IPA 2021-2022: nieuws uit de sectoren!

Midden juli 2021 ondertekenden de sociale partners het sociaal akkoord voor 2021-2022, met daarin onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar.  Het is intussen aan de sectoren om binnen de contouren van dit akkoord meer specifieke regelingen en cao's uit te werken.   

Die onderhandelingen zijn in het najaar van 2021 volop aan de gang.  We houden je hier graag op de hoogte! Je vindt hierna per beroepscentrale een overzicht van de akkoorden en stand van zaken.👇

ACV Puls

Ontwerp van sectoraal akkoord in de bouwsector!


In de nacht van maandag 8 november op dinsdag 9 november hebben we een ontwerp van protocolakkoord bereikt! Het ontwerp zal eind november worden voorgelegd aan de militanten. De voornaamste punten uit dit ontwerp van protocolakkoord zijn:

1. Koopkracht

 • Verhoging lonen met 0,4 % vanaf 1/12/2021.
 • Eenmalige, bijkomende ecocheque van € 130 (tegen 15/12/2021).
 • Een coronapremie van € 300 als je minstens 1 dag in het 2de kwartaal van 2020 hebt gewerkt en nog in dienst bent bij je werkgever (tegen 15/12/2021). Pas op! Als je bedrijf verlies gemaakt heeft, kan de premie beperkt worden tot € 150.

2. Verhoging van het aanvullend pensioen vanaf 1 januari 2023

 • Van 0,25 % naar 1,1 % als je 0 tot 4 legitimatiekaarten hebt.
 • Van 0,45 % naar 1,1 % als je 5 tot 9 legitimatiekaarten hebt.

3. Eindeloopbaan

 • Landingsbaan vanaf 55 jaar voor 1/5de en 1/2de tot 30/6/2023.
 • SWT:
  • Verlenging van alle stelsels tot 30/6/2023.
  • Invoering van medisch SWT (58 jaar, 35 beroepsverleden en ernstig lichamelijk probleem) tot 30/6/2023.

4. Bestaanszekerheid

 • Blijvende arbeidsongeschiktheid van meer dan 66 %: 
  • Eenmalige tegemoetkoming: van € 750 naar € 800.
  • Bijkomende tegemoetkoming per kind ten laste: van € 600 naar € 650.
 • Dodelijk arbeidsongeval:
  • Tegemoetkoming voor de weduwe(naar): van € 6.000 naar € 6.350.
  • Bijkomende tegemoetkoming per kind ten laste: van € 920 naar € 1.000.
 • Jaarlijkse vergoeding voor wezen: van € 920 naar € 1.000.
 • Vakantiegeld invaliden: van € 540 naar € 575.

5. Opleiding

 • Verhoging vergoeding winteropleiding van € 40 naar € 55 per dag.
 • Verhoging vergoeding zaterdagopleiding van € 50 naar € 55 per dag.
 • Verhoging vergoeding avondopleiding naar € 10 per uur.

6. Sociale dumping

 • Veiligheidsopleiding:
  • Verplichte VCA voor alle personen die werken op een werf met een veiligheidscoördinator.
  • Voor de andere werven: een verplicht te volgen veiligheidspakket.
 • Problematiek veiligheidsverplichtingen ook voor zelfstandigen grondig onderzoeken.
 • Evaluatie vorige afspraken om sociale dumping te bestrijden.

7. Onderzoek om de functieclassificatie en de loontoeslagen te moderniseren

8. Asbest

 • Asbestverwijderaars:
  • Verhoging van categorie II naar IIA:
   • Na 1 jaar (als men een basisopleiding heeft gevolgd) EN
   • Na 2 positieve evaluaties op basis van een sectoraal standaardformulier.
  • Verhoging van categorie IIA naar III:
   • Na 2 jaar EN
   • Na positieve evaluatie op basis van een sectoraal standaardformulier.
  • Asbestverwerkers: dezelfde loonvoorwaarden als de asbestverwijderaars.

Bekijk hier het pamflet in gemeenschappelijk vakbondsfront.

ACVBIE - Bouw, industrie en energie

Ontwerp van sectoraal akkoord in de bouwsector!


