IPA 2021-2022: nieuws uit de sectoren!

Midden juli 2021 ondertekenden de sociale partners het sociaal akkoord voor 2021-2022, met daarin onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar.  Het is intussen aan de sectoren om binnen de contouren van dit akkoord meer specifieke regelingen en cao's uit te werken.   

Die onderhandelingen zijn in het najaar van 2021 volop aan de gang.  We houden je hier graag op de hoogte! Je vindt hierna per beroepscentrale een overzicht van de akkoorden en stand van zaken.👇

ACV Puls

Sectorakkoord voor PC321!

Na een derde onderhandelingsronde werden de sociale partners het eens over een protocolakkoord, met als belangrijkste onderdelen:

 1. Koopkracht
  - Verhoging van de reële en baremieke lonen met € 10 bruto per maand a rato van de arbeidstijd vanaf 1 januari 2022.
  - Coronapremie € 300 (pro rata)
 2. Werkgroep:
  - Oprichting van een werkgroep over onderbroken diensten onder leiding van de voorzitter van het paritair comité.
  - Er zal feedback over het inzetten van uitzendkrachten worden gegeven en deze zal in het paritair comité van juni worden gepresenteerd met een terugwerkende kracht van 12 maanden met een uitsplitsing van de dagcontracten/weekcontracten en de reden van de uitzendarbeid (dagcontracten, verantwoording van uitzendkrachten door bedrijf)
 3. Telewerk
  - Aanbeveling aan bedrijven om prioritaire aandacht te schenken aan telewerk. Evaluatie eind 2022.
  - Recht op deconnectie: De sociale partners ondersteunen overleg op bedrijfsniveau om een evenwicht tussen werk en privéleven te bereiken.
 4. Eindejaarspremie
  - Gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona) voor de berekening van de eindejaarspremie, alsook voor de berekening van het vakantiegeld.
  - Recht op de eindejaarspremie naar rato van de gewerkte tijd vanaf 4 maanden anciënniteit.
  - Na 7 jaar anciënniteit, recht op de eindejaarspremie naar rato van de gewerkte tijd in geval van ontslag of verbreking van het contract in onderling overleg.

Verlenging van bestaande cao’s SWT, tijdskrediet.

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je afgevaardigden.

ACVBIE - Bouw, industrie en energie

Sectorakkoord voor PC321!

Na een derde onderhandelingsronde werden de sociale partners het eens over een protocolakkoord, met als belangrijkste onderdelen:

 1. Koopkracht
  - Verhoging van de reële en baremieke lonen met € 10 bruto per maand a rato van de arbeidstijd vanaf 1 januari 2022.
  - Coronapremie € 300 (pro rata)
 2. Werkgroep:
  - Oprichting van een werkgroep over onderbroken diensten onder leiding van de voorzitter van het paritair comité.
  - Er zal feedback over het inzetten van uitzendkrachten worden gegeven en deze zal in het paritair comité van juni worden gepresenteerd met een terugwerkende kracht van 12 maanden met een uitsplitsing van de dagcontracten/weekcontracten en de reden van de uitzendarbeid (dagcontracten, verantwoording van uitzendkrachten door bedrijf)
 3. Telewerk
  - Aanbeveling aan bedrijven om prioritaire aandacht te schenken aan telewerk. Evaluatie eind 2022.
  - Recht op deconnectie: De sociale partners ondersteunen overleg op bedrijfsniveau om een evenwicht tussen werk en privéleven te bereiken.
 4. Eindejaarspremie
  - Gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona) voor de berekening van de eindejaarspremie, alsook voor de berekening van het vakantiegeld.
  - Recht op de eindejaarspremie naar rato van de gewerkte tijd vanaf 4 maanden anciënniteit.
  - Na 7 jaar anciënniteit, recht op de eindejaarspremie naar rato van de gewerkte tijd in geval van ontslag of verbreking van het contract in onderling overleg.

Verlenging van bestaande cao’s SWT, tijdskrediet.

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je afgevaardigden.

ACV-CSC METEA - Metaal en textiel

Sectorakkoord voor PC321!

Na een derde onderhandelingsronde werden de sociale partners het eens over een protocolakkoord, met als belangrijkste onderdelen:

 1. Koopkracht
  - Verhoging van de reële en baremieke lonen met € 10 bruto per maand a rato van de arbeidstijd vanaf 1 januari 2022.
  - Coronapremie € 300 (pro rata)
 2. Werkgroep:
  - Oprichting van een werkgroep over onderbroken diensten onder leiding van de voorzitter van het paritair comité.
  - Er zal feedback over het inzetten van uitzendkrachten worden gegeven en deze zal in het paritair comité van juni worden gepresenteerd met een terugwerkende kracht van 12 maanden met een uitsplitsing van de dagcontracten/weekcontracten en de reden van de uitzendarbeid (dagcontracten, verantwoording van uitzendkrachten door bedrijf)
 3. Telewerk
  - Aanbeveling aan bedrijven om prioritaire aandacht te schenken aan telewerk. Evaluatie eind 2022.
  - Recht op deconnectie: De sociale partners ondersteunen overleg op bedrijfsniveau om een evenwicht tussen werk en privéleven te bereiken.
 4. Eindejaarspremie
  - Gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona) voor de berekening van de eindejaarspremie, alsook voor de berekening van het vakantiegeld.
  - Recht op de eindejaarspremie naar rato van de gewerkte tijd vanaf 4 maanden anciënniteit.
  - Na 7 jaar anciënniteit, recht op de eindejaarspremie naar rato van de gewerkte tijd in geval van ontslag of verbreking van het contract in onderling overleg.

Verlenging van bestaande cao’s SWT, tijdskrediet.

