IPA 2021-2022: nieuws uit de sectoren!

Midden juli 2021 ondertekenden de sociale partners het sociaal akkoord voor 2021-2022, met daarin onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar.  Het is intussen aan de sectoren om binnen de contouren van dit akkoord meer specifieke regelingen en cao's uit te werken.   

Die onderhandelingen zijn in het najaar van 2021 volop aan de gang.  We houden je hier graag op de hoogte! Je vindt hierna per beroepscentrale een overzicht van de akkoorden en stand van zaken.👇

ACV Puls

Sectorakoord in pc 226

©Shutterstock

Een akkoord met verbeteringen voor jou en je collega’s.  De sectorale onderhandelingen met de werkgever hebben resultaat opgeleverd. We zetten de belangrijkste resultaten even voor jou op een rijtje. Wil je meer weten?

Koopkracht

 • Je loon, de barema's en huisbarema's gaan omhoog met 0,4 % vanaf 1/12/2021.
 • Toekenning consumptiecheque van € 250 voor iedereen met 175 gewerkte dagen tussen 1 maart 2020 en 31 mei 2021. 'Betere' afspraken op bedrijfsniveau zijn mogelijk (tot max. € 500).
 • Eénmalige premie van € 40 (consumptiecheque) voor wie 6 maanden ononderbroken (gewaarborgd) loon heeft ontvangen. Geen proratisering voor deeltijds werk.
 • Overname barema-anciënniteit voor arbeiders bij wijziging van statuut voor 50% en met een maximum van 6 jaar.

Mobiliteit

 • Verhoging tegemoetkoming werkgever tot 90% bij gebruik openbaar vervoer, tenzij er een derdebetalersregeling is (vb. trein).
 • Vanaf 1/12/2021: werkgeverstussenkomst in kosten met eigen vervoer worden verhoogd met 2,87%.

Tijdskrediet

 • Recht op 51 maanden voltijds tijdskrediet, halftijds of 1/5 loopbaanvermindering voor 'zorgverlening' en 36 maanden voor 'opleiding'.
 • Recht op halftijdse of 1/5 landingsbaan vanaf 55 jaar.
 • Behoud stelsel lange loopbaan vanaf 50 jaar (zonder uitkering of pensioengelijkstelling).
 • Vanaf 1/1/2022 aanvullende sectorale premies bij landingsbaan vanaf 55 jaar.

SWT (60 jaar)

 • Op 60 jaar met loopbaan van 35 jaar in zwaar beroep.
 • Op 60 jaar met loopbaan van 33 jaar met 20 jaar nachtarbeid.
 • Op 60 jaar indien lange loopbaan van 40 jaar.

Waardig werk

 • Uitbreiding klein verlet: extra dag rouwverlof bij overlijden dicht familielid.
 • Aanvullende premies bij opname Seniorenverlof (cfr. regeling jeugdvakantie).
 • Collectieve procedure mogelijk bij betwisting inschaling sectorbarema van een (nieuwe) functie.
 • Toekenning (pro rata) eindejaarspremie bij beëindigen arbeidscontract door medische overmacht.

Hoe beoordeelt je vakbond dit akkoord?

De loonwet is heel oneerlijk, waardoor we niet kunnen onderhandelen over meer dan 0,4% loonsverhoging. Fatsoenlijke, eerlijke koopkrachtverhogingen onderhandelen, is quasi onmogelijk geworden door o.a. de 'sjoemelsoftware' die door de neoliberale regeringen in de loonwet gestoken is. We blijven ons daar absoluut tegen verzetten! Want zo voelt het als een keurslijf, maar toch hebben we samen met jullie het onderste uit de kan gehaald om een sectorakkoord te kunnen sluiten dat een positief verschil maakt voor jou en al je collega's uit paritair comité 226.

Wijzig de loonwet. Wij willen échte onderhandelingen

wemakenhetbeter middengroen


ACVBIE - Bouw, industrie en energie

Sectorakoord in pc 226

©Shutterstock

Een akkoord met verbeteringen voor jou en je collega’s.  De sectorale onderhandelingen met de werkgever hebben resultaat opgeleverd. We zetten de belangrijkste resultaten even voor jou op een rijtje. Wil je meer weten?