In de nacht van maandag 8 november op dinsdag 9 november hebben we een ontwerp van protocolakkoord bereikt! Het ontwerp zal eind november worden voorgelegd aan de militanten. De voornaamste punten uit dit ontwerp van protocolakkoord zijn:

1. Koopkracht

 • Verhoging lonen met 0,4 % vanaf 1/12/2021.
 • Eenmalige, bijkomende ecocheque van € 130 (tegen 15/12/2021).
 • Een coronapremie van € 300 als je minstens 1 dag in het 2de kwartaal van 2020 hebt gewerkt en nog in dienst bent bij je werkgever (tegen 15/12/2021). Pas op! Als je bedrijf verlies gemaakt heeft, kan de premie beperkt worden tot € 150.

2. Verhoging van het aanvullend pensioen vanaf 1 januari 2023

 • Van 0,25 % naar 1,1 % als je 0 tot 4 legitimatiekaarten hebt.
 • Van 0,45 % naar 1,1 % als je 5 tot 9 legitimatiekaarten hebt.

3. Eindeloopbaan

 • Landingsbaan vanaf 55 jaar voor 1/5de en 1/2de tot 30/6/2023.
 • SWT:
  • Verlenging van alle stelsels tot 30/6/2023.
  • Invoering van medisch SWT (58 jaar, 35 beroepsverleden en ernstig lichamelijk probleem) tot 30/6/2023.

4. Bestaanszekerheid

 • Blijvende arbeidsongeschiktheid van meer dan 66 %: 
  • Eenmalige tegemoetkoming: van € 750 naar € 800.
  • Bijkomende tegemoetkoming per kind ten laste: van € 600 naar € 650.
 • Dodelijk arbeidsongeval:
  • Tegemoetkoming voor de weduwe(naar): van € 6.000 naar € 6.350.
  • Bijkomende tegemoetkoming per kind ten laste: van € 920 naar € 1.000.
 • Jaarlijkse vergoeding voor wezen: van € 920 naar € 1.000.
 • Vakantiegeld invaliden: van € 540 naar € 575.

5. Opleiding

 • Verhoging vergoeding winteropleiding van € 40 naar € 55 per dag.
 • Verhoging vergoeding zaterdagopleiding van € 50 naar € 55 per dag.
 • Verhoging vergoeding avondopleiding naar € 10 per uur.

6. Sociale dumping

 • Veiligheidsopleiding:
  • Verplichte VCA voor alle personen die werken op een werf met een veiligheidscoördinator.
  • Voor de andere werven: een verplicht te volgen veiligheidspakket.
 • Problematiek veiligheidsverplichtingen ook voor zelfstandigen grondig onderzoeken.
 • Evaluatie vorige afspraken om sociale dumping te bestrijden.

7. Onderzoek om de functieclassificatie en de loontoeslagen te moderniseren

8. Asbest

 • Asbestverwijderaars:
  • Verhoging van categorie II naar IIA:
   • Na 1 jaar (als men een basisopleiding heeft gevolgd) EN
   • Na 2 positieve evaluaties op basis van een sectoraal standaardformulier.
  • Verhoging van categorie IIA naar III:
   • Na 2 jaar EN
   • Na positieve evaluatie op basis van een sectoraal standaardformulier.
  • Asbestverwerkers: dezelfde loonvoorwaarden als de asbestverwijderaars.

Bekijk hier het pamflet in gemeenschappelijk vakbondsfront.

ACV-CSC METEA - Metaal en textiel

Ontwerp van sectoraal akkoord in de bouwsector!


In de nacht van maandag 8 november op dinsdag 9 november hebben we een ontwerp van protocolakkoord bereikt! Het ontwerp zal eind november worden voorgelegd aan de militanten. De voornaamste punten uit dit ontwerp van protocolakkoord zijn:

1. Koopkracht

 • Verhoging lonen met 0,4 % vanaf 1/12/2021.
 • Eenmalige, bijkomende ecocheque van € 130 (tegen 15/12/2021).
 • Een coronapremie van € 300 als je minstens 1 dag in het 2de kwartaal van 2020 hebt gewerkt en nog in dienst bent bij je werkgever (tegen 15/12/2021). Pas op! Als je bedrijf verlies gemaakt heeft, kan de premie beperkt worden tot € 150.

2. Verhoging van het aanvullend pensioen vanaf 1 januari 2023

 • Van 0,25 % naar 1,1 % als je 0 tot 4 legitimatiekaarten hebt.
 • Van 0,45 % naar 1,1 % als je 5 tot 9 legitimatiekaarten hebt.

