IPA 2021-2022: nieuws uit de sectoren!

Midden juli 2021 ondertekenden de sociale partners het sociaal akkoord voor 2021-2022, met daarin onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar.  Het is intussen aan de sectoren om binnen de contouren van dit akkoord meer specifieke regelingen en cao's uit te werken.   

Die onderhandelingen zijn in het najaar van 2021 volop aan de gang.  We houden je hier graag op de hoogte! Je vindt hierna per beroepscentrale een overzicht van de akkoorden en stand van zaken.👇

ACV Puls

Zonder budget geen sectoraal akkoord mogelijk voor federale overheid

©Shutterstock

Minister Petra De Sutter blijft verkondigen een sectoraal akkoord te willen afsluiten voor het federaal openbaar ambt. Maar de regering weigert een budget toe te kennen voor de implementatie van het akkoord. Zonder budget blijft het sectoraal akkoord helaas een mooie droom.

Van bij haar aantreden eind 2020, had de federale regering verklaard dat ze belang hechtte aan de sociale dialoog en dat ze de sociale partners zou respecteren.

In diezelfde geest heeft de minister van Ambtenarenzaken, Petra De Sutter, zich ertoe verbonden om een sectoraal akkoord te sluiten in het Comité B en heeft de eerste minister zich geëngageerd om een intersectoraal akkoord te sluiten in het Comité A.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

In mei 2021 zijn de onderhandelingen over een sectoraal akkoord in het Comité B gestart en sindsdien is er heel wat gebeurd.

Het kabinet van Ambtenarenzaken wilde een akkoord tegen eind juni, maar de regering had geen budget toegekend voor de implementatie van dat akkoord.

En dus stelde het kabinet eind juni voor om de onderhandelingen in twee delen te splitsen om twee aparte sectorale akkoorden te sluiten: een sectoraal akkoord met kwalitatieve maatregelen en een sectoraal akkoord met kwantitatieve maatregelen. Met het eerste akkoord kon men onmiddellijk van start gaan. Voor het tweede akkoord zou men moeten wachten tot er een begrotingsbeslissing genomen werd.

Dat voorstel hebben wij geweigerd, en wel om de volgende redenen:

 • Een sectoraal akkoord bevat altijd een kwalitatief luik en een kwantitatief luik.
 • De uitvoering van een dergelijk akkoord wordt altijd gefinancierd door de regering, en wel vóór de onderhandelingen van start gaan.
 • Wat het kwalitatieve luik betreft, weten we dat een groot deel van onze eisen tegemoetkomt aan de verwachtingen van de administraties. Dus, of er nu een kwalitatief akkoord is of niet, de dossiers zullen toch op de onderhandelingstafel komen in de loop van de legislatuur.
 • Het is de eerste keer dat het kabinet van Ambtenarenzaken onderhandelingen opstart zonder over een budget te beschikken; daardoor komt het sluiten van een akkoord met een kwantitatief luik meteen in het gedrang.

Er is dan beslist om de discussies op te schorten tot de opmaak van de federale begroting in oktober.

Begrotingsakkoord en gevolgen voor het federaal openbaar ambt

Hoewel het federaal openbaar ambt nu al op haar tandvlees loopt, zullen er lineaire besparingen van 1,1% per jaar doorgevoerd worden (150 miljoen euro in 2022, om te komen tot 600 miljoen euro in 2024). Dat werd ons vorige week bevestigd.

Een budget van 24 miljoen euro wordt toegekend voor de financiering van verschillende projecten van minister De Sutter, waaronder een post-COVID bureauvergoeding voor structureel telewerk.

Voor het budget ter financiering van het kwantitatief luik van een sectoraal akkoord is het wachten op de begrotingscontrole van begin 2022.

We herhalen onze prioritaire geldelijke eisen:

 • een volledige dertiende maand
 • een algemene herwaardering van de weddeschalen (de laatste dateert van 2002) met verhoging van de eindweddeschalen
 • de toekenning van maaltijdcheques/ecocheques.

In juli heeft het kabinet van Ambtenarenzaken ons laten weten dat alleen de dertiende maand en de maaltijdcheques gerealiseerd zouden worden, en dat tegen het einde van de legislatuur. Maar zonder financiering kunnen zelfs die eisen niet ingewilligd worden.

