IPA 2021-2022: nieuws uit de sectoren!

Midden juli 2021 ondertekenden de sociale partners het sociaal akkoord voor 2021-2022, met daarin onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar.  Het is intussen aan de sectoren om binnen de contouren van dit akkoord meer specifieke regelingen en cao's uit te werken.   

Die onderhandelingen zijn in het najaar van 2021 volop aan de gang.  We houden je hier graag op de hoogte! Je vindt hierna per beroepscentrale een overzicht van de akkoorden en stand van zaken.👇

ACV Puls

Nationaal akkoord voor bedienden non-ferro!

Koopkracht

 1. Je loon stijgt met 0,4% op 1 januari 2022. Er kan in je bedrijf onderhandeld worden over een gelijkwaardige invulling van deze koopkrachtverhoging. Als er geen onderhandelingen zijn, of bij gebrek aan akkoord gaat je loon automatisch met 0,4% omhoog in 2022.
 2. Voor 2021 krijg je ook een bruto premie van 200 euro of een gelijkwaardig voordeel.
 3. In december 2021 ontvang je ook nog een vaste ‘coronapremie’ (pro rata in dienst en arbeidsregime) op basis van rendabiliteit van je bedrijf in 2020 uitgedrukt in ROCE (verhouding bedrijfsresultaat/ingezet kapitaal) 
  - Ofwel 300 euro als ROCE = tussen 0 en kleiner dan 5%.
  - Ofwel 400 euro als ROCE = tussen 5 en kleiner dan 7.5%.
  - Ofwel 500 euro als ROCE = gelijk aan of groter dan 7,5 .
 4. Het minimum gewaarborgd maandloon verhoogt op 1 januari, met €47,47, naar 1.914,68 euro en op 1 april 2022 stijgt deze naar 2.000 euro, bovenop de index. De sectorale baremalonen die hoger zijn dan dit minimum, stijgen begin 2022 met 0,4%. 
 5. Vanaf 2022 bedraagt de ROCE-bonus volgend percentage van het bruto jaarloon:
  - 0% als ROCE = tussen 0 en kleiner dan 3%
  - 0,5% als ROCE = tussen 3% en kleiner dan 5% (nieuwe schijf).
  - 1,4% als ROCE = tussen 5% en kleiner dan 7,5% (+0,1%).
  1,7% als ROCE = tussen 7,5 en kleiner dan 10% (nieuwe schijf).
  -
   1,8% als ROCE = tussen 10 en kleiner dan 12,5% (+0,2%).
  2,1% als ROCE = tussen 12,5 en kleiner dan 15% (+0,1%).
  - 2,8% als ROCE = tussen 15 en kleiner dan 17,5% (+0,1%).

  - 3,5% als ROCE = tussen 17,5 en kleiner dan 20% (+0,1%).
  4,1% als ROCE = gelijk aan of groter dan 20% (+0,1%).
 6. Geen toepassing van starterslonen voor jongeren die lager zijn dan de sectorale minima. 
 7. Een sectorale cao voorziet vanaf 2022 voor bedienden dezelfde werkgeverstoeslag bij tijdelijke werkloosheid als bij arbeiders. Met een minimum van 8,58 euro per RVA-dopdag. Dit bedrag stijgt telkens vanaf de 19de, de 37ste en de 55ste dopdag. 

Mobiliteit

De sectorale vergoedingen voor je woon-werkverplaatsing zullen verbeteren vanaf 1 januari 2022.

 1. Neem je het openbaar vervoer, dan betaalt je werkgever vanaf 1 februari 2022 80% van je trajectkaart terug. Reis je met de trein, dan betaal je zelf niet. Via de derdebetalersregeling bij de NMBS past de federale overheid 20% bij (ook bij combikaart NMBS/MIVB in Brussel) 
 2. Gebruik je de fiets dan krijg je voortaan: 
  - 0,48 euro per gereden km bij enkele afstand woon-werkplaats van 1 tot 3 km. 
  0,36 euro per gereden km bij enkele afstand woon-werkplaats van 4 en 5 km.  
  0,30 euro per gereden km bij enkele afstand woon-werkplaats van 6 km.  
  0,27 euro per gereden km bij enkele afstand woon-werkplaats van 7 km.  
  - 0,27 euro per gereden km bij enkele afstand woon-werkplaats van 8 km.  
 3. Gebruik je een eigen (ander) vervoersmiddel  dan verhogen de bedragen van de werkgeverstussenkomst in de huidige tabel met 0,4% vanaf 1 januari 2022, bovenop de index. 

Kwaliteitsvol werk

 1. Zowel het recht op een digitale deconnectie als telewerk moeten deel uitmaken van het sociaal overleg in de bedrijven met als doel: concrete maatregelen die deconnectie mogelijk moet maken en correcte voorwaarden voor telewerk met onder meer onkostenvergoedingen.
 2. Het akkoord over werkzekerheid bij meervoudig ontslag wordt verlengd.