Koopkracht

 • Je loon, de barema's en huisbarema's gaan omhoog met 0,4 % vanaf 1/12/2021.
 • Toekenning consumptiecheque van € 250 voor iedereen met 175 gewerkte dagen tussen 1 maart 2020 en 31 mei 2021. 'Betere' afspraken op bedrijfsniveau zijn mogelijk (tot max. € 500).
 • Eénmalige premie van € 40 (consumptiecheque) voor wie 6 maanden ononderbroken (gewaarborgd) loon heeft ontvangen. Geen proratisering voor deeltijds werk.
 • Overname barema-anciënniteit voor arbeiders bij wijziging van statuut voor 50% en met een maximum van 6 jaar.

Mobiliteit

 • Verhoging tegemoetkoming werkgever tot 90% bij gebruik openbaar vervoer, tenzij er een derdebetalersregeling is (vb. trein).
 • Vanaf 1/12/2021: werkgeverstussenkomst in kosten met eigen vervoer worden verhoogd met 2,87%.

Tijdskrediet

 • Recht op 51 maanden voltijds tijdskrediet, halftijds of 1/5 loopbaanvermindering voor 'zorgverlening' en 36 maanden voor 'opleiding'.
 • Recht op halftijdse of 1/5 landingsbaan vanaf 55 jaar.
 • Behoud stelsel lange loopbaan vanaf 50 jaar (zonder uitkering of pensioengelijkstelling).
 • Vanaf 1/1/2022 aanvullende sectorale premies bij landingsbaan vanaf 55 jaar.

SWT (60 jaar)

 • Op 60 jaar met loopbaan van 35 jaar in zwaar beroep.
 • Op 60 jaar met loopbaan van 33 jaar met 20 jaar nachtarbeid.
 • Op 60 jaar indien lange loopbaan van 40 jaar.

Waardig werk

 • Uitbreiding klein verlet: extra dag rouwverlof bij overlijden dicht familielid.
 • Aanvullende premies bij opname Seniorenverlof (cfr. regeling jeugdvakantie).
 • Collectieve procedure mogelijk bij betwisting inschaling sectorbarema van een (nieuwe) functie.
 • Toekenning (pro rata) eindejaarspremie bij beëindigen arbeidscontract door medische overmacht.

Hoe beoordeelt je vakbond dit akkoord?

De loonwet is heel oneerlijk, waardoor we niet kunnen onderhandelen over meer dan 0,4% loonsverhoging. Fatsoenlijke, eerlijke koopkrachtverhogingen onderhandelen, is quasi onmogelijk geworden door o.a. de 'sjoemelsoftware' die door de neoliberale regeringen in de loonwet gestoken is. We blijven ons daar absoluut tegen verzetten! Want zo voelt het als een keurslijf, maar toch hebben we samen met jullie het onderste uit de kan gehaald om een sectorakkoord te kunnen sluiten dat een positief verschil maakt voor jou en al je collega's uit paritair comité 226.

Wijzig de loonwet. Wij willen échte onderhandelingen

wemakenhetbeter middengroen


ACV-CSC METEA - Metaal en textiel

Sectorakoord in pc 226

©Shutterstock

Een akkoord met verbeteringen voor jou en je collega’s.  De sectorale onderhandelingen met de werkgever hebben resultaat opgeleverd. We zetten de belangrijkste resultaten even voor jou op een rijtje. Wil je meer weten?

Koopkracht

 • Je loon, de barema's en huisbarema's gaan omhoog met 0,4 % vanaf 1/12/2021.
 • Toekenning consumptiecheque van € 250 voor iedereen met 175 gewerkte dagen tussen 1 maart 2020 en 31 mei 2021. 'Betere' afspraken op bedrijfsniveau zijn mogelijk (tot max. € 500).
 • Eénmalige premie van € 40 (consumptiecheque) voor wie 6 maanden ononderbroken (gewaarborgd) loon heeft ontvangen. Geen proratisering voor deeltijds werk.
 • Overname barema-anciënniteit voor arbeiders bij wijziging van statuut voor 50% en met een maximum van 6 jaar.

Mobiliteit

 • Verhoging tegemoetkoming werkgever tot 90% bij gebruik openbaar vervoer, tenzij er een derdebetalersregeling is (vb. trein).
 • Vanaf 1/12/2021: werkgeverstussenkomst in kosten met eigen vervoer worden verhoogd met 2,87%.

