IPA 2021-2022: nieuws uit de sectoren!

Midden juli 2021 ondertekenden de sociale partners het sociaal akkoord voor 2021-2022, met daarin onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar.  Het is intussen aan de sectoren om binnen de contouren van dit akkoord meer specifieke regelingen en cao's uit te werken.   

Die onderhandelingen zijn in het najaar van 2021 volop aan de gang.  We houden je hier graag op de hoogte! Je vindt hierna per beroepscentrale een overzicht van de akkoorden en stand van zaken.👇

ACV Puls

Sectorakkoord schoonmaak: nu ook halftijdse landingsbanen vanaf 55 jaar

©Shutterstock

Met een landingsbaan kan je minder werken met een uitkering van de RVA. Daarboven betaalt het Sociaal fonds van de schoonmaak nog een aanvullende vergoeding.

Er zijn twee manieren om de landingsbaan op te nemen:

 • Als je nu minstens 3/4e werkt, kan je halftijds werken
 • Als je nu voltijds werkt, kan je 4/5e werken

Je moet aan enkele voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de landingsbaan met uitkeringen. Ook als je nu al gebruikmaakt van een landingsbaan met RVA-uitkering en in de schoonmaak werkt (paritair comité nr. 121), heb je recht op de aanvullende vergoeding van het sociaal fonds.

Het ACV kan je helpen om de landingsbaan bij je werkgever aan te vragen en om de uitkeringen in orde te brengen! Contacteer ons gerust.

Uitstapregelingen voor oudere werknemers

In het sectorakkoord werd ook afgesproken om alle wettelijke regelingen om vroeger te stoppen met werken mogelijk te maken. Het gaat over het stelsel van werkloosheid met toeslag (swt), het vroegere brugpensioen. Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet je aan de wettelijke voorwaarden voldoen (bv. leeftijd, voldoende lange loopbaan) en je opzegging krijgen door de werkgever.

Volgende regelingen zijn mogelijk:

 • 62 jaar en 40 jaar loopbaan voor de mannen, voor de vrouwen 38 jaar loopbaan in 2022 en 39 jaar loopbaan in 2023
 • 60 jaar en 33 jaar beroepsloopbaan en minimum 20 jaar nachtarbeid
 • 60 jaar en 35 jaar zwaar werk (nachtwerk, ploegenwerk, onderbroken diensten)
 • 58 jaar en 35 jaar beroepsloopbaan – medische redenen
 • 60 jaar en 40 jaar beroepsloopbaan

Daarnaast bestaat er in de schoonmaak een aanvullende vergoeding voor sommige oudere werklozen die niet in aanmerking komen voor het swt.

Nog vragen over je loon of andere voordelen in de sector schoonmaak? Contacteer je ACV-afgevaardigde of je secretariaat van ACV Voeding en Diensten.

ACVBIE - Bouw, industrie en energie

Sectorakkoord schoonmaak: nu ook halftijdse landingsbanen vanaf 55 jaar

©Shutterstock

Met een landingsbaan kan je minder werken met een uitkering van de RVA. Daarboven betaalt het Sociaal fonds van de schoonmaak nog een aanvullende vergoeding.

Er zijn twee manieren om de landingsbaan op te nemen:

 • Als je nu minstens 3/4e werkt, kan je halftijds werken
 • Als je nu voltijds werkt, kan je 4/5e werken

Je moet aan enkele voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de landingsbaan met uitkeringen. Ook als je nu al gebruikmaakt van een landingsbaan met RVA-uitkering en in de schoonmaak werkt (paritair comité nr. 121), heb je recht op de aanvullende vergoeding van het sociaal fonds.

Het ACV kan je helpen om de landingsbaan bij je werkgever aan te vragen en om de uitkeringen in orde te brengen! Contacteer ons gerust.

Uitstapregelingen voor oudere werknemers

In het sectorakkoord werd ook afgesproken om alle wettelijke regelingen om vroeger te stoppen met werken mogelijk te maken. Het gaat over het stelsel van werkloosheid met toeslag (swt), het vroegere brugpensioen. Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet je aan de wettelijke voorwaarden voldoen (bv. leeftijd, voldoende lange loopbaan) en je opzegging krijgen door de werkgever.

Volgende regelingen zijn mogelijk:

 • 62 jaar en 40 jaar loopbaan voor de mannen, voor de vrouwen 38 jaar loopbaan in 2022 en 39 jaar loopbaan in 2023
 • 60 jaar en 33 jaar beroepsloopbaan en minimum 20 jaar nachtarbeid
 • 60 jaar en 35 jaar zwaar werk (nachtwerk, ploegenwerk, onderbroken diensten)
 • 58 jaar en 35 jaar beroepsloopbaan – medische redenen
 • 60 jaar en 40 jaar beroepsloopbaan

Daarnaast bestaat er in de schoonmaak een aanvullende vergoeding voor sommige oudere werklozen die niet in aanmerking komen voor het swt.

