IPA 2021-2022: nieuws uit de sectoren!

Midden juli 2021 ondertekenden de sociale partners het sociaal akkoord voor 2021-2022, met daarin onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar.  Het is intussen aan de sectoren om binnen de contouren van dit akkoord meer specifieke regelingen en cao's uit te werken.   

Die onderhandelingen zijn in het najaar van 2021 volop aan de gang.  We houden je hier graag op de hoogte! Je vindt hierna per beroepscentrale een overzicht van de akkoorden en stand van zaken.👇

ACV Puls

Akkoord loon- en arbeidsvoorwaarden PC200

©Shutterstock

Voor de meer dan 480.000 bedienden die werken in de aanvullende sector voor de bedienen (PC200) werd er een loonakkoord afgesloten. Wat zit er in voor jou?

1. KOOPKRACHT

 • Loonsverhoging met 0,4% vanaf 1 december 2021 (barema’s en reële lonen).
 • Coronapremie:
  - Van 125 euro ALS de omzet/brutomarge in 2020 gestegen is met 5 tot 10% tov 2019 EN er in 2019 en 2020 winst gemaakt is in je onderneming.
  - Van 250 euro ALS de omzet/brutomarge meer dan 10% gestegen is EN er in 2019 en 2020 winst gemaakt is.

  Voorwaarde:
  Je moet in dienst moet zijn op 30/11/2021 en je krijgt de premie volgens je prestaties tussen 1/12/2020 en 30/11/2021 (tijdelijke werkloosheid door Corona is gelijkgesteld).
* Ten laatste uit te betalen op 31/12/2021.
* Als je werkgever al een coronapremie betaald heeft,  mag deze verrekend worden. 

* Je werkgever moet voor 15/12 meedelen of je recht hebt op de premie of niet.

2. TIJDSKREDIET MET MOTIEF

Werknemers met meer dan 5 jaar anciënniteit kunnen 51 maanden VOLTIJDS of HALFTIJDS tijdskrediet nemen voor de opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid, en gedurende 36 maanden om een opleiding te volgen.

Deze cao werd verlengd tot 31/12/2023

3. TIJDSKREDIET BIJ EINDE LOOPBAAN EN SWT

 • Werknemers kunnen met een tussenkomst van de RVA 1/5de of ½ minder gaan werken vanaf 55 jaar als je een loopbaan hebt van minstens 35 jaar. 
 • Wanneer je 1/5de vermindert, heb je, naast een tussenkomst van de RVA, bijkomend recht op een sectorale premie van 74,79 €.
 • De leeftijd voor SWT wordt verlaagd naar 60 jaar voor wie werkt in een zwaar beroep of nachtarbeid of een lange loopbaan (40jaar) heeft.

4. VORMING

Het minimum aantal dagen opleiding dat een onderneming moet voorzien wordt verhoogd (zoals al in vorig akkoord was overeengekomen). 

 • Werk je in een onderneming met meer dan 20 werknemers dan is er recht op gemiddeld 6 dagen vorming per voltijdse werknemer.
 • Werk je in een onderneming met 10 tot 20 werknemers dan is er recht op 4,5 dag gemiddeld vanaf 2022.
 • Ondernemingen met minder dan 10 werknemers hebben recht op gemiddeld 4 dagen vorming .

5. VERVOERKOSTEN

 • Vanaf 1 juli 2022 wordt de fietsvergoeding verhoogd naar 0,20 euro per km, voor een maximum van 20 km, enkel traject.
 • Ook het loonplafond voor de terugbetaling van verplaatsingskosten met privé-vervoer wordt opgetrokken van 27.750 euro naar 29.680 euro.

6. EINDEJAARSPREMIE

Gelijkstelling van periode uitzendarbeid bij zelfde werkgever voor berekening anciënniteit verkrijgen de eindejaarspremie mits gelijkaardige functie en max. zeven dagen onderbreking.

7. TELEWERK

De sociale partners moedigen de ondernemingen aan om gedurende de looptijd van dit akkoord dit op te nemen in de sociale dialoog op ondernemingsniveau. 

8. RECHT OP DECONNECTIE

De ondernemingen die nog geen afspraken over dit onderwerp hebben, verbinden zich ertoe om gedurende de looptijd van het akkoord, gesprekken te voeren binnen het CPBW en een kader te maken en leidinggevenden en werknemers te sensibiliseren over de risico's inzake overdreven connectiviteit.

