IPA 2021-2022: nieuws uit de sectoren!

Midden juli 2021 ondertekenden de sociale partners het sociaal akkoord voor 2021-2022, met daarin onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar.  Het is intussen aan de sectoren om binnen de contouren van dit akkoord meer specifieke regelingen en cao's uit te werken.   

Die onderhandelingen zijn in het najaar van 2021 volop aan de gang.  We houden je hier graag op de hoogte! Je vindt hierna per beroepscentrale een overzicht van de akkoorden en stand van zaken.👇

ACV Puls

Sectorakkoord voor bedienden in de voedingsnijverheid!

©Shutterstock

Dankzij de onderhandelingen van de vakbonden werd op 27 oktober het sectorakkoord voor de bedienden in de voedingsnijverheid voor 2021-2022 getekend: Je kan de volledige tekst hier nalezen.

Koopkracht:

Indien er geen collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten op bedrijfsvlak, geldt een suppletieve regeling:

 • Loonsverhoging van 0,4 % op 1/1/2022 bovenop de index (schatting 2,73%). 
 • Consumptiecheques, van minimum 150 euro in bedrijven die in 2020 winst gemaakt hebben. In bedrijven zonder syndicale delegatie moet de werkgever vóór 15 november aan de werknemers laten weten of de premie moet worden toegekend.  De coronapremie bedraagt 150 euro voor wie in 2020 voltijds en een volledig jaar in dienst was. Voor wie minder werkte, wordt het bedrag in verhouding toegekend. Jouw werkgever mag dit bedrag uiteraard verhogen, tot wel 500 euro. Betaling vóór 31/12/2021.
 • Eénmalige brutopremie van 150 euro in januari 2022 .

Terugbetaling woon- werkverkeer:

 • Als je met de eigen wagen naar het werk gaat krijg je 70% i.p.v. 60% terugbetaald vanaf februari 2022.

Verbetering terugbetaling kinderopvang:

 • Dit loopt via sectorfonds Alimento.
 • Gaat naar (max.) € 3 per dag en (max) € 600 per jaar.
 • Voor kinderen tot en met 6 jaar i.p.v. tot 3 jaar.

Sectorale eindeloopbaandagen:

 • 1 dag op 55 jaar, 6 dagen op 59 jaar. 
 • Na5 jaar anciënniteit i.p.v. 10 jaar anciënniteit.
 • Volledige toekenning van bijkomende dagen voor wie eerste helft van jaar verjaart, helft voor wie tweede helft van het jaar betreffende leeftijd bereikt, i.p.v pro rata.
 • Desectorale anciënniteitsdag na 20 jaar dienst mag niet meer aangerekend worden op de 6 dagen op 59 jaar (2 extra-legale dagen wel).

Verlenging SWT:

 • Dit blijft op 60 jaar.

Verlenging landingsbanen op 55 jaar:  

 • Halftijds of 4/5de, steeds mits 35 jaar loopbaan.

Meer opleiding:

 • En het recht om zelf opleidingen te kiezen bij vormingsfonds Alimento.

Wij hebben het maximale eruit gehaald, meer was niet mogelijk door de loonnorm die de regering heeft opgelegd. Wij blijven ons daarom verzetten tegen de onrechtvaardige loonnormwet.

Dat is niet alles !

In bedrijven met een syndicale delegatie, zullen je ACV-delegees er alles aan doen om betere afspraken te maken binnen de onderneming. Mogelijks waren door bedrijfsonderhandelingen in het verleden, enkele van bovenstaande punten reeds verwezenlijkt in jouw bedrijf.

ACVBIE - Bouw, industrie en energie

Sectorakkoord voor bedienden in de voedingsnijverheid!

©Shutterstock

Dankzij de onderhandelingen van de vakbonden werd op 27 oktober het sectorakkoord voor de bedienden in de voedingsnijverheid voor 2021-2022 getekend: Je kan de volledige tekst hier nalezen.

