IPA 2021-2022: nieuws uit de sectoren!

Midden juli 2021 ondertekenden de sociale partners het sociaal akkoord voor 2021-2022, met daarin onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar.  Het is intussen aan de sectoren om binnen de contouren van dit akkoord meer specifieke regelingen en cao's uit te werken.   

Die onderhandelingen zijn in het najaar van 2021 volop aan de gang.  We houden je hier graag op de hoogte! Je vindt hierna per beroepscentrale een overzicht van de akkoorden en stand van zaken.👇

ACV Puls

Sociaal akkoord voor personeel vrije beroepen

©Shutterstock

Voor de meer dan 38.000 bedienden die werken in de sector vrije beroepen (pc 336) werd er een loonakkoord afgesloten. Wat zit er in voor jou?

KOOPKRACHT

Loonsverhoging met 0,4% vanaf 1 december 2021 (sectoraal minimumloon en reële lonen).

Indexering voor werknemers van de ondernemingen waarin geen regeling van loonindexering bestaat worden volgende verhogingen voorzien:

 • het maandloon op 01/01/2022 verhoogd met 1,163%, met een maximum van € 38 mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon die in 2021 op ondernemingsvlak zijn toegekend
 • het maandloon op 01/01/2023  verhoogd  met 1,664%, met een maximum van € 55, mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon die in 2022 op ondernemingsvlak zijn toegekend.

Coronapremie

 • Van 125 euro ALS de omzet/brutomarge in 2020 gestegen is met 5 tot 10% t.o.v. 2019 EN er in 2019 en 2020 winst gemaakt is in je onderneming.
 • Van 250 euro ALS de omzet/brutomarge meer dan 10% gestegen is EN er in 2019 en 2020 winst gemaakt is.
 • Voorwaarde: Je moet in dienst moet zijn op 30/11/2021 en je krijgt de premie volgens je prestaties tussen 1/12/2020 en 30/11/2021 (tijdelijke werkloosheid door Corona is gelijkgesteld).
 • Ten laatste uit te betalen op 31/12/2021.
 • Als je werkgever al een coronapremie betaald heeft,  mag deze verrekend worden. 
 • Je werkgever moet voor 15/12 schriftelijk meedelen of je recht hebt op de premie of niet.

TIJDSKREDIET MET MOTIEF

Werknemers met meer dan 3 jaar anciënniteit kunnen 24 maanden VOLTIJDS of HALFTIJDS tijdskrediet met motief nemen ( opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid, opleiding)

Werknemers met meer dan 5 jaar anciënniteit kunnen 36 maanden VOLTIJDS of HALFTIJDS tijdskrediet met motief nemen ( opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid, opleiding)

Werknemers met meer dan 8 jaar anciënniteit kunnen 51 maanden VOLTIJDS of HALFTIJDS tijdskrediet nemen voor de motieven opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid en 36 maanden voor het motief opleiding.

Deze cao werd verlengd tot 31/12/2023

VLAAMSE AANMOEDIGINGSPREMIE

De sector heeft ingetekend op het stelsel van de aanmoedigingspremies van de Vlaamse Gemeenschap.

TIJDSKREDIET BIJ EINDE LOOPBAAN EN SWT

Werknemers met minstens 5 jaar anciënniteit kunnen met een tussenkomst van de RVA 1/5de of 1/2de minder gaan werken vanaf 55 jaar als ze een loopbaan hebben van minstens 35 jaar. 

De leeftijd voor SWT wordt verlaagd naar 60 jaar voor wie werkt in een zwaar beroep of nachtarbeid of een lange loopbaan (40jaar) heeft.

VORMING

Werk je in een onderneming met meer dan 20 werknemers dan is er recht op gemiddeld 6 dagen vorming per voltijdse werknemer voor de periode 2021-2022.

Werk je in een onderneming met 10 tot 20 werknemers dan is er recht op gemiddeld 3 dagen opleiding per voltijdse werknemer voor de periode 2021-2022.