Aanvulling:

Dit zijn de belangrijkste elementen uit het sectoraal akkoord voor het aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden. Er lag ook nog de vraag voor van de werkgevers om bijkomende flexibiliteitsmogelijkheden op sectorniveau in te voeren maar dat hebben we uit het akkoord kunnen houden. 

ACVBIE - Bouw, industrie en energie

Akkoord loon- en arbeidsvoorwaarden PC200

©Shutterstock

Voor de meer dan 480.000 bedienden die werken in de aanvullende sector voor de bedienen (PC200) werd er een loonakkoord afgesloten. Wat zit er in voor jou?

1. KOOPKRACHT

 • Loonsverhoging met 0,4% vanaf 1 december 2021 (barema’s en reële lonen).
 • Coronapremie:
  - Van 125 euro ALS de omzet/brutomarge in 2020 gestegen is met 5 tot 10% tov 2019 EN er in 2019 en 2020 winst gemaakt is in je onderneming.
  - Van 250 euro ALS de omzet/brutomarge meer dan 10% gestegen is EN er in 2019 en 2020 winst gemaakt is.

  Voorwaarde:
  Je moet in dienst moet zijn op 30/11/2021 en je krijgt de premie volgens je prestaties tussen 1/12/2020 en 30/11/2021 (tijdelijke werkloosheid door Corona is gelijkgesteld).
* Ten laatste uit te betalen op 31/12/2021.
* Als je werkgever al een coronapremie betaald heeft,  mag deze verrekend worden. 

* Je werkgever moet voor 15/12 meedelen of je recht hebt op de premie of niet.

2. TIJDSKREDIET MET MOTIEF

Werknemers met meer dan 5 jaar anciënniteit kunnen 51 maanden VOLTIJDS of HALFTIJDS tijdskrediet nemen voor de opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid, en gedurende 36 maanden om een opleiding te volgen.

Deze cao werd verlengd tot 31/12/2023

3. TIJDSKREDIET BIJ EINDE LOOPBAAN EN SWT

 • Werknemers kunnen met een tussenkomst van de RVA 1/5de of ½ minder gaan werken vanaf 55 jaar als je een loopbaan hebt van minstens 35 jaar. 
 • Wanneer je 1/5de vermindert, heb je, naast een tussenkomst van de RVA, bijkomend recht op een sectorale premie van 74,79 €.
 • De leeftijd voor SWT wordt verlaagd naar 60 jaar voor wie werkt in een zwaar beroep of nachtarbeid of een lange loopbaan (40jaar) heeft.

4. VORMING

Het minimum aantal dagen opleiding dat een onderneming moet voorzien wordt verhoogd (zoals al in vorig akkoord was overeengekomen). 

 • Werk je in een onderneming met meer dan 20 werknemers dan is er recht op gemiddeld 6 dagen vorming per voltijdse werknemer.
 • Werk je in een onderneming met 10 tot 20 werknemers dan is er recht op 4,5 dag gemiddeld vanaf 2022.
 • Ondernemingen met minder dan 10 werknemers hebben recht op gemiddeld 4 dagen vorming .

5. VERVOERKOSTEN

 • Vanaf 1 juli 2022 wordt de fietsvergoeding verhoogd naar 0,20 euro per km, voor een maximum van 20 km, enkel traject.
 • Ook het loonplafond voor de terugbetaling van verplaatsingskosten met privé-vervoer wordt opgetrokken van 27.750 euro naar 29.680 euro.

6. EINDEJAARSPREMIE

Gelijkstelling van periode uitzendarbeid bij zelfde werkgever voor berekening anciënniteit verkrijgen de eindejaarspremie mits gelijkaardige functie en max. zeven dagen onderbreking.

7. TELEWERK

De sociale partners moedigen de ondernemingen aan om gedurende de looptijd van dit akkoord dit op te nemen in de sociale dialoog op ondernemingsniveau. 

8. RECHT OP DECONNECTIE

De ondernemingen die nog geen afspraken over dit onderwerp hebben, verbinden zich ertoe om gedurende de looptijd van het akkoord, gesprekken te voeren binnen het CPBW en een kader te maken en leidinggevenden en werknemers te sensibiliseren over de risico's inzake overdreven connectiviteit.