Koopkracht:

Indien er geen collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten op bedrijfsvlak, geldt een suppletieve regeling:

 • Loonsverhoging van 0,4 % op 1/1/2022 bovenop de index (schatting 2,73%). 
 • Consumptiecheques, van minimum 150 euro in bedrijven die in 2020 winst gemaakt hebben. In bedrijven zonder syndicale delegatie moet de werkgever vóór 15 november aan de werknemers laten weten of de premie moet worden toegekend.  De coronapremie bedraagt 150 euro voor wie in 2020 voltijds en een volledig jaar in dienst was. Voor wie minder werkte, wordt het bedrag in verhouding toegekend. Jouw werkgever mag dit bedrag uiteraard verhogen, tot wel 500 euro. Betaling vóór 31/12/2021.
 • Eénmalige brutopremie van 150 euro in januari 2022 .

Terugbetaling woon- werkverkeer:

 • Als je met de eigen wagen naar het werk gaat krijg je 70% i.p.v. 60% terugbetaald vanaf februari 2022.

Verbetering terugbetaling kinderopvang:

 • Dit loopt via sectorfonds Alimento.
 • Gaat naar (max.) € 3 per dag en (max) € 600 per jaar.
 • Voor kinderen tot en met 6 jaar i.p.v. tot 3 jaar.

Sectorale eindeloopbaandagen:

 • 1 dag op 55 jaar, 6 dagen op 59 jaar. 
 • Na5 jaar anciënniteit i.p.v. 10 jaar anciënniteit.
 • Volledige toekenning van bijkomende dagen voor wie eerste helft van jaar verjaart, helft voor wie tweede helft van het jaar betreffende leeftijd bereikt, i.p.v pro rata.
 • Desectorale anciënniteitsdag na 20 jaar dienst mag niet meer aangerekend worden op de 6 dagen op 59 jaar (2 extra-legale dagen wel).

Verlenging SWT:

 • Dit blijft op 60 jaar.

Verlenging landingsbanen op 55 jaar:  

 • Halftijds of 4/5de, steeds mits 35 jaar loopbaan.

Meer opleiding:

 • En het recht om zelf opleidingen te kiezen bij vormingsfonds Alimento.

Wij hebben het maximale eruit gehaald, meer was niet mogelijk door de loonnorm die de regering heeft opgelegd. Wij blijven ons daarom verzetten tegen de onrechtvaardige loonnormwet.

Dat is niet alles !

In bedrijven met een syndicale delegatie, zullen je ACV-delegees er alles aan doen om betere afspraken te maken binnen de onderneming. Mogelijks waren door bedrijfsonderhandelingen in het verleden, enkele van bovenstaande punten reeds verwezenlijkt in jouw bedrijf.

ACV-CSC METEA - Metaal en textiel

Sectorakkoord voor bedienden in de voedingsnijverheid!

©Shutterstock

Dankzij de onderhandelingen van de vakbonden werd op 27 oktober het sectorakkoord voor de bedienden in de voedingsnijverheid voor 2021-2022 getekend: Je kan de volledige tekst hier nalezen.

Koopkracht:

Indien er geen collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten op bedrijfsvlak, geldt een suppletieve regeling:

 • Loonsverhoging van 0,4 % op 1/1/2022 bovenop de index (schatting 2,73%). 
 • Consumptiecheques, van minimum 150 euro in bedrijven die in 2020 winst gemaakt hebben. In bedrijven zonder syndicale delegatie moet de werkgever vóór 15 november aan de werknemers laten weten of de premie moet worden toegekend.  De coronapremie bedraagt 150 euro voor wie in 2020 voltijds en een volledig jaar in dienst was. Voor wie minder werkte, wordt het bedrag in verhouding toegekend. Jouw werkgever mag dit bedrag uiteraard verhogen, tot wel 500 euro. Betaling vóór 31/12/2021.
 • Eénmalige brutopremie van 150 euro in januari 2022 .