Kwaliteitsvolle loopbanen

 1. Je recht op tijdskrediet wordt uitgebreid naar 36 maanden voltijds of halftijdse loopbaanvermindering voor opleiding naar 51 maanden met zorgmotief..
 2. Een landingsbaan in een 4/5de of halftijds regime blijft tot 30 juni 2023 mogelijk vanaf 55 jaar. Op voorwaarde dat je een beroepsloopbaan van 35 jaar of een zwaar beroep had. Vanaf 50 jaar en na 28 jaar beroepsloopbaan kan je ook nog 1/5de loopbaanvermindering nemen, maar dan zonder RVA-onderbrekingsuitkering.
 3. Je kan met SWT – het vroegere brugpensioen – vanaf 60 jaar tot en met 30 juni 2023 na een beroepsloopbaan van:
  - 33 jaar waarvan 20 jaar met nachtarbeid of een bepaalde periode ‘zwaar beroep’
  - 35 jaar waarvan een bepaalde periode met ‘zwaar beroep’
  - 40 jaar
  Met vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid vanaf 62jaar of een beroepsverleden van 42 jaar (zelf aan te vragen) tot 31 december 2024.
  Vrouwen kunnen nog met SWT vanaf 62 jaar na een beroepsloopbaan van 37 jaar tot einde 2021 en van 38 jaar tot einde 2022.
 4. Ga je met SWT of met (vervroegd) pensioen, dan heb je vanaf volgend jaar recht op een 4de dag loopbaanverlof in het laatste jaar voor je vertrek.
 5. Na 20 1 dag anciënniteitsverlof. jaar anciënniteit in je bedrijf heb je vanaf 2022 recht op 

Globaal positief

Met een nationaal akkoord krijg alle werknemers in de sector, zowel in grote als kleine bedrijven dezelfde rechten. 

De veel te beperkte loonmarge die de federale regering ons heeft opgelegd, wordt maximaal benut. Mobiliteitsvergoedingen worden aanzienlijk beter. 

Een stevig sectoraal kader voor telewerk en een ‘recht op (digitale) deconnectie’ hebben we niet uit de wacht gesleept. Wel een sterke aanbeveling om daarover in de bedrijven te overleggen en goede afspraken te maken. Een vierde loopbaanverlofdag en een eerste (sectorale) anciënniteitsverlofdag komen er ook.

ACVBIE - Bouw, industrie en energie

Nationaal akkoord voor bedienden non-ferro!

Koopkracht

 1. Je loon stijgt met 0,4% op 1 januari 2022. Er kan in je bedrijf onderhandeld worden over een gelijkwaardige invulling van deze koopkrachtverhoging. Als er geen onderhandelingen zijn, of bij gebrek aan akkoord gaat je loon automatisch met 0,4% omhoog in 2022.
 2. Voor 2021 krijg je ook een bruto premie van 200 euro of een gelijkwaardig voordeel.
 3. In december 2021 ontvang je ook nog een vaste ‘coronapremie’ (pro rata in dienst en arbeidsregime) op basis van rendabiliteit van je bedrijf in 2020 uitgedrukt in ROCE (verhouding bedrijfsresultaat/ingezet kapitaal) 
  - Ofwel 300 euro als ROCE = tussen 0 en kleiner dan 5%.
  - Ofwel 400 euro als ROCE = tussen 5 en kleiner dan 7.5%.
  - Ofwel 500 euro als ROCE = gelijk aan of groter dan 7,5 .
 4. Het minimum gewaarborgd maandloon verhoogt op 1 januari, met €47,47, naar 1.914,68 euro en op 1 april 2022 stijgt deze naar 2.000 euro, bovenop de index. De sectorale baremalonen die hoger zijn dan dit minimum, stijgen begin 2022 met 0,4%. 
 5. Vanaf 2022 bedraagt de ROCE-bonus volgend percentage van het bruto jaarloon:
  - 0% als ROCE = tussen 0 en kleiner dan 3%
  - 0,5% als ROCE = tussen 3% en kleiner dan 5% (nieuwe schijf).
  - 1,4% als ROCE = tussen 5% en kleiner dan 7,5% (+0,1%).
  1,7% als ROCE = tussen 7,5 en kleiner dan 10% (nieuwe schijf).
  -
   1,8% als ROCE = tussen 10 en kleiner dan 12,5% (+0,2%).
  2,1% als ROCE = tussen 12,5 en kleiner dan 15% (+0,1%).
  - 2,8% als ROCE = tussen 15 en kleiner dan 17,5% (+0,1%).

  - 3,5% als ROCE = tussen 17,5 en kleiner dan 20% (+0,1%).
  4,1% als ROCE = gelijk aan of groter dan 20% (+0,1%).
 6. Geen toepassing van starterslonen voor jongeren die lager zijn dan de sectorale minima. 
 7. Een sectorale cao voorziet vanaf 2022 voor bedienden dezelfde werkgeverstoeslag bij tijdelijke werkloosheid als bij arbeiders. Met een minimum van 8,58 euro per RVA-dopdag. Dit bedrag stijgt telkens vanaf de 19de, de 37ste en de 55ste dopdag. 

Mobiliteit

De sectorale vergoedingen voor je woon-werkverplaatsing zullen verbeteren vanaf 1 januari 2022.

