Omwille van covid-19 zijn al onze dienstencentra voor onbepaalde tijd gesloten!  Om ACV provincie Antwerpen te contacteren (zie 'afspraak maken'): KLIK hier!

De sociale zekerheid is van ons

Wat?

De gezondheidscrisis volgend op de uitbraak van Corona heeft de ongelijkheid vergroot, maar desondanks stellen we vast dat de werkgeversorganisaties nog altijd niet het belang van sociaal overleg hebben ingezien. Zij weigeren namelijk om op tijd een gemeenschappelijk advies uit te brengen over de zogenaamde 'Welvaartsenveloppe'.  

Voor het ACV is de strijd tegen armoede zeker met de uitdagingen van vandaag, een absolute prioriteit.  Daarvoor leggen we de regeringsonderhandelaars voor om:

  • alle sociale uitkeringen op te trekken tot minstens de armoedegrens;
  • het wettelijk minimumpensioen van € 1.500 netto/maand in te voeren;
  • de bevriezing van de degressiviteit voor werkloosheids- en inschakelingsuitkeringen te handhaven, ook voor artiesten; de herfinanciering en het federale karakter van de sociale zekerheid te garanderen; de herfinanciering van de openbare diensten en de gezondheidszorg te garanderen.

    Tijd voor actie!
  • Bekijk hieronder onze 6 getuigenissen, die telkens werden gefilmd vanuit de optiek van ‘Dit-kan-mij-ook-overkomen-gevoel!’.
  • Dit worden stuk voor stuk krachtige getuigenissen, die het beeld van ‘profiteur’ ontkrachten én die duidelijk maken dat een sterke sociale zekerheid nodig is!
  • And last but not least: ‘De sociale zekerheid, ze is #vanons!’

Dit zijn onze 6 getuigen:

1.  Jean, 23 jaar, getuigt in naam van een vriendin die door de mazen van het net van de sociale zekerheid is gevallen:

klik hier

2. Ludo, 61 jaar, getuigt over een alleenstaande kennis die nauwelijks toekomt met haar ziekte-uitkering: klik hier

3.  Wilfried, 61, getuigt over zijn karig pensioen: klik hier

4.  Jeroen, 49 jaar, getuigt over wat hem overkomen is als jonge hartlijder: klik hier

5.  Nadine, 49 jaar, getuigt over haar job in het ziekenhuis, de personeelsdruk en de coronacrisis: klik hier

6.  Sonja, 61 jaar, getuigt over de financiële problemen die ze ondervindt omdat een deel van haar loopbaan in Nederland plaatsvond: klik hier

Personalization