Aanvulling:

Dit zijn de belangrijkste elementen uit het sectoraal akkoord voor het aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden. Er lag ook nog de vraag voor van de werkgevers om bijkomende flexibiliteitsmogelijkheden op sectorniveau in te voeren maar dat hebben we uit het akkoord kunnen houden. 

ACV-CSC METEA - Metaal en textiel

Akkoord loon- en arbeidsvoorwaarden PC200

©Shutterstock

Voor de meer dan 480.000 bedienden die werken in de aanvullende sector voor de bedienen (PC200) werd er een loonakkoord afgesloten. Wat zit er in voor jou?

1. KOOPKRACHT

 • Loonsverhoging met 0,4% vanaf 1 december 2021 (barema’s en reële lonen).
 • Coronapremie:
  - Van 125 euro ALS de omzet/brutomarge in 2020 gestegen is met 5 tot 10% tov 2019 EN er in 2019 en 2020 winst gemaakt is in je onderneming.
  - Van 250 euro ALS de omzet/brutomarge meer dan 10% gestegen is EN er in 2019 en 2020 winst gemaakt is.

  Voorwaarde:
  Je moet in dienst moet zijn op 30/11/2021 en je krijgt de premie volgens je prestaties tussen 1/12/2020 en 30/11/2021 (tijdelijke werkloosheid door Corona is gelijkgesteld).
* Ten laatste uit te betalen op 31/12/2021.
* Als je werkgever al een coronapremie betaald heeft,  mag deze verrekend worden. 

* Je werkgever moet voor 15/12 meedelen of je recht hebt op de premie of niet.

2. TIJDSKREDIET MET MOTIEF

Werknemers met meer dan 5 jaar anciënniteit kunnen 51 maanden VOLTIJDS of HALFTIJDS tijdskrediet nemen voor de opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid, en gedurende 36 maanden om een opleiding te volgen.

Deze cao werd verlengd tot 31/12/2023

3. TIJDSKREDIET BIJ EINDE LOOPBAAN EN SWT

 • Werknemers kunnen met een tussenkomst van de RVA 1/5de of ½ minder gaan werken vanaf 55 jaar als je een loopbaan hebt van minstens 35 jaar. 
 • Wanneer je 1/5de vermindert, heb je, naast een tussenkomst van de RVA, bijkomend recht op een sectorale premie van 74,79 €.
 • De leeftijd voor SWT wordt verlaagd naar 60 jaar voor wie werkt in een zwaar beroep of nachtarbeid of een lange loopbaan (40jaar) heeft.

4. VORMING

Het minimum aantal dagen opleiding dat een onderneming moet voorzien wordt verhoogd (zoals al in vorig akkoord was overeengekomen). 

 • Werk je in een onderneming met meer dan 20 werknemers dan is er recht op gemiddeld 6 dagen vorming per voltijdse werknemer.
 • Werk je in een onderneming met 10 tot 20 werknemers dan is er recht op 4,5 dag gemiddeld vanaf 2022.
 • Ondernemingen met minder dan 10 werknemers hebben recht op gemiddeld 4 dagen vorming .

5. VERVOERKOSTEN

 • Vanaf 1 juli 2022 wordt de fietsvergoeding verhoogd naar 0,20 euro per km, voor een maximum van 20 km, enkel traject.
 • Ook het loonplafond voor de terugbetaling van verplaatsingskosten met privé-vervoer wordt opgetrokken van 27.750 euro naar 29.680 euro.

6. EINDEJAARSPREMIE

Gelijkstelling van periode uitzendarbeid bij zelfde werkgever voor berekening anciënniteit verkrijgen de eindejaarspremie mits gelijkaardige functie en max. zeven dagen onderbreking.

7. TELEWERK

De sociale partners moedigen de ondernemingen aan om gedurende de looptijd van dit akkoord dit op te nemen in de sociale dialoog op ondernemingsniveau. 

8. RECHT OP DECONNECTIE

De ondernemingen die nog geen afspraken over dit onderwerp hebben, verbinden zich ertoe om gedurende de looptijd van het akkoord, gesprekken te voeren binnen het CPBW en een kader te maken en leidinggevenden en werknemers te sensibiliseren over de risico's inzake overdreven connectiviteit.

Aanvulling:

Dit zijn de belangrijkste elementen uit het sectoraal akkoord voor het aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden. Er lag ook nog de vraag voor van de werkgevers om bijkomende flexibiliteitsmogelijkheden op sectorniveau in te voeren maar dat hebben we uit het akkoord kunnen houden. 

