IPA 2021-2022: nieuws uit de sectoren!

Midden juli 2021 ondertekenden de sociale partners het sociaal akkoord voor 2021-2022, met daarin onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar.  Het is intussen aan de sectoren om binnen de contouren van dit akkoord meer specifieke regelingen en cao's uit te werken.   

Die onderhandelingen zijn in het najaar van 2021 volop aan de gang.  We houden je hier graag op de hoogte! Je vindt hierna per beroepscentrale een overzicht van de akkoorden en stand van zaken.👇

ACV Puls

Coronapremie Het Poetsbureau: Beloofd is beloofd

Zoals jullie weten, zitten de onderhandelingen over een loonakkoord in de sector van de dienstencheques muurvast.  Door de starre houding van de werkgevers hebben we helaas op sectorvlak nog geen concrete afspraken kunnen maken om jullie koopkracht te verhogen. Maar het is wel mogelijk dat individuele werkgevers die mooie resultaten hebben geboekt, een coronapremie voor een maximum bedrag van €500 in de vorm van consumptiecheques aan hun werknemers toekennen. Deze premie moet echter wettelijk nog voor eind 2021 worden uitbetaald. Het Poetsbureau heeft de afgelopen jaren mooie resultaten geboekt en kreeg tijdens de coronaperiode ook nog extra subsidies van de overheid.

Jo Mellemans stuurde jullie allemaal nog een mail op 13 juli met volgende boodschap:

Het Poetsbureau is bereid om een corona compensatiepremie te betalen. In eerder overleg met de vakbonden hebben we reeds aangekondigd dat we als bedrijf meer dan bereid zijn een corona compensatiepremie uit te betalen aan onze huishoudhulpen. Als bedrijf dat medewerkers centraal plaatst en waardering toont, kennen we jullie met plezier deze premie toe voor jullie inzet en harde werk. Dankzij de toegekende subsidies van de overheid, is het toekennen van deze premie uitzonderlijk mogelijk. … We vragen enkel nog even geduld, zodat we deze op een correcte manier kunnen toekennen.

Deze belofte werd nog eens bevestigd op de ondernemingsraad van september. Wij citeren uit het verslag:

Stel dat er geen sectorakkoord komt, zal ik toch overgaan tot uitbetaling van een coronapremie. Hoeveel dat bedrag zal zijn, kan ik momenteel nog niet zeggen. Men heeft gevraagd om momenteel de onderhandelingen een kans te geven en mij daarom daarover niet uit te spreken en te wachten tot de sectorale onderhandelingen achter de rug zijn en er staat een timing op met als begin september en einddatum eind november begin december. Het zal in elk geval een “mooi” bedrag zijn. Bovengemiddeld. 

Onze werkgever heeft nog steeds geen concrete toezeggingen gedaan over het bedrag van de premie en de timing van de uitbetaling omdat hij wil wachten op een sectorakkoord.  Veel tijd rest er echter niet meer en over het bedrag hebben wij alvast een duidelijke mening: de resultaten waren zo gunstig dat er voldoende financiële ruimte is om het maximumbedrag uit te betalen. Aangezien er beloofd werd om sowieso een premie uit te betalen, zien we niet in waarom er nog langer gewacht zou worden!

Wij blijven onze werkgever aan zijn belofte herinneren en hopen samen met jullie dat hij die voor het einde van het jaar nakomt. Want beloofd is beloofd! 

ACVBIE - Bouw, industrie en energie

Coronapremie Het Poetsbureau: Beloofd is beloofd

Zoals jullie weten, zitten de onderhandelingen over een loonakkoord in de sector van de dienstencheques muurvast.  Door de starre houding van de werkgevers hebben we helaas op sectorvlak nog geen concrete afspraken kunnen maken om jullie koopkracht te verhogen. Maar het is wel mogelijk dat individuele werkgevers die mooie resultaten hebben geboekt, een coronapremie voor een maximum bedrag van €500 in de vorm van consumptiecheques aan hun werknemers toekennen. Deze premie moet echter wettelijk nog voor eind 2021 worden uitbetaald. Het Poetsbureau heeft de afgelopen jaren mooie resultaten geboekt en kreeg tijdens de coronaperiode ook nog extra subsidies van de overheid.