3. Eindeloopbaan

 • Landingsbaan vanaf 55 jaar voor 1/5de en 1/2de tot 30/6/2023.
 • SWT:
  • Verlenging van alle stelsels tot 30/6/2023.
  • Invoering van medisch SWT (58 jaar, 35 beroepsverleden en ernstig lichamelijk probleem) tot 30/6/2023.

4. Bestaanszekerheid

 • Blijvende arbeidsongeschiktheid van meer dan 66 %: 
  • Eenmalige tegemoetkoming: van € 750 naar € 800.
  • Bijkomende tegemoetkoming per kind ten laste: van € 600 naar € 650.
 • Dodelijk arbeidsongeval:
  • Tegemoetkoming voor de weduwe(naar): van € 6.000 naar € 6.350.
  • Bijkomende tegemoetkoming per kind ten laste: van € 920 naar € 1.000.
 • Jaarlijkse vergoeding voor wezen: van € 920 naar € 1.000.
 • Vakantiegeld invaliden: van € 540 naar € 575.

5. Opleiding

 • Verhoging vergoeding winteropleiding van € 40 naar € 55 per dag.
 • Verhoging vergoeding zaterdagopleiding van € 50 naar € 55 per dag.
 • Verhoging vergoeding avondopleiding naar € 10 per uur.

6. Sociale dumping

 • Veiligheidsopleiding:
  • Verplichte VCA voor alle personen die werken op een werf met een veiligheidscoördinator.
  • Voor de andere werven: een verplicht te volgen veiligheidspakket.
 • Problematiek veiligheidsverplichtingen ook voor zelfstandigen grondig onderzoeken.
 • Evaluatie vorige afspraken om sociale dumping te bestrijden.

7. Onderzoek om de functieclassificatie en de loontoeslagen te moderniseren

8. Asbest

 • Asbestverwijderaars:
  • Verhoging van categorie II naar IIA:
   • Na 1 jaar (als men een basisopleiding heeft gevolgd) EN
   • Na 2 positieve evaluaties op basis van een sectoraal standaardformulier.
  • Verhoging van categorie IIA naar III:
   • Na 2 jaar EN
   • Na positieve evaluatie op basis van een sectoraal standaardformulier.
  • Asbestverwerkers: dezelfde loonvoorwaarden als de asbestverwijderaars.

Bekijk hier het pamflet in gemeenschappelijk vakbondsfront.

Transcom - Vervoer en communicatie

Ontwerp van sectoraal akkoord in de bouwsector!


In de nacht van maandag 8 november op dinsdag 9 november hebben we een ontwerp van protocolakkoord bereikt! Het ontwerp zal eind november worden voorgelegd aan de militanten. De voornaamste punten uit dit ontwerp van protocolakkoord zijn:

1. Koopkracht

 • Verhoging lonen met 0,4 % vanaf 1/12/2021.
 • Eenmalige, bijkomende ecocheque van € 130 (tegen 15/12/2021).
 • Een coronapremie van € 300 als je minstens 1 dag in het 2de kwartaal van 2020 hebt gewerkt en nog in dienst bent bij je werkgever (tegen 15/12/2021). Pas op! Als je bedrijf verlies gemaakt heeft, kan de premie beperkt worden tot € 150.

2. Verhoging van het aanvullend pensioen vanaf 1 januari 2023

 • Van 0,25 % naar 1,1 % als je 0 tot 4 legitimatiekaarten hebt.
 • Van 0,45 % naar 1,1 % als je 5 tot 9 legitimatiekaarten hebt.

3. Eindeloopbaan

 • Landingsbaan vanaf 55 jaar voor 1/5de en 1/2de tot 30/6/2023.
 • SWT:
  • Verlenging van alle stelsels tot 30/6/2023.
  • Invoering van medisch SWT (58 jaar, 35 beroepsverleden en ernstig lichamelijk probleem) tot 30/6/2023.

4. Bestaanszekerheid

 • Blijvende arbeidsongeschiktheid van meer dan 66 %: 
  • Eenmalige tegemoetkoming: van € 750 naar € 800.
  • Bijkomende tegemoetkoming per kind ten laste: van € 600 naar € 650.
 • Dodelijk arbeidsongeval:
  • Tegemoetkoming voor de weduwe(naar): van € 6.000 naar € 6.350.
  • Bijkomende tegemoetkoming per kind ten laste: van € 920 naar € 1.000.
 • Jaarlijkse vergoeding voor wezen: van € 920 naar € 1.000.
 • Vakantiegeld invaliden: van € 540 naar € 575.

