IPA 2021-2022: nieuws uit de sectoren!

Midden juli 2021 ondertekenden de sociale partners het sociaal akkoord voor 2021-2022, met daarin onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar.  Het is intussen aan de sectoren om binnen de contouren van dit akkoord meer specifieke regelingen en cao's uit te werken.   

Die onderhandelingen zijn in het najaar van 2021 volop aan de gang.  We houden je hier graag op de hoogte! Je vindt hierna per beroepscentrale een overzicht van de akkoorden en stand van zaken.👇

ACV Puls

ACVBIE keurt ontwerp van sectoraal akkoord in de bouw goed

© Shutterstock

 

Op dinsdag 30 november hebben de militanten van ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE), de grootste vakbond in de bouwsector, het ontwerpakkoord 2021-2022 met 92 % goedgekeurd.

“De militanten zijn tevreden met het akkoord”, zegt ACVBIE-voorzitter Patrick Vandenberghe. “Het waren moeilijke onderhandelingen die bijna uitgemond zijn in acties, maar uiteindelijk hebben we met de sociale partners een goed sectoraal akkoord bereikt. In dit akkoord zitten een paar belangrijke verbeteringen voor bouwvakkers. Zo wordt de loonmarge volledig ingevuld waardoor de minimumuurlonen en de effectieve lonen vanaf 1 december 2021 met 0,4 % verhoogd worden. We blijven ons echter wel tegen de loonnormwet van 1996 verzetten!”, aldus Patrick Vandenberghe.

Er zal ook een coronapremie van € 150 aan alle arbeiders worden toegekend die minstens 1 dag gewerkt hebben in het 2de kwartaal van 2020 en nu nog in dienst zijn. Ondernemingen die geen verlies gemaakt hebben in 2020 zullen € 150 extra toekennen. Daarnaast wordt er eenmalig een bijkomende ecocheque van € 130 gegeven. Ook uitzendkrachten die voldoen aan de voorwaarden, hebben recht op deze coronapremie en de bijkomende ecocheque.

Ook op vlak van bestrijding van sociale dumping zijn er een paar belangrijke zaken afgesproken: het plan voor de eerlijke concurrentie zal geëvalueerd worden, er zal werk gemaakt worden van sensibilisering zodat de bestaande regels m.b.t. de verticale keten beter gecontroleerd en gehandhaafd worden en er zal onderzoek worden gedaan naar de praktische en juridische haalbaarheid van de uitbreiding van de wet welzijn naar de zelfstandigen.

Tot slot zal de oefening starten om te evolueren naar een eengemaakt paritair comité van de sector en worden er stappen gezet om de huidige beroepsclassificatie om te switchen in een wetenschappelijk onderbouwde, analytische functieclassificatie voor arbeiders en bedienden.

Raadpleeg hier de voornaamste punten uit het akkoord.

ACVBIE - Bouw, industrie en energie

ACVBIE keurt ontwerp van sectoraal akkoord in de bouw goed

© Shutterstock

 

Op dinsdag 30 november hebben de militanten van ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE), de grootste vakbond in de bouwsector, het ontwerpakkoord 2021-2022 met 92 % goedgekeurd.

“De militanten zijn tevreden met het akkoord”, zegt ACVBIE-voorzitter Patrick Vandenberghe. “Het waren moeilijke onderhandelingen die bijna uitgemond zijn in acties, maar uiteindelijk hebben we met de sociale partners een goed sectoraal akkoord bereikt. In dit akkoord zitten een paar belangrijke verbeteringen voor bouwvakkers. Zo wordt de loonmarge volledig ingevuld waardoor de minimumuurlonen en de effectieve lonen vanaf 1 december 2021 met 0,4 % verhoogd worden. We blijven ons echter wel tegen de loonnormwet van 1996 verzetten!”, aldus Patrick Vandenberghe.

Er zal ook een coronapremie van € 150 aan alle arbeiders worden toegekend die minstens 1 dag gewerkt hebben in het 2de kwartaal van 2020 en nu nog in dienst zijn. Ondernemingen die geen verlies gemaakt hebben in 2020 zullen € 150 extra toekennen. Daarnaast wordt er eenmalig een bijkomende ecocheque van € 130 gegeven. Ook uitzendkrachten die voldoen aan de voorwaarden, hebben recht op deze coronapremie en de bijkomende ecocheque.

Ook op vlak van bestrijding van sociale dumping zijn er een paar belangrijke zaken afgesproken: het plan voor de eerlijke concurrentie zal geëvalueerd worden, er zal werk gemaakt worden van sensibilisering zodat de bestaande regels m.b.t. de verticale keten beter gecontroleerd en gehandhaafd worden en er zal onderzoek worden gedaan naar de praktische en juridische haalbaarheid van de uitbreiding van de wet welzijn naar de zelfstandigen.

Tot slot zal de oefening starten om te evolueren naar een eengemaakt paritair comité van de sector en worden er stappen gezet om de huidige beroepsclassificatie om te switchen in een wetenschappelijk onderbouwde, analytische functieclassificatie voor arbeiders en bedienden.