Terugbetaling woon- werkverkeer:

 • Als je met de eigen wagen naar het werk gaat krijg je 70% i.p.v. 60% terugbetaald vanaf februari 2022.

Verbetering terugbetaling kinderopvang:

 • Dit loopt via sectorfonds Alimento.
 • Gaat naar (max.) € 3 per dag en (max) € 600 per jaar.
 • Voor kinderen tot en met 6 jaar i.p.v. tot 3 jaar.

Sectorale eindeloopbaandagen:

 • 1 dag op 55 jaar, 6 dagen op 59 jaar. 
 • Na5 jaar anciënniteit i.p.v. 10 jaar anciënniteit.
 • Volledige toekenning van bijkomende dagen voor wie eerste helft van jaar verjaart, helft voor wie tweede helft van het jaar betreffende leeftijd bereikt, i.p.v pro rata.
 • Desectorale anciënniteitsdag na 20 jaar dienst mag niet meer aangerekend worden op de 6 dagen op 59 jaar (2 extra-legale dagen wel).

Verlenging SWT:

 • Dit blijft op 60 jaar.

Verlenging landingsbanen op 55 jaar:  

 • Halftijds of 4/5de, steeds mits 35 jaar loopbaan.

Meer opleiding:

 • En het recht om zelf opleidingen te kiezen bij vormingsfonds Alimento.

Wij hebben het maximale eruit gehaald, meer was niet mogelijk door de loonnorm die de regering heeft opgelegd. Wij blijven ons daarom verzetten tegen de onrechtvaardige loonnormwet.

Dat is niet alles !

In bedrijven met een syndicale delegatie, zullen je ACV-delegees er alles aan doen om betere afspraken te maken binnen de onderneming. Mogelijks waren door bedrijfsonderhandelingen in het verleden, enkele van bovenstaande punten reeds verwezenlijkt in jouw bedrijf.

Transcom - Vervoer en communicatie

Sectorakkoord voor bedienden in de voedingsnijverheid!

©Shutterstock

Dankzij de onderhandelingen van de vakbonden werd op 27 oktober het sectorakkoord voor de bedienden in de voedingsnijverheid voor 2021-2022 getekend: Je kan de volledige tekst hier nalezen.

Koopkracht:

Indien er geen collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten op bedrijfsvlak, geldt een suppletieve regeling:

 • Loonsverhoging van 0,4 % op 1/1/2022 bovenop de index (schatting 2,73%). 
 • Consumptiecheques, van minimum 150 euro in bedrijven die in 2020 winst gemaakt hebben. In bedrijven zonder syndicale delegatie moet de werkgever vóór 15 november aan de werknemers laten weten of de premie moet worden toegekend.  De coronapremie bedraagt 150 euro voor wie in 2020 voltijds en een volledig jaar in dienst was. Voor wie minder werkte, wordt het bedrag in verhouding toegekend. Jouw werkgever mag dit bedrag uiteraard verhogen, tot wel 500 euro. Betaling vóór 31/12/2021.
 • Eénmalige brutopremie van 150 euro in januari 2022 .

Terugbetaling woon- werkverkeer:

 • Als je met de eigen wagen naar het werk gaat krijg je 70% i.p.v. 60% terugbetaald vanaf februari 2022.

Verbetering terugbetaling kinderopvang:

 • Dit loopt via sectorfonds Alimento.
 • Gaat naar (max.) € 3 per dag en (max) € 600 per jaar.
 • Voor kinderen tot en met 6 jaar i.p.v. tot 3 jaar.