Een sectoraal akkoord: een mooie droom?

Zes maanden geleden waren wij zeer enthousiast om een sectoraal akkoord te sluiten, want dat was al geleden van 2010.

Het voordeel van zo’n akkoord is dat we als vakorganisatie onze eigen dossiers op de onderhandelingstafel kunnen brengen, met daartegenover een engagement om de sociale vrede te bewaren.

Als er geen sectoraal akkoord is, dan worden alleen de dossiers van de overheid gerealiseerd. En dat is wat er nu gebeurt. Na het ontwerp over deconnectie, heeft men nu de onderhandelingen over de hervorming van het evaluatiesysteem beëindigd.

Bovendien worden in het begrotingsakkoord enkel de werven van de minister gefinancierd.

Minister De Sutter heeft dan wel meerdere keren bevestigd dat ze een sectoraal akkoord wilde afsluiten met de vakbonden, maar wij hebben de indruk dat ze ons gewoon dromen verkocht heeft. We hebben steeds meer het gevoel dat we bedonderd zijn.

ACVBIE - Bouw, industrie en energie

Zonder budget geen sectoraal akkoord mogelijk voor federale overheid

©Shutterstock

Minister Petra De Sutter blijft verkondigen een sectoraal akkoord te willen afsluiten voor het federaal openbaar ambt. Maar de regering weigert een budget toe te kennen voor de implementatie van het akkoord. Zonder budget blijft het sectoraal akkoord helaas een mooie droom.

Van bij haar aantreden eind 2020, had de federale regering verklaard dat ze belang hechtte aan de sociale dialoog en dat ze de sociale partners zou respecteren.

In diezelfde geest heeft de minister van Ambtenarenzaken, Petra De Sutter, zich ertoe verbonden om een sectoraal akkoord te sluiten in het Comité B en heeft de eerste minister zich geëngageerd om een intersectoraal akkoord te sluiten in het Comité A.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

In mei 2021 zijn de onderhandelingen over een sectoraal akkoord in het Comité B gestart en sindsdien is er heel wat gebeurd.

Het kabinet van Ambtenarenzaken wilde een akkoord tegen eind juni, maar de regering had geen budget toegekend voor de implementatie van dat akkoord.

En dus stelde het kabinet eind juni voor om de onderhandelingen in twee delen te splitsen om twee aparte sectorale akkoorden te sluiten: een sectoraal akkoord met kwalitatieve maatregelen en een sectoraal akkoord met kwantitatieve maatregelen. Met het eerste akkoord kon men onmiddellijk van start gaan. Voor het tweede akkoord zou men moeten wachten tot er een begrotingsbeslissing genomen werd.

Dat voorstel hebben wij geweigerd, en wel om de volgende redenen:

 • Een sectoraal akkoord bevat altijd een kwalitatief luik en een kwantitatief luik.
 • De uitvoering van een dergelijk akkoord wordt altijd gefinancierd door de regering, en wel vóór de onderhandelingen van start gaan.
 • Wat het kwalitatieve luik betreft, weten we dat een groot deel van onze eisen tegemoetkomt aan de verwachtingen van de administraties. Dus, of er nu een kwalitatief akkoord is of niet, de dossiers zullen toch op de onderhandelingstafel komen in de loop van de legislatuur.
 • Het is de eerste keer dat het kabinet van Ambtenarenzaken onderhandelingen opstart zonder over een budget te beschikken; daardoor komt het sluiten van een akkoord met een kwantitatief luik meteen in het gedrang.

Er is dan beslist om de discussies op te schorten tot de opmaak van de federale begroting in oktober.

Begrotingsakkoord en gevolgen voor het federaal openbaar ambt

Hoewel het federaal openbaar ambt nu al op haar tandvlees loopt, zullen er lineaire besparingen van 1,1% per jaar doorgevoerd worden (150 miljoen euro in 2022, om te komen tot 600 miljoen euro in 2024). Dat werd ons vorige week bevestigd.

Een budget van 24 miljoen euro wordt toegekend voor de financiering van verschillende projecten van minister De Sutter, waaronder een post-COVID bureauvergoeding voor structureel telewerk.

Voor het budget ter financiering van het kwantitatief luik van een sectoraal akkoord is het wachten op de begrotingscontrole van begin 2022.