VERVOERSKOSTEN

Vanaf 1 juli 2022 wordt de fietsvergoeding verhoogd naar 0,20 euro per km, voor een maximum van 8 euro per dag (= 40 km heen en terugreis)

Er lag ook nog de vraag voor van de werkgevers om bijkomende flexibiliteitsmogelijkheden op sectorniveau in te voeren maar dat hebben we uit het akkoord kunnen houden.

ACVBIE - Bouw, industrie en energie

Sociaal akkoord voor personeel vrije beroepen

©Shutterstock

Voor de meer dan 38.000 bedienden die werken in de sector vrije beroepen (pc 336) werd er een loonakkoord afgesloten. Wat zit er in voor jou?

KOOPKRACHT

Loonsverhoging met 0,4% vanaf 1 december 2021 (sectoraal minimumloon en reële lonen).

Indexering voor werknemers van de ondernemingen waarin geen regeling van loonindexering bestaat worden volgende verhogingen voorzien:

 • het maandloon op 01/01/2022 verhoogd met 1,163%, met een maximum van € 38 mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon die in 2021 op ondernemingsvlak zijn toegekend
 • het maandloon op 01/01/2023  verhoogd  met 1,664%, met een maximum van € 55, mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon die in 2022 op ondernemingsvlak zijn toegekend.

Coronapremie

 • Van 125 euro ALS de omzet/brutomarge in 2020 gestegen is met 5 tot 10% t.o.v. 2019 EN er in 2019 en 2020 winst gemaakt is in je onderneming.
 • Van 250 euro ALS de omzet/brutomarge meer dan 10% gestegen is EN er in 2019 en 2020 winst gemaakt is.
 • Voorwaarde: Je moet in dienst moet zijn op 30/11/2021 en je krijgt de premie volgens je prestaties tussen 1/12/2020 en 30/11/2021 (tijdelijke werkloosheid door Corona is gelijkgesteld).
 • Ten laatste uit te betalen op 31/12/2021.
 • Als je werkgever al een coronapremie betaald heeft,  mag deze verrekend worden. 
 • Je werkgever moet voor 15/12 schriftelijk meedelen of je recht hebt op de premie of niet.

TIJDSKREDIET MET MOTIEF

Werknemers met meer dan 3 jaar anciënniteit kunnen 24 maanden VOLTIJDS of HALFTIJDS tijdskrediet met motief nemen ( opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid, opleiding)

Werknemers met meer dan 5 jaar anciënniteit kunnen 36 maanden VOLTIJDS of HALFTIJDS tijdskrediet met motief nemen ( opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid, opleiding)

Werknemers met meer dan 8 jaar anciënniteit kunnen 51 maanden VOLTIJDS of HALFTIJDS tijdskrediet nemen voor de motieven opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid en 36 maanden voor het motief opleiding.

Deze cao werd verlengd tot 31/12/2023

VLAAMSE AANMOEDIGINGSPREMIE

De sector heeft ingetekend op het stelsel van de aanmoedigingspremies van de Vlaamse Gemeenschap.

TIJDSKREDIET BIJ EINDE LOOPBAAN EN SWT

Werknemers met minstens 5 jaar anciënniteit kunnen met een tussenkomst van de RVA 1/5de of 1/2de minder gaan werken vanaf 55 jaar als ze een loopbaan hebben van minstens 35 jaar. 

De leeftijd voor SWT wordt verlaagd naar 60 jaar voor wie werkt in een zwaar beroep of nachtarbeid of een lange loopbaan (40jaar) heeft.

VORMING

Werk je in een onderneming met meer dan 20 werknemers dan is er recht op gemiddeld 6 dagen vorming per voltijdse werknemer voor de periode 2021-2022.

Werk je in een onderneming met 10 tot 20 werknemers dan is er recht op gemiddeld 3 dagen opleiding per voltijdse werknemer voor de periode 2021-2022.

VERVOERSKOSTEN

Vanaf 1 juli 2022 wordt de fietsvergoeding verhoogd naar 0,20 euro per km, voor een maximum van 8 euro per dag (= 40 km heen en terugreis)

Er lag ook nog de vraag voor van de werkgevers om bijkomende flexibiliteitsmogelijkheden op sectorniveau in te voeren maar dat hebben we uit het akkoord kunnen houden.

