IPA 2021-2022: nieuws uit de sectoren!

Midden juli 2021 ondertekenden de sociale partners het sociaal akkoord voor 2021-2022, met daarin onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar.  Het is intussen aan de sectoren om binnen de contouren van dit akkoord meer specifieke regelingen en cao's uit te werken.   

Die onderhandelingen zijn in het najaar van 2021 volop aan de gang.  We houden je hier graag op de hoogte! Je vindt hierna per beroepscentrale een overzicht van de akkoorden en stand van zaken.👇

ACV Puls

Sectorakkoord afgesloten voor verzekeringssector!

Coronapremie

 • Van 450 euro netto
 • Voorwaarde: Je moet in dienst moet zijn op ../…/2021 en je krijgt de premie volgens je prestaties in 2021 (proratisering en eventuele gelijkstellingen op basis van de eigen interne eindejaarspremie-afspraken)..
 • Ten laatste uit te betalen op 31/12/2021.
 • Als je werkgever al een coronapremie betaald heeft, mag deze verrekend worden. 
 • Je werkgever moet voor …  schriftelijk meedelen of je recht hebt op de premie of niet.

Telewerk

In jouw onderneming zijn mogelijks al afspraken gemaakt of is men bezig afspraken te maken rond een nieuwe manier van werken met inbegrip van telewerk. In het sectorakkoord is afgesproken dat dit overleg met de sociale partners constructief verder gezet moet worden en dat er tegen september 2022 een evaluatie moet plaatsvinden. Bedoeling is dat dit grondig wordt gedaan en vele aspecten uitgeklaard dienen te worden. De sociale partners verwijzen hierbij naar hun aanbevelingen ‘new normal’ van 11 februari 2021 (link naar pdf van dit document – zie bijlage)

1/10e ouderschapsverlof

Om het ouders met kleine kinderen makkelijker te maken om hun opvoedingstijd te kunnen combineren met een voltijdse baan in de sector, zijn we overeengekomen dat er in de sector vanaf nu een RECHT bestaat om 1/10e ouderschapsverlof met een financiële bijpassing van de RVA te kunnen opnemen zodat ouders bv. elke woensdagnamiddag thuis kunnen blijven. Hiervoor heb je dus niet langer de toestemming van je werkgever voor nodig.

Landingsbanen en SWT

• Loopbaan > 35 jaar en ben je 55 jaar of ouder? Dan kan je 1/5 of 1/2 minder gaan werken met tussenkomst RVA;
• SWT vanaf 60 jaar mensen met een lange loopbaan (min 40 jaar).

Vorming

• Geleidelijke verhoging minimum aantal dagen opleiding/vorming dat jouw werkgever gemiddeld/VTE moet voorzien voor zijn werknemers

Wil je meer toelichting bij dit akkoord of heb je een specifieke vraag over jouw situatie: contacteer gerust jouw lokale ACV Puls afgevaardigde en/of jouw ACV Puls sectorverantwoordelijke Vic Van Kerrebroeck (0476/58.97.81)

ACVBIE - Bouw, industrie en energie

Sectorakkoord afgesloten voor verzekeringssector!

Coronapremie

 • Van 450 euro netto
 • Voorwaarde: Je moet in dienst moet zijn op ../…/2021 en je krijgt de premie volgens je prestaties in 2021 (proratisering en eventuele gelijkstellingen op basis van de eigen interne eindejaarspremie-afspraken)..
 • Ten laatste uit te betalen op 31/12/2021.
 • Als je werkgever al een coronapremie betaald heeft, mag deze verrekend worden. 
 • Je werkgever moet voor …  schriftelijk meedelen of je recht hebt op de premie of niet.