We herhalen onze prioritaire geldelijke eisen:

 • een volledige dertiende maand
 • een algemene herwaardering van de weddeschalen (de laatste dateert van 2002) met verhoging van de eindweddeschalen
 • de toekenning van maaltijdcheques/ecocheques.

In juli heeft het kabinet van Ambtenarenzaken ons laten weten dat alleen de dertiende maand en de maaltijdcheques gerealiseerd zouden worden, en dat tegen het einde van de legislatuur. Maar zonder financiering kunnen zelfs die eisen niet ingewilligd worden.

Een sectoraal akkoord: een mooie droom?

Zes maanden geleden waren wij zeer enthousiast om een sectoraal akkoord te sluiten, want dat was al geleden van 2010.

Het voordeel van zo’n akkoord is dat we als vakorganisatie onze eigen dossiers op de onderhandelingstafel kunnen brengen, met daartegenover een engagement om de sociale vrede te bewaren.

Als er geen sectoraal akkoord is, dan worden alleen de dossiers van de overheid gerealiseerd. En dat is wat er nu gebeurt. Na het ontwerp over deconnectie, heeft men nu de onderhandelingen over de hervorming van het evaluatiesysteem beëindigd.

Bovendien worden in het begrotingsakkoord enkel de werven van de minister gefinancierd.

Minister De Sutter heeft dan wel meerdere keren bevestigd dat ze een sectoraal akkoord wilde afsluiten met de vakbonden, maar wij hebben de indruk dat ze ons gewoon dromen verkocht heeft. We hebben steeds meer het gevoel dat we bedonderd zijn.

ACV-CSC METEA - Metaal en textiel

Zonder budget geen sectoraal akkoord mogelijk voor federale overheid

©Shutterstock

Minister Petra De Sutter blijft verkondigen een sectoraal akkoord te willen afsluiten voor het federaal openbaar ambt. Maar de regering weigert een budget toe te kennen voor de implementatie van het akkoord. Zonder budget blijft het sectoraal akkoord helaas een mooie droom.

Van bij haar aantreden eind 2020, had de federale regering verklaard dat ze belang hechtte aan de sociale dialoog en dat ze de sociale partners zou respecteren.

In diezelfde geest heeft de minister van Ambtenarenzaken, Petra De Sutter, zich ertoe verbonden om een sectoraal akkoord te sluiten in het Comité B en heeft de eerste minister zich geëngageerd om een intersectoraal akkoord te sluiten in het Comité A.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

In mei 2021 zijn de onderhandelingen over een sectoraal akkoord in het Comité B gestart en sindsdien is er heel wat gebeurd.

Het kabinet van Ambtenarenzaken wilde een akkoord tegen eind juni, maar de regering had geen budget toegekend voor de implementatie van dat akkoord.

En dus stelde het kabinet eind juni voor om de onderhandelingen in twee delen te splitsen om twee aparte sectorale akkoorden te sluiten: een sectoraal akkoord met kwalitatieve maatregelen en een sectoraal akkoord met kwantitatieve maatregelen. Met het eerste akkoord kon men onmiddellijk van start gaan. Voor het tweede akkoord zou men moeten wachten tot er een begrotingsbeslissing genomen werd.

Dat voorstel hebben wij geweigerd, en wel om de volgende redenen:

 • Een sectoraal akkoord bevat altijd een kwalitatief luik en een kwantitatief luik.
 • De uitvoering van een dergelijk akkoord wordt altijd gefinancierd door de regering, en wel vóór de onderhandelingen van start gaan.
 • Wat het kwalitatieve luik betreft, weten we dat een groot deel van onze eisen tegemoetkomt aan de verwachtingen van de administraties. Dus, of er nu een kwalitatief akkoord is of niet, de dossiers zullen toch op de onderhandelingstafel komen in de loop van de legislatuur.
 • Het is de eerste keer dat het kabinet van Ambtenarenzaken onderhandelingen opstart zonder over een budget te beschikken; daardoor komt het sluiten van een akkoord met een kwantitatief luik meteen in het gedrang.

Er is dan beslist om de discussies op te schorten tot de opmaak van de federale begroting in oktober.