ACV-CSC METEA - Metaal en textiel

Sociaal akkoord voor personeel vrije beroepen

©Shutterstock

Voor de meer dan 38.000 bedienden die werken in de sector vrije beroepen (pc 336) werd er een loonakkoord afgesloten. Wat zit er in voor jou?

KOOPKRACHT

Loonsverhoging met 0,4% vanaf 1 december 2021 (sectoraal minimumloon en reële lonen).

Indexering voor werknemers van de ondernemingen waarin geen regeling van loonindexering bestaat worden volgende verhogingen voorzien:

 • het maandloon op 01/01/2022 verhoogd met 1,163%, met een maximum van € 38 mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon die in 2021 op ondernemingsvlak zijn toegekend
 • het maandloon op 01/01/2023  verhoogd  met 1,664%, met een maximum van € 55, mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon die in 2022 op ondernemingsvlak zijn toegekend.

Coronapremie

 • Van 125 euro ALS de omzet/brutomarge in 2020 gestegen is met 5 tot 10% t.o.v. 2019 EN er in 2019 en 2020 winst gemaakt is in je onderneming.
 • Van 250 euro ALS de omzet/brutomarge meer dan 10% gestegen is EN er in 2019 en 2020 winst gemaakt is.
 • Voorwaarde: Je moet in dienst moet zijn op 30/11/2021 en je krijgt de premie volgens je prestaties tussen 1/12/2020 en 30/11/2021 (tijdelijke werkloosheid door Corona is gelijkgesteld).
 • Ten laatste uit te betalen op 31/12/2021.
 • Als je werkgever al een coronapremie betaald heeft,  mag deze verrekend worden. 
 • Je werkgever moet voor 15/12 schriftelijk meedelen of je recht hebt op de premie of niet.

TIJDSKREDIET MET MOTIEF

Werknemers met meer dan 3 jaar anciënniteit kunnen 24 maanden VOLTIJDS of HALFTIJDS tijdskrediet met motief nemen ( opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid, opleiding)

Werknemers met meer dan 5 jaar anciënniteit kunnen 36 maanden VOLTIJDS of HALFTIJDS tijdskrediet met motief nemen ( opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid, opleiding)

Werknemers met meer dan 8 jaar anciënniteit kunnen 51 maanden VOLTIJDS of HALFTIJDS tijdskrediet nemen voor de motieven opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid en 36 maanden voor het motief opleiding.

Deze cao werd verlengd tot 31/12/2023

VLAAMSE AANMOEDIGINGSPREMIE

De sector heeft ingetekend op het stelsel van de aanmoedigingspremies van de Vlaamse Gemeenschap.

TIJDSKREDIET BIJ EINDE LOOPBAAN EN SWT

Werknemers met minstens 5 jaar anciënniteit kunnen met een tussenkomst van de RVA 1/5de of 1/2de minder gaan werken vanaf 55 jaar als ze een loopbaan hebben van minstens 35 jaar. 

De leeftijd voor SWT wordt verlaagd naar 60 jaar voor wie werkt in een zwaar beroep of nachtarbeid of een lange loopbaan (40jaar) heeft.

VORMING

Werk je in een onderneming met meer dan 20 werknemers dan is er recht op gemiddeld 6 dagen vorming per voltijdse werknemer voor de periode 2021-2022.

Werk je in een onderneming met 10 tot 20 werknemers dan is er recht op gemiddeld 3 dagen opleiding per voltijdse werknemer voor de periode 2021-2022.

VERVOERSKOSTEN

Vanaf 1 juli 2022 wordt de fietsvergoeding verhoogd naar 0,20 euro per km, voor een maximum van 8 euro per dag (= 40 km heen en terugreis)

Er lag ook nog de vraag voor van de werkgevers om bijkomende flexibiliteitsmogelijkheden op sectorniveau in te voeren maar dat hebben we uit het akkoord kunnen houden.