Transcom - Vervoer en communicatie

Akkoord loon- en arbeidsvoorwaarden PC200

©Shutterstock

Voor de meer dan 480.000 bedienden die werken in de aanvullende sector voor de bedienen (PC200) werd er een loonakkoord afgesloten. Wat zit er in voor jou?

1. KOOPKRACHT

 • Loonsverhoging met 0,4% vanaf 1 december 2021 (barema’s en reële lonen).
 • Coronapremie:
  - Van 125 euro ALS de omzet/brutomarge in 2020 gestegen is met 5 tot 10% tov 2019 EN er in 2019 en 2020 winst gemaakt is in je onderneming.
  - Van 250 euro ALS de omzet/brutomarge meer dan 10% gestegen is EN er in 2019 en 2020 winst gemaakt is.

  Voorwaarde:
  Je moet in dienst moet zijn op 30/11/2021 en je krijgt de premie volgens je prestaties tussen 1/12/2020 en 30/11/2021 (tijdelijke werkloosheid door Corona is gelijkgesteld).
* Ten laatste uit te betalen op 31/12/2021.
* Als je werkgever al een coronapremie betaald heeft,  mag deze verrekend worden. 

* Je werkgever moet voor 15/12 meedelen of je recht hebt op de premie of niet.

2. TIJDSKREDIET MET MOTIEF

Werknemers met meer dan 5 jaar anciënniteit kunnen 51 maanden VOLTIJDS of HALFTIJDS tijdskrediet nemen voor de opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid, en gedurende 36 maanden om een opleiding te volgen.

Deze cao werd verlengd tot 31/12/2023

3. TIJDSKREDIET BIJ EINDE LOOPBAAN EN SWT

 • Werknemers kunnen met een tussenkomst van de RVA 1/5de of ½ minder gaan werken vanaf 55 jaar als je een loopbaan hebt van minstens 35 jaar. 
 • Wanneer je 1/5de vermindert, heb je, naast een tussenkomst van de RVA, bijkomend recht op een sectorale premie van 74,79 €.
 • De leeftijd voor SWT wordt verlaagd naar 60 jaar voor wie werkt in een zwaar beroep of nachtarbeid of een lange loopbaan (40jaar) heeft.

4. VORMING

Het minimum aantal dagen opleiding dat een onderneming moet voorzien wordt verhoogd (zoals al in vorig akkoord was overeengekomen). 

 • Werk je in een onderneming met meer dan 20 werknemers dan is er recht op gemiddeld 6 dagen vorming per voltijdse werknemer.
 • Werk je in een onderneming met 10 tot 20 werknemers dan is er recht op 4,5 dag gemiddeld vanaf 2022.
 • Ondernemingen met minder dan 10 werknemers hebben recht op gemiddeld 4 dagen vorming .

5. VERVOERKOSTEN

 • Vanaf 1 juli 2022 wordt de fietsvergoeding verhoogd naar 0,20 euro per km, voor een maximum van 20 km, enkel traject.
 • Ook het loonplafond voor de terugbetaling van verplaatsingskosten met privé-vervoer wordt opgetrokken van 27.750 euro naar 29.680 euro.

6. EINDEJAARSPREMIE

Gelijkstelling van periode uitzendarbeid bij zelfde werkgever voor berekening anciënniteit verkrijgen de eindejaarspremie mits gelijkaardige functie en max. zeven dagen onderbreking.

7. TELEWERK

De sociale partners moedigen de ondernemingen aan om gedurende de looptijd van dit akkoord dit op te nemen in de sociale dialoog op ondernemingsniveau. 

8. RECHT OP DECONNECTIE

De ondernemingen die nog geen afspraken over dit onderwerp hebben, verbinden zich ertoe om gedurende de looptijd van het akkoord, gesprekken te voeren binnen het CPBW en een kader te maken en leidinggevenden en werknemers te sensibiliseren over de risico's inzake overdreven connectiviteit.

Aanvulling:

Dit zijn de belangrijkste elementen uit het sectoraal akkoord voor het aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden. Er lag ook nog de vraag voor van de werkgevers om bijkomende flexibiliteitsmogelijkheden op sectorniveau in te voeren maar dat hebben we uit het akkoord kunnen houden. 

