IPA 2021-2022: nieuws uit de sectoren!

Midden juli 2021 ondertekenden de sociale partners het sociaal akkoord voor 2021-2022, met daarin onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar.  Het is intussen aan de sectoren om binnen de contouren van dit akkoord meer specifieke regelingen en cao's uit te werken.   

Die onderhandelingen zijn in het najaar van 2021 volop aan de gang.  We houden je hier graag op de hoogte! Je vindt hierna per beroepscentrale een overzicht van de akkoorden en stand van zaken.👇

ACV Puls

Loonakkoord voor notarisbedienden

©Shutterstock

Loonsverhoging

Loonsverhoging met 0,4% vanaf 1 januari 2022 (barema’s en reële maandlonen).

Coronapremie

Er wordt een éénmalige coronapremie van 500 euro toegekend in de vorm van elektronische consumptiecheques. Om in aanmerking te komen moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Minimum 5 effectieve prestatiedagen aantonen tussen 1 en 30 november 2021 (volgende periodes van schorsing worden gelijkgesteld met effectieve prestaties: de dagen jaarlijkse vakantie en andere vakantiedagen, de periodes van moederschapsverlof en vaderschapsverlof, de dagen van arbeidsongeschiktheid gedekt door een gewaarborgd loon In de periodes van adoptieverlof en pleegzorgverlof).
 • Minstens 6 maanden anciënniteit hebben op 30 november.
 • De coronapremie pro rata je arbeidsregime op 30 november 2021  (bv. als je halftijds werkt krijg je een premie van 250 euro).

De coronapremie wordt uiterlijk op 31 december 2021 uitbetaald.  

Tijdskrediet met motief

Notarisbedienden kunnen 51 maanden VOLTIJDS of HALFTIJDS tijdskrediet nemen voor de motieven opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid.

Deze cao werd verlengd tot 30/6/2023.

Landingsbanen

Notarisbedienden kunnen met een tussenkomst van de RVA 1/5de of 1/2de minder gaan werken vanaf 55 jaar als ze een loopbaan hebben van minstens 35 jaar.

Deze cao werd verlengd tot 30/6/2023.

SWT 

De leeftijd voor SWT (het vroegere brugpensioen) wordt verlaagd naar 60 jaar voor wie een lange loopbaan van 40 jaar heeft.

Voor notarisbedienden die op 62 jaar instappen in een SWT regeling moet de werkgever een aanvullende vergoeding van 60%  (i.p.v. 50%) van het verschil tussen het laatste nettoloon en de werkloosheidsuitkering betalen. Notarisbedienden geboren voor 31 december 1961 hebben naast een verhoogde aanvullende vergoeding ook recht op een eenmalige premie in de groepsverzekering gelijk aan 2 keer de som van de premies van de 4 laatste volledig kwartalen.

Vorming

Elke notarisbediende heeft recht op 5 opleidingsdagen per jaar.

Fietsvergoeding

De fietsvergoeding wordt verhoogd naar 0,24 euro per km.

ACVBIE - Bouw, industrie en energie

Loonakkoord voor notarisbedienden

©Shutterstock

Loonsverhoging

Loonsverhoging met 0,4% vanaf 1 januari 2022 (barema’s en reële maandlonen).

Coronapremie

Er wordt een éénmalige coronapremie van 500 euro toegekend in de vorm van elektronische consumptiecheques. Om in aanmerking te komen moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Minimum 5 effectieve prestatiedagen aantonen tussen 1 en 30 november 2021 (volgende periodes van schorsing worden gelijkgesteld met effectieve prestaties: de dagen jaarlijkse vakantie en andere vakantiedagen, de periodes van moederschapsverlof en vaderschapsverlof, de dagen van arbeidsongeschiktheid gedekt door een gewaarborgd loon In de periodes van adoptieverlof en pleegzorgverlof).
 • Minstens 6 maanden anciënniteit hebben op 30 november.
 • De coronapremie pro rata je arbeidsregime op 30 november 2021  (bv. als je halftijds werkt krijg je een premie van 250 euro).