5. Opleiding

 • Verhoging vergoeding winteropleiding van € 40 naar € 55 per dag.
 • Verhoging vergoeding zaterdagopleiding van € 50 naar € 55 per dag.
 • Verhoging vergoeding avondopleiding naar € 10 per uur.

6. Sociale dumping

 • Veiligheidsopleiding:
  • Verplichte VCA voor alle personen die werken op een werf met een veiligheidscoördinator.
  • Voor de andere werven: een verplicht te volgen veiligheidspakket.
 • Problematiek veiligheidsverplichtingen ook voor zelfstandigen grondig onderzoeken.
 • Evaluatie vorige afspraken om sociale dumping te bestrijden.

7. Onderzoek om de functieclassificatie en de loontoeslagen te moderniseren

8. Asbest

 • Asbestverwijderaars:
  • Verhoging van categorie II naar IIA:
   • Na 1 jaar (als men een basisopleiding heeft gevolgd) EN
   • Na 2 positieve evaluaties op basis van een sectoraal standaardformulier.
  • Verhoging van categorie IIA naar III:
   • Na 2 jaar EN
   • Na positieve evaluatie op basis van een sectoraal standaardformulier.
  • Asbestverwerkers: dezelfde loonvoorwaarden als de asbestverwijderaars.

Bekijk hier het pamflet in gemeenschappelijk vakbondsfront.

Voeding en diensten

Ontwerp van sectoraal akkoord in de bouwsector!


In de nacht van maandag 8 november op dinsdag 9 november hebben we een ontwerp van protocolakkoord bereikt! Het ontwerp zal eind november worden voorgelegd aan de militanten. De voornaamste punten uit dit ontwerp van protocolakkoord zijn:

1. Koopkracht

 • Verhoging lonen met 0,4 % vanaf 1/12/2021.
 • Eenmalige, bijkomende ecocheque van € 130 (tegen 15/12/2021).
 • Een coronapremie van € 300 als je minstens 1 dag in het 2de kwartaal van 2020 hebt gewerkt en nog in dienst bent bij je werkgever (tegen 15/12/2021). Pas op! Als je bedrijf verlies gemaakt heeft, kan de premie beperkt worden tot € 150.

2. Verhoging van het aanvullend pensioen vanaf 1 januari 2023

 • Van 0,25 % naar 1,1 % als je 0 tot 4 legitimatiekaarten hebt.
 • Van 0,45 % naar 1,1 % als je 5 tot 9 legitimatiekaarten hebt.

3. Eindeloopbaan

 • Landingsbaan vanaf 55 jaar voor 1/5de en 1/2de tot 30/6/2023.
 • SWT:
  • Verlenging van alle stelsels tot 30/6/2023.
  • Invoering van medisch SWT (58 jaar, 35 beroepsverleden en ernstig lichamelijk probleem) tot 30/6/2023.

4. Bestaanszekerheid

 • Blijvende arbeidsongeschiktheid van meer dan 66 %: 
  • Eenmalige tegemoetkoming: van € 750 naar € 800.
  • Bijkomende tegemoetkoming per kind ten laste: van € 600 naar € 650.
 • Dodelijk arbeidsongeval:
  • Tegemoetkoming voor de weduwe(naar): van € 6.000 naar € 6.350.
  • Bijkomende tegemoetkoming per kind ten laste: van € 920 naar € 1.000.
 • Jaarlijkse vergoeding voor wezen: van € 920 naar € 1.000.
 • Vakantiegeld invaliden: van € 540 naar € 575.

5. Opleiding

 • Verhoging vergoeding winteropleiding van € 40 naar € 55 per dag.
 • Verhoging vergoeding zaterdagopleiding van € 50 naar € 55 per dag.
 • Verhoging vergoeding avondopleiding naar € 10 per uur.

6. Sociale dumping

 • Veiligheidsopleiding:
  • Verplichte VCA voor alle personen die werken op een werf met een veiligheidscoördinator.
  • Voor de andere werven: een verplicht te volgen veiligheidspakket.
 • Problematiek veiligheidsverplichtingen ook voor zelfstandigen grondig onderzoeken.
 • Evaluatie vorige afspraken om sociale dumping te bestrijden.