Voeding en diensten

Akkoord loon- en arbeidsvoorwaarden PC200

©Shutterstock

Voor de meer dan 480.000 bedienden die werken in de aanvullende sector voor de bedienen (PC200) werd er een loonakkoord afgesloten. Wat zit er in voor jou?

1. KOOPKRACHT

 • Loonsverhoging met 0,4% vanaf 1 december 2021 (barema’s en reële lonen).
 • Coronapremie:
  - Van 125 euro ALS de omzet/brutomarge in 2020 gestegen is met 5 tot 10% tov 2019 EN er in 2019 en 2020 winst gemaakt is in je onderneming.
  - Van 250 euro ALS de omzet/brutomarge meer dan 10% gestegen is EN er in 2019 en 2020 winst gemaakt is.

  Voorwaarde:
  Je moet in dienst moet zijn op 30/11/2021 en je krijgt de premie volgens je prestaties tussen 1/12/2020 en 30/11/2021 (tijdelijke werkloosheid door Corona is gelijkgesteld).
* Ten laatste uit te betalen op 31/12/2021.
* Als je werkgever al een coronapremie betaald heeft,  mag deze verrekend worden. 

* Je werkgever moet voor 15/12 meedelen of je recht hebt op de premie of niet.

2. TIJDSKREDIET MET MOTIEF

Werknemers met meer dan 5 jaar anciënniteit kunnen 51 maanden VOLTIJDS of HALFTIJDS tijdskrediet nemen voor de opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid, en gedurende 36 maanden om een opleiding te volgen.

Deze cao werd verlengd tot 31/12/2023

3. TIJDSKREDIET BIJ EINDE LOOPBAAN EN SWT

 • Werknemers kunnen met een tussenkomst van de RVA 1/5de of ½ minder gaan werken vanaf 55 jaar als je een loopbaan hebt van minstens 35 jaar. 
 • Wanneer je 1/5de vermindert, heb je, naast een tussenkomst van de RVA, bijkomend recht op een sectorale premie van 74,79 €.
 • De leeftijd voor SWT wordt verlaagd naar 60 jaar voor wie werkt in een zwaar beroep of nachtarbeid of een lange loopbaan (40jaar) heeft.

4. VORMING

Het minimum aantal dagen opleiding dat een onderneming moet voorzien wordt verhoogd (zoals al in vorig akkoord was overeengekomen). 

 • Werk je in een onderneming met meer dan 20 werknemers dan is er recht op gemiddeld 6 dagen vorming per voltijdse werknemer.
 • Werk je in een onderneming met 10 tot 20 werknemers dan is er recht op 4,5 dag gemiddeld vanaf 2022.
 • Ondernemingen met minder dan 10 werknemers hebben recht op gemiddeld 4 dagen vorming .

5. VERVOERKOSTEN

 • Vanaf 1 juli 2022 wordt de fietsvergoeding verhoogd naar 0,20 euro per km, voor een maximum van 20 km, enkel traject.
 • Ook het loonplafond voor de terugbetaling van verplaatsingskosten met privé-vervoer wordt opgetrokken van 27.750 euro naar 29.680 euro.

6. EINDEJAARSPREMIE

Gelijkstelling van periode uitzendarbeid bij zelfde werkgever voor berekening anciënniteit verkrijgen de eindejaarspremie mits gelijkaardige functie en max. zeven dagen onderbreking.

7. TELEWERK

De sociale partners moedigen de ondernemingen aan om gedurende de looptijd van dit akkoord dit op te nemen in de sociale dialoog op ondernemingsniveau. 

8. RECHT OP DECONNECTIE

De ondernemingen die nog geen afspraken over dit onderwerp hebben, verbinden zich ertoe om gedurende de looptijd van het akkoord, gesprekken te voeren binnen het CPBW en een kader te maken en leidinggevenden en werknemers te sensibiliseren over de risico's inzake overdreven connectiviteit.

Aanvulling:

Dit zijn de belangrijkste elementen uit het sectoraal akkoord voor het aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden. Er lag ook nog de vraag voor van de werkgevers om bijkomende flexibiliteitsmogelijkheden op sectorniveau in te voeren maar dat hebben we uit het akkoord kunnen houden. 

ACV Openbare diensten

Akkoord loon- en arbeidsvoorwaarden PC200

©Shutterstock

Voor de meer dan 480.000 bedienden die werken in de aanvullende sector voor de bedienen (PC200) werd er een loonakkoord afgesloten. Wat zit er in voor jou?

