Omwille van covid-19 zijn al onze dienstencentra voor onbepaalde tijd gesloten!  Om ACV provincie Antwerpen te contacteren (zie 'afspraak maken'): KLIK hier!

Een voorstel tot vereenvoudigde belastingaangifte

Shutterstock

Heel wat mensen krijgen een voorstel van verbeterde belastingaangifte van de belastingdienst. Dat betekent dat de belastingdienst zelf al een aantal gegevens voor je invulde. Dat is makkelijk, maar je controleert toch best een aantal dingen.

Als je online je belastingaangifte indiende, kan je de vereenvoudigde belastingsaangifte online bekijken. Log in op MyMinfin.bemet je eID-kaart van de 'itsme'-app. Op de startpagina zie je dat er een 'voorstel van verbeterdeigde aangifte' klaarstaat.

Als je op papier een aangifte hebt ingediend, krijg je een korte brief van de FOD Financiën met als hoofding 'voorstel van verbeterde aangifte'.

Wat je best controleert op het voorstel van verbeterde aangifte:in het voorstel van verbeterde aangifte kunnen wel een zaken vergeten worden. Dat blijkt uit de praktijk. Hieronder een aantal punten, die je kan overlopen. 

 Nakijken persoonsgegevens

 1. Indien u of uw partner gehandicaptof gedurende één jaar> 66% arbeidsongeschikt. Is code 1028/2028 aangekruist? Is uw kind gehandicapt,kijk de codes na. 
 2. fiscaal ten laste van de vrouwte nemen. Zelfs als u dit vorig jaar zo aangaf, zet de fiscus uw kind vaak ten laste van de man. U kunt de soort (eren) maar bij één partner ten laste nemen, maar kijk best even na of the fiscus jullie keuze gerespecteerd heeft
 3. Indien één van de kinderen> 4.160 € verdienten een vakantiejob zal hij of zij mogelijk in uw aangifte niet als persoon te laste staan. Kijk dit na want de fiscus houdt bij de inkomsten onderdompelen zelden rekening met de vrijstelling studentenarbeid.
 4. Indien uw soort bij u inwoont en werkzaam is in een beschutte werkplaatsis uw soort nog fiscaal ten laste van u, kijk best na dit ook zo op uw vooraf ingevulde aangifte staat
 5. Indien u samenwoont met ouders van grootoudersouder dan 65 jaar kunt u deze mogelijks ten laste nemen. Kijk dit na, want dit staat normaal gezien niet in de vooraf ingevulde aangifte
 6. Bij overlijdenvan uw partner belast de fiscus u as alonestaande. U hebt echter ook het recht om samen met uw overleden partner belast te worden, wat voordeliger kan zijn. Daartoe moet u echter zelf actief aangeven dat u hiervoor kiest

 Onroerende goederen: woning - grond

Indien u in woning of grond gekocht of verkocht heeft in 2019, houdt de vooraf ingevulde aangifte daar geen rekening mee. Bij een aankoop moet u dit zelf aangeven. Bij een verkoop moet u aangeven dat het opgegeven kadastraal inkomen foutief is.
In beide gevallen dient u het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen aan te geven maal het aantal kalenderdagen dat u eigenaar was gedeeld door 365

Lonen, vervangingsinkomens en pensioenen

 • Controleer of zelfs de vrijstelling woon-werkverkeerin rubriek 255: 410 €verhoogd met de vergoeding van openbaar en gemeenschappelijk vervoer, met een maximum van het bedrag dat in rubriek 254 staat ingevuld

   

 • Indien u negatieve fichesontvangen van uitkeringen, die u terugbetaald hebt in 2019, deze bedragen in mindering zijn gebracht om te worden op uw aangifte (of op een vorige aangifte waarbij u inkomsten ontvangen)

   

 • Was u van uw partner met SWT (brugpensioen) van volledig werkloos, en ontvangen u een fiche om uw ACV lidgeldin mindering te brengen. Zo ja, breng dit bedrag in mindering van uw werkloosheid van SWT uitkering. Opgelet: doe dit niet als u een syndicale premie heeft ontvangen.

 Bedragen die u fiscaal in MINDERING kan brengen:

 • Onderhoudsgelddat u voor ontvangen ontvangen (niet voor de kinderen) en onderhoudsgeld dat u betaalde (voor kinderen, ex-partner, andere familieleden).
  Vermeld het bedrag als naam en volledig adres van voor wie + bv. soort, schoonmoeder,….

   

 • Kinderopvangkosten, zo ja vermeldt het bedrag (Maximaal € 11,20 per soort <12 j per opvangdag. Kinderen jonger dan 3 (ofwel opvangkosten in code 1384 ofwel forfait vak II B)

Leningen

 • nieuwe opgenomenin 2019 staan ​​niet altijd opgenomen 
 • de lening staat ten onrechte niet steeds bij beide partnersvermeld

 

Personalization