Raadpleeg hier de voornaamste punten uit het akkoord.

ACV-CSC METEA - Metaal en textiel

ACVBIE keurt ontwerp van sectoraal akkoord in de bouw goed

© Shutterstock

 

Op dinsdag 30 november hebben de militanten van ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE), de grootste vakbond in de bouwsector, het ontwerpakkoord 2021-2022 met 92 % goedgekeurd.

“De militanten zijn tevreden met het akkoord”, zegt ACVBIE-voorzitter Patrick Vandenberghe. “Het waren moeilijke onderhandelingen die bijna uitgemond zijn in acties, maar uiteindelijk hebben we met de sociale partners een goed sectoraal akkoord bereikt. In dit akkoord zitten een paar belangrijke verbeteringen voor bouwvakkers. Zo wordt de loonmarge volledig ingevuld waardoor de minimumuurlonen en de effectieve lonen vanaf 1 december 2021 met 0,4 % verhoogd worden. We blijven ons echter wel tegen de loonnormwet van 1996 verzetten!”, aldus Patrick Vandenberghe.

Er zal ook een coronapremie van € 150 aan alle arbeiders worden toegekend die minstens 1 dag gewerkt hebben in het 2de kwartaal van 2020 en nu nog in dienst zijn. Ondernemingen die geen verlies gemaakt hebben in 2020 zullen € 150 extra toekennen. Daarnaast wordt er eenmalig een bijkomende ecocheque van € 130 gegeven. Ook uitzendkrachten die voldoen aan de voorwaarden, hebben recht op deze coronapremie en de bijkomende ecocheque.

Ook op vlak van bestrijding van sociale dumping zijn er een paar belangrijke zaken afgesproken: het plan voor de eerlijke concurrentie zal geëvalueerd worden, er zal werk gemaakt worden van sensibilisering zodat de bestaande regels m.b.t. de verticale keten beter gecontroleerd en gehandhaafd worden en er zal onderzoek worden gedaan naar de praktische en juridische haalbaarheid van de uitbreiding van de wet welzijn naar de zelfstandigen.

Tot slot zal de oefening starten om te evolueren naar een eengemaakt paritair comité van de sector en worden er stappen gezet om de huidige beroepsclassificatie om te switchen in een wetenschappelijk onderbouwde, analytische functieclassificatie voor arbeiders en bedienden.

Raadpleeg hier de voornaamste punten uit het akkoord.

Transcom - Vervoer en communicatie

ACVBIE keurt ontwerp van sectoraal akkoord in de bouw goed

© Shutterstock

 

Op dinsdag 30 november hebben de militanten van ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE), de grootste vakbond in de bouwsector, het ontwerpakkoord 2021-2022 met 92 % goedgekeurd.

“De militanten zijn tevreden met het akkoord”, zegt ACVBIE-voorzitter Patrick Vandenberghe. “Het waren moeilijke onderhandelingen die bijna uitgemond zijn in acties, maar uiteindelijk hebben we met de sociale partners een goed sectoraal akkoord bereikt. In dit akkoord zitten een paar belangrijke verbeteringen voor bouwvakkers. Zo wordt de loonmarge volledig ingevuld waardoor de minimumuurlonen en de effectieve lonen vanaf 1 december 2021 met 0,4 % verhoogd worden. We blijven ons echter wel tegen de loonnormwet van 1996 verzetten!”, aldus Patrick Vandenberghe.

Er zal ook een coronapremie van € 150 aan alle arbeiders worden toegekend die minstens 1 dag gewerkt hebben in het 2de kwartaal van 2020 en nu nog in dienst zijn. Ondernemingen die geen verlies gemaakt hebben in 2020 zullen € 150 extra toekennen. Daarnaast wordt er eenmalig een bijkomende ecocheque van € 130 gegeven. Ook uitzendkrachten die voldoen aan de voorwaarden, hebben recht op deze coronapremie en de bijkomende ecocheque.

Ook op vlak van bestrijding van sociale dumping zijn er een paar belangrijke zaken afgesproken: het plan voor de eerlijke concurrentie zal geëvalueerd worden, er zal werk gemaakt worden van sensibilisering zodat de bestaande regels m.b.t. de verticale keten beter gecontroleerd en gehandhaafd worden en er zal onderzoek worden gedaan naar de praktische en juridische haalbaarheid van de uitbreiding van de wet welzijn naar de zelfstandigen.

Tot slot zal de oefening starten om te evolueren naar een eengemaakt paritair comité van de sector en worden er stappen gezet om de huidige beroepsclassificatie om te switchen in een wetenschappelijk onderbouwde, analytische functieclassificatie voor arbeiders en bedienden.

Raadpleeg hier de voornaamste punten uit het akkoord.

