Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Begrotingscijfers moeten beter, maar sommige ingrepen vallen zwaar te betreuren

De toestand van de federale begroting is zorgwekkend. Dat is mee te verklaren door de ongedekte rekening van de tax shift van de regering Michel die nu in de bus valt. En uiteraard door de steunmaatregelen in het kader van de covid-crisis en de energiecrisis. Het ACV heeft er begrip voor dat  de regering wil ingrijpen om de begrotingscijfers te verbeteren. Sommige van de besliste ingrepen vallen echter zwaar te betreuren.

 Mensen met de laagste inkomens krijgen immers een groot stuk van de rekening toegeschoven. Eerder besliste verbeteringen voor mensen met een minimumpensioen, met een leefloon of met een inkomensgarantie-uitkering en voor volledig werklozen worden geannuleerd. Terwijl deze uitkeringen nu reeds onder het armoedeniveau liggen. Enkel de verhoging van de bijstand voor personen met een handicap blijft onaangeroerd. Grote verrassing is ook dat de tijdelijke werkloosheid wordt aangepakt. Het vergoedingspercentage gaat van 65% van het loon naar 60%. En dit wordt slechts voor de helft gecompenseerd door een extra toeslag ten laste van de werkgever of een sectorfonds. Tegelijk stelt men deze  besparingen voor als pasmunt voor een minimumbelasting op multinationals.  Terwijl dit een door Europa opgelegde belasting is, die België sowieso moet invoeren.

 In de begrotingscontrole blijven de sterkere inkomensgroepen buiten schot. Voor het ACV is dit dus een onevenwichtig geheel van maatregelen.

Het ACV verwacht meer sociaal evenwicht in de fiscale hervorming waar de federale regering snel werk moet van maken.

 Lees hier het persbericht 'Begrotingscijfers moeten beter, maar sommige ingrepen vallen zwaar te betreuren' (pdf).

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.