IPA 2021-2022: nieuws uit de sectoren!

Midden juli 2021 ondertekenden de sociale partners het sociaal akkoord voor 2021-2022, met daarin onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar.  Het is intussen aan de sectoren om binnen de contouren van dit akkoord meer specifieke regelingen en cao's uit te werken.   

Die onderhandelingen zijn in het najaar van 2021 volop aan de gang.  We houden je hier graag op de hoogte! Je vindt hierna per beroepscentrale een overzicht van de akkoorden en stand van zaken.👇

ACV Puls

Ontwerp van sectoraal akkoord in de chemie goedgekeurd!

Shutterstock


De militanten van ACVBIE hebben het ontwerpakkoord in de chemiesector, dat op 25 oktober door de sociale partners werd bereikt, goedgekeurd op 9 november.

"De militanten waren in het algemeen tevreden over het akkoord", zegt Koen De Kinder, federaal secretaris van ACVBIE. "Maar tegen de loonnormwet van 1996 blijven we ons verzetten!"

We zetten de belangrijkste punten uit het akkoord op een rijtje:

1. Koopkracht
 • Verhoging van de minimumlonen met € 0,20/u of € 34,666/m in twee fasen (1/1/2022 en 1/4/2022).
 • Voor de niet-geconventioneerde ondernemingen:
  • 0,4 % verhoging van de lonen op 1/11/2021 met een minimum van € 0,10/u of € 17,33/m en een verhoging van de ploegenpremies met 0,4 %.
  • Een coronapremie van € 200 netto voor 2021 (pro rata het arbeidsregime).

2. Verlengd medisch toezicht

Wanneer je reeds onderworpen bent aan een verplicht medisch toezicht tijdens de loopbaan, wordt dit toezicht verder gezet gedurende vijf jaar na het uitoefenen van de functie (bij pensionering, SWT, overstap naar een andere functie).

3. Bestaanszekerheid

 • Verhoging bedrag van bestaande regeling van € 11 naar € 11,50 per dag gedeeltelijke werkloosheid.
 • Zwangere werkneemsters krijgen bij verplichte werkverwijdering een bestaanszekerheidsvergoeding ten laste van de werkgever van € 11,50 per niet gewerkte dag tijdens de zwangerschap vanaf december 2021

4. Eindeloopbaan

Automatische verlenging van alle SWT-systemen en tijdskrediet landingsbanen en maximale verlenging tijdskrediet met motief.

5. Parkeerkosten

Vanaf december 2021 krijgen werknemers met een NMBS-abonnement een tussenkomst in de NMBS-parkeerkosten van € 10 per maand.

6. Syndicale premie

Een verhoging van de syndicale premie voor de bedienden naar € 145.

ACVBIE - Bouw, industrie en energie

Ontwerp van sectoraal akkoord in de chemie goedgekeurd!

Shutterstock


De militanten van ACVBIE hebben het ontwerpakkoord in de chemiesector, dat op 25 oktober door de sociale partners werd bereikt, goedgekeurd op 9 november.

"De militanten waren in het algemeen tevreden over het akkoord", zegt Koen De Kinder, federaal secretaris van ACVBIE. "Maar tegen de loonnormwet van 1996 blijven we ons verzetten!"

We zetten de belangrijkste punten uit het akkoord op een rijtje:

1. Koopkracht
 • Verhoging van de minimumlonen met € 0,20/u of € 34,666/m in twee fasen (1/1/2022 en 1/4/2022).
 • Voor de niet-geconventioneerde ondernemingen:
  • 0,4 % verhoging van de lonen op 1/11/2021 met een minimum van € 0,10/u of € 17,33/m en een verhoging van de ploegenpremies met 0,4 %.
  • Een coronapremie van € 200 netto voor 2021 (pro rata het arbeidsregime).

2. Verlengd medisch toezicht

Wanneer je reeds onderworpen bent aan een verplicht medisch toezicht tijdens de loopbaan, wordt dit toezicht verder gezet gedurende vijf jaar na het uitoefenen van de functie (bij pensionering, SWT, overstap naar een andere functie).

3. Bestaanszekerheid

 • Verhoging bedrag van bestaande regeling van € 11 naar € 11,50 per dag gedeeltelijke werkloosheid.
 • Zwangere werkneemsters krijgen bij verplichte werkverwijdering een bestaanszekerheidsvergoeding ten laste van de werkgever van € 11,50 per niet gewerkte dag tijdens de zwangerschap vanaf december 2021

4. Eindeloopbaan

Automatische verlenging van alle SWT-systemen en tijdskrediet landingsbanen en maximale verlenging tijdskrediet met motief.