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je afgevaardigden.

Transcom - Vervoer en communicatie

Sectorakkoord voor PC321!

Na een derde onderhandelingsronde werden de sociale partners het eens over een protocolakkoord, met als belangrijkste onderdelen:

 1. Koopkracht
  - Verhoging van de reële en baremieke lonen met € 10 bruto per maand a rato van de arbeidstijd vanaf 1 januari 2022.
  - Coronapremie € 300 (pro rata)
 2. Werkgroep:
  - Oprichting van een werkgroep over onderbroken diensten onder leiding van de voorzitter van het paritair comité.
  - Er zal feedback over het inzetten van uitzendkrachten worden gegeven en deze zal in het paritair comité van juni worden gepresenteerd met een terugwerkende kracht van 12 maanden met een uitsplitsing van de dagcontracten/weekcontracten en de reden van de uitzendarbeid (dagcontracten, verantwoording van uitzendkrachten door bedrijf)
 3. Telewerk
  - Aanbeveling aan bedrijven om prioritaire aandacht te schenken aan telewerk. Evaluatie eind 2022.
  - Recht op deconnectie: De sociale partners ondersteunen overleg op bedrijfsniveau om een evenwicht tussen werk en privéleven te bereiken.
 4. Eindejaarspremie
  - Gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona) voor de berekening van de eindejaarspremie, alsook voor de berekening van het vakantiegeld.
  - Recht op de eindejaarspremie naar rato van de gewerkte tijd vanaf 4 maanden anciënniteit.
  - Na 7 jaar anciënniteit, recht op de eindejaarspremie naar rato van de gewerkte tijd in geval van ontslag of verbreking van het contract in onderling overleg.

Verlenging van bestaande cao’s SWT, tijdskrediet.

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je afgevaardigden.

Voeding en diensten

Sectorakkoord voor PC321!

Na een derde onderhandelingsronde werden de sociale partners het eens over een protocolakkoord, met als belangrijkste onderdelen:

 1. Koopkracht
  - Verhoging van de reële en baremieke lonen met € 10 bruto per maand a rato van de arbeidstijd vanaf 1 januari 2022.
  - Coronapremie € 300 (pro rata)
 2. Werkgroep:
  - Oprichting van een werkgroep over onderbroken diensten onder leiding van de voorzitter van het paritair comité.
  - Er zal feedback over het inzetten van uitzendkrachten worden gegeven en deze zal in het paritair comité van juni worden gepresenteerd met een terugwerkende kracht van 12 maanden met een uitsplitsing van de dagcontracten/weekcontracten en de reden van de uitzendarbeid (dagcontracten, verantwoording van uitzendkrachten door bedrijf)
 3. Telewerk
  - Aanbeveling aan bedrijven om prioritaire aandacht te schenken aan telewerk. Evaluatie eind 2022.
  - Recht op deconnectie: De sociale partners ondersteunen overleg op bedrijfsniveau om een evenwicht tussen werk en privéleven te bereiken.
 4. Eindejaarspremie
  - Gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona) voor de berekening van de eindejaarspremie, alsook voor de berekening van het vakantiegeld.
  - Recht op de eindejaarspremie naar rato van de gewerkte tijd vanaf 4 maanden anciënniteit.
  - Na 7 jaar anciënniteit, recht op de eindejaarspremie naar rato van de gewerkte tijd in geval van ontslag of verbreking van het contract in onderling overleg.

Verlenging van bestaande cao’s SWT, tijdskrediet.

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je afgevaardigden.

ACV Openbare diensten

Sectorakkoord voor PC321!

Na een derde onderhandelingsronde werden de sociale partners het eens over een protocolakkoord, met als belangrijkste onderdelen:

 1. Koopkracht
  - Verhoging van de reële en baremieke lonen met € 10 bruto per maand a rato van de arbeidstijd vanaf 1 januari 2022.
  - Coronapremie € 300 (pro rata)
 2. Werkgroep:
  - Oprichting van een werkgroep over onderbroken diensten onder leiding van de voorzitter van het paritair comité.
  - Er zal feedback over het inzetten van uitzendkrachten worden gegeven en deze zal in het paritair comité van juni worden gepresenteerd met een terugwerkende kracht van 12 maanden met een uitsplitsing van de dagcontracten/weekcontracten en de reden van de uitzendarbeid (dagcontracten, verantwoording van uitzendkrachten door bedrijf)
 3. Telewerk
  - Aanbeveling aan bedrijven om prioritaire aandacht te schenken aan telewerk. Evaluatie eind 2022.
  - Recht op deconnectie: De sociale partners ondersteunen overleg op bedrijfsniveau om een evenwicht tussen werk en privéleven te bereiken.
 4. Eindejaarspremie
  - Gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona) voor de berekening van de eindejaarspremie, alsook voor de berekening van het vakantiegeld.
  - Recht op de eindejaarspremie naar rato van de gewerkte tijd vanaf 4 maanden anciënniteit.
  - Na 7 jaar anciënniteit, recht op de eindejaarspremie naar rato van de gewerkte tijd in geval van ontslag of verbreking van het contract in onderling overleg.

Verlenging van bestaande cao’s SWT, tijdskrediet.

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je afgevaardigden.

Het IPA uitgelegd:  waar wordt over onderhandeld?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van het interprofessioneel overleg of IPA. Het zorgt voor:

 • Meer solidariteit onder werknemers  
 • Minder grote verschillen tussen sectoren
 • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Dankzij het sociaal akkoord bereikten we met het sociaal akkoord 2021-2022 o.a. een hoger minimumloon en landingsbanen vanaf 55.

Lees ook verder over het IPA en de loonormwet.

Personalization