Transcom - Vervoer en communicatie

Sociaal akkoord voor personeel vrije beroepen

©Shutterstock

Voor de meer dan 38.000 bedienden die werken in de sector vrije beroepen (pc 336) werd er een loonakkoord afgesloten. Wat zit er in voor jou?

KOOPKRACHT

Loonsverhoging met 0,4% vanaf 1 december 2021 (sectoraal minimumloon en reële lonen).

Indexering voor werknemers van de ondernemingen waarin geen regeling van loonindexering bestaat worden volgende verhogingen voorzien:

 • het maandloon op 01/01/2022 verhoogd met 1,163%, met een maximum van € 38 mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon die in 2021 op ondernemingsvlak zijn toegekend
 • het maandloon op 01/01/2023  verhoogd  met 1,664%, met een maximum van € 55, mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon die in 2022 op ondernemingsvlak zijn toegekend.

Coronapremie

 • Van 125 euro ALS de omzet/brutomarge in 2020 gestegen is met 5 tot 10% t.o.v. 2019 EN er in 2019 en 2020 winst gemaakt is in je onderneming.
 • Van 250 euro ALS de omzet/brutomarge meer dan 10% gestegen is EN er in 2019 en 2020 winst gemaakt is.
 • Voorwaarde: Je moet in dienst moet zijn op 30/11/2021 en je krijgt de premie volgens je prestaties tussen 1/12/2020 en 30/11/2021 (tijdelijke werkloosheid door Corona is gelijkgesteld).
 • Ten laatste uit te betalen op 31/12/2021.
 • Als je werkgever al een coronapremie betaald heeft,  mag deze verrekend worden. 
 • Je werkgever moet voor 15/12 schriftelijk meedelen of je recht hebt op de premie of niet.

TIJDSKREDIET MET MOTIEF

Werknemers met meer dan 3 jaar anciënniteit kunnen 24 maanden VOLTIJDS of HALFTIJDS tijdskrediet met motief nemen ( opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid, opleiding)

Werknemers met meer dan 5 jaar anciënniteit kunnen 36 maanden VOLTIJDS of HALFTIJDS tijdskrediet met motief nemen ( opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid, opleiding)

Werknemers met meer dan 8 jaar anciënniteit kunnen 51 maanden VOLTIJDS of HALFTIJDS tijdskrediet nemen voor de motieven opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid en 36 maanden voor het motief opleiding.

Deze cao werd verlengd tot 31/12/2023

VLAAMSE AANMOEDIGINGSPREMIE

De sector heeft ingetekend op het stelsel van de aanmoedigingspremies van de Vlaamse Gemeenschap.

TIJDSKREDIET BIJ EINDE LOOPBAAN EN SWT

Werknemers met minstens 5 jaar anciënniteit kunnen met een tussenkomst van de RVA 1/5de of 1/2de minder gaan werken vanaf 55 jaar als ze een loopbaan hebben van minstens 35 jaar. 

De leeftijd voor SWT wordt verlaagd naar 60 jaar voor wie werkt in een zwaar beroep of nachtarbeid of een lange loopbaan (40jaar) heeft.

VORMING

Werk je in een onderneming met meer dan 20 werknemers dan is er recht op gemiddeld 6 dagen vorming per voltijdse werknemer voor de periode 2021-2022.

Werk je in een onderneming met 10 tot 20 werknemers dan is er recht op gemiddeld 3 dagen opleiding per voltijdse werknemer voor de periode 2021-2022.

VERVOERSKOSTEN

Vanaf 1 juli 2022 wordt de fietsvergoeding verhoogd naar 0,20 euro per km, voor een maximum van 8 euro per dag (= 40 km heen en terugreis)

Er lag ook nog de vraag voor van de werkgevers om bijkomende flexibiliteitsmogelijkheden op sectorniveau in te voeren maar dat hebben we uit het akkoord kunnen houden.