5. Parkeerkosten

Vanaf december 2021 krijgen werknemers met een NMBS-abonnement een tussenkomst in de NMBS-parkeerkosten van € 10 per maand.

6. Syndicale premie

Een verhoging van de syndicale premie voor de bedienden naar € 145.

ACV-CSC METEA - Metaal en textiel

Ontwerp van sectoraal akkoord in de chemie goedgekeurd!

Shutterstock


De militanten van ACVBIE hebben het ontwerpakkoord in de chemiesector, dat op 25 oktober door de sociale partners werd bereikt, goedgekeurd op 9 november.

"De militanten waren in het algemeen tevreden over het akkoord", zegt Koen De Kinder, federaal secretaris van ACVBIE. "Maar tegen de loonnormwet van 1996 blijven we ons verzetten!"

We zetten de belangrijkste punten uit het akkoord op een rijtje:

1. Koopkracht
 • Verhoging van de minimumlonen met € 0,20/u of € 34,666/m in twee fasen (1/1/2022 en 1/4/2022).
 • Voor de niet-geconventioneerde ondernemingen:
  • 0,4 % verhoging van de lonen op 1/11/2021 met een minimum van € 0,10/u of € 17,33/m en een verhoging van de ploegenpremies met 0,4 %.
  • Een coronapremie van € 200 netto voor 2021 (pro rata het arbeidsregime).

2. Verlengd medisch toezicht

Wanneer je reeds onderworpen bent aan een verplicht medisch toezicht tijdens de loopbaan, wordt dit toezicht verder gezet gedurende vijf jaar na het uitoefenen van de functie (bij pensionering, SWT, overstap naar een andere functie).

3. Bestaanszekerheid

 • Verhoging bedrag van bestaande regeling van € 11 naar € 11,50 per dag gedeeltelijke werkloosheid.
 • Zwangere werkneemsters krijgen bij verplichte werkverwijdering een bestaanszekerheidsvergoeding ten laste van de werkgever van € 11,50 per niet gewerkte dag tijdens de zwangerschap vanaf december 2021

4. Eindeloopbaan

Automatische verlenging van alle SWT-systemen en tijdskrediet landingsbanen en maximale verlenging tijdskrediet met motief.

5. Parkeerkosten

Vanaf december 2021 krijgen werknemers met een NMBS-abonnement een tussenkomst in de NMBS-parkeerkosten van € 10 per maand.

6. Syndicale premie

Een verhoging van de syndicale premie voor de bedienden naar € 145.

Transcom - Vervoer en communicatie

Ontwerp van sectoraal akkoord in de chemie goedgekeurd!

Shutterstock


De militanten van ACVBIE hebben het ontwerpakkoord in de chemiesector, dat op 25 oktober door de sociale partners werd bereikt, goedgekeurd op 9 november.

"De militanten waren in het algemeen tevreden over het akkoord", zegt Koen De Kinder, federaal secretaris van ACVBIE. "Maar tegen de loonnormwet van 1996 blijven we ons verzetten!"

We zetten de belangrijkste punten uit het akkoord op een rijtje:

1. Koopkracht
 • Verhoging van de minimumlonen met € 0,20/u of € 34,666/m in twee fasen (1/1/2022 en 1/4/2022).
 • Voor de niet-geconventioneerde ondernemingen:
  • 0,4 % verhoging van de lonen op 1/11/2021 met een minimum van € 0,10/u of € 17,33/m en een verhoging van de ploegenpremies met 0,4 %.
  • Een coronapremie van € 200 netto voor 2021 (pro rata het arbeidsregime).

2. Verlengd medisch toezicht

Wanneer je reeds onderworpen bent aan een verplicht medisch toezicht tijdens de loopbaan, wordt dit toezicht verder gezet gedurende vijf jaar na het uitoefenen van de functie (bij pensionering, SWT, overstap naar een andere functie).

3. Bestaanszekerheid

 • Verhoging bedrag van bestaande regeling van € 11 naar € 11,50 per dag gedeeltelijke werkloosheid.
 • Zwangere werkneemsters krijgen bij verplichte werkverwijdering een bestaanszekerheidsvergoeding ten laste van de werkgever van € 11,50 per niet gewerkte dag tijdens de zwangerschap vanaf december 2021

4. Eindeloopbaan

Automatische verlenging van alle SWT-systemen en tijdskrediet landingsbanen en maximale verlenging tijdskrediet met motief.

5. Parkeerkosten

Vanaf december 2021 krijgen werknemers met een NMBS-abonnement een tussenkomst in de NMBS-parkeerkosten van € 10 per maand.

6. Syndicale premie

Een verhoging van de syndicale premie voor de bedienden naar € 145.

Voeding en diensten

Ontwerp van sectoraal akkoord in de chemie goedgekeurd!