De coronapremie wordt uiterlijk op 31 december 2021 uitbetaald.  

Tijdskrediet met motief

Notarisbedienden kunnen 51 maanden VOLTIJDS of HALFTIJDS tijdskrediet nemen voor de motieven opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid.

Deze cao werd verlengd tot 30/6/2023.

Landingsbanen

Notarisbedienden kunnen met een tussenkomst van de RVA 1/5de of 1/2de minder gaan werken vanaf 55 jaar als ze een loopbaan hebben van minstens 35 jaar.

Deze cao werd verlengd tot 30/6/2023.

SWT 

De leeftijd voor SWT (het vroegere brugpensioen) wordt verlaagd naar 60 jaar voor wie een lange loopbaan van 40 jaar heeft.

Voor notarisbedienden die op 62 jaar instappen in een SWT regeling moet de werkgever een aanvullende vergoeding van 60%  (i.p.v. 50%) van het verschil tussen het laatste nettoloon en de werkloosheidsuitkering betalen. Notarisbedienden geboren voor 31 december 1961 hebben naast een verhoogde aanvullende vergoeding ook recht op een eenmalige premie in de groepsverzekering gelijk aan 2 keer de som van de premies van de 4 laatste volledig kwartalen.

Vorming

Elke notarisbediende heeft recht op 5 opleidingsdagen per jaar.

Fietsvergoeding

De fietsvergoeding wordt verhoogd naar 0,24 euro per km.

ACV-CSC METEA - Metaal en textiel

Loonakkoord voor notarisbedienden

©Shutterstock

Loonsverhoging

Loonsverhoging met 0,4% vanaf 1 januari 2022 (barema’s en reële maandlonen).

Coronapremie

Er wordt een éénmalige coronapremie van 500 euro toegekend in de vorm van elektronische consumptiecheques. Om in aanmerking te komen moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Minimum 5 effectieve prestatiedagen aantonen tussen 1 en 30 november 2021 (volgende periodes van schorsing worden gelijkgesteld met effectieve prestaties: de dagen jaarlijkse vakantie en andere vakantiedagen, de periodes van moederschapsverlof en vaderschapsverlof, de dagen van arbeidsongeschiktheid gedekt door een gewaarborgd loon In de periodes van adoptieverlof en pleegzorgverlof).
 • Minstens 6 maanden anciënniteit hebben op 30 november.
 • De coronapremie pro rata je arbeidsregime op 30 november 2021  (bv. als je halftijds werkt krijg je een premie van 250 euro).

De coronapremie wordt uiterlijk op 31 december 2021 uitbetaald.  

Tijdskrediet met motief

Notarisbedienden kunnen 51 maanden VOLTIJDS of HALFTIJDS tijdskrediet nemen voor de motieven opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid.

Deze cao werd verlengd tot 30/6/2023.

Landingsbanen

Notarisbedienden kunnen met een tussenkomst van de RVA 1/5de of 1/2de minder gaan werken vanaf 55 jaar als ze een loopbaan hebben van minstens 35 jaar.

Deze cao werd verlengd tot 30/6/2023.

SWT 

De leeftijd voor SWT (het vroegere brugpensioen) wordt verlaagd naar 60 jaar voor wie een lange loopbaan van 40 jaar heeft.

Voor notarisbedienden die op 62 jaar instappen in een SWT regeling moet de werkgever een aanvullende vergoeding van 60%  (i.p.v. 50%) van het verschil tussen het laatste nettoloon en de werkloosheidsuitkering betalen. Notarisbedienden geboren voor 31 december 1961 hebben naast een verhoogde aanvullende vergoeding ook recht op een eenmalige premie in de groepsverzekering gelijk aan 2 keer de som van de premies van de 4 laatste volledig kwartalen.

Vorming

Elke notarisbediende heeft recht op 5 opleidingsdagen per jaar.

Fietsvergoeding

De fietsvergoeding wordt verhoogd naar 0,24 euro per km.