Telewerk

In jouw onderneming zijn mogelijks al afspraken gemaakt of is men bezig afspraken te maken rond een nieuwe manier van werken met inbegrip van telewerk. In het sectorakkoord is afgesproken dat dit overleg met de sociale partners constructief verder gezet moet worden en dat er tegen september 2022 een evaluatie moet plaatsvinden. Bedoeling is dat dit grondig wordt gedaan en vele aspecten uitgeklaard dienen te worden. De sociale partners verwijzen hierbij naar hun aanbevelingen ‘new normal’ van 11 februari 2021 (link naar pdf van dit document – zie bijlage)

1/10e ouderschapsverlof

Om het ouders met kleine kinderen makkelijker te maken om hun opvoedingstijd te kunnen combineren met een voltijdse baan in de sector, zijn we overeengekomen dat er in de sector vanaf nu een RECHT bestaat om 1/10e ouderschapsverlof met een financiële bijpassing van de RVA te kunnen opnemen zodat ouders bv. elke woensdagnamiddag thuis kunnen blijven. Hiervoor heb je dus niet langer de toestemming van je werkgever voor nodig.

Landingsbanen en SWT

• Loopbaan > 35 jaar en ben je 55 jaar of ouder? Dan kan je 1/5 of 1/2 minder gaan werken met tussenkomst RVA;
• SWT vanaf 60 jaar mensen met een lange loopbaan (min 40 jaar).

Vorming

• Geleidelijke verhoging minimum aantal dagen opleiding/vorming dat jouw werkgever gemiddeld/VTE moet voorzien voor zijn werknemers

Wil je meer toelichting bij dit akkoord of heb je een specifieke vraag over jouw situatie: contacteer gerust jouw lokale ACV Puls afgevaardigde en/of jouw ACV Puls sectorverantwoordelijke Vic Van Kerrebroeck (0476/58.97.81)

ACV-CSC METEA - Metaal en textiel

Sectorakkoord afgesloten voor verzekeringssector!

Coronapremie

 • Van 450 euro netto
 • Voorwaarde: Je moet in dienst moet zijn op ../…/2021 en je krijgt de premie volgens je prestaties in 2021 (proratisering en eventuele gelijkstellingen op basis van de eigen interne eindejaarspremie-afspraken)..
 • Ten laatste uit te betalen op 31/12/2021.
 • Als je werkgever al een coronapremie betaald heeft, mag deze verrekend worden. 
 • Je werkgever moet voor …  schriftelijk meedelen of je recht hebt op de premie of niet.

Telewerk

In jouw onderneming zijn mogelijks al afspraken gemaakt of is men bezig afspraken te maken rond een nieuwe manier van werken met inbegrip van telewerk. In het sectorakkoord is afgesproken dat dit overleg met de sociale partners constructief verder gezet moet worden en dat er tegen september 2022 een evaluatie moet plaatsvinden. Bedoeling is dat dit grondig wordt gedaan en vele aspecten uitgeklaard dienen te worden. De sociale partners verwijzen hierbij naar hun aanbevelingen ‘new normal’ van 11 februari 2021 (link naar pdf van dit document – zie bijlage)

1/10e ouderschapsverlof

Om het ouders met kleine kinderen makkelijker te maken om hun opvoedingstijd te kunnen combineren met een voltijdse baan in de sector, zijn we overeengekomen dat er in de sector vanaf nu een RECHT bestaat om 1/10e ouderschapsverlof met een financiële bijpassing van de RVA te kunnen opnemen zodat ouders bv. elke woensdagnamiddag thuis kunnen blijven. Hiervoor heb je dus niet langer de toestemming van je werkgever voor nodig.

Landingsbanen en SWT

• Loopbaan > 35 jaar en ben je 55 jaar of ouder? Dan kan je 1/5 of 1/2 minder gaan werken met tussenkomst RVA;
• SWT vanaf 60 jaar mensen met een lange loopbaan (min 40 jaar).

Vorming

• Geleidelijke verhoging minimum aantal dagen opleiding/vorming dat jouw werkgever gemiddeld/VTE moet voorzien voor zijn werknemers

Wil je meer toelichting bij dit akkoord of heb je een specifieke vraag over jouw situatie: contacteer gerust jouw lokale ACV Puls afgevaardigde en/of jouw ACV Puls sectorverantwoordelijke Vic Van Kerrebroeck (0476/58.97.81)

Transcom - Vervoer en communicatie

Sectorakkoord afgesloten voor verzekeringssector!

