Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Pensioenplannen blijven om hete brij draaien

Het ACV neemt kennis van nieuwe pensioenplannen van regering. Het is duidelijk dat dit vooral een operatie is om de Europese relancemiddelen veilig te stellen. Het is erg te betreuren dat werknemers in de openbare diensten en  het onderwijzend personeel daarvoor de tol dreigen te betalen. Het ACV vraagt dat de overheid als verantwoordelijke werkgever alsnog en snel in overleg stapt.

Tegelijk ziet het ACV ook enkele positieve punten in de nieuwe pensioenplannen. Het ACV legde de onrechtvaardige situatie waarin kleine aanvullende pensioenen helemaal wegbelast worden op de regeringstafel. Dit zal nu zal worden rechtgezet. De regering verklaart dat ze de afspraken die de sociale partners hierover maakten in 2021 eindelijk wil uitvoeren.

Het ACV zal blijven aanklagen dat de invoering van de voorwaarde van 20 jaar tewerkstelling voor het recht op een minimumpensioen de vrouwen onevenredig treft. Maar het ACV is ook tevreden dat die voorwaarde enigszins werd versoepeld via bijkomende gelijkstellingen voor periodes van preventieve werkverwijdering, omgezette moederschapsrust, geboorteverlof,  adoptieverlof, pleegouderverlof,  de thematische verloven ... Het ACV wijst er op dat er wel nog gaten in deze gelijkstellingen overblijven: landingsbanen worden bv. nog altijd niet gelijkgesteld.

Finaal blijft de vaststelling dat deze nieuwe pensioenplannen andermaal om de hete brij blijven draaien. De regering Michel besliste om de pensioenleeftijd op te trekken naar 67 jaar en de voorwaarden inzake vervroegd pensioen te verstrengen. Tot op vandaag is hiervoor geen enkele compensatie. Als we steeds langer moeten werken, moeten er maatregelen komen voor fundamenteel betere arbeidsomstandigheden. Nu is te veel werk ziekmakend en onhoudbaar. Een pensioenbonus lost dat probleem niet op.  Evenmin is sprake van een gelijktrekking van de loopbaanvoorwaarde voor het vervroegd pensioen: wie voor zijn 20ste is beginnen werken, kan nog altijd niet na 42 jaar loopbaan op vervroegd pensioen. En als de regering het heeft over de financiële houdbaarheid van de pensioenen, moet dat vooral betekenen dat er middelen moeten zijn om de levensstandaard van de gepensioneerden te garanderen. Ook daar blijven we echter op onze honger.

Lees het persbericht van 11/07/2023: 'Pensioenplannen blijven om hete brij draaien' (pdf).