IPA 2021-2022: nieuws uit de sectoren!

Midden juli 2021 ondertekenden de sociale partners het sociaal akkoord voor 2021-2022, met daarin onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar.  Het is intussen aan de sectoren om binnen de contouren van dit akkoord meer specifieke regelingen en cao's uit te werken.   

Die onderhandelingen zijn in het najaar van 2021 volop aan de gang.  We houden je hier graag op de hoogte! Je vindt hierna per beroepscentrale een overzicht van de akkoorden en stand van zaken.👇

ACV Puls

Federgon verklaart de oorlog aan huishoudhulpen

Ondanks het protest dat gisteren gelanceerd werd door meer dan 650 huishoudhulpen die zich naar FEDERGON hadden begeven om hun nood uit te schreeuwen, resulteerde vanmorgen het overleg in niets minder dan een heuse oorlogsverklaring van de werkgeversfederatie. 

Erger nog: de werkgevers durfden naar de onderhandelingstafel te komen met een verklaring die minderwaardig was aan wat tot dan toe was voorgesteld. Geen inspanning voor reiskosten de naam waardig, afgezien van een zeer kleine verhoging van de tussenkomst voor verplaatsingen tussen twee klanten… slechts kruimels van €0,02 per km. Dit is een echte belediging voor de 150.000 huishoudhulpen.

Het is nu de hoogste tijd dat de federale en regionale regeringen de legitimiteit in twijfel trekken van deze aan FEDERGON verbonden commerciële bedrijven en van het misbruik dat zij maken van overheidsgeld. De maat is vol voor de huishoudhulpen. De regeringen moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor de houding van deze gewetenloze werkgevers ten opzichte van hun werknemers.

Het behoeft geen betoog dat de onderhandelingen zijn mislukt en dat verdere acties zullen volgen.

ACVBIE - Bouw, industrie en energie

Federgon verklaart de oorlog aan huishoudhulpen

Ondanks het protest dat gisteren gelanceerd werd door meer dan 650 huishoudhulpen die zich naar FEDERGON hadden begeven om hun nood uit te schreeuwen, resulteerde vanmorgen het overleg in niets minder dan een heuse oorlogsverklaring van de werkgeversfederatie. 

Erger nog: de werkgevers durfden naar de onderhandelingstafel te komen met een verklaring die minderwaardig was aan wat tot dan toe was voorgesteld. Geen inspanning voor reiskosten de naam waardig, afgezien van een zeer kleine verhoging van de tussenkomst voor verplaatsingen tussen twee klanten… slechts kruimels van €0,02 per km. Dit is een echte belediging voor de 150.000 huishoudhulpen.

Het is nu de hoogste tijd dat de federale en regionale regeringen de legitimiteit in twijfel trekken van deze aan FEDERGON verbonden commerciële bedrijven en van het misbruik dat zij maken van overheidsgeld. De maat is vol voor de huishoudhulpen. De regeringen moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor de houding van deze gewetenloze werkgevers ten opzichte van hun werknemers.

Het behoeft geen betoog dat de onderhandelingen zijn mislukt en dat verdere acties zullen volgen.

ACV-CSC METEA - Metaal en textiel

Federgon verklaart de oorlog aan huishoudhulpen

Ondanks het protest dat gisteren gelanceerd werd door meer dan 650 huishoudhulpen die zich naar FEDERGON hadden begeven om hun nood uit te schreeuwen, resulteerde vanmorgen het overleg in niets minder dan een heuse oorlogsverklaring van de werkgeversfederatie. 

Erger nog: de werkgevers durfden naar de onderhandelingstafel te komen met een verklaring die minderwaardig was aan wat tot dan toe was voorgesteld. Geen inspanning voor reiskosten de naam waardig, afgezien van een zeer kleine verhoging van de tussenkomst voor verplaatsingen tussen twee klanten… slechts kruimels van €0,02 per km. Dit is een echte belediging voor de 150.000 huishoudhulpen.

Het is nu de hoogste tijd dat de federale en regionale regeringen de legitimiteit in twijfel trekken van deze aan FEDERGON verbonden commerciële bedrijven en van het misbruik dat zij maken van overheidsgeld. De maat is vol voor de huishoudhulpen. De regeringen moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor de houding van deze gewetenloze werkgevers ten opzichte van hun werknemers.

Het behoeft geen betoog dat de onderhandelingen zijn mislukt en dat verdere acties zullen volgen.