7. Onderzoek om de functieclassificatie en de loontoeslagen te moderniseren

8. Asbest

 • Asbestverwijderaars:
  • Verhoging van categorie II naar IIA:
   • Na 1 jaar (als men een basisopleiding heeft gevolgd) EN
   • Na 2 positieve evaluaties op basis van een sectoraal standaardformulier.
  • Verhoging van categorie IIA naar III:
   • Na 2 jaar EN
   • Na positieve evaluatie op basis van een sectoraal standaardformulier.
  • Asbestverwerkers: dezelfde loonvoorwaarden als de asbestverwijderaars.

Bekijk hier het pamflet in gemeenschappelijk vakbondsfront.

ACV Openbare diensten

Ontwerp van sectoraal akkoord in de bouwsector!


In de nacht van maandag 8 november op dinsdag 9 november hebben we een ontwerp van protocolakkoord bereikt! Het ontwerp zal eind november worden voorgelegd aan de militanten. De voornaamste punten uit dit ontwerp van protocolakkoord zijn:

1. Koopkracht

 • Verhoging lonen met 0,4 % vanaf 1/12/2021.
 • Eenmalige, bijkomende ecocheque van € 130 (tegen 15/12/2021).
 • Een coronapremie van € 300 als je minstens 1 dag in het 2de kwartaal van 2020 hebt gewerkt en nog in dienst bent bij je werkgever (tegen 15/12/2021). Pas op! Als je bedrijf verlies gemaakt heeft, kan de premie beperkt worden tot € 150.

2. Verhoging van het aanvullend pensioen vanaf 1 januari 2023

 • Van 0,25 % naar 1,1 % als je 0 tot 4 legitimatiekaarten hebt.
 • Van 0,45 % naar 1,1 % als je 5 tot 9 legitimatiekaarten hebt.

3. Eindeloopbaan

 • Landingsbaan vanaf 55 jaar voor 1/5de en 1/2de tot 30/6/2023.
 • SWT:
  • Verlenging van alle stelsels tot 30/6/2023.
  • Invoering van medisch SWT (58 jaar, 35 beroepsverleden en ernstig lichamelijk probleem) tot 30/6/2023.

4. Bestaanszekerheid

 • Blijvende arbeidsongeschiktheid van meer dan 66 %: 
  • Eenmalige tegemoetkoming: van € 750 naar € 800.
  • Bijkomende tegemoetkoming per kind ten laste: van € 600 naar € 650.
 • Dodelijk arbeidsongeval:
  • Tegemoetkoming voor de weduwe(naar): van € 6.000 naar € 6.350.
  • Bijkomende tegemoetkoming per kind ten laste: van € 920 naar € 1.000.
 • Jaarlijkse vergoeding voor wezen: van € 920 naar € 1.000.
 • Vakantiegeld invaliden: van € 540 naar € 575.

5. Opleiding

 • Verhoging vergoeding winteropleiding van € 40 naar € 55 per dag.
 • Verhoging vergoeding zaterdagopleiding van € 50 naar € 55 per dag.
 • Verhoging vergoeding avondopleiding naar € 10 per uur.

6. Sociale dumping

 • Veiligheidsopleiding:
  • Verplichte VCA voor alle personen die werken op een werf met een veiligheidscoördinator.
  • Voor de andere werven: een verplicht te volgen veiligheidspakket.
 • Problematiek veiligheidsverplichtingen ook voor zelfstandigen grondig onderzoeken.
 • Evaluatie vorige afspraken om sociale dumping te bestrijden.

7. Onderzoek om de functieclassificatie en de loontoeslagen te moderniseren

8. Asbest

 • Asbestverwijderaars:
  • Verhoging van categorie II naar IIA:
   • Na 1 jaar (als men een basisopleiding heeft gevolgd) EN
   • Na 2 positieve evaluaties op basis van een sectoraal standaardformulier.
  • Verhoging van categorie IIA naar III:
   • Na 2 jaar EN
   • Na positieve evaluatie op basis van een sectoraal standaardformulier.
  • Asbestverwerkers: dezelfde loonvoorwaarden als de asbestverwijderaars.

Bekijk hier het pamflet in gemeenschappelijk vakbondsfront.

Het IPA uitgelegd:  waar wordt over onderhandeld?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van het interprofessioneel overleg of IPA. Het zorgt voor:

 • Meer solidariteit onder werknemers  
 • Minder grote verschillen tussen sectoren
 • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Dankzij het sociaal akkoord bereikten we met het sociaal akkoord 2021-2022 o.a. een hoger minimumloon en landingsbanen vanaf 55.

Lees ook verder over het IPA en de loonormwet.

Personalization