 1. Neem je het openbaar vervoer, dan betaalt je werkgever vanaf 1 februari 2022 80% van je trajectkaart terug. Reis je met de trein, dan betaal je zelf niet. Via de derdebetalersregeling bij de NMBS past de federale overheid 20% bij (ook bij combikaart NMBS/MIVB in Brussel) 
 2. Gebruik je de fiets dan krijg je voortaan: 
  - 0,48 euro per gereden km bij enkele afstand woon-werkplaats van 1 tot 3 km. 
  0,36 euro per gereden km bij enkele afstand woon-werkplaats van 4 en 5 km.  
  0,30 euro per gereden km bij enkele afstand woon-werkplaats van 6 km.  
  0,27 euro per gereden km bij enkele afstand woon-werkplaats van 7 km.  
  - 0,27 euro per gereden km bij enkele afstand woon-werkplaats van 8 km.  
 3. Gebruik je een eigen (ander) vervoersmiddel  dan verhogen de bedragen van de werkgeverstussenkomst in de huidige tabel met 0,4% vanaf 1 januari 2022, bovenop de index. 

Kwaliteitsvol werk

 1. Zowel het recht op een digitale deconnectie als telewerk moeten deel uitmaken van het sociaal overleg in de bedrijven met als doel: concrete maatregelen die deconnectie mogelijk moet maken en correcte voorwaarden voor telewerk met onder meer onkostenvergoedingen.
 2. Het akkoord over werkzekerheid bij meervoudig ontslag wordt verlengd.

Kwaliteitsvolle loopbanen

 1. Je recht op tijdskrediet wordt uitgebreid naar 36 maanden voltijds of halftijdse loopbaanvermindering voor opleiding naar 51 maanden met zorgmotief..
 2. Een landingsbaan in een 4/5de of halftijds regime blijft tot 30 juni 2023 mogelijk vanaf 55 jaar. Op voorwaarde dat je een beroepsloopbaan van 35 jaar of een zwaar beroep had. Vanaf 50 jaar en na 28 jaar beroepsloopbaan kan je ook nog 1/5de loopbaanvermindering nemen, maar dan zonder RVA-onderbrekingsuitkering.
 3. Je kan met SWT – het vroegere brugpensioen – vanaf 60 jaar tot en met 30 juni 2023 na een beroepsloopbaan van:
  - 33 jaar waarvan 20 jaar met nachtarbeid of een bepaalde periode ‘zwaar beroep’
  - 35 jaar waarvan een bepaalde periode met ‘zwaar beroep’
  - 40 jaar
  Met vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid vanaf 62jaar of een beroepsverleden van 42 jaar (zelf aan te vragen) tot 31 december 2024.
  Vrouwen kunnen nog met SWT vanaf 62 jaar na een beroepsloopbaan van 37 jaar tot einde 2021 en van 38 jaar tot einde 2022.
 4. Ga je met SWT of met (vervroegd) pensioen, dan heb je vanaf volgend jaar recht op een 4de dag loopbaanverlof in het laatste jaar voor je vertrek.
 5. Na 20 1 dag anciënniteitsverlof. jaar anciënniteit in je bedrijf heb je vanaf 2022 recht op 

Globaal positief

Met een nationaal akkoord krijg alle werknemers in de sector, zowel in grote als kleine bedrijven dezelfde rechten. 

De veel te beperkte loonmarge die de federale regering ons heeft opgelegd, wordt maximaal benut. Mobiliteitsvergoedingen worden aanzienlijk beter. 

Een stevig sectoraal kader voor telewerk en een ‘recht op (digitale) deconnectie’ hebben we niet uit de wacht gesleept. Wel een sterke aanbeveling om daarover in de bedrijven te overleggen en goede afspraken te maken. Een vierde loopbaanverlofdag en een eerste (sectorale) anciënniteitsverlofdag komen er ook.

ACV-CSC METEA - Metaal en textiel

Nationaal akkoord voor bedienden non-ferro!

Koopkracht

 1. Je loon stijgt met 0,4% op 1 januari 2022. Er kan in je bedrijf onderhandeld worden over een gelijkwaardige invulling van deze koopkrachtverhoging. Als er geen onderhandelingen zijn, of bij gebrek aan akkoord gaat je loon automatisch met 0,4% omhoog in 2022.
 2. Voor 2021 krijg je ook een bruto premie van 200 euro of een gelijkwaardig voordeel.
 3. In december 2021 ontvang je ook nog een vaste ‘coronapremie’ (pro rata in dienst en arbeidsregime) op basis van rendabiliteit van je bedrijf in 2020 uitgedrukt in ROCE (verhouding bedrijfsresultaat/ingezet kapitaal) 
  - Ofwel 300 euro als ROCE = tussen 0 en kleiner dan 5%.
  - Ofwel 400 euro als ROCE = tussen 5 en kleiner dan 7.5%.
  - Ofwel 500 euro als ROCE = gelijk aan of groter dan 7,5 .
 4. Het minimum gewaarborgd maandloon verhoogt op 1 januari, met €47,47, naar 1.914,68 euro en op 1 april 2022 stijgt deze naar 2.000 euro, bovenop de index. De sectorale baremalonen die hoger zijn dan dit minimum, stijgen begin 2022 met 0,4%. 
 5. Vanaf 2022 bedraagt de ROCE-bonus volgend percentage van het bruto jaarloon:
  - 0% als ROCE = tussen 0 en kleiner dan 3%
  - 0,5% als ROCE = tussen 3% en kleiner dan 5% (nieuwe schijf).
  - 1,4% als ROCE = tussen 5% en kleiner dan 7,5% (+0,1%).
  1,7% als ROCE = tussen 7,5 en kleiner dan 10% (nieuwe schijf).
  -
   1,8% als ROCE = tussen 10 en kleiner dan 12,5% (+0,2%).
  2,1% als ROCE = tussen 12,5 en kleiner dan 15% (+0,1%).
  - 2,8% als ROCE = tussen 15 en kleiner dan 17,5% (+0,1%).