Nog vragen over je loon of andere voordelen in de sector schoonmaak? Contacteer je ACV-afgevaardigde of je secretariaat van ACV Voeding en Diensten.

ACV-CSC METEA - Metaal en textiel

Sectorakkoord schoonmaak: nu ook halftijdse landingsbanen vanaf 55 jaar

©Shutterstock

Met een landingsbaan kan je minder werken met een uitkering van de RVA. Daarboven betaalt het Sociaal fonds van de schoonmaak nog een aanvullende vergoeding.

Er zijn twee manieren om de landingsbaan op te nemen:

 • Als je nu minstens 3/4e werkt, kan je halftijds werken
 • Als je nu voltijds werkt, kan je 4/5e werken

Je moet aan enkele voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de landingsbaan met uitkeringen. Ook als je nu al gebruikmaakt van een landingsbaan met RVA-uitkering en in de schoonmaak werkt (paritair comité nr. 121), heb je recht op de aanvullende vergoeding van het sociaal fonds.

Het ACV kan je helpen om de landingsbaan bij je werkgever aan te vragen en om de uitkeringen in orde te brengen! Contacteer ons gerust.

Uitstapregelingen voor oudere werknemers

In het sectorakkoord werd ook afgesproken om alle wettelijke regelingen om vroeger te stoppen met werken mogelijk te maken. Het gaat over het stelsel van werkloosheid met toeslag (swt), het vroegere brugpensioen. Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet je aan de wettelijke voorwaarden voldoen (bv. leeftijd, voldoende lange loopbaan) en je opzegging krijgen door de werkgever.

Volgende regelingen zijn mogelijk:

 • 62 jaar en 40 jaar loopbaan voor de mannen, voor de vrouwen 38 jaar loopbaan in 2022 en 39 jaar loopbaan in 2023
 • 60 jaar en 33 jaar beroepsloopbaan en minimum 20 jaar nachtarbeid
 • 60 jaar en 35 jaar zwaar werk (nachtwerk, ploegenwerk, onderbroken diensten)
 • 58 jaar en 35 jaar beroepsloopbaan – medische redenen
 • 60 jaar en 40 jaar beroepsloopbaan

Daarnaast bestaat er in de schoonmaak een aanvullende vergoeding voor sommige oudere werklozen die niet in aanmerking komen voor het swt.

Nog vragen over je loon of andere voordelen in de sector schoonmaak? Contacteer je ACV-afgevaardigde of je secretariaat van ACV Voeding en Diensten.

Transcom - Vervoer en communicatie

Sectorakkoord schoonmaak: nu ook halftijdse landingsbanen vanaf 55 jaar

©Shutterstock

Met een landingsbaan kan je minder werken met een uitkering van de RVA. Daarboven betaalt het Sociaal fonds van de schoonmaak nog een aanvullende vergoeding.

Er zijn twee manieren om de landingsbaan op te nemen:

 • Als je nu minstens 3/4e werkt, kan je halftijds werken
 • Als je nu voltijds werkt, kan je 4/5e werken

Je moet aan enkele voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de landingsbaan met uitkeringen. Ook als je nu al gebruikmaakt van een landingsbaan met RVA-uitkering en in de schoonmaak werkt (paritair comité nr. 121), heb je recht op de aanvullende vergoeding van het sociaal fonds.

Het ACV kan je helpen om de landingsbaan bij je werkgever aan te vragen en om de uitkeringen in orde te brengen! Contacteer ons gerust.

Uitstapregelingen voor oudere werknemers

In het sectorakkoord werd ook afgesproken om alle wettelijke regelingen om vroeger te stoppen met werken mogelijk te maken. Het gaat over het stelsel van werkloosheid met toeslag (swt), het vroegere brugpensioen. Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet je aan de wettelijke voorwaarden voldoen (bv. leeftijd, voldoende lange loopbaan) en je opzegging krijgen door de werkgever.

Volgende regelingen zijn mogelijk:

 • 62 jaar en 40 jaar loopbaan voor de mannen, voor de vrouwen 38 jaar loopbaan in 2022 en 39 jaar loopbaan in 2023
 • 60 jaar en 33 jaar beroepsloopbaan en minimum 20 jaar nachtarbeid
 • 60 jaar en 35 jaar zwaar werk (nachtwerk, ploegenwerk, onderbroken diensten)
 • 58 jaar en 35 jaar beroepsloopbaan – medische redenen
 • 60 jaar en 40 jaar beroepsloopbaan

Daarnaast bestaat er in de schoonmaak een aanvullende vergoeding voor sommige oudere werklozen die niet in aanmerking komen voor het swt.

Nog vragen over je loon of andere voordelen in de sector schoonmaak? Contacteer je ACV-afgevaardigde of je secretariaat van ACV Voeding en Diensten.