Begrotingsakkoord en gevolgen voor het federaal openbaar ambt

Hoewel het federaal openbaar ambt nu al op haar tandvlees loopt, zullen er lineaire besparingen van 1,1% per jaar doorgevoerd worden (150 miljoen euro in 2022, om te komen tot 600 miljoen euro in 2024). Dat werd ons vorige week bevestigd.

Een budget van 24 miljoen euro wordt toegekend voor de financiering van verschillende projecten van minister De Sutter, waaronder een post-COVID bureauvergoeding voor structureel telewerk.

Voor het budget ter financiering van het kwantitatief luik van een sectoraal akkoord is het wachten op de begrotingscontrole van begin 2022.

We herhalen onze prioritaire geldelijke eisen:

 • een volledige dertiende maand
 • een algemene herwaardering van de weddeschalen (de laatste dateert van 2002) met verhoging van de eindweddeschalen
 • de toekenning van maaltijdcheques/ecocheques.

In juli heeft het kabinet van Ambtenarenzaken ons laten weten dat alleen de dertiende maand en de maaltijdcheques gerealiseerd zouden worden, en dat tegen het einde van de legislatuur. Maar zonder financiering kunnen zelfs die eisen niet ingewilligd worden.

Een sectoraal akkoord: een mooie droom?

Zes maanden geleden waren wij zeer enthousiast om een sectoraal akkoord te sluiten, want dat was al geleden van 2010.

Het voordeel van zo’n akkoord is dat we als vakorganisatie onze eigen dossiers op de onderhandelingstafel kunnen brengen, met daartegenover een engagement om de sociale vrede te bewaren.

Als er geen sectoraal akkoord is, dan worden alleen de dossiers van de overheid gerealiseerd. En dat is wat er nu gebeurt. Na het ontwerp over deconnectie, heeft men nu de onderhandelingen over de hervorming van het evaluatiesysteem beëindigd.

Bovendien worden in het begrotingsakkoord enkel de werven van de minister gefinancierd.

Minister De Sutter heeft dan wel meerdere keren bevestigd dat ze een sectoraal akkoord wilde afsluiten met de vakbonden, maar wij hebben de indruk dat ze ons gewoon dromen verkocht heeft. We hebben steeds meer het gevoel dat we bedonderd zijn.

Transcom - Vervoer en communicatie

Zonder budget geen sectoraal akkoord mogelijk voor federale overheid

©Shutterstock

Minister Petra De Sutter blijft verkondigen een sectoraal akkoord te willen afsluiten voor het federaal openbaar ambt. Maar de regering weigert een budget toe te kennen voor de implementatie van het akkoord. Zonder budget blijft het sectoraal akkoord helaas een mooie droom.

Van bij haar aantreden eind 2020, had de federale regering verklaard dat ze belang hechtte aan de sociale dialoog en dat ze de sociale partners zou respecteren.

In diezelfde geest heeft de minister van Ambtenarenzaken, Petra De Sutter, zich ertoe verbonden om een sectoraal akkoord te sluiten in het Comité B en heeft de eerste minister zich geëngageerd om een intersectoraal akkoord te sluiten in het Comité A.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

In mei 2021 zijn de onderhandelingen over een sectoraal akkoord in het Comité B gestart en sindsdien is er heel wat gebeurd.

Het kabinet van Ambtenarenzaken wilde een akkoord tegen eind juni, maar de regering had geen budget toegekend voor de implementatie van dat akkoord.

En dus stelde het kabinet eind juni voor om de onderhandelingen in twee delen te splitsen om twee aparte sectorale akkoorden te sluiten: een sectoraal akkoord met kwalitatieve maatregelen en een sectoraal akkoord met kwantitatieve maatregelen. Met het eerste akkoord kon men onmiddellijk van start gaan. Voor het tweede akkoord zou men moeten wachten tot er een begrotingsbeslissing genomen werd.

Dat voorstel hebben wij geweigerd, en wel om de volgende redenen:

 • Een sectoraal akkoord bevat altijd een kwalitatief luik en een kwantitatief luik.
 • De uitvoering van een dergelijk akkoord wordt altijd gefinancierd door de regering, en wel vóór de onderhandelingen van start gaan.
 • Wat het kwalitatieve luik betreft, weten we dat een groot deel van onze eisen tegemoetkomt aan de verwachtingen van de administraties. Dus, of er nu een kwalitatief akkoord is of niet, de dossiers zullen toch op de onderhandelingstafel komen in de loop van de legislatuur.
 • Het is de eerste keer dat het kabinet van Ambtenarenzaken onderhandelingen opstart zonder over een budget te beschikken; daardoor komt het sluiten van een akkoord met een kwantitatief luik meteen in het gedrang.