  - 3,5% als ROCE = tussen 17,5 en kleiner dan 20% (+0,1%).
  4,1% als ROCE = gelijk aan of groter dan 20% (+0,1%).
 6. Geen toepassing van starterslonen voor jongeren die lager zijn dan de sectorale minima. 
 7. Een sectorale cao voorziet vanaf 2022 voor bedienden dezelfde werkgeverstoeslag bij tijdelijke werkloosheid als bij arbeiders. Met een minimum van 8,58 euro per RVA-dopdag. Dit bedrag stijgt telkens vanaf de 19de, de 37ste en de 55ste dopdag. 

Mobiliteit

De sectorale vergoedingen voor je woon-werkverplaatsing zullen verbeteren vanaf 1 januari 2022.

 1. Neem je het openbaar vervoer, dan betaalt je werkgever vanaf 1 februari 2022 80% van je trajectkaart terug. Reis je met de trein, dan betaal je zelf niet. Via de derdebetalersregeling bij de NMBS past de federale overheid 20% bij (ook bij combikaart NMBS/MIVB in Brussel) 
 2. Gebruik je de fiets dan krijg je voortaan: 
  - 0,48 euro per gereden km bij enkele afstand woon-werkplaats van 1 tot 3 km. 
  0,36 euro per gereden km bij enkele afstand woon-werkplaats van 4 en 5 km.  
  0,30 euro per gereden km bij enkele afstand woon-werkplaats van 6 km.  
  0,27 euro per gereden km bij enkele afstand woon-werkplaats van 7 km.  
  - 0,27 euro per gereden km bij enkele afstand woon-werkplaats van 8 km.  
 3. Gebruik je een eigen (ander) vervoersmiddel  dan verhogen de bedragen van de werkgeverstussenkomst in de huidige tabel met 0,4% vanaf 1 januari 2022, bovenop de index. 

Kwaliteitsvol werk

 1. Zowel het recht op een digitale deconnectie als telewerk moeten deel uitmaken van het sociaal overleg in de bedrijven met als doel: concrete maatregelen die deconnectie mogelijk moet maken en correcte voorwaarden voor telewerk met onder meer onkostenvergoedingen.
 2. Het akkoord over werkzekerheid bij meervoudig ontslag wordt verlengd.

Kwaliteitsvolle loopbanen

 1. Je recht op tijdskrediet wordt uitgebreid naar 36 maanden voltijds of halftijdse loopbaanvermindering voor opleiding naar 51 maanden met zorgmotief..
 2. Een landingsbaan in een 4/5de of halftijds regime blijft tot 30 juni 2023 mogelijk vanaf 55 jaar. Op voorwaarde dat je een beroepsloopbaan van 35 jaar of een zwaar beroep had. Vanaf 50 jaar en na 28 jaar beroepsloopbaan kan je ook nog 1/5de loopbaanvermindering nemen, maar dan zonder RVA-onderbrekingsuitkering.
 3. Je kan met SWT – het vroegere brugpensioen – vanaf 60 jaar tot en met 30 juni 2023 na een beroepsloopbaan van:
  - 33 jaar waarvan 20 jaar met nachtarbeid of een bepaalde periode ‘zwaar beroep’
  - 35 jaar waarvan een bepaalde periode met ‘zwaar beroep’
  - 40 jaar
  Met vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid vanaf 62jaar of een beroepsverleden van 42 jaar (zelf aan te vragen) tot 31 december 2024.
  Vrouwen kunnen nog met SWT vanaf 62 jaar na een beroepsloopbaan van 37 jaar tot einde 2021 en van 38 jaar tot einde 2022.
 4. Ga je met SWT of met (vervroegd) pensioen, dan heb je vanaf volgend jaar recht op een 4de dag loopbaanverlof in het laatste jaar voor je vertrek.
 5. Na 20 1 dag anciënniteitsverlof. jaar anciënniteit in je bedrijf heb je vanaf 2022 recht op 

Globaal positief

Met een nationaal akkoord krijg alle werknemers in de sector, zowel in grote als kleine bedrijven dezelfde rechten. 

De veel te beperkte loonmarge die de federale regering ons heeft opgelegd, wordt maximaal benut. Mobiliteitsvergoedingen worden aanzienlijk beter. 

Een stevig sectoraal kader voor telewerk en een ‘recht op (digitale) deconnectie’ hebben we niet uit de wacht gesleept. Wel een sterke aanbeveling om daarover in de bedrijven te overleggen en goede afspraken te maken. Een vierde loopbaanverlofdag en een eerste (sectorale) anciënniteitsverlofdag komen er ook.