Coronapremie

 • Van 450 euro netto
 • Voorwaarde: Je moet in dienst moet zijn op ../…/2021 en je krijgt de premie volgens je prestaties in 2021 (proratisering en eventuele gelijkstellingen op basis van de eigen interne eindejaarspremie-afspraken)..
 • Ten laatste uit te betalen op 31/12/2021.
 • Als je werkgever al een coronapremie betaald heeft, mag deze verrekend worden. 
 • Je werkgever moet voor …  schriftelijk meedelen of je recht hebt op de premie of niet.

Telewerk

In jouw onderneming zijn mogelijks al afspraken gemaakt of is men bezig afspraken te maken rond een nieuwe manier van werken met inbegrip van telewerk. In het sectorakkoord is afgesproken dat dit overleg met de sociale partners constructief verder gezet moet worden en dat er tegen september 2022 een evaluatie moet plaatsvinden. Bedoeling is dat dit grondig wordt gedaan en vele aspecten uitgeklaard dienen te worden. De sociale partners verwijzen hierbij naar hun aanbevelingen ‘new normal’ van 11 februari 2021 (link naar pdf van dit document – zie bijlage)

1/10e ouderschapsverlof

Om het ouders met kleine kinderen makkelijker te maken om hun opvoedingstijd te kunnen combineren met een voltijdse baan in de sector, zijn we overeengekomen dat er in de sector vanaf nu een RECHT bestaat om 1/10e ouderschapsverlof met een financiële bijpassing van de RVA te kunnen opnemen zodat ouders bv. elke woensdagnamiddag thuis kunnen blijven. Hiervoor heb je dus niet langer de toestemming van je werkgever voor nodig.

Landingsbanen en SWT

• Loopbaan > 35 jaar en ben je 55 jaar of ouder? Dan kan je 1/5 of 1/2 minder gaan werken met tussenkomst RVA;
• SWT vanaf 60 jaar mensen met een lange loopbaan (min 40 jaar).

Vorming

• Geleidelijke verhoging minimum aantal dagen opleiding/vorming dat jouw werkgever gemiddeld/VTE moet voorzien voor zijn werknemers

Wil je meer toelichting bij dit akkoord of heb je een specifieke vraag over jouw situatie: contacteer gerust jouw lokale ACV Puls afgevaardigde en/of jouw ACV Puls sectorverantwoordelijke Vic Van Kerrebroeck (0476/58.97.81)

Voeding en diensten

Sectorakkoord afgesloten voor verzekeringssector!

Coronapremie

 • Van 450 euro netto
 • Voorwaarde: Je moet in dienst moet zijn op ../…/2021 en je krijgt de premie volgens je prestaties in 2021 (proratisering en eventuele gelijkstellingen op basis van de eigen interne eindejaarspremie-afspraken)..
 • Ten laatste uit te betalen op 31/12/2021.
 • Als je werkgever al een coronapremie betaald heeft, mag deze verrekend worden. 
 • Je werkgever moet voor …  schriftelijk meedelen of je recht hebt op de premie of niet.

Telewerk

In jouw onderneming zijn mogelijks al afspraken gemaakt of is men bezig afspraken te maken rond een nieuwe manier van werken met inbegrip van telewerk. In het sectorakkoord is afgesproken dat dit overleg met de sociale partners constructief verder gezet moet worden en dat er tegen september 2022 een evaluatie moet plaatsvinden. Bedoeling is dat dit grondig wordt gedaan en vele aspecten uitgeklaard dienen te worden. De sociale partners verwijzen hierbij naar hun aanbevelingen ‘new normal’ van 11 februari 2021 (link naar pdf van dit document – zie bijlage)

1/10e ouderschapsverlof

Om het ouders met kleine kinderen makkelijker te maken om hun opvoedingstijd te kunnen combineren met een voltijdse baan in de sector, zijn we overeengekomen dat er in de sector vanaf nu een RECHT bestaat om 1/10e ouderschapsverlof met een financiële bijpassing van de RVA te kunnen opnemen zodat ouders bv. elke woensdagnamiddag thuis kunnen blijven. Hiervoor heb je dus niet langer de toestemming van je werkgever voor nodig.