Transcom - Vervoer en communicatie

Loonakkoord voor notarisbedienden

©Shutterstock

Loonsverhoging

Loonsverhoging met 0,4% vanaf 1 januari 2022 (barema’s en reële maandlonen).

Coronapremie

Er wordt een éénmalige coronapremie van 500 euro toegekend in de vorm van elektronische consumptiecheques. Om in aanmerking te komen moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Minimum 5 effectieve prestatiedagen aantonen tussen 1 en 30 november 2021 (volgende periodes van schorsing worden gelijkgesteld met effectieve prestaties: de dagen jaarlijkse vakantie en andere vakantiedagen, de periodes van moederschapsverlof en vaderschapsverlof, de dagen van arbeidsongeschiktheid gedekt door een gewaarborgd loon In de periodes van adoptieverlof en pleegzorgverlof).
 • Minstens 6 maanden anciënniteit hebben op 30 november.
 • De coronapremie pro rata je arbeidsregime op 30 november 2021  (bv. als je halftijds werkt krijg je een premie van 250 euro).

De coronapremie wordt uiterlijk op 31 december 2021 uitbetaald.  

Tijdskrediet met motief

Notarisbedienden kunnen 51 maanden VOLTIJDS of HALFTIJDS tijdskrediet nemen voor de motieven opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid.

Deze cao werd verlengd tot 30/6/2023.

Landingsbanen

Notarisbedienden kunnen met een tussenkomst van de RVA 1/5de of 1/2de minder gaan werken vanaf 55 jaar als ze een loopbaan hebben van minstens 35 jaar.

Deze cao werd verlengd tot 30/6/2023.

SWT 

De leeftijd voor SWT (het vroegere brugpensioen) wordt verlaagd naar 60 jaar voor wie een lange loopbaan van 40 jaar heeft.

Voor notarisbedienden die op 62 jaar instappen in een SWT regeling moet de werkgever een aanvullende vergoeding van 60%  (i.p.v. 50%) van het verschil tussen het laatste nettoloon en de werkloosheidsuitkering betalen. Notarisbedienden geboren voor 31 december 1961 hebben naast een verhoogde aanvullende vergoeding ook recht op een eenmalige premie in de groepsverzekering gelijk aan 2 keer de som van de premies van de 4 laatste volledig kwartalen.

Vorming

Elke notarisbediende heeft recht op 5 opleidingsdagen per jaar.

Fietsvergoeding

De fietsvergoeding wordt verhoogd naar 0,24 euro per km.

Voeding en diensten

Loonakkoord voor notarisbedienden

©Shutterstock

Loonsverhoging

Loonsverhoging met 0,4% vanaf 1 januari 2022 (barema’s en reële maandlonen).

Coronapremie

Er wordt een éénmalige coronapremie van 500 euro toegekend in de vorm van elektronische consumptiecheques. Om in aanmerking te komen moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Minimum 5 effectieve prestatiedagen aantonen tussen 1 en 30 november 2021 (volgende periodes van schorsing worden gelijkgesteld met effectieve prestaties: de dagen jaarlijkse vakantie en andere vakantiedagen, de periodes van moederschapsverlof en vaderschapsverlof, de dagen van arbeidsongeschiktheid gedekt door een gewaarborgd loon In de periodes van adoptieverlof en pleegzorgverlof).
 • Minstens 6 maanden anciënniteit hebben op 30 november.
 • De coronapremie pro rata je arbeidsregime op 30 november 2021  (bv. als je halftijds werkt krijg je een premie van 250 euro).

De coronapremie wordt uiterlijk op 31 december 2021 uitbetaald.  

Tijdskrediet met motief

Notarisbedienden kunnen 51 maanden VOLTIJDS of HALFTIJDS tijdskrediet nemen voor de motieven opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid.

Deze cao werd verlengd tot 30/6/2023.