Transcom - Vervoer en communicatie

Nationaal akkoord voor bedienden non-ferro!

Koopkracht

 1. Je loon stijgt met 0,4% op 1 januari 2022. Er kan in je bedrijf onderhandeld worden over een gelijkwaardige invulling van deze koopkrachtverhoging. Als er geen onderhandelingen zijn, of bij gebrek aan akkoord gaat je loon automatisch met 0,4% omhoog in 2022.
 2. Voor 2021 krijg je ook een bruto premie van 200 euro of een gelijkwaardig voordeel.
 3. In december 2021 ontvang je ook nog een vaste ‘coronapremie’ (pro rata in dienst en arbeidsregime) op basis van rendabiliteit van je bedrijf in 2020 uitgedrukt in ROCE (verhouding bedrijfsresultaat/ingezet kapitaal) 
  - Ofwel 300 euro als ROCE = tussen 0 en kleiner dan 5%.
  - Ofwel 400 euro als ROCE = tussen 5 en kleiner dan 7.5%.
  - Ofwel 500 euro als ROCE = gelijk aan of groter dan 7,5 .
 4. Het minimum gewaarborgd maandloon verhoogt op 1 januari, met €47,47, naar 1.914,68 euro en op 1 april 2022 stijgt deze naar 2.000 euro, bovenop de index. De sectorale baremalonen die hoger zijn dan dit minimum, stijgen begin 2022 met 0,4%. 
 5. Vanaf 2022 bedraagt de ROCE-bonus volgend percentage van het bruto jaarloon:
  - 0% als ROCE = tussen 0 en kleiner dan 3%
  - 0,5% als ROCE = tussen 3% en kleiner dan 5% (nieuwe schijf).
  - 1,4% als ROCE = tussen 5% en kleiner dan 7,5% (+0,1%).
  1,7% als ROCE = tussen 7,5 en kleiner dan 10% (nieuwe schijf).
  -
   1,8% als ROCE = tussen 10 en kleiner dan 12,5% (+0,2%).
  2,1% als ROCE = tussen 12,5 en kleiner dan 15% (+0,1%).
  - 2,8% als ROCE = tussen 15 en kleiner dan 17,5% (+0,1%).

  - 3,5% als ROCE = tussen 17,5 en kleiner dan 20% (+0,1%).
  4,1% als ROCE = gelijk aan of groter dan 20% (+0,1%).
 6. Geen toepassing van starterslonen voor jongeren die lager zijn dan de sectorale minima. 
 7. Een sectorale cao voorziet vanaf 2022 voor bedienden dezelfde werkgeverstoeslag bij tijdelijke werkloosheid als bij arbeiders. Met een minimum van 8,58 euro per RVA-dopdag. Dit bedrag stijgt telkens vanaf de 19de, de 37ste en de 55ste dopdag. 

Mobiliteit

De sectorale vergoedingen voor je woon-werkverplaatsing zullen verbeteren vanaf 1 januari 2022.

 1. Neem je het openbaar vervoer, dan betaalt je werkgever vanaf 1 februari 2022 80% van je trajectkaart terug. Reis je met de trein, dan betaal je zelf niet. Via de derdebetalersregeling bij de NMBS past de federale overheid 20% bij (ook bij combikaart NMBS/MIVB in Brussel) 
 2. Gebruik je de fiets dan krijg je voortaan: 
  - 0,48 euro per gereden km bij enkele afstand woon-werkplaats van 1 tot 3 km. 
  0,36 euro per gereden km bij enkele afstand woon-werkplaats van 4 en 5 km.  
  0,30 euro per gereden km bij enkele afstand woon-werkplaats van 6 km.  
  0,27 euro per gereden km bij enkele afstand woon-werkplaats van 7 km.  
  - 0,27 euro per gereden km bij enkele afstand woon-werkplaats van 8 km.  
 3. Gebruik je een eigen (ander) vervoersmiddel  dan verhogen de bedragen van de werkgeverstussenkomst in de huidige tabel met 0,4% vanaf 1 januari 2022, bovenop de index. 

Kwaliteitsvol werk

 1. Zowel het recht op een digitale deconnectie als telewerk moeten deel uitmaken van het sociaal overleg in de bedrijven met als doel: concrete maatregelen die deconnectie mogelijk moet maken en correcte voorwaarden voor telewerk met onder meer onkostenvergoedingen.
 2. Het akkoord over werkzekerheid bij meervoudig ontslag wordt verlengd.