Jo Mellemans stuurde jullie allemaal nog een mail op 13 juli met volgende boodschap:

Het Poetsbureau is bereid om een corona compensatiepremie te betalen. In eerder overleg met de vakbonden hebben we reeds aangekondigd dat we als bedrijf meer dan bereid zijn een corona compensatiepremie uit te betalen aan onze huishoudhulpen. Als bedrijf dat medewerkers centraal plaatst en waardering toont, kennen we jullie met plezier deze premie toe voor jullie inzet en harde werk. Dankzij de toegekende subsidies van de overheid, is het toekennen van deze premie uitzonderlijk mogelijk. … We vragen enkel nog even geduld, zodat we deze op een correcte manier kunnen toekennen.

Deze belofte werd nog eens bevestigd op de ondernemingsraad van september. Wij citeren uit het verslag:

Stel dat er geen sectorakkoord komt, zal ik toch overgaan tot uitbetaling van een coronapremie. Hoeveel dat bedrag zal zijn, kan ik momenteel nog niet zeggen. Men heeft gevraagd om momenteel de onderhandelingen een kans te geven en mij daarom daarover niet uit te spreken en te wachten tot de sectorale onderhandelingen achter de rug zijn en er staat een timing op met als begin september en einddatum eind november begin december. Het zal in elk geval een “mooi” bedrag zijn. Bovengemiddeld. 

Onze werkgever heeft nog steeds geen concrete toezeggingen gedaan over het bedrag van de premie en de timing van de uitbetaling omdat hij wil wachten op een sectorakkoord.  Veel tijd rest er echter niet meer en over het bedrag hebben wij alvast een duidelijke mening: de resultaten waren zo gunstig dat er voldoende financiële ruimte is om het maximumbedrag uit te betalen. Aangezien er beloofd werd om sowieso een premie uit te betalen, zien we niet in waarom er nog langer gewacht zou worden!

Wij blijven onze werkgever aan zijn belofte herinneren en hopen samen met jullie dat hij die voor het einde van het jaar nakomt. Want beloofd is beloofd! 

ACV-CSC METEA - Metaal en textiel

Coronapremie Het Poetsbureau: Beloofd is beloofd

Zoals jullie weten, zitten de onderhandelingen over een loonakkoord in de sector van de dienstencheques muurvast.  Door de starre houding van de werkgevers hebben we helaas op sectorvlak nog geen concrete afspraken kunnen maken om jullie koopkracht te verhogen. Maar het is wel mogelijk dat individuele werkgevers die mooie resultaten hebben geboekt, een coronapremie voor een maximum bedrag van €500 in de vorm van consumptiecheques aan hun werknemers toekennen. Deze premie moet echter wettelijk nog voor eind 2021 worden uitbetaald. Het Poetsbureau heeft de afgelopen jaren mooie resultaten geboekt en kreeg tijdens de coronaperiode ook nog extra subsidies van de overheid.

Jo Mellemans stuurde jullie allemaal nog een mail op 13 juli met volgende boodschap:

Het Poetsbureau is bereid om een corona compensatiepremie te betalen. In eerder overleg met de vakbonden hebben we reeds aangekondigd dat we als bedrijf meer dan bereid zijn een corona compensatiepremie uit te betalen aan onze huishoudhulpen. Als bedrijf dat medewerkers centraal plaatst en waardering toont, kennen we jullie met plezier deze premie toe voor jullie inzet en harde werk. Dankzij de toegekende subsidies van de overheid, is het toekennen van deze premie uitzonderlijk mogelijk. … We vragen enkel nog even geduld, zodat we deze op een correcte manier kunnen toekennen.

Deze belofte werd nog eens bevestigd op de ondernemingsraad van september. Wij citeren uit het verslag:

Stel dat er geen sectorakkoord komt, zal ik toch overgaan tot uitbetaling van een coronapremie. Hoeveel dat bedrag zal zijn, kan ik momenteel nog niet zeggen. Men heeft gevraagd om momenteel de onderhandelingen een kans te geven en mij daarom daarover niet uit te spreken en te wachten tot de sectorale onderhandelingen achter de rug zijn en er staat een timing op met als begin september en einddatum eind november begin december. Het zal in elk geval een “mooi” bedrag zijn. Bovengemiddeld. 

Onze werkgever heeft nog steeds geen concrete toezeggingen gedaan over het bedrag van de premie en de timing van de uitbetaling omdat hij wil wachten op een sectorakkoord.  Veel tijd rest er echter niet meer en over het bedrag hebben wij alvast een duidelijke mening: de resultaten waren zo gunstig dat er voldoende financiële ruimte is om het maximumbedrag uit te betalen. Aangezien er beloofd werd om sowieso een premie uit te betalen, zien we niet in waarom er nog langer gewacht zou worden!

Wij blijven onze werkgever aan zijn belofte herinneren en hopen samen met jullie dat hij die voor het einde van het jaar nakomt. Want beloofd is beloofd! 