Sectorale eindeloopbaandagen:

 • 1 dag op 55 jaar, 6 dagen op 59 jaar. 
 • Na5 jaar anciënniteit i.p.v. 10 jaar anciënniteit.
 • Volledige toekenning van bijkomende dagen voor wie eerste helft van jaar verjaart, helft voor wie tweede helft van het jaar betreffende leeftijd bereikt, i.p.v pro rata.
 • Desectorale anciënniteitsdag na 20 jaar dienst mag niet meer aangerekend worden op de 6 dagen op 59 jaar (2 extra-legale dagen wel).

Verlenging SWT:

 • Dit blijft op 60 jaar.

Verlenging landingsbanen op 55 jaar:  

 • Halftijds of 4/5de, steeds mits 35 jaar loopbaan.

Meer opleiding:

 • En het recht om zelf opleidingen te kiezen bij vormingsfonds Alimento.

Wij hebben het maximale eruit gehaald, meer was niet mogelijk door de loonnorm die de regering heeft opgelegd. Wij blijven ons daarom verzetten tegen de onrechtvaardige loonnormwet.

Dat is niet alles !

In bedrijven met een syndicale delegatie, zullen je ACV-delegees er alles aan doen om betere afspraken te maken binnen de onderneming. Mogelijks waren door bedrijfsonderhandelingen in het verleden, enkele van bovenstaande punten reeds verwezenlijkt in jouw bedrijf.

Voeding en diensten

Sectorakkoord voor bedienden in de voedingsnijverheid!

©Shutterstock

Dankzij de onderhandelingen van de vakbonden werd op 27 oktober het sectorakkoord voor de bedienden in de voedingsnijverheid voor 2021-2022 getekend: Je kan de volledige tekst hier nalezen.

Koopkracht:

Indien er geen collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten op bedrijfsvlak, geldt een suppletieve regeling:

 • Loonsverhoging van 0,4 % op 1/1/2022 bovenop de index (schatting 2,73%). 
 • Consumptiecheques, van minimum 150 euro in bedrijven die in 2020 winst gemaakt hebben. In bedrijven zonder syndicale delegatie moet de werkgever vóór 15 november aan de werknemers laten weten of de premie moet worden toegekend.  De coronapremie bedraagt 150 euro voor wie in 2020 voltijds en een volledig jaar in dienst was. Voor wie minder werkte, wordt het bedrag in verhouding toegekend. Jouw werkgever mag dit bedrag uiteraard verhogen, tot wel 500 euro. Betaling vóór 31/12/2021.
 • Eénmalige brutopremie van 150 euro in januari 2022 .

Terugbetaling woon- werkverkeer:

 • Als je met de eigen wagen naar het werk gaat krijg je 70% i.p.v. 60% terugbetaald vanaf februari 2022.

Verbetering terugbetaling kinderopvang:

 • Dit loopt via sectorfonds Alimento.
 • Gaat naar (max.) € 3 per dag en (max) € 600 per jaar.
 • Voor kinderen tot en met 6 jaar i.p.v. tot 3 jaar.

Sectorale eindeloopbaandagen:

 • 1 dag op 55 jaar, 6 dagen op 59 jaar. 
 • Na5 jaar anciënniteit i.p.v. 10 jaar anciënniteit.
 • Volledige toekenning van bijkomende dagen voor wie eerste helft van jaar verjaart, helft voor wie tweede helft van het jaar betreffende leeftijd bereikt, i.p.v pro rata.
 • Desectorale anciënniteitsdag na 20 jaar dienst mag niet meer aangerekend worden op de 6 dagen op 59 jaar (2 extra-legale dagen wel).

Verlenging SWT:

 • Dit blijft op 60 jaar.

Verlenging landingsbanen op 55 jaar:  

 • Halftijds of 4/5de, steeds mits 35 jaar loopbaan.

Meer opleiding:

 • En het recht om zelf opleidingen te kiezen bij vormingsfonds Alimento.

Wij hebben het maximale eruit gehaald, meer was niet mogelijk door de loonnorm die de regering heeft opgelegd. Wij blijven ons daarom verzetten tegen de onrechtvaardige loonnormwet.