Kwaliteitsvolle loopbanen

 1. Je recht op tijdskrediet wordt uitgebreid naar 36 maanden voltijds of halftijdse loopbaanvermindering voor opleiding naar 51 maanden met zorgmotief..
 2. Een landingsbaan in een 4/5de of halftijds regime blijft tot 30 juni 2023 mogelijk vanaf 55 jaar. Op voorwaarde dat je een beroepsloopbaan van 35 jaar of een zwaar beroep had. Vanaf 50 jaar en na 28 jaar beroepsloopbaan kan je ook nog 1/5de loopbaanvermindering nemen, maar dan zonder RVA-onderbrekingsuitkering.
 3. Je kan met SWT – het vroegere brugpensioen – vanaf 60 jaar tot en met 30 juni 2023 na een beroepsloopbaan van:
  - 33 jaar waarvan 20 jaar met nachtarbeid of een bepaalde periode ‘zwaar beroep’
  - 35 jaar waarvan een bepaalde periode met ‘zwaar beroep’
  - 40 jaar
  Met vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid vanaf 62jaar of een beroepsverleden van 42 jaar (zelf aan te vragen) tot 31 december 2024.
  Vrouwen kunnen nog met SWT vanaf 62 jaar na een beroepsloopbaan van 37 jaar tot einde 2021 en van 38 jaar tot einde 2022.
 4. Ga je met SWT of met (vervroegd) pensioen, dan heb je vanaf volgend jaar recht op een 4de dag loopbaanverlof in het laatste jaar voor je vertrek.
 5. Na 20 1 dag anciënniteitsverlof. jaar anciënniteit in je bedrijf heb je vanaf 2022 recht op 

Globaal positief

Met een nationaal akkoord krijg alle werknemers in de sector, zowel in grote als kleine bedrijven dezelfde rechten. 

De veel te beperkte loonmarge die de federale regering ons heeft opgelegd, wordt maximaal benut. Mobiliteitsvergoedingen worden aanzienlijk beter. 

Een stevig sectoraal kader voor telewerk en een ‘recht op (digitale) deconnectie’ hebben we niet uit de wacht gesleept. Wel een sterke aanbeveling om daarover in de bedrijven te overleggen en goede afspraken te maken. Een vierde loopbaanverlofdag en een eerste (sectorale) anciënniteitsverlofdag komen er ook.

Voeding en diensten

Nationaal akkoord voor bedienden non-ferro!

Koopkracht

 1. Je loon stijgt met 0,4% op 1 januari 2022. Er kan in je bedrijf onderhandeld worden over een gelijkwaardige invulling van deze koopkrachtverhoging. Als er geen onderhandelingen zijn, of bij gebrek aan akkoord gaat je loon automatisch met 0,4% omhoog in 2022.
 2. Voor 2021 krijg je ook een bruto premie van 200 euro of een gelijkwaardig voordeel.
 3. In december 2021 ontvang je ook nog een vaste ‘coronapremie’ (pro rata in dienst en arbeidsregime) op basis van rendabiliteit van je bedrijf in 2020 uitgedrukt in ROCE (verhouding bedrijfsresultaat/ingezet kapitaal) 
  - Ofwel 300 euro als ROCE = tussen 0 en kleiner dan 5%.
  - Ofwel 400 euro als ROCE = tussen 5 en kleiner dan 7.5%.
  - Ofwel 500 euro als ROCE = gelijk aan of groter dan 7,5 .
 4. Het minimum gewaarborgd maandloon verhoogt op 1 januari, met €47,47, naar 1.914,68 euro en op 1 april 2022 stijgt deze naar 2.000 euro, bovenop de index. De sectorale baremalonen die hoger zijn dan dit minimum, stijgen begin 2022 met 0,4%. 
 5. Vanaf 2022 bedraagt de ROCE-bonus volgend percentage van het bruto jaarloon:
  - 0% als ROCE = tussen 0 en kleiner dan 3%
  - 0,5% als ROCE = tussen 3% en kleiner dan 5% (nieuwe schijf).
  - 1,4% als ROCE = tussen 5% en kleiner dan 7,5% (+0,1%).
  1,7% als ROCE = tussen 7,5 en kleiner dan 10% (nieuwe schijf).
  -
   1,8% als ROCE = tussen 10 en kleiner dan 12,5% (+0,2%).
  2,1% als ROCE = tussen 12,5 en kleiner dan 15% (+0,1%).
  - 2,8% als ROCE = tussen 15 en kleiner dan 17,5% (+0,1%).

  - 3,5% als ROCE = tussen 17,5 en kleiner dan 20% (+0,1%).
  4,1% als ROCE = gelijk aan of groter dan 20% (+0,1%).
 6. Geen toepassing van starterslonen voor jongeren die lager zijn dan de sectorale minima. 
 7. Een sectorale cao voorziet vanaf 2022 voor bedienden dezelfde werkgeverstoeslag bij tijdelijke werkloosheid als bij arbeiders. Met een minimum van 8,58 euro per RVA-dopdag. Dit bedrag stijgt telkens vanaf de 19de, de 37ste en de 55ste dopdag. 

Mobiliteit

De sectorale vergoedingen voor je woon-werkverplaatsing zullen verbeteren vanaf 1 januari 2022.

 1. Neem je het openbaar vervoer, dan betaalt je werkgever vanaf 1 februari 2022 80% van je trajectkaart terug. Reis je met de trein, dan betaal je zelf niet. Via de derdebetalersregeling bij de NMBS past de federale overheid 20% bij (ook bij combikaart NMBS/MIVB in Brussel) 
 2. Gebruik je de fiets dan krijg je voortaan: 
  - 0,48 euro per gereden km bij enkele afstand woon-werkplaats van 1 tot 3 km. 
  0,36 euro per gereden km bij enkele afstand woon-werkplaats van 4 en 5 km.  
  0,30 euro per gereden km bij enkele afstand woon-werkplaats van 6 km.  
  0,27 euro per gereden km bij enkele afstand woon-werkplaats van 7 km.  
  - 0,27 euro per gereden km bij enkele afstand woon-werkplaats van 8 km.  
 3. Gebruik je een eigen (ander) vervoersmiddel  dan verhogen de bedragen van de werkgeverstussenkomst in de huidige tabel met 0,4% vanaf 1 januari 2022, bovenop de index. 

