Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Verhoging sociale uitkeringen op 1 juli 2023

Goed nieuws!  Op 1 juli 2023 verhogen alweer een hele reeks sociale uitkeringen.  Ze komen er mede dankzij de aanhoudende druk van het ACV om ook voor 2023-2024 welvaartsverhogingen (boven index) te voorzien. Hierbij een overzicht van de geplande verhogingen.

Tijdelijk werklozen
 • Verhoging minimum: + 3,5%. Dat is een verhoging met 55,85 euro bruto voor wie een volledige maand tijdelijk werkloos is.  
 • Verhoging berekeningsplafond: + 1,1%. Dat is een verhoging van de maximumuitkering met 22,87 euro bruto per maand.
Volledig werklozen (incl. SWT en brugpensioen)
 • Verhoging minima en forfaitaire uitkeringen: + 1,3% (ongeacht de gezinssituatie). Dat  betekent voor gezinshoofden een verhoging met 21,45 euro bruto per maand en voor alleenstaanden 17,38 euro. Voor samenwonenden is het aantal euro’s afhankelijk van de werkloosheidsduur. 
 • Verhoging inschakelingsuitkeringen schoolverlaters, met inbegrip van de beschermingsuitkeringen voor niet-toeleidbaren die hun inschakelingsuitkering verliezen: 
  • Gezinshoofden: + 3,5%
  • Bevoorrecht samenwonenden: + 3,5%
  • Alleenstaanden: + 2,4112%
  • Gewone samenwonenden + 2%
 • Verhoging RVA-forfaits voor jeugdvakantie, seniorvakantie, mantelzorgers en onthaalouders: +2,4112%
 • Verhoging berekeningsplafonds: + 1,1% (behalve voor SWT’ers die net als vorige rondes met 1% stijgen). Dit geldt ook voor wie al werkloos is. 
Zieken en invaliden
 • Verhoging minima
  • Regelmatige werknemers met gezinslast: + 2,5%
  • Alleenstaande regelmatige werknemers: + 2%
  • Samenwonende regelmatige werknemers: + 2%
  • Onregelmatige werknemers: + 2%
 • Verhoging oudere invaliditeitsuitkeringen boven het minimum
  • Uitkeringen die in 2018 zijn ingegaan: + 2%
  • Uitkeringen die vóór 2008 zijn ingegaan: + 0,95%
  • Invaliditeitspensioen voor mijnwerkers: + 2,5%
Arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Verhoging minima en forfaits: + 2%
 • Herwaardering oudere uitkeringen boven minimum: zelfde scenario als voor invaliden
 • Verlaging sociale bijdrage voor wie uitkering cumuleert met pensioen: van 4,45% naar 3,35%
Pensioenen
 • Verhoging minimumpensioen: + 2%. Dat is een verhoging met 32,74 euro bruto per maand voor een alleenstaande en 40,91 euro voor een gezinspensioen.
 • Herwaardering oudere pensioenen boven minimum:
  • Pensioenen ingegaan in 2018: + 2%
  • Pensioenen ingegaan vóór 2008: + 1,2% 
Extra voor alleenstaande ouders
 • Uitkering thematisch verlof voor zorg van kind: + 1,2%
 • Uitkering bij 1/5-tijdskrediet voor zorg van kind: + 1,2%
Gerechtigden op sociale bijstand
 • Leeflonen en IGO voor bejaarden: + 2%
 • Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (IVT): + 2,2%

 

Goed om weten:  een volledig overzicht van de sociale uitkeringen vind je ook altijd op www.hetacv.be/sociale-uitkeringen.  

 

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.