Er is dan beslist om de discussies op te schorten tot de opmaak van de federale begroting in oktober.

Begrotingsakkoord en gevolgen voor het federaal openbaar ambt

Hoewel het federaal openbaar ambt nu al op haar tandvlees loopt, zullen er lineaire besparingen van 1,1% per jaar doorgevoerd worden (150 miljoen euro in 2022, om te komen tot 600 miljoen euro in 2024). Dat werd ons vorige week bevestigd.

Een budget van 24 miljoen euro wordt toegekend voor de financiering van verschillende projecten van minister De Sutter, waaronder een post-COVID bureauvergoeding voor structureel telewerk.

Voor het budget ter financiering van het kwantitatief luik van een sectoraal akkoord is het wachten op de begrotingscontrole van begin 2022.

We herhalen onze prioritaire geldelijke eisen:

 • een volledige dertiende maand
 • een algemene herwaardering van de weddeschalen (de laatste dateert van 2002) met verhoging van de eindweddeschalen
 • de toekenning van maaltijdcheques/ecocheques.

In juli heeft het kabinet van Ambtenarenzaken ons laten weten dat alleen de dertiende maand en de maaltijdcheques gerealiseerd zouden worden, en dat tegen het einde van de legislatuur. Maar zonder financiering kunnen zelfs die eisen niet ingewilligd worden.

Een sectoraal akkoord: een mooie droom?

Zes maanden geleden waren wij zeer enthousiast om een sectoraal akkoord te sluiten, want dat was al geleden van 2010.

Het voordeel van zo’n akkoord is dat we als vakorganisatie onze eigen dossiers op de onderhandelingstafel kunnen brengen, met daartegenover een engagement om de sociale vrede te bewaren.

Als er geen sectoraal akkoord is, dan worden alleen de dossiers van de overheid gerealiseerd. En dat is wat er nu gebeurt. Na het ontwerp over deconnectie, heeft men nu de onderhandelingen over de hervorming van het evaluatiesysteem beëindigd.

Bovendien worden in het begrotingsakkoord enkel de werven van de minister gefinancierd.

Minister De Sutter heeft dan wel meerdere keren bevestigd dat ze een sectoraal akkoord wilde afsluiten met de vakbonden, maar wij hebben de indruk dat ze ons gewoon dromen verkocht heeft. We hebben steeds meer het gevoel dat we bedonderd zijn.

Voeding en diensten

Zonder budget geen sectoraal akkoord mogelijk voor federale overheid

©Shutterstock

Minister Petra De Sutter blijft verkondigen een sectoraal akkoord te willen afsluiten voor het federaal openbaar ambt. Maar de regering weigert een budget toe te kennen voor de implementatie van het akkoord. Zonder budget blijft het sectoraal akkoord helaas een mooie droom.

Van bij haar aantreden eind 2020, had de federale regering verklaard dat ze belang hechtte aan de sociale dialoog en dat ze de sociale partners zou respecteren.

In diezelfde geest heeft de minister van Ambtenarenzaken, Petra De Sutter, zich ertoe verbonden om een sectoraal akkoord te sluiten in het Comité B en heeft de eerste minister zich geëngageerd om een intersectoraal akkoord te sluiten in het Comité A.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

In mei 2021 zijn de onderhandelingen over een sectoraal akkoord in het Comité B gestart en sindsdien is er heel wat gebeurd.

Het kabinet van Ambtenarenzaken wilde een akkoord tegen eind juni, maar de regering had geen budget toegekend voor de implementatie van dat akkoord.

En dus stelde het kabinet eind juni voor om de onderhandelingen in twee delen te splitsen om twee aparte sectorale akkoorden te sluiten: een sectoraal akkoord met kwalitatieve maatregelen en een sectoraal akkoord met kwantitatieve maatregelen. Met het eerste akkoord kon men onmiddellijk van start gaan. Voor het tweede akkoord zou men moeten wachten tot er een begrotingsbeslissing genomen werd.