Kwaliteitsvol werk

 1. Zowel het recht op een digitale deconnectie als telewerk moeten deel uitmaken van het sociaal overleg in de bedrijven met als doel: concrete maatregelen die deconnectie mogelijk moet maken en correcte voorwaarden voor telewerk met onder meer onkostenvergoedingen.
 2. Het akkoord over werkzekerheid bij meervoudig ontslag wordt verlengd.

Kwaliteitsvolle loopbanen

 1. Je recht op tijdskrediet wordt uitgebreid naar 36 maanden voltijds of halftijdse loopbaanvermindering voor opleiding naar 51 maanden met zorgmotief..
 2. Een landingsbaan in een 4/5de of halftijds regime blijft tot 30 juni 2023 mogelijk vanaf 55 jaar. Op voorwaarde dat je een beroepsloopbaan van 35 jaar of een zwaar beroep had. Vanaf 50 jaar en na 28 jaar beroepsloopbaan kan je ook nog 1/5de loopbaanvermindering nemen, maar dan zonder RVA-onderbrekingsuitkering.
 3. Je kan met SWT – het vroegere brugpensioen – vanaf 60 jaar tot en met 30 juni 2023 na een beroepsloopbaan van:
  - 33 jaar waarvan 20 jaar met nachtarbeid of een bepaalde periode ‘zwaar beroep’
  - 35 jaar waarvan een bepaalde periode met ‘zwaar beroep’
  - 40 jaar
  Met vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid vanaf 62jaar of een beroepsverleden van 42 jaar (zelf aan te vragen) tot 31 december 2024.
  Vrouwen kunnen nog met SWT vanaf 62 jaar na een beroepsloopbaan van 37 jaar tot einde 2021 en van 38 jaar tot einde 2022.
 4. Ga je met SWT of met (vervroegd) pensioen, dan heb je vanaf volgend jaar recht op een 4de dag loopbaanverlof in het laatste jaar voor je vertrek.
 5. Na 20 1 dag anciënniteitsverlof. jaar anciënniteit in je bedrijf heb je vanaf 2022 recht op 

Globaal positief

Met een nationaal akkoord krijg alle werknemers in de sector, zowel in grote als kleine bedrijven dezelfde rechten. 

De veel te beperkte loonmarge die de federale regering ons heeft opgelegd, wordt maximaal benut. Mobiliteitsvergoedingen worden aanzienlijk beter. 

Een stevig sectoraal kader voor telewerk en een ‘recht op (digitale) deconnectie’ hebben we niet uit de wacht gesleept. Wel een sterke aanbeveling om daarover in de bedrijven te overleggen en goede afspraken te maken. Een vierde loopbaanverlofdag en een eerste (sectorale) anciënniteitsverlofdag komen er ook.

ACV Openbare diensten

Nationaal akkoord voor bedienden non-ferro!

Koopkracht

 1. Je loon stijgt met 0,4% op 1 januari 2022. Er kan in je bedrijf onderhandeld worden over een gelijkwaardige invulling van deze koopkrachtverhoging. Als er geen onderhandelingen zijn, of bij gebrek aan akkoord gaat je loon automatisch met 0,4% omhoog in 2022.
 2. Voor 2021 krijg je ook een bruto premie van 200 euro of een gelijkwaardig voordeel.
 3. In december 2021 ontvang je ook nog een vaste ‘coronapremie’ (pro rata in dienst en arbeidsregime) op basis van rendabiliteit van je bedrijf in 2020 uitgedrukt in ROCE (verhouding bedrijfsresultaat/ingezet kapitaal) 
  - Ofwel 300 euro als ROCE = tussen 0 en kleiner dan 5%.
  - Ofwel 400 euro als ROCE = tussen 5 en kleiner dan 7.5%.
  - Ofwel 500 euro als ROCE = gelijk aan of groter dan 7,5 .
 4. Het minimum gewaarborgd maandloon verhoogt op 1 januari, met €47,47, naar 1.914,68 euro en op 1 april 2022 stijgt deze naar 2.000 euro, bovenop de index. De sectorale baremalonen die hoger zijn dan dit minimum, stijgen begin 2022 met 0,4%. 
 5. Vanaf 2022 bedraagt de ROCE-bonus volgend percentage van het bruto jaarloon:
  - 0% als ROCE = tussen 0 en kleiner dan 3%
  - 0,5% als ROCE = tussen 3% en kleiner dan 5% (nieuwe schijf).
  - 1,4% als ROCE = tussen 5% en kleiner dan 7,5% (+0,1%).
  1,7% als ROCE = tussen 7,5 en kleiner dan 10% (nieuwe schijf).
  -
   1,8% als ROCE = tussen 10 en kleiner dan 12,5% (+0,2%).
  2,1% als ROCE = tussen 12,5 en kleiner dan 15% (+0,1%).
  - 2,8% als ROCE = tussen 15 en kleiner dan 17,5% (+0,1%).

