IPA 2021-2022: nieuws uit de sectoren!

Midden juli 2021 ondertekenden de sociale partners het sociaal akkoord voor 2021-2022, met daarin onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar.  Het is intussen aan de sectoren om binnen de contouren van dit akkoord meer specifieke regelingen en cao's uit te werken.   

Die onderhandelingen zijn in het najaar van 2021 volop aan de gang.  We houden je hier graag op de hoogte! Je vindt hierna per beroepscentrale een overzicht van de akkoorden en stand van zaken.👇

ACV Puls

Acties bij sectorfederatie Assuralia

Op maandag 8 november voerden we samen met de andere vakbonden actie in Brussel voor de gebouwen van de sectorfederatie Assuralia. Zo konden dCEO’s van de belangrijkste verzekeraars die er die dag kwamen vergaderen, zien dat ze de stakingsaanzegging van 28 oktober ernstig dienen te nemen.

Meer informatie en nieuws wordt nu verwacht op ons volgende sectoroverleg op 17 november. We houden jullie op de hoogte.

Jullie vinden hier alvast ter info het pamflet dat we afgelopen maandag verspreidden.

ACVBIE - Bouw, industrie en energie

Acties bij sectorfederatie Assuralia

Op maandag 8 november voerden we samen met de andere vakbonden actie in Brussel voor de gebouwen van de sectorfederatie Assuralia. Zo konden dCEO’s van de belangrijkste verzekeraars die er die dag kwamen vergaderen, zien dat ze de stakingsaanzegging van 28 oktober ernstig dienen te nemen.

Meer informatie en nieuws wordt nu verwacht op ons volgende sectoroverleg op 17 november. We houden jullie op de hoogte.

Jullie vinden hier alvast ter info het pamflet dat we afgelopen maandag verspreidden.

ACV-CSC METEA - Metaal en textiel

Acties bij sectorfederatie Assuralia

Op maandag 8 november voerden we samen met de andere vakbonden actie in Brussel voor de gebouwen van de sectorfederatie Assuralia. Zo konden dCEO’s van de belangrijkste verzekeraars die er die dag kwamen vergaderen, zien dat ze de stakingsaanzegging van 28 oktober ernstig dienen te nemen.

Meer informatie en nieuws wordt nu verwacht op ons volgende sectoroverleg op 17 november. We houden jullie op de hoogte.

Jullie vinden hier alvast ter info het pamflet dat we afgelopen maandag verspreidden.

Transcom - Vervoer en communicatie

Acties bij sectorfederatie Assuralia

Op maandag 8 november voerden we samen met de andere vakbonden actie in Brussel voor de gebouwen van de sectorfederatie Assuralia. Zo konden dCEO’s van de belangrijkste verzekeraars die er die dag kwamen vergaderen, zien dat ze de stakingsaanzegging van 28 oktober ernstig dienen te nemen.

Meer informatie en nieuws wordt nu verwacht op ons volgende sectoroverleg op 17 november. We houden jullie op de hoogte.

Jullie vinden hier alvast ter info het pamflet dat we afgelopen maandag verspreidden.

Voeding en diensten

Acties bij sectorfederatie Assuralia

Op maandag 8 november voerden we samen met de andere vakbonden actie in Brussel voor de gebouwen van de sectorfederatie Assuralia. Zo konden dCEO’s van de belangrijkste verzekeraars die er die dag kwamen vergaderen, zien dat ze de stakingsaanzegging van 28 oktober ernstig dienen te nemen.

Meer informatie en nieuws wordt nu verwacht op ons volgende sectoroverleg op 17 november. We houden jullie op de hoogte.

Jullie vinden hier alvast ter info het pamflet dat we afgelopen maandag verspreidden.

ACV Openbare diensten

Acties bij sectorfederatie Assuralia

Op maandag 8 november voerden we samen met de andere vakbonden actie in Brussel voor de gebouwen van de sectorfederatie Assuralia. Zo konden dCEO’s van de belangrijkste verzekeraars die er die dag kwamen vergaderen, zien dat ze de stakingsaanzegging van 28 oktober ernstig dienen te nemen.

Meer informatie en nieuws wordt nu verwacht op ons volgende sectoroverleg op 17 november. We houden jullie op de hoogte.

Jullie vinden hier alvast ter info het pamflet dat we afgelopen maandag verspreidden.

Het IPA uitgelegd:  waar wordt over onderhandeld?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van het interprofessioneel overleg of IPA. Het zorgt voor:

  • Meer solidariteit onder werknemers  
  • Minder grote verschillen tussen sectoren
  • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Dankzij het sociaal akkoord bereikten we met het sociaal akkoord 2021-2022 o.a. een hoger minimumloon en landingsbanen vanaf 55.

Lees ook verder over het IPA en de loonormwet.

Personalization