aantal werkenden in deze leeftijdsgroep veroorzaakt, en de jongerenwerkloosheidscijfers zagen er al niet goed uit.

De afgelopen jaren hebben we ook een afbouw van de sociale rechten voor jongeren gekend, bijvoorbeeld door het beperken van de inschakelingsuitkering in tijd. Het gevolg? Een verschuiving naar het leefloon.

Je bent jong en je wil wat. Onafhankelijk worden. Een eigen inkomen. Je toekomst kunnen opbouwen. Hoe zorgen we ervoor dat jongeren alle kansen hebben om een financiële onafhankelijkheid op te bouwen in een wereld van precaire statuten? Biedt de sociale zekerheid hier een antwoord op?

Jong ACV provincie Antwerpen gaat in debat met 5 politici over dit thema.

Wanneer: 6 mei, 19u30
Waar: Facebook livestream:
Debat: Sociale Zekerheid 2030 | Facebook
Wie: Imade Annouri (Groen), Hannes Anaf (Vooruit), Thijs Van Den Brande (CD&V), Willem-Frederik Schiltz (Open VLD), Lorin Parys (N-VA).
Moderator: Artak Poghosyan

ACV contact-bijblijfconsulent-920616

Personalization