Landingsbanen en SWT

• Loopbaan > 35 jaar en ben je 55 jaar of ouder? Dan kan je 1/5 of 1/2 minder gaan werken met tussenkomst RVA;
• SWT vanaf 60 jaar mensen met een lange loopbaan (min 40 jaar).

Vorming

• Geleidelijke verhoging minimum aantal dagen opleiding/vorming dat jouw werkgever gemiddeld/VTE moet voorzien voor zijn werknemers

Wil je meer toelichting bij dit akkoord of heb je een specifieke vraag over jouw situatie: contacteer gerust jouw lokale ACV Puls afgevaardigde en/of jouw ACV Puls sectorverantwoordelijke Vic Van Kerrebroeck (0476/58.97.81)

ACV Openbare diensten

Sectorakkoord afgesloten voor verzekeringssector!

Coronapremie

 • Van 450 euro netto
 • Voorwaarde: Je moet in dienst moet zijn op ../…/2021 en je krijgt de premie volgens je prestaties in 2021 (proratisering en eventuele gelijkstellingen op basis van de eigen interne eindejaarspremie-afspraken)..
 • Ten laatste uit te betalen op 31/12/2021.
 • Als je werkgever al een coronapremie betaald heeft, mag deze verrekend worden. 
 • Je werkgever moet voor …  schriftelijk meedelen of je recht hebt op de premie of niet.

Telewerk

In jouw onderneming zijn mogelijks al afspraken gemaakt of is men bezig afspraken te maken rond een nieuwe manier van werken met inbegrip van telewerk. In het sectorakkoord is afgesproken dat dit overleg met de sociale partners constructief verder gezet moet worden en dat er tegen september 2022 een evaluatie moet plaatsvinden. Bedoeling is dat dit grondig wordt gedaan en vele aspecten uitgeklaard dienen te worden. De sociale partners verwijzen hierbij naar hun aanbevelingen ‘new normal’ van 11 februari 2021 (link naar pdf van dit document – zie bijlage)

1/10e ouderschapsverlof

Om het ouders met kleine kinderen makkelijker te maken om hun opvoedingstijd te kunnen combineren met een voltijdse baan in de sector, zijn we overeengekomen dat er in de sector vanaf nu een RECHT bestaat om 1/10e ouderschapsverlof met een financiële bijpassing van de RVA te kunnen opnemen zodat ouders bv. elke woensdagnamiddag thuis kunnen blijven. Hiervoor heb je dus niet langer de toestemming van je werkgever voor nodig.

Landingsbanen en SWT

• Loopbaan > 35 jaar en ben je 55 jaar of ouder? Dan kan je 1/5 of 1/2 minder gaan werken met tussenkomst RVA;
• SWT vanaf 60 jaar mensen met een lange loopbaan (min 40 jaar).

Vorming

• Geleidelijke verhoging minimum aantal dagen opleiding/vorming dat jouw werkgever gemiddeld/VTE moet voorzien voor zijn werknemers

Wil je meer toelichting bij dit akkoord of heb je een specifieke vraag over jouw situatie: contacteer gerust jouw lokale ACV Puls afgevaardigde en/of jouw ACV Puls sectorverantwoordelijke Vic Van Kerrebroeck (0476/58.97.81)

Het IPA uitgelegd:  waar wordt over onderhandeld?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van het interprofessioneel overleg of IPA. Het zorgt voor:

 • Meer solidariteit onder werknemers  
 • Minder grote verschillen tussen sectoren
 • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Dankzij het sociaal akkoord bereikten we met het sociaal akkoord 2021-2022 o.a. een hoger minimumloon en landingsbanen vanaf 55.

Lees ook verder over het IPA en de loonormwet.

Personalization