Dat voorstel hebben wij geweigerd, en wel om de volgende redenen:

 • Een sectoraal akkoord bevat altijd een kwalitatief luik en een kwantitatief luik.
 • De uitvoering van een dergelijk akkoord wordt altijd gefinancierd door de regering, en wel vóór de onderhandelingen van start gaan.
 • Wat het kwalitatieve luik betreft, weten we dat een groot deel van onze eisen tegemoetkomt aan de verwachtingen van de administraties. Dus, of er nu een kwalitatief akkoord is of niet, de dossiers zullen toch op de onderhandelingstafel komen in de loop van de legislatuur.
 • Het is de eerste keer dat het kabinet van Ambtenarenzaken onderhandelingen opstart zonder over een budget te beschikken; daardoor komt het sluiten van een akkoord met een kwantitatief luik meteen in het gedrang.

Er is dan beslist om de discussies op te schorten tot de opmaak van de federale begroting in oktober.

Begrotingsakkoord en gevolgen voor het federaal openbaar ambt

Hoewel het federaal openbaar ambt nu al op haar tandvlees loopt, zullen er lineaire besparingen van 1,1% per jaar doorgevoerd worden (150 miljoen euro in 2022, om te komen tot 600 miljoen euro in 2024). Dat werd ons vorige week bevestigd.

Een budget van 24 miljoen euro wordt toegekend voor de financiering van verschillende projecten van minister De Sutter, waaronder een post-COVID bureauvergoeding voor structureel telewerk.

Voor het budget ter financiering van het kwantitatief luik van een sectoraal akkoord is het wachten op de begrotingscontrole van begin 2022.

We herhalen onze prioritaire geldelijke eisen:

 • een volledige dertiende maand
 • een algemene herwaardering van de weddeschalen (de laatste dateert van 2002) met verhoging van de eindweddeschalen
 • de toekenning van maaltijdcheques/ecocheques.

In juli heeft het kabinet van Ambtenarenzaken ons laten weten dat alleen de dertiende maand en de maaltijdcheques gerealiseerd zouden worden, en dat tegen het einde van de legislatuur. Maar zonder financiering kunnen zelfs die eisen niet ingewilligd worden.

Een sectoraal akkoord: een mooie droom?

Zes maanden geleden waren wij zeer enthousiast om een sectoraal akkoord te sluiten, want dat was al geleden van 2010.

Het voordeel van zo’n akkoord is dat we als vakorganisatie onze eigen dossiers op de onderhandelingstafel kunnen brengen, met daartegenover een engagement om de sociale vrede te bewaren.

Als er geen sectoraal akkoord is, dan worden alleen de dossiers van de overheid gerealiseerd. En dat is wat er nu gebeurt. Na het ontwerp over deconnectie, heeft men nu de onderhandelingen over de hervorming van het evaluatiesysteem beëindigd.

Bovendien worden in het begrotingsakkoord enkel de werven van de minister gefinancierd.

Minister De Sutter heeft dan wel meerdere keren bevestigd dat ze een sectoraal akkoord wilde afsluiten met de vakbonden, maar wij hebben de indruk dat ze ons gewoon dromen verkocht heeft. We hebben steeds meer het gevoel dat we bedonderd zijn.

ACV Openbare diensten

Zonder budget geen sectoraal akkoord mogelijk voor federale overheid

©Shutterstock

Minister Petra De Sutter blijft verkondigen een sectoraal akkoord te willen afsluiten voor het federaal openbaar ambt. Maar de regering weigert een budget toe te kennen voor de implementatie van het akkoord. Zonder budget blijft het sectoraal akkoord helaas een mooie droom.

Van bij haar aantreden eind 2020, had de federale regering verklaard dat ze belang hechtte aan de sociale dialoog en dat ze de sociale partners zou respecteren.

In diezelfde geest heeft de minister van Ambtenarenzaken, Petra De Sutter, zich ertoe verbonden om een sectoraal akkoord te sluiten in het Comité B en heeft de eerste minister zich geëngageerd om een intersectoraal akkoord te sluiten in het Comité A.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

In mei 2021 zijn de onderhandelingen over een sectoraal akkoord in het Comité B gestart en sindsdien is er heel wat gebeurd.