1. KOOPKRACHT

 • Loonsverhoging met 0,4% vanaf 1 december 2021 (barema’s en reële lonen).
 • Coronapremie:
  - Van 125 euro ALS de omzet/brutomarge in 2020 gestegen is met 5 tot 10% tov 2019 EN er in 2019 en 2020 winst gemaakt is in je onderneming.
  - Van 250 euro ALS de omzet/brutomarge meer dan 10% gestegen is EN er in 2019 en 2020 winst gemaakt is.

  Voorwaarde:
  Je moet in dienst moet zijn op 30/11/2021 en je krijgt de premie volgens je prestaties tussen 1/12/2020 en 30/11/2021 (tijdelijke werkloosheid door Corona is gelijkgesteld).
* Ten laatste uit te betalen op 31/12/2021.
* Als je werkgever al een coronapremie betaald heeft,  mag deze verrekend worden. 

* Je werkgever moet voor 15/12 meedelen of je recht hebt op de premie of niet.

2. TIJDSKREDIET MET MOTIEF

Werknemers met meer dan 5 jaar anciënniteit kunnen 51 maanden VOLTIJDS of HALFTIJDS tijdskrediet nemen voor de opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid, en gedurende 36 maanden om een opleiding te volgen.

Deze cao werd verlengd tot 31/12/2023

3. TIJDSKREDIET BIJ EINDE LOOPBAAN EN SWT

 • Werknemers kunnen met een tussenkomst van de RVA 1/5de of ½ minder gaan werken vanaf 55 jaar als je een loopbaan hebt van minstens 35 jaar. 
 • Wanneer je 1/5de vermindert, heb je, naast een tussenkomst van de RVA, bijkomend recht op een sectorale premie van 74,79 €.
 • De leeftijd voor SWT wordt verlaagd naar 60 jaar voor wie werkt in een zwaar beroep of nachtarbeid of een lange loopbaan (40jaar) heeft.

4. VORMING

Het minimum aantal dagen opleiding dat een onderneming moet voorzien wordt verhoogd (zoals al in vorig akkoord was overeengekomen). 

 • Werk je in een onderneming met meer dan 20 werknemers dan is er recht op gemiddeld 6 dagen vorming per voltijdse werknemer.
 • Werk je in een onderneming met 10 tot 20 werknemers dan is er recht op 4,5 dag gemiddeld vanaf 2022.
 • Ondernemingen met minder dan 10 werknemers hebben recht op gemiddeld 4 dagen vorming .

5. VERVOERKOSTEN

 • Vanaf 1 juli 2022 wordt de fietsvergoeding verhoogd naar 0,20 euro per km, voor een maximum van 20 km, enkel traject.
 • Ook het loonplafond voor de terugbetaling van verplaatsingskosten met privé-vervoer wordt opgetrokken van 27.750 euro naar 29.680 euro.

6. EINDEJAARSPREMIE

Gelijkstelling van periode uitzendarbeid bij zelfde werkgever voor berekening anciënniteit verkrijgen de eindejaarspremie mits gelijkaardige functie en max. zeven dagen onderbreking.

7. TELEWERK

De sociale partners moedigen de ondernemingen aan om gedurende de looptijd van dit akkoord dit op te nemen in de sociale dialoog op ondernemingsniveau. 

8. RECHT OP DECONNECTIE

De ondernemingen die nog geen afspraken over dit onderwerp hebben, verbinden zich ertoe om gedurende de looptijd van het akkoord, gesprekken te voeren binnen het CPBW en een kader te maken en leidinggevenden en werknemers te sensibiliseren over de risico's inzake overdreven connectiviteit.

Aanvulling:

Dit zijn de belangrijkste elementen uit het sectoraal akkoord voor het aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden. Er lag ook nog de vraag voor van de werkgevers om bijkomende flexibiliteitsmogelijkheden op sectorniveau in te voeren maar dat hebben we uit het akkoord kunnen houden. 

Het IPA uitgelegd:  waar wordt over onderhandeld?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van het interprofessioneel overleg of IPA. Het zorgt voor:

 • Meer solidariteit onder werknemers  
 • Minder grote verschillen tussen sectoren
 • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Dankzij het sociaal akkoord bereikten we met het sociaal akkoord 2021-2022 o.a. een hoger minimumloon en landingsbanen vanaf 55.

Lees ook verder over het IPA en de loonormwet.

Personalization