Tijdskrediet

 • Recht op 51 maanden voltijds tijdskrediet, halftijds of 1/5 loopbaanvermindering voor 'zorgverlening' en 36 maanden voor 'opleiding'.
 • Recht op halftijdse of 1/5 landingsbaan vanaf 55 jaar.
 • Behoud stelsel lange loopbaan vanaf 50 jaar (zonder uitkering of pensioengelijkstelling).
 • Vanaf 1/1/2022 aanvullende sectorale premies bij landingsbaan vanaf 55 jaar.

SWT (60 jaar)

 • Op 60 jaar met loopbaan van 35 jaar in zwaar beroep.
 • Op 60 jaar met loopbaan van 33 jaar met 20 jaar nachtarbeid.
 • Op 60 jaar indien lange loopbaan van 40 jaar.

Waardig werk

 • Uitbreiding klein verlet: extra dag rouwverlof bij overlijden dicht familielid.
 • Aanvullende premies bij opname Seniorenverlof (cfr. regeling jeugdvakantie).
 • Collectieve procedure mogelijk bij betwisting inschaling sectorbarema van een (nieuwe) functie.
 • Toekenning (pro rata) eindejaarspremie bij beëindigen arbeidscontract door medische overmacht.

Hoe beoordeelt je vakbond dit akkoord?

De loonwet is heel oneerlijk, waardoor we niet kunnen onderhandelen over meer dan 0,4% loonsverhoging. Fatsoenlijke, eerlijke koopkrachtverhogingen onderhandelen, is quasi onmogelijk geworden door o.a. de 'sjoemelsoftware' die door de neoliberale regeringen in de loonwet gestoken is. We blijven ons daar absoluut tegen verzetten! Want zo voelt het als een keurslijf, maar toch hebben we samen met jullie het onderste uit de kan gehaald om een sectorakkoord te kunnen sluiten dat een positief verschil maakt voor jou en al je collega's uit paritair comité 226.

Wijzig de loonwet. Wij willen échte onderhandelingen

wemakenhetbeter middengroen


Transcom - Vervoer en communicatie

Sectorakoord in pc 226

©Shutterstock

Een akkoord met verbeteringen voor jou en je collega’s.  De sectorale onderhandelingen met de werkgever hebben resultaat opgeleverd. We zetten de belangrijkste resultaten even voor jou op een rijtje. Wil je meer weten?

Koopkracht

 • Je loon, de barema's en huisbarema's gaan omhoog met 0,4 % vanaf 1/12/2021.
 • Toekenning consumptiecheque van € 250 voor iedereen met 175 gewerkte dagen tussen 1 maart 2020 en 31 mei 2021. 'Betere' afspraken op bedrijfsniveau zijn mogelijk (tot max. € 500).
 • Eénmalige premie van € 40 (consumptiecheque) voor wie 6 maanden ononderbroken (gewaarborgd) loon heeft ontvangen. Geen proratisering voor deeltijds werk.
 • Overname barema-anciënniteit voor arbeiders bij wijziging van statuut voor 50% en met een maximum van 6 jaar.

Mobiliteit

 • Verhoging tegemoetkoming werkgever tot 90% bij gebruik openbaar vervoer, tenzij er een derdebetalersregeling is (vb. trein).
 • Vanaf 1/12/2021: werkgeverstussenkomst in kosten met eigen vervoer worden verhoogd met 2,87%.

Tijdskrediet

 • Recht op 51 maanden voltijds tijdskrediet, halftijds of 1/5 loopbaanvermindering voor 'zorgverlening' en 36 maanden voor 'opleiding'.
 • Recht op halftijdse of 1/5 landingsbaan vanaf 55 jaar.
 • Behoud stelsel lange loopbaan vanaf 50 jaar (zonder uitkering of pensioengelijkstelling).
 • Vanaf 1/1/2022 aanvullende sectorale premies bij landingsbaan vanaf 55 jaar.

SWT (60 jaar)

 • Op 60 jaar met loopbaan van 35 jaar in zwaar beroep.
 • Op 60 jaar met loopbaan van 33 jaar met 20 jaar nachtarbeid.
 • Op 60 jaar indien lange loopbaan van 40 jaar.

