Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Zelf ontslag nemen? Maximum 13 weken opzeg!

Een aantal arbeiders die zelf ontslag namen kregen de vraag een langere opzegtermijn te presteren dan de termijn die hun collega’s bedienden in dezelfde situatie zouden moeten presteren. Dit was het gevolg van een onzorgvuldig geformuleerde bepaling in de Wet op het Eenheidsstatuut. Werkgeversorganisaties en vakbonden adviseren nu in de Nationale Arbeidsraad (NAR) aan de regering om dit recht te zetten.  Dit betekent  voor de meeste arbeiders die in dienst waren op 31 december 2013 en die zelf hun ontslag geven, een inkorting van de opzegtermijn van 15 weken naar 13 weken.

Flashback naar 2013: de opzegtermijnen voor arbeiders zijn stukken korter dan deze van bedienden. Het Grondwettelijk Hof verplichtte regering en sociale partners deze kwestie eindelijk op te lossen. Hieruit volgde in de zomer van 2013 een tripartiet akkoord en vervolgens de Wet van 26 december 2013 op het Eenheidsstatuut die de nieuwe opzegtermijnen finaal vastlegde. Tussenin werden een aantal kwestie opgelost die niet in het tripartiet akkoord stonden, zoals de termijn die de werknemer moet presteren wanneer hij zelf ontslag neemt. Dit werd vastgelegd op maximaal 13 weken. Voor de hogere bedienden die omwille van hun anciënniteit op 31 december 2013 op dat ogenblik al een hogere opzegtermijn hadden opgebouwd dan 13 weken, werd een overgangsregeling uitgewerkt. Bedienden die op 31 december 2013 naargelang hun jaarloon al aan het plafond van 4,5 maanden of 6 maanden zaten, behielden die hogere opzegtermijn. Alle andere werknemers kregen een opzegtermijn van maximaal 13 weken wanneer ze zelf ontslag nemen.

Probleem: die overgangsregeling werd onzorgvuldig geformuleerd, waardoor een aantal werkgevers claimden dat arbeiders hun reeds op 31 december 2013 opgebouwde termijn onbeperkt zou moeten worden samengeteld met hun nieuwe termijn op basis van hun anciënniteit vanaf 1 januari 2014. Waardoor arbeiders plots langere termijn moesten presteren dan bedienden.

De Nationale Arbeidsraad adviseert aan regering en parlement om de hierboven geschetste overgangsregeling af te schaffen voor werknemers die zelf ontslag nemen. Hierdoor zullen alle werknemers, arbeiders en bedienden, ongeacht datum van indiensttreding nog maximaal 13 weken moeten presteren wanneer ze zelf ontslag nemen. 

Lees het persbericht van 21/12/2022: 'Zelf ontslag nemen? Maximum 13 weken opzeg!' (pdf)

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.