Voeding en diensten

Sociaal akkoord voor personeel vrije beroepen

©Shutterstock

Voor de meer dan 38.000 bedienden die werken in de sector vrije beroepen (pc 336) werd er een loonakkoord afgesloten. Wat zit er in voor jou?

KOOPKRACHT

Loonsverhoging met 0,4% vanaf 1 december 2021 (sectoraal minimumloon en reële lonen).

Indexering voor werknemers van de ondernemingen waarin geen regeling van loonindexering bestaat worden volgende verhogingen voorzien:

 • het maandloon op 01/01/2022 verhoogd met 1,163%, met een maximum van € 38 mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon die in 2021 op ondernemingsvlak zijn toegekend
 • het maandloon op 01/01/2023  verhoogd  met 1,664%, met een maximum van € 55, mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon die in 2022 op ondernemingsvlak zijn toegekend.

Coronapremie

 • Van 125 euro ALS de omzet/brutomarge in 2020 gestegen is met 5 tot 10% t.o.v. 2019 EN er in 2019 en 2020 winst gemaakt is in je onderneming.
 • Van 250 euro ALS de omzet/brutomarge meer dan 10% gestegen is EN er in 2019 en 2020 winst gemaakt is.
 • Voorwaarde: Je moet in dienst moet zijn op 30/11/2021 en je krijgt de premie volgens je prestaties tussen 1/12/2020 en 30/11/2021 (tijdelijke werkloosheid door Corona is gelijkgesteld).
 • Ten laatste uit te betalen op 31/12/2021.
 • Als je werkgever al een coronapremie betaald heeft,  mag deze verrekend worden. 
 • Je werkgever moet voor 15/12 schriftelijk meedelen of je recht hebt op de premie of niet.

TIJDSKREDIET MET MOTIEF

Werknemers met meer dan 3 jaar anciënniteit kunnen 24 maanden VOLTIJDS of HALFTIJDS tijdskrediet met motief nemen ( opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid, opleiding)

Werknemers met meer dan 5 jaar anciënniteit kunnen 36 maanden VOLTIJDS of HALFTIJDS tijdskrediet met motief nemen ( opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid, opleiding)

Werknemers met meer dan 8 jaar anciënniteit kunnen 51 maanden VOLTIJDS of HALFTIJDS tijdskrediet nemen voor de motieven opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid en 36 maanden voor het motief opleiding.

Deze cao werd verlengd tot 31/12/2023

VLAAMSE AANMOEDIGINGSPREMIE

De sector heeft ingetekend op het stelsel van de aanmoedigingspremies van de Vlaamse Gemeenschap.

TIJDSKREDIET BIJ EINDE LOOPBAAN EN SWT

Werknemers met minstens 5 jaar anciënniteit kunnen met een tussenkomst van de RVA 1/5de of 1/2de minder gaan werken vanaf 55 jaar als ze een loopbaan hebben van minstens 35 jaar. 

De leeftijd voor SWT wordt verlaagd naar 60 jaar voor wie werkt in een zwaar beroep of nachtarbeid of een lange loopbaan (40jaar) heeft.

VORMING

Werk je in een onderneming met meer dan 20 werknemers dan is er recht op gemiddeld 6 dagen vorming per voltijdse werknemer voor de periode 2021-2022.

Werk je in een onderneming met 10 tot 20 werknemers dan is er recht op gemiddeld 3 dagen opleiding per voltijdse werknemer voor de periode 2021-2022.

VERVOERSKOSTEN

Vanaf 1 juli 2022 wordt de fietsvergoeding verhoogd naar 0,20 euro per km, voor een maximum van 8 euro per dag (= 40 km heen en terugreis)

Er lag ook nog de vraag voor van de werkgevers om bijkomende flexibiliteitsmogelijkheden op sectorniveau in te voeren maar dat hebben we uit het akkoord kunnen houden.

ACV Openbare diensten

Sociaal akkoord voor personeel vrije beroepen

©Shutterstock

Voor de meer dan 38.000 bedienden die werken in de sector vrije beroepen (pc 336) werd er een loonakkoord afgesloten. Wat zit er in voor jou?

