Omwille van covid-19 zijn al onze dienstencentra voor onbepaalde tijd gesloten!  Om ACV provincie Antwerpen te contacteren (zie 'afspraak maken'): KLIK hier!

Uitbreiding van werkbaarheidscheques

 

Bij de heropstart tijdens deze coronacrisis is het belangrijk dat iedereen veilig en gezond aan de slag gaat en ook blijft. Daarom heeft Vlaams minister van Werk Crevits in samenspraak met de sociale partners beslist om de focus van de werkbaarheidscheques tijdelijk te verruimen. 

Werkbaarheidscheques? Wie, wat en vooral hoe?

Bedrijven en organisaties in de (social) profit sector kunnen sinds mei 2019 werkbaarheidscheques aanvragen. Wie zo’n cheque aanvraagt, kan een subsidie tot maximum 10.000 euro ontvangen van de Vlaamse overheid om de werkbaarheid in een organisatie te scannen en een verbeterplan op te stellen. 

Wat verandert er?

  • Ruimere focus:  bedrijven en organisaties staan nu vooral voor ‘arbeidsorganisatorische’ uitdagingen. Kleinere ploegen, grotere afstand tussen medewerkers, meer telewerk … De werkbaarheidscheques bieden een financieel duwtje in de rug. Daarbij is voldoende aandacht voor het psychisch welbevinden in de onderneming noodzakelijk.
  • Ook voor acties: omwille van de coronacrisis kunnen de werkbaarheidscheques nu ook ingezet worden voor advies en begeleiding bij verbeteracties. Deze  verbeteracties moeten wel een directe link hebben met werken in een gewijzigde arbeidscontext ten gevolge van corona.

Meer info en werkbaarheidscheques aanvragen

Je kunt de werkbaarheidscheques aanvragen via www.vlaanderen.be.
Heb je vragen over hoe je in jouw bedrijf rond werkbaar werk aan de slag kan gaan? 

Neem dan contact op met de Samenwerker in je buurt:

Antwerpen:  samenwerker.antwerpen@acv-csc.be - 03 222 71 55

Meer info over werkbaar werk vind je op www.werkbaarwerk.be (zie pagina: 'Hoe werkbaar is jouw job?').

Andere instrumenten om te werken aan werkbaarheidsacties

Naast de werkbaarheidscheques blijven uiteraard ook de andere instrumenten bestaan waar ondernemingen beroep op kunnen doen, zoals de KMO-Portefeuille (opleiding/advies) en de ESF-oproep DRIVE.
Via de oproep DRIVE kunnen organisaties (met minder dan 250 werknemers) gratis
maatgerichte HR-steun krijgen voor een motiverende werkomgeving, zie: www.esf-vlaanderen.be/nl/drive

 

 

 

Personalization