Voeding en diensten

Sectorakkoord schoonmaak: nu ook halftijdse landingsbanen vanaf 55 jaar

©Shutterstock

Met een landingsbaan kan je minder werken met een uitkering van de RVA. Daarboven betaalt het Sociaal fonds van de schoonmaak nog een aanvullende vergoeding.

Er zijn twee manieren om de landingsbaan op te nemen:

 • Als je nu minstens 3/4e werkt, kan je halftijds werken
 • Als je nu voltijds werkt, kan je 4/5e werken

Je moet aan enkele voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de landingsbaan met uitkeringen. Ook als je nu al gebruikmaakt van een landingsbaan met RVA-uitkering en in de schoonmaak werkt (paritair comité nr. 121), heb je recht op de aanvullende vergoeding van het sociaal fonds.

Het ACV kan je helpen om de landingsbaan bij je werkgever aan te vragen en om de uitkeringen in orde te brengen! Contacteer ons gerust.

Uitstapregelingen voor oudere werknemers

In het sectorakkoord werd ook afgesproken om alle wettelijke regelingen om vroeger te stoppen met werken mogelijk te maken. Het gaat over het stelsel van werkloosheid met toeslag (swt), het vroegere brugpensioen. Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet je aan de wettelijke voorwaarden voldoen (bv. leeftijd, voldoende lange loopbaan) en je opzegging krijgen door de werkgever.

Volgende regelingen zijn mogelijk:

 • 62 jaar en 40 jaar loopbaan voor de mannen, voor de vrouwen 38 jaar loopbaan in 2022 en 39 jaar loopbaan in 2023
 • 60 jaar en 33 jaar beroepsloopbaan en minimum 20 jaar nachtarbeid
 • 60 jaar en 35 jaar zwaar werk (nachtwerk, ploegenwerk, onderbroken diensten)
 • 58 jaar en 35 jaar beroepsloopbaan – medische redenen
 • 60 jaar en 40 jaar beroepsloopbaan

Daarnaast bestaat er in de schoonmaak een aanvullende vergoeding voor sommige oudere werklozen die niet in aanmerking komen voor het swt.

Nog vragen over je loon of andere voordelen in de sector schoonmaak? Contacteer je ACV-afgevaardigde of je secretariaat van ACV Voeding en Diensten.

ACV Openbare diensten

Sectorakkoord schoonmaak: nu ook halftijdse landingsbanen vanaf 55 jaar

©Shutterstock

Met een landingsbaan kan je minder werken met een uitkering van de RVA. Daarboven betaalt het Sociaal fonds van de schoonmaak nog een aanvullende vergoeding.

Er zijn twee manieren om de landingsbaan op te nemen:

 • Als je nu minstens 3/4e werkt, kan je halftijds werken
 • Als je nu voltijds werkt, kan je 4/5e werken

Je moet aan enkele voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de landingsbaan met uitkeringen. Ook als je nu al gebruikmaakt van een landingsbaan met RVA-uitkering en in de schoonmaak werkt (paritair comité nr. 121), heb je recht op de aanvullende vergoeding van het sociaal fonds.

Het ACV kan je helpen om de landingsbaan bij je werkgever aan te vragen en om de uitkeringen in orde te brengen! Contacteer ons gerust.

Uitstapregelingen voor oudere werknemers

In het sectorakkoord werd ook afgesproken om alle wettelijke regelingen om vroeger te stoppen met werken mogelijk te maken. Het gaat over het stelsel van werkloosheid met toeslag (swt), het vroegere brugpensioen. Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet je aan de wettelijke voorwaarden voldoen (bv. leeftijd, voldoende lange loopbaan) en je opzegging krijgen door de werkgever.

Volgende regelingen zijn mogelijk:

 • 62 jaar en 40 jaar loopbaan voor de mannen, voor de vrouwen 38 jaar loopbaan in 2022 en 39 jaar loopbaan in 2023
 • 60 jaar en 33 jaar beroepsloopbaan en minimum 20 jaar nachtarbeid
 • 60 jaar en 35 jaar zwaar werk (nachtwerk, ploegenwerk, onderbroken diensten)
 • 58 jaar en 35 jaar beroepsloopbaan – medische redenen
 • 60 jaar en 40 jaar beroepsloopbaan

Daarnaast bestaat er in de schoonmaak een aanvullende vergoeding voor sommige oudere werklozen die niet in aanmerking komen voor het swt.

Nog vragen over je loon of andere voordelen in de sector schoonmaak? Contacteer je ACV-afgevaardigde of je secretariaat van ACV Voeding en Diensten.

Het IPA uitgelegd:  waar wordt over onderhandeld?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van het interprofessioneel overleg of IPA. Het zorgt voor:

 • Meer solidariteit onder werknemers  
 • Minder grote verschillen tussen sectoren
 • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Dankzij het sociaal akkoord bereikten we met het sociaal akkoord 2021-2022 o.a. een hoger minimumloon en landingsbanen vanaf 55.

Lees ook verder over het IPA en de loonormwet.

Personalization