Het kabinet van Ambtenarenzaken wilde een akkoord tegen eind juni, maar de regering had geen budget toegekend voor de implementatie van dat akkoord.

En dus stelde het kabinet eind juni voor om de onderhandelingen in twee delen te splitsen om twee aparte sectorale akkoorden te sluiten: een sectoraal akkoord met kwalitatieve maatregelen en een sectoraal akkoord met kwantitatieve maatregelen. Met het eerste akkoord kon men onmiddellijk van start gaan. Voor het tweede akkoord zou men moeten wachten tot er een begrotingsbeslissing genomen werd.

Dat voorstel hebben wij geweigerd, en wel om de volgende redenen:

 • Een sectoraal akkoord bevat altijd een kwalitatief luik en een kwantitatief luik.
 • De uitvoering van een dergelijk akkoord wordt altijd gefinancierd door de regering, en wel vóór de onderhandelingen van start gaan.
 • Wat het kwalitatieve luik betreft, weten we dat een groot deel van onze eisen tegemoetkomt aan de verwachtingen van de administraties. Dus, of er nu een kwalitatief akkoord is of niet, de dossiers zullen toch op de onderhandelingstafel komen in de loop van de legislatuur.
 • Het is de eerste keer dat het kabinet van Ambtenarenzaken onderhandelingen opstart zonder over een budget te beschikken; daardoor komt het sluiten van een akkoord met een kwantitatief luik meteen in het gedrang.

Er is dan beslist om de discussies op te schorten tot de opmaak van de federale begroting in oktober.

Begrotingsakkoord en gevolgen voor het federaal openbaar ambt

Hoewel het federaal openbaar ambt nu al op haar tandvlees loopt, zullen er lineaire besparingen van 1,1% per jaar doorgevoerd worden (150 miljoen euro in 2022, om te komen tot 600 miljoen euro in 2024). Dat werd ons vorige week bevestigd.

Een budget van 24 miljoen euro wordt toegekend voor de financiering van verschillende projecten van minister De Sutter, waaronder een post-COVID bureauvergoeding voor structureel telewerk.

Voor het budget ter financiering van het kwantitatief luik van een sectoraal akkoord is het wachten op de begrotingscontrole van begin 2022.

We herhalen onze prioritaire geldelijke eisen:

 • een volledige dertiende maand
 • een algemene herwaardering van de weddeschalen (de laatste dateert van 2002) met verhoging van de eindweddeschalen
 • de toekenning van maaltijdcheques/ecocheques.

In juli heeft het kabinet van Ambtenarenzaken ons laten weten dat alleen de dertiende maand en de maaltijdcheques gerealiseerd zouden worden, en dat tegen het einde van de legislatuur. Maar zonder financiering kunnen zelfs die eisen niet ingewilligd worden.

Een sectoraal akkoord: een mooie droom?

Zes maanden geleden waren wij zeer enthousiast om een sectoraal akkoord te sluiten, want dat was al geleden van 2010.

Het voordeel van zo’n akkoord is dat we als vakorganisatie onze eigen dossiers op de onderhandelingstafel kunnen brengen, met daartegenover een engagement om de sociale vrede te bewaren.

Als er geen sectoraal akkoord is, dan worden alleen de dossiers van de overheid gerealiseerd. En dat is wat er nu gebeurt. Na het ontwerp over deconnectie, heeft men nu de onderhandelingen over de hervorming van het evaluatiesysteem beëindigd.

Bovendien worden in het begrotingsakkoord enkel de werven van de minister gefinancierd.

Minister De Sutter heeft dan wel meerdere keren bevestigd dat ze een sectoraal akkoord wilde afsluiten met de vakbonden, maar wij hebben de indruk dat ze ons gewoon dromen verkocht heeft. We hebben steeds meer het gevoel dat we bedonderd zijn.

Het IPA uitgelegd:  waar wordt over onderhandeld?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van het interprofessioneel overleg of IPA. Het zorgt voor:

 • Meer solidariteit onder werknemers  
 • Minder grote verschillen tussen sectoren
 • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Dankzij het sociaal akkoord bereikten we met het sociaal akkoord 2021-2022 o.a. een hoger minimumloon en landingsbanen vanaf 55.

Lees ook verder over het IPA en de loonormwet.

Personalization