Waardig werk

 • Uitbreiding klein verlet: extra dag rouwverlof bij overlijden dicht familielid.
 • Aanvullende premies bij opname Seniorenverlof (cfr. regeling jeugdvakantie).
 • Collectieve procedure mogelijk bij betwisting inschaling sectorbarema van een (nieuwe) functie.
 • Toekenning (pro rata) eindejaarspremie bij beëindigen arbeidscontract door medische overmacht.

Hoe beoordeelt je vakbond dit akkoord?

De loonwet is heel oneerlijk, waardoor we niet kunnen onderhandelen over meer dan 0,4% loonsverhoging. Fatsoenlijke, eerlijke koopkrachtverhogingen onderhandelen, is quasi onmogelijk geworden door o.a. de 'sjoemelsoftware' die door de neoliberale regeringen in de loonwet gestoken is. We blijven ons daar absoluut tegen verzetten! Want zo voelt het als een keurslijf, maar toch hebben we samen met jullie het onderste uit de kan gehaald om een sectorakkoord te kunnen sluiten dat een positief verschil maakt voor jou en al je collega's uit paritair comité 226.

Wijzig de loonwet. Wij willen échte onderhandelingen

wemakenhetbeter middengroen


Voeding en diensten

Sectorakoord in pc 226

©Shutterstock

Een akkoord met verbeteringen voor jou en je collega’s.  De sectorale onderhandelingen met de werkgever hebben resultaat opgeleverd. We zetten de belangrijkste resultaten even voor jou op een rijtje. Wil je meer weten?

Koopkracht

 • Je loon, de barema's en huisbarema's gaan omhoog met 0,4 % vanaf 1/12/2021.
 • Toekenning consumptiecheque van € 250 voor iedereen met 175 gewerkte dagen tussen 1 maart 2020 en 31 mei 2021. 'Betere' afspraken op bedrijfsniveau zijn mogelijk (tot max. € 500).
 • Eénmalige premie van € 40 (consumptiecheque) voor wie 6 maanden ononderbroken (gewaarborgd) loon heeft ontvangen. Geen proratisering voor deeltijds werk.
 • Overname barema-anciënniteit voor arbeiders bij wijziging van statuut voor 50% en met een maximum van 6 jaar.

Mobiliteit

 • Verhoging tegemoetkoming werkgever tot 90% bij gebruik openbaar vervoer, tenzij er een derdebetalersregeling is (vb. trein).
 • Vanaf 1/12/2021: werkgeverstussenkomst in kosten met eigen vervoer worden verhoogd met 2,87%.

Tijdskrediet

 • Recht op 51 maanden voltijds tijdskrediet, halftijds of 1/5 loopbaanvermindering voor 'zorgverlening' en 36 maanden voor 'opleiding'.
 • Recht op halftijdse of 1/5 landingsbaan vanaf 55 jaar.
 • Behoud stelsel lange loopbaan vanaf 50 jaar (zonder uitkering of pensioengelijkstelling).
 • Vanaf 1/1/2022 aanvullende sectorale premies bij landingsbaan vanaf 55 jaar.

SWT (60 jaar)

 • Op 60 jaar met loopbaan van 35 jaar in zwaar beroep.
 • Op 60 jaar met loopbaan van 33 jaar met 20 jaar nachtarbeid.
 • Op 60 jaar indien lange loopbaan van 40 jaar.

Waardig werk

 • Uitbreiding klein verlet: extra dag rouwverlof bij overlijden dicht familielid.
 • Aanvullende premies bij opname Seniorenverlof (cfr. regeling jeugdvakantie).
 • Collectieve procedure mogelijk bij betwisting inschaling sectorbarema van een (nieuwe) functie.
 • Toekenning (pro rata) eindejaarspremie bij beëindigen arbeidscontract door medische overmacht.

Hoe beoordeelt je vakbond dit akkoord?