Landingsbanen

Notarisbedienden kunnen met een tussenkomst van de RVA 1/5de of 1/2de minder gaan werken vanaf 55 jaar als ze een loopbaan hebben van minstens 35 jaar.

Deze cao werd verlengd tot 30/6/2023.

SWT 

De leeftijd voor SWT (het vroegere brugpensioen) wordt verlaagd naar 60 jaar voor wie een lange loopbaan van 40 jaar heeft.

Voor notarisbedienden die op 62 jaar instappen in een SWT regeling moet de werkgever een aanvullende vergoeding van 60%  (i.p.v. 50%) van het verschil tussen het laatste nettoloon en de werkloosheidsuitkering betalen. Notarisbedienden geboren voor 31 december 1961 hebben naast een verhoogde aanvullende vergoeding ook recht op een eenmalige premie in de groepsverzekering gelijk aan 2 keer de som van de premies van de 4 laatste volledig kwartalen.

Vorming

Elke notarisbediende heeft recht op 5 opleidingsdagen per jaar.

Fietsvergoeding

De fietsvergoeding wordt verhoogd naar 0,24 euro per km.

ACV Openbare diensten

Loonakkoord voor notarisbedienden

©Shutterstock

Loonsverhoging

Loonsverhoging met 0,4% vanaf 1 januari 2022 (barema’s en reële maandlonen).

Coronapremie

Er wordt een éénmalige coronapremie van 500 euro toegekend in de vorm van elektronische consumptiecheques. Om in aanmerking te komen moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Minimum 5 effectieve prestatiedagen aantonen tussen 1 en 30 november 2021 (volgende periodes van schorsing worden gelijkgesteld met effectieve prestaties: de dagen jaarlijkse vakantie en andere vakantiedagen, de periodes van moederschapsverlof en vaderschapsverlof, de dagen van arbeidsongeschiktheid gedekt door een gewaarborgd loon In de periodes van adoptieverlof en pleegzorgverlof).
 • Minstens 6 maanden anciënniteit hebben op 30 november.
 • De coronapremie pro rata je arbeidsregime op 30 november 2021  (bv. als je halftijds werkt krijg je een premie van 250 euro).

De coronapremie wordt uiterlijk op 31 december 2021 uitbetaald.  

Tijdskrediet met motief

Notarisbedienden kunnen 51 maanden VOLTIJDS of HALFTIJDS tijdskrediet nemen voor de motieven opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid.

Deze cao werd verlengd tot 30/6/2023.

Landingsbanen

Notarisbedienden kunnen met een tussenkomst van de RVA 1/5de of 1/2de minder gaan werken vanaf 55 jaar als ze een loopbaan hebben van minstens 35 jaar.

Deze cao werd verlengd tot 30/6/2023.

SWT 

De leeftijd voor SWT (het vroegere brugpensioen) wordt verlaagd naar 60 jaar voor wie een lange loopbaan van 40 jaar heeft.

Voor notarisbedienden die op 62 jaar instappen in een SWT regeling moet de werkgever een aanvullende vergoeding van 60%  (i.p.v. 50%) van het verschil tussen het laatste nettoloon en de werkloosheidsuitkering betalen. Notarisbedienden geboren voor 31 december 1961 hebben naast een verhoogde aanvullende vergoeding ook recht op een eenmalige premie in de groepsverzekering gelijk aan 2 keer de som van de premies van de 4 laatste volledig kwartalen.

Vorming

Elke notarisbediende heeft recht op 5 opleidingsdagen per jaar.

Fietsvergoeding

De fietsvergoeding wordt verhoogd naar 0,24 euro per km.

Het IPA uitgelegd:  waar wordt over onderhandeld?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van het interprofessioneel overleg of IPA. Het zorgt voor:

 • Meer solidariteit onder werknemers  
 • Minder grote verschillen tussen sectoren
 • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Dankzij het sociaal akkoord bereikten we met het sociaal akkoord 2021-2022 o.a. een hoger minimumloon en landingsbanen vanaf 55.

Lees ook verder over het IPA en de loonormwet.

Personalization