Transcom - Vervoer en communicatie

Coronapremie Het Poetsbureau: Beloofd is beloofd

Zoals jullie weten, zitten de onderhandelingen over een loonakkoord in de sector van de dienstencheques muurvast.  Door de starre houding van de werkgevers hebben we helaas op sectorvlak nog geen concrete afspraken kunnen maken om jullie koopkracht te verhogen. Maar het is wel mogelijk dat individuele werkgevers die mooie resultaten hebben geboekt, een coronapremie voor een maximum bedrag van €500 in de vorm van consumptiecheques aan hun werknemers toekennen. Deze premie moet echter wettelijk nog voor eind 2021 worden uitbetaald. Het Poetsbureau heeft de afgelopen jaren mooie resultaten geboekt en kreeg tijdens de coronaperiode ook nog extra subsidies van de overheid.

Jo Mellemans stuurde jullie allemaal nog een mail op 13 juli met volgende boodschap:

Het Poetsbureau is bereid om een corona compensatiepremie te betalen. In eerder overleg met de vakbonden hebben we reeds aangekondigd dat we als bedrijf meer dan bereid zijn een corona compensatiepremie uit te betalen aan onze huishoudhulpen. Als bedrijf dat medewerkers centraal plaatst en waardering toont, kennen we jullie met plezier deze premie toe voor jullie inzet en harde werk. Dankzij de toegekende subsidies van de overheid, is het toekennen van deze premie uitzonderlijk mogelijk. … We vragen enkel nog even geduld, zodat we deze op een correcte manier kunnen toekennen.

Deze belofte werd nog eens bevestigd op de ondernemingsraad van september. Wij citeren uit het verslag:

Stel dat er geen sectorakkoord komt, zal ik toch overgaan tot uitbetaling van een coronapremie. Hoeveel dat bedrag zal zijn, kan ik momenteel nog niet zeggen. Men heeft gevraagd om momenteel de onderhandelingen een kans te geven en mij daarom daarover niet uit te spreken en te wachten tot de sectorale onderhandelingen achter de rug zijn en er staat een timing op met als begin september en einddatum eind november begin december. Het zal in elk geval een “mooi” bedrag zijn. Bovengemiddeld. 

Onze werkgever heeft nog steeds geen concrete toezeggingen gedaan over het bedrag van de premie en de timing van de uitbetaling omdat hij wil wachten op een sectorakkoord.  Veel tijd rest er echter niet meer en over het bedrag hebben wij alvast een duidelijke mening: de resultaten waren zo gunstig dat er voldoende financiële ruimte is om het maximumbedrag uit te betalen. Aangezien er beloofd werd om sowieso een premie uit te betalen, zien we niet in waarom er nog langer gewacht zou worden!

Wij blijven onze werkgever aan zijn belofte herinneren en hopen samen met jullie dat hij die voor het einde van het jaar nakomt. Want beloofd is beloofd! 

Voeding en diensten

Coronapremie Het Poetsbureau: Beloofd is beloofd

Zoals jullie weten, zitten de onderhandelingen over een loonakkoord in de sector van de dienstencheques muurvast.  Door de starre houding van de werkgevers hebben we helaas op sectorvlak nog geen concrete afspraken kunnen maken om jullie koopkracht te verhogen. Maar het is wel mogelijk dat individuele werkgevers die mooie resultaten hebben geboekt, een coronapremie voor een maximum bedrag van €500 in de vorm van consumptiecheques aan hun werknemers toekennen. Deze premie moet echter wettelijk nog voor eind 2021 worden uitbetaald. Het Poetsbureau heeft de afgelopen jaren mooie resultaten geboekt en kreeg tijdens de coronaperiode ook nog extra subsidies van de overheid.

Jo Mellemans stuurde jullie allemaal nog een mail op 13 juli met volgende boodschap:

Het Poetsbureau is bereid om een corona compensatiepremie te betalen. In eerder overleg met de vakbonden hebben we reeds aangekondigd dat we als bedrijf meer dan bereid zijn een corona compensatiepremie uit te betalen aan onze huishoudhulpen. Als bedrijf dat medewerkers centraal plaatst en waardering toont, kennen we jullie met plezier deze premie toe voor jullie inzet en harde werk. Dankzij de toegekende subsidies van de overheid, is het toekennen van deze premie uitzonderlijk mogelijk. … We vragen enkel nog even geduld, zodat we deze op een correcte manier kunnen toekennen.