De loonwet is heel oneerlijk, waardoor we niet kunnen onderhandelen over meer dan 0,4% loonsverhoging. Fatsoenlijke, eerlijke koopkrachtverhogingen onderhandelen, is quasi onmogelijk geworden door o.a. de 'sjoemelsoftware' die door de neoliberale regeringen in de loonwet gestoken is. We blijven ons daar absoluut tegen verzetten! Want zo voelt het als een keurslijf, maar toch hebben we samen met jullie het onderste uit de kan gehaald om een sectorakkoord te kunnen sluiten dat een positief verschil maakt voor jou en al je collega's uit paritair comité 226.

Wijzig de loonwet. Wij willen échte onderhandelingen

wemakenhetbeter middengroen


ACV Openbare diensten

Sectorakoord in pc 226

©Shutterstock

Een akkoord met verbeteringen voor jou en je collega’s.  De sectorale onderhandelingen met de werkgever hebben resultaat opgeleverd. We zetten de belangrijkste resultaten even voor jou op een rijtje. Wil je meer weten?

Koopkracht

 • Je loon, de barema's en huisbarema's gaan omhoog met 0,4 % vanaf 1/12/2021.
 • Toekenning consumptiecheque van € 250 voor iedereen met 175 gewerkte dagen tussen 1 maart 2020 en 31 mei 2021. 'Betere' afspraken op bedrijfsniveau zijn mogelijk (tot max. € 500).
 • Eénmalige premie van € 40 (consumptiecheque) voor wie 6 maanden ononderbroken (gewaarborgd) loon heeft ontvangen. Geen proratisering voor deeltijds werk.
 • Overname barema-anciënniteit voor arbeiders bij wijziging van statuut voor 50% en met een maximum van 6 jaar.

Mobiliteit

 • Verhoging tegemoetkoming werkgever tot 90% bij gebruik openbaar vervoer, tenzij er een derdebetalersregeling is (vb. trein).
 • Vanaf 1/12/2021: werkgeverstussenkomst in kosten met eigen vervoer worden verhoogd met 2,87%.

Tijdskrediet

 • Recht op 51 maanden voltijds tijdskrediet, halftijds of 1/5 loopbaanvermindering voor 'zorgverlening' en 36 maanden voor 'opleiding'.
 • Recht op halftijdse of 1/5 landingsbaan vanaf 55 jaar.
 • Behoud stelsel lange loopbaan vanaf 50 jaar (zonder uitkering of pensioengelijkstelling).
 • Vanaf 1/1/2022 aanvullende sectorale premies bij landingsbaan vanaf 55 jaar.

SWT (60 jaar)

 • Op 60 jaar met loopbaan van 35 jaar in zwaar beroep.
 • Op 60 jaar met loopbaan van 33 jaar met 20 jaar nachtarbeid.
 • Op 60 jaar indien lange loopbaan van 40 jaar.

Waardig werk

 • Uitbreiding klein verlet: extra dag rouwverlof bij overlijden dicht familielid.
 • Aanvullende premies bij opname Seniorenverlof (cfr. regeling jeugdvakantie).
 • Collectieve procedure mogelijk bij betwisting inschaling sectorbarema van een (nieuwe) functie.
 • Toekenning (pro rata) eindejaarspremie bij beëindigen arbeidscontract door medische overmacht.

Hoe beoordeelt je vakbond dit akkoord?

De loonwet is heel oneerlijk, waardoor we niet kunnen onderhandelen over meer dan 0,4% loonsverhoging. Fatsoenlijke, eerlijke koopkrachtverhogingen onderhandelen, is quasi onmogelijk geworden door o.a. de 'sjoemelsoftware' die door de neoliberale regeringen in de loonwet gestoken is. We blijven ons daar absoluut tegen verzetten! Want zo voelt het als een keurslijf, maar toch hebben we samen met jullie het onderste uit de kan gehaald om een sectorakkoord te kunnen sluiten dat een positief verschil maakt voor jou en al je collega's uit paritair comité 226.

Wijzig de loonwet. Wij willen échte onderhandelingen

wemakenhetbeter middengroen


Het IPA uitgelegd:  waar wordt over onderhandeld?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van het interprofessioneel overleg of IPA. Het zorgt voor:

 • Meer solidariteit onder werknemers  
 • Minder grote verschillen tussen sectoren
 • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Dankzij het sociaal akkoord bereikten we met het sociaal akkoord 2021-2022 o.a. een hoger minimumloon en landingsbanen vanaf 55.

Lees ook verder over het IPA en de loonormwet.

Personalization