Transcom - Vervoer en communicatie

Federgon verklaart de oorlog aan huishoudhulpen

Ondanks het protest dat gisteren gelanceerd werd door meer dan 650 huishoudhulpen die zich naar FEDERGON hadden begeven om hun nood uit te schreeuwen, resulteerde vanmorgen het overleg in niets minder dan een heuse oorlogsverklaring van de werkgeversfederatie. 

Erger nog: de werkgevers durfden naar de onderhandelingstafel te komen met een verklaring die minderwaardig was aan wat tot dan toe was voorgesteld. Geen inspanning voor reiskosten de naam waardig, afgezien van een zeer kleine verhoging van de tussenkomst voor verplaatsingen tussen twee klanten… slechts kruimels van €0,02 per km. Dit is een echte belediging voor de 150.000 huishoudhulpen.

Het is nu de hoogste tijd dat de federale en regionale regeringen de legitimiteit in twijfel trekken van deze aan FEDERGON verbonden commerciële bedrijven en van het misbruik dat zij maken van overheidsgeld. De maat is vol voor de huishoudhulpen. De regeringen moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor de houding van deze gewetenloze werkgevers ten opzichte van hun werknemers.

Het behoeft geen betoog dat de onderhandelingen zijn mislukt en dat verdere acties zullen volgen.

Voeding en diensten

Federgon verklaart de oorlog aan huishoudhulpen

Ondanks het protest dat gisteren gelanceerd werd door meer dan 650 huishoudhulpen die zich naar FEDERGON hadden begeven om hun nood uit te schreeuwen, resulteerde vanmorgen het overleg in niets minder dan een heuse oorlogsverklaring van de werkgeversfederatie. 

Erger nog: de werkgevers durfden naar de onderhandelingstafel te komen met een verklaring die minderwaardig was aan wat tot dan toe was voorgesteld. Geen inspanning voor reiskosten de naam waardig, afgezien van een zeer kleine verhoging van de tussenkomst voor verplaatsingen tussen twee klanten… slechts kruimels van €0,02 per km. Dit is een echte belediging voor de 150.000 huishoudhulpen.

Het is nu de hoogste tijd dat de federale en regionale regeringen de legitimiteit in twijfel trekken van deze aan FEDERGON verbonden commerciële bedrijven en van het misbruik dat zij maken van overheidsgeld. De maat is vol voor de huishoudhulpen. De regeringen moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor de houding van deze gewetenloze werkgevers ten opzichte van hun werknemers.

Het behoeft geen betoog dat de onderhandelingen zijn mislukt en dat verdere acties zullen volgen.

ACV Openbare diensten

Federgon verklaart de oorlog aan huishoudhulpen

Ondanks het protest dat gisteren gelanceerd werd door meer dan 650 huishoudhulpen die zich naar FEDERGON hadden begeven om hun nood uit te schreeuwen, resulteerde vanmorgen het overleg in niets minder dan een heuse oorlogsverklaring van de werkgeversfederatie. 

Erger nog: de werkgevers durfden naar de onderhandelingstafel te komen met een verklaring die minderwaardig was aan wat tot dan toe was voorgesteld. Geen inspanning voor reiskosten de naam waardig, afgezien van een zeer kleine verhoging van de tussenkomst voor verplaatsingen tussen twee klanten… slechts kruimels van €0,02 per km. Dit is een echte belediging voor de 150.000 huishoudhulpen.

Het is nu de hoogste tijd dat de federale en regionale regeringen de legitimiteit in twijfel trekken van deze aan FEDERGON verbonden commerciële bedrijven en van het misbruik dat zij maken van overheidsgeld. De maat is vol voor de huishoudhulpen. De regeringen moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor de houding van deze gewetenloze werkgevers ten opzichte van hun werknemers.

Het behoeft geen betoog dat de onderhandelingen zijn mislukt en dat verdere acties zullen volgen.

Het IPA uitgelegd:  waar wordt over onderhandeld?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van het interprofessioneel overleg of IPA. Het zorgt voor:

  • Meer solidariteit onder werknemers  
  • Minder grote verschillen tussen sectoren
  • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Dankzij het sociaal akkoord bereikten we met het sociaal akkoord 2021-2022 o.a. een hoger minimumloon en landingsbanen vanaf 55.

Lees ook verder over het IPA en de loonormwet.

Personalization