Deze belofte werd nog eens bevestigd op de ondernemingsraad van september. Wij citeren uit het verslag:

Stel dat er geen sectorakkoord komt, zal ik toch overgaan tot uitbetaling van een coronapremie. Hoeveel dat bedrag zal zijn, kan ik momenteel nog niet zeggen. Men heeft gevraagd om momenteel de onderhandelingen een kans te geven en mij daarom daarover niet uit te spreken en te wachten tot de sectorale onderhandelingen achter de rug zijn en er staat een timing op met als begin september en einddatum eind november begin december. Het zal in elk geval een “mooi” bedrag zijn. Bovengemiddeld. 

Onze werkgever heeft nog steeds geen concrete toezeggingen gedaan over het bedrag van de premie en de timing van de uitbetaling omdat hij wil wachten op een sectorakkoord.  Veel tijd rest er echter niet meer en over het bedrag hebben wij alvast een duidelijke mening: de resultaten waren zo gunstig dat er voldoende financiële ruimte is om het maximumbedrag uit te betalen. Aangezien er beloofd werd om sowieso een premie uit te betalen, zien we niet in waarom er nog langer gewacht zou worden!

Wij blijven onze werkgever aan zijn belofte herinneren en hopen samen met jullie dat hij die voor het einde van het jaar nakomt. Want beloofd is beloofd! 

ACV Openbare diensten

Coronapremie Het Poetsbureau: Beloofd is beloofd

Zoals jullie weten, zitten de onderhandelingen over een loonakkoord in de sector van de dienstencheques muurvast.  Door de starre houding van de werkgevers hebben we helaas op sectorvlak nog geen concrete afspraken kunnen maken om jullie koopkracht te verhogen. Maar het is wel mogelijk dat individuele werkgevers die mooie resultaten hebben geboekt, een coronapremie voor een maximum bedrag van €500 in de vorm van consumptiecheques aan hun werknemers toekennen. Deze premie moet echter wettelijk nog voor eind 2021 worden uitbetaald. Het Poetsbureau heeft de afgelopen jaren mooie resultaten geboekt en kreeg tijdens de coronaperiode ook nog extra subsidies van de overheid.

Jo Mellemans stuurde jullie allemaal nog een mail op 13 juli met volgende boodschap:

Het Poetsbureau is bereid om een corona compensatiepremie te betalen. In eerder overleg met de vakbonden hebben we reeds aangekondigd dat we als bedrijf meer dan bereid zijn een corona compensatiepremie uit te betalen aan onze huishoudhulpen. Als bedrijf dat medewerkers centraal plaatst en waardering toont, kennen we jullie met plezier deze premie toe voor jullie inzet en harde werk. Dankzij de toegekende subsidies van de overheid, is het toekennen van deze premie uitzonderlijk mogelijk. … We vragen enkel nog even geduld, zodat we deze op een correcte manier kunnen toekennen.

Deze belofte werd nog eens bevestigd op de ondernemingsraad van september. Wij citeren uit het verslag:

Stel dat er geen sectorakkoord komt, zal ik toch overgaan tot uitbetaling van een coronapremie. Hoeveel dat bedrag zal zijn, kan ik momenteel nog niet zeggen. Men heeft gevraagd om momenteel de onderhandelingen een kans te geven en mij daarom daarover niet uit te spreken en te wachten tot de sectorale onderhandelingen achter de rug zijn en er staat een timing op met als begin september en einddatum eind november begin december. Het zal in elk geval een “mooi” bedrag zijn. Bovengemiddeld. 

Onze werkgever heeft nog steeds geen concrete toezeggingen gedaan over het bedrag van de premie en de timing van de uitbetaling omdat hij wil wachten op een sectorakkoord.  Veel tijd rest er echter niet meer en over het bedrag hebben wij alvast een duidelijke mening: de resultaten waren zo gunstig dat er voldoende financiële ruimte is om het maximumbedrag uit te betalen. Aangezien er beloofd werd om sowieso een premie uit te betalen, zien we niet in waarom er nog langer gewacht zou worden!

Wij blijven onze werkgever aan zijn belofte herinneren en hopen samen met jullie dat hij die voor het einde van het jaar nakomt. Want beloofd is beloofd! 

Het IPA uitgelegd:  waar wordt over onderhandeld?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van het interprofessioneel overleg of IPA. Het zorgt voor:

  • Meer solidariteit onder werknemers  
  • Minder grote verschillen tussen sectoren
  • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Dankzij het sociaal akkoord bereikten we met het sociaal akkoord 2021-2022 o.a. een hoger minimumloon en landingsbanen vanaf 55.

Lees ook verder over het IPA en de loonormwet.

Personalization