Voeding en diensten

ACVBIE keurt ontwerp van sectoraal akkoord in de bouw goed

© Shutterstock

 

Op dinsdag 30 november hebben de militanten van ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE), de grootste vakbond in de bouwsector, het ontwerpakkoord 2021-2022 met 92 % goedgekeurd.

“De militanten zijn tevreden met het akkoord”, zegt ACVBIE-voorzitter Patrick Vandenberghe. “Het waren moeilijke onderhandelingen die bijna uitgemond zijn in acties, maar uiteindelijk hebben we met de sociale partners een goed sectoraal akkoord bereikt. In dit akkoord zitten een paar belangrijke verbeteringen voor bouwvakkers. Zo wordt de loonmarge volledig ingevuld waardoor de minimumuurlonen en de effectieve lonen vanaf 1 december 2021 met 0,4 % verhoogd worden. We blijven ons echter wel tegen de loonnormwet van 1996 verzetten!”, aldus Patrick Vandenberghe.

Er zal ook een coronapremie van € 150 aan alle arbeiders worden toegekend die minstens 1 dag gewerkt hebben in het 2de kwartaal van 2020 en nu nog in dienst zijn. Ondernemingen die geen verlies gemaakt hebben in 2020 zullen € 150 extra toekennen. Daarnaast wordt er eenmalig een bijkomende ecocheque van € 130 gegeven. Ook uitzendkrachten die voldoen aan de voorwaarden, hebben recht op deze coronapremie en de bijkomende ecocheque.

Ook op vlak van bestrijding van sociale dumping zijn er een paar belangrijke zaken afgesproken: het plan voor de eerlijke concurrentie zal geëvalueerd worden, er zal werk gemaakt worden van sensibilisering zodat de bestaande regels m.b.t. de verticale keten beter gecontroleerd en gehandhaafd worden en er zal onderzoek worden gedaan naar de praktische en juridische haalbaarheid van de uitbreiding van de wet welzijn naar de zelfstandigen.

Tot slot zal de oefening starten om te evolueren naar een eengemaakt paritair comité van de sector en worden er stappen gezet om de huidige beroepsclassificatie om te switchen in een wetenschappelijk onderbouwde, analytische functieclassificatie voor arbeiders en bedienden.

Raadpleeg hier de voornaamste punten uit het akkoord.

ACV Openbare diensten

ACVBIE keurt ontwerp van sectoraal akkoord in de bouw goed

© Shutterstock

 

Op dinsdag 30 november hebben de militanten van ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE), de grootste vakbond in de bouwsector, het ontwerpakkoord 2021-2022 met 92 % goedgekeurd.

“De militanten zijn tevreden met het akkoord”, zegt ACVBIE-voorzitter Patrick Vandenberghe. “Het waren moeilijke onderhandelingen die bijna uitgemond zijn in acties, maar uiteindelijk hebben we met de sociale partners een goed sectoraal akkoord bereikt. In dit akkoord zitten een paar belangrijke verbeteringen voor bouwvakkers. Zo wordt de loonmarge volledig ingevuld waardoor de minimumuurlonen en de effectieve lonen vanaf 1 december 2021 met 0,4 % verhoogd worden. We blijven ons echter wel tegen de loonnormwet van 1996 verzetten!”, aldus Patrick Vandenberghe.

Er zal ook een coronapremie van € 150 aan alle arbeiders worden toegekend die minstens 1 dag gewerkt hebben in het 2de kwartaal van 2020 en nu nog in dienst zijn. Ondernemingen die geen verlies gemaakt hebben in 2020 zullen € 150 extra toekennen. Daarnaast wordt er eenmalig een bijkomende ecocheque van € 130 gegeven. Ook uitzendkrachten die voldoen aan de voorwaarden, hebben recht op deze coronapremie en de bijkomende ecocheque.

Ook op vlak van bestrijding van sociale dumping zijn er een paar belangrijke zaken afgesproken: het plan voor de eerlijke concurrentie zal geëvalueerd worden, er zal werk gemaakt worden van sensibilisering zodat de bestaande regels m.b.t. de verticale keten beter gecontroleerd en gehandhaafd worden en er zal onderzoek worden gedaan naar de praktische en juridische haalbaarheid van de uitbreiding van de wet welzijn naar de zelfstandigen.

Tot slot zal de oefening starten om te evolueren naar een eengemaakt paritair comité van de sector en worden er stappen gezet om de huidige beroepsclassificatie om te switchen in een wetenschappelijk onderbouwde, analytische functieclassificatie voor arbeiders en bedienden.

Raadpleeg hier de voornaamste punten uit het akkoord.

Het IPA uitgelegd:  waar wordt over onderhandeld?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van het interprofessioneel overleg of IPA. Het zorgt voor:

  • Meer solidariteit onder werknemers  
  • Minder grote verschillen tussen sectoren
  • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Dankzij het sociaal akkoord bereikten we met het sociaal akkoord 2021-2022 o.a. een hoger minimumloon en landingsbanen vanaf 55.

Lees ook verder over het IPA en de loonormwet.

Personalization