Shutterstock


De militanten van ACVBIE hebben het ontwerpakkoord in de chemiesector, dat op 25 oktober door de sociale partners werd bereikt, goedgekeurd op 9 november.

"De militanten waren in het algemeen tevreden over het akkoord", zegt Koen De Kinder, federaal secretaris van ACVBIE. "Maar tegen de loonnormwet van 1996 blijven we ons verzetten!"

We zetten de belangrijkste punten uit het akkoord op een rijtje:

1. Koopkracht
 • Verhoging van de minimumlonen met € 0,20/u of € 34,666/m in twee fasen (1/1/2022 en 1/4/2022).
 • Voor de niet-geconventioneerde ondernemingen:
  • 0,4 % verhoging van de lonen op 1/11/2021 met een minimum van € 0,10/u of € 17,33/m en een verhoging van de ploegenpremies met 0,4 %.
  • Een coronapremie van € 200 netto voor 2021 (pro rata het arbeidsregime).

2. Verlengd medisch toezicht

Wanneer je reeds onderworpen bent aan een verplicht medisch toezicht tijdens de loopbaan, wordt dit toezicht verder gezet gedurende vijf jaar na het uitoefenen van de functie (bij pensionering, SWT, overstap naar een andere functie).

3. Bestaanszekerheid

 • Verhoging bedrag van bestaande regeling van € 11 naar € 11,50 per dag gedeeltelijke werkloosheid.
 • Zwangere werkneemsters krijgen bij verplichte werkverwijdering een bestaanszekerheidsvergoeding ten laste van de werkgever van € 11,50 per niet gewerkte dag tijdens de zwangerschap vanaf december 2021

4. Eindeloopbaan

Automatische verlenging van alle SWT-systemen en tijdskrediet landingsbanen en maximale verlenging tijdskrediet met motief.

5. Parkeerkosten

Vanaf december 2021 krijgen werknemers met een NMBS-abonnement een tussenkomst in de NMBS-parkeerkosten van € 10 per maand.

6. Syndicale premie

Een verhoging van de syndicale premie voor de bedienden naar € 145.

ACV Openbare diensten

Ontwerp van sectoraal akkoord in de chemie goedgekeurd!

Shutterstock


De militanten van ACVBIE hebben het ontwerpakkoord in de chemiesector, dat op 25 oktober door de sociale partners werd bereikt, goedgekeurd op 9 november.

"De militanten waren in het algemeen tevreden over het akkoord", zegt Koen De Kinder, federaal secretaris van ACVBIE. "Maar tegen de loonnormwet van 1996 blijven we ons verzetten!"

We zetten de belangrijkste punten uit het akkoord op een rijtje:

1. Koopkracht
 • Verhoging van de minimumlonen met € 0,20/u of € 34,666/m in twee fasen (1/1/2022 en 1/4/2022).
 • Voor de niet-geconventioneerde ondernemingen:
  • 0,4 % verhoging van de lonen op 1/11/2021 met een minimum van € 0,10/u of € 17,33/m en een verhoging van de ploegenpremies met 0,4 %.
  • Een coronapremie van € 200 netto voor 2021 (pro rata het arbeidsregime).

2. Verlengd medisch toezicht

Wanneer je reeds onderworpen bent aan een verplicht medisch toezicht tijdens de loopbaan, wordt dit toezicht verder gezet gedurende vijf jaar na het uitoefenen van de functie (bij pensionering, SWT, overstap naar een andere functie).

3. Bestaanszekerheid

 • Verhoging bedrag van bestaande regeling van € 11 naar € 11,50 per dag gedeeltelijke werkloosheid.
 • Zwangere werkneemsters krijgen bij verplichte werkverwijdering een bestaanszekerheidsvergoeding ten laste van de werkgever van € 11,50 per niet gewerkte dag tijdens de zwangerschap vanaf december 2021

4. Eindeloopbaan

Automatische verlenging van alle SWT-systemen en tijdskrediet landingsbanen en maximale verlenging tijdskrediet met motief.

5. Parkeerkosten

Vanaf december 2021 krijgen werknemers met een NMBS-abonnement een tussenkomst in de NMBS-parkeerkosten van € 10 per maand.

6. Syndicale premie

Een verhoging van de syndicale premie voor de bedienden naar € 145.

Het IPA uitgelegd:  waar wordt over onderhandeld?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van het interprofessioneel overleg of IPA. Het zorgt voor:

 • Meer solidariteit onder werknemers  
 • Minder grote verschillen tussen sectoren
 • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Dankzij het sociaal akkoord bereikten we met het sociaal akkoord 2021-2022 o.a. een hoger minimumloon en landingsbanen vanaf 55.

Lees ook verder over het IPA en de loonormwet.

Personalization