Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Doorbraak over beperking dagcontracten in interimsector

In de Nationale Arbeidsraad werd een akkoord bereikt over het beperken van dagcontracten in de interimsector. Het belangrijkste onderdeel van dit akkoord is de invoering van een extra RSZ-bijdrage, te betalen door de gebruikende onderneming bij overmatig gebruik van dagcontracten (zie onderstaande tabel). De extra socialezekerheidsbijdrage is een belangrijke doorbraak van het principe dat de vervuiler betaalt. De vakbonden zijn tevreden dat nu eindelijk een belangrijke stap gezet wordt in het beteugelen van deze zeer ver doorgeslagen werknemersflexibiliteit. Het akkoord treedt in werking op 1 januari 2023 en is ook van toepassing op jobstudenten, want ook zij hebben recht op meer zekerheid.

Tussen 2015 en 2020 waren de helft van alle interimcontracten dagcontracten. In 2016, 2017 en 2018 waren er elk jaar ongeveer drie miljoen opeenvolgende dagcontracten. In 2019 en 2020 ging het telkens om minstens 2,5 miljoen, ondanks de coronacrisis. Dat dagcontracten lang niet alleen gebruikt worden om onvoorspelbare piekmomenten op te vangen, is overduidelijk. Door te werken met opeenvolgende dagcontracten schuiven bedrijven de kost voor superflexibele arbeid af op de sociale zekerheid. Mensen die met dagcontracten werken, zijn vaker werkloos en kunnen bij ziekte niet terugvallen op gewaarborgd loon betaald door de werkgever. Dagcontracten resulteren ook in zeer veel onzekerheid voor de betrokken interimmers, zowel financieel als in de planning van hun privéleven.

Gemaakte afspraken

Naast het ontraden van dagcontracten via een extra bijdrage blijft het huidige principe overeind dat dagcontracten enkel gebruikt kunnen worden wanneer daarvoor een noodzaak is, zonder dat dit een businessmodel mag worden.

Er is ook afgesproken om op korte termijn een evaluatie te maken van contracten van twee dagen. Daarbij is afgesproken om de tweedaagse contracten ook te onderwerpen aan de extra RSZ-bijdrage bij vaststelling van een substantiële stijging van het gebruik van tweedaagse contracten.

In de Nationale Arbeidsraad lopen ondertussen ook gesprekken over de mogelijke herinvoering van het afwervingsbeding. Omwille van dergelijke bedingen in de commerciële overeenkomsten tussen uitzendkantoren en gebruikers, wordt het de gebruikers onmogelijk gemaakt om uitzendkrachten aan te werven vooraleer de afgesproken prestaties geleverd werden als uitzendkracht. Voornamelijk voor deeltijdse uitzendkrachten leidt dit al eens tot verlies van kansen op (vaste) tewerkstelling.

tabel persbericht dagcontracten

Perscontacten :

ACV: Piet Van den Bergh - Tel: 0476.90.06.66

ABVV: Ortwin Magnus - Tel: 0473.36.63.40

ACLVB: Erik Decoo - Tel : 0475.39.89.51 


Lees het persbericht van 19/07/2022: 'Doorbraak over beperking dagcontracten in de interimsector'.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.