KOOPKRACHT

Loonsverhoging met 0,4% vanaf 1 december 2021 (sectoraal minimumloon en reële lonen).

Indexering voor werknemers van de ondernemingen waarin geen regeling van loonindexering bestaat worden volgende verhogingen voorzien:

 • het maandloon op 01/01/2022 verhoogd met 1,163%, met een maximum van € 38 mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon die in 2021 op ondernemingsvlak zijn toegekend
 • het maandloon op 01/01/2023  verhoogd  met 1,664%, met een maximum van € 55, mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon die in 2022 op ondernemingsvlak zijn toegekend.

Coronapremie

 • Van 125 euro ALS de omzet/brutomarge in 2020 gestegen is met 5 tot 10% t.o.v. 2019 EN er in 2019 en 2020 winst gemaakt is in je onderneming.
 • Van 250 euro ALS de omzet/brutomarge meer dan 10% gestegen is EN er in 2019 en 2020 winst gemaakt is.
 • Voorwaarde: Je moet in dienst moet zijn op 30/11/2021 en je krijgt de premie volgens je prestaties tussen 1/12/2020 en 30/11/2021 (tijdelijke werkloosheid door Corona is gelijkgesteld).
 • Ten laatste uit te betalen op 31/12/2021.
 • Als je werkgever al een coronapremie betaald heeft,  mag deze verrekend worden. 
 • Je werkgever moet voor 15/12 schriftelijk meedelen of je recht hebt op de premie of niet.

TIJDSKREDIET MET MOTIEF

Werknemers met meer dan 3 jaar anciënniteit kunnen 24 maanden VOLTIJDS of HALFTIJDS tijdskrediet met motief nemen ( opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid, opleiding)

Werknemers met meer dan 5 jaar anciënniteit kunnen 36 maanden VOLTIJDS of HALFTIJDS tijdskrediet met motief nemen ( opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid, opleiding)

Werknemers met meer dan 8 jaar anciënniteit kunnen 51 maanden VOLTIJDS of HALFTIJDS tijdskrediet nemen voor de motieven opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid en 36 maanden voor het motief opleiding.

Deze cao werd verlengd tot 31/12/2023

VLAAMSE AANMOEDIGINGSPREMIE

De sector heeft ingetekend op het stelsel van de aanmoedigingspremies van de Vlaamse Gemeenschap.

TIJDSKREDIET BIJ EINDE LOOPBAAN EN SWT

Werknemers met minstens 5 jaar anciënniteit kunnen met een tussenkomst van de RVA 1/5de of 1/2de minder gaan werken vanaf 55 jaar als ze een loopbaan hebben van minstens 35 jaar. 

De leeftijd voor SWT wordt verlaagd naar 60 jaar voor wie werkt in een zwaar beroep of nachtarbeid of een lange loopbaan (40jaar) heeft.

VORMING

Werk je in een onderneming met meer dan 20 werknemers dan is er recht op gemiddeld 6 dagen vorming per voltijdse werknemer voor de periode 2021-2022.

Werk je in een onderneming met 10 tot 20 werknemers dan is er recht op gemiddeld 3 dagen opleiding per voltijdse werknemer voor de periode 2021-2022.

VERVOERSKOSTEN

Vanaf 1 juli 2022 wordt de fietsvergoeding verhoogd naar 0,20 euro per km, voor een maximum van 8 euro per dag (= 40 km heen en terugreis)

Er lag ook nog de vraag voor van de werkgevers om bijkomende flexibiliteitsmogelijkheden op sectorniveau in te voeren maar dat hebben we uit het akkoord kunnen houden.

Het IPA uitgelegd:  waar wordt over onderhandeld?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van het interprofessioneel overleg of IPA. Het zorgt voor:

 • Meer solidariteit onder werknemers  
 • Minder grote verschillen tussen sectoren
 • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Dankzij het sociaal akkoord bereikten we met het sociaal akkoord 2021-2022 o.a. een hoger minimumloon en landingsbanen vanaf 55.

Lees ook verder over het IPA en de loonormwet.

Personalization