Dat is niet alles !

In bedrijven met een syndicale delegatie, zullen je ACV-delegees er alles aan doen om betere afspraken te maken binnen de onderneming. Mogelijks waren door bedrijfsonderhandelingen in het verleden, enkele van bovenstaande punten reeds verwezenlijkt in jouw bedrijf.

ACV Openbare diensten

Sectorakkoord voor bedienden in de voedingsnijverheid!

©Shutterstock

Dankzij de onderhandelingen van de vakbonden werd op 27 oktober het sectorakkoord voor de bedienden in de voedingsnijverheid voor 2021-2022 getekend: Je kan de volledige tekst hier nalezen.

Koopkracht:

Indien er geen collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten op bedrijfsvlak, geldt een suppletieve regeling:

 • Loonsverhoging van 0,4 % op 1/1/2022 bovenop de index (schatting 2,73%). 
 • Consumptiecheques, van minimum 150 euro in bedrijven die in 2020 winst gemaakt hebben. In bedrijven zonder syndicale delegatie moet de werkgever vóór 15 november aan de werknemers laten weten of de premie moet worden toegekend.  De coronapremie bedraagt 150 euro voor wie in 2020 voltijds en een volledig jaar in dienst was. Voor wie minder werkte, wordt het bedrag in verhouding toegekend. Jouw werkgever mag dit bedrag uiteraard verhogen, tot wel 500 euro. Betaling vóór 31/12/2021.
 • Eénmalige brutopremie van 150 euro in januari 2022 .

Terugbetaling woon- werkverkeer:

 • Als je met de eigen wagen naar het werk gaat krijg je 70% i.p.v. 60% terugbetaald vanaf februari 2022.

Verbetering terugbetaling kinderopvang:

 • Dit loopt via sectorfonds Alimento.
 • Gaat naar (max.) € 3 per dag en (max) € 600 per jaar.
 • Voor kinderen tot en met 6 jaar i.p.v. tot 3 jaar.

Sectorale eindeloopbaandagen:

 • 1 dag op 55 jaar, 6 dagen op 59 jaar. 
 • Na5 jaar anciënniteit i.p.v. 10 jaar anciënniteit.
 • Volledige toekenning van bijkomende dagen voor wie eerste helft van jaar verjaart, helft voor wie tweede helft van het jaar betreffende leeftijd bereikt, i.p.v pro rata.
 • Desectorale anciënniteitsdag na 20 jaar dienst mag niet meer aangerekend worden op de 6 dagen op 59 jaar (2 extra-legale dagen wel).

Verlenging SWT:

 • Dit blijft op 60 jaar.

Verlenging landingsbanen op 55 jaar:  

 • Halftijds of 4/5de, steeds mits 35 jaar loopbaan.

Meer opleiding:

 • En het recht om zelf opleidingen te kiezen bij vormingsfonds Alimento.

Wij hebben het maximale eruit gehaald, meer was niet mogelijk door de loonnorm die de regering heeft opgelegd. Wij blijven ons daarom verzetten tegen de onrechtvaardige loonnormwet.

Dat is niet alles !

In bedrijven met een syndicale delegatie, zullen je ACV-delegees er alles aan doen om betere afspraken te maken binnen de onderneming. Mogelijks waren door bedrijfsonderhandelingen in het verleden, enkele van bovenstaande punten reeds verwezenlijkt in jouw bedrijf.

Het IPA uitgelegd:  waar wordt over onderhandeld?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van het interprofessioneel overleg of IPA. Het zorgt voor:

 • Meer solidariteit onder werknemers  
 • Minder grote verschillen tussen sectoren
 • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Dankzij het sociaal akkoord bereikten we met het sociaal akkoord 2021-2022 o.a. een hoger minimumloon en landingsbanen vanaf 55.

Lees ook verder over het IPA en de loonormwet.

Personalization