  - 3,5% als ROCE = tussen 17,5 en kleiner dan 20% (+0,1%).
  4,1% als ROCE = gelijk aan of groter dan 20% (+0,1%).
 6. Geen toepassing van starterslonen voor jongeren die lager zijn dan de sectorale minima. 
 7. Een sectorale cao voorziet vanaf 2022 voor bedienden dezelfde werkgeverstoeslag bij tijdelijke werkloosheid als bij arbeiders. Met een minimum van 8,58 euro per RVA-dopdag. Dit bedrag stijgt telkens vanaf de 19de, de 37ste en de 55ste dopdag. 

Mobiliteit

De sectorale vergoedingen voor je woon-werkverplaatsing zullen verbeteren vanaf 1 januari 2022.

 1. Neem je het openbaar vervoer, dan betaalt je werkgever vanaf 1 februari 2022 80% van je trajectkaart terug. Reis je met de trein, dan betaal je zelf niet. Via de derdebetalersregeling bij de NMBS past de federale overheid 20% bij (ook bij combikaart NMBS/MIVB in Brussel) 
 2. Gebruik je de fiets dan krijg je voortaan: 
  - 0,48 euro per gereden km bij enkele afstand woon-werkplaats van 1 tot 3 km. 
  0,36 euro per gereden km bij enkele afstand woon-werkplaats van 4 en 5 km.  
  0,30 euro per gereden km bij enkele afstand woon-werkplaats van 6 km.  
  0,27 euro per gereden km bij enkele afstand woon-werkplaats van 7 km.  
  - 0,27 euro per gereden km bij enkele afstand woon-werkplaats van 8 km.  
 3. Gebruik je een eigen (ander) vervoersmiddel  dan verhogen de bedragen van de werkgeverstussenkomst in de huidige tabel met 0,4% vanaf 1 januari 2022, bovenop de index. 

Kwaliteitsvol werk

 1. Zowel het recht op een digitale deconnectie als telewerk moeten deel uitmaken van het sociaal overleg in de bedrijven met als doel: concrete maatregelen die deconnectie mogelijk moet maken en correcte voorwaarden voor telewerk met onder meer onkostenvergoedingen.
 2. Het akkoord over werkzekerheid bij meervoudig ontslag wordt verlengd.

Kwaliteitsvolle loopbanen

 1. Je recht op tijdskrediet wordt uitgebreid naar 36 maanden voltijds of halftijdse loopbaanvermindering voor opleiding naar 51 maanden met zorgmotief..
 2. Een landingsbaan in een 4/5de of halftijds regime blijft tot 30 juni 2023 mogelijk vanaf 55 jaar. Op voorwaarde dat je een beroepsloopbaan van 35 jaar of een zwaar beroep had. Vanaf 50 jaar en na 28 jaar beroepsloopbaan kan je ook nog 1/5de loopbaanvermindering nemen, maar dan zonder RVA-onderbrekingsuitkering.
 3. Je kan met SWT – het vroegere brugpensioen – vanaf 60 jaar tot en met 30 juni 2023 na een beroepsloopbaan van:
  - 33 jaar waarvan 20 jaar met nachtarbeid of een bepaalde periode ‘zwaar beroep’
  - 35 jaar waarvan een bepaalde periode met ‘zwaar beroep’
  - 40 jaar
  Met vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid vanaf 62jaar of een beroepsverleden van 42 jaar (zelf aan te vragen) tot 31 december 2024.
  Vrouwen kunnen nog met SWT vanaf 62 jaar na een beroepsloopbaan van 37 jaar tot einde 2021 en van 38 jaar tot einde 2022.
 4. Ga je met SWT of met (vervroegd) pensioen, dan heb je vanaf volgend jaar recht op een 4de dag loopbaanverlof in het laatste jaar voor je vertrek.
 5. Na 20 1 dag anciënniteitsverlof. jaar anciënniteit in je bedrijf heb je vanaf 2022 recht op 

Globaal positief

Met een nationaal akkoord krijg alle werknemers in de sector, zowel in grote als kleine bedrijven dezelfde rechten. 

De veel te beperkte loonmarge die de federale regering ons heeft opgelegd, wordt maximaal benut. Mobiliteitsvergoedingen worden aanzienlijk beter. 

Een stevig sectoraal kader voor telewerk en een ‘recht op (digitale) deconnectie’ hebben we niet uit de wacht gesleept. Wel een sterke aanbeveling om daarover in de bedrijven te overleggen en goede afspraken te maken. Een vierde loopbaanverlofdag en een eerste (sectorale) anciënniteitsverlofdag komen er ook.

Het IPA uitgelegd:  waar wordt over onderhandeld?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van het interprofessioneel overleg of IPA. Het zorgt voor:

 • Meer solidariteit onder werknemers  
 • Minder grote verschillen tussen sectoren
 • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Dankzij het sociaal akkoord bereikten we met het sociaal akkoord 2021-2022 o.a. een hoger minimumloon en landingsbanen vanaf 55.

Lees ook verder over het IPA en de loonormwet.

Personalization