IPA 2021-2022: nieuws uit de sectoren!

Midden juli 2021 ondertekenden de sociale partners het sociaal akkoord voor 2021-2022, met daarin onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar.  Het is intussen aan de sectoren om binnen de contouren van dit akkoord meer specifieke regelingen en cao's uit te werken.   

Die onderhandelingen zijn in het najaar van 2021 volop aan de gang.  We houden je hier graag op de hoogte! Je vindt hierna per beroepscentrale een overzicht van de akkoorden en stand van zaken.👇

ACV Puls

ACV Puls keurt protocolakkoord grootdistributie goed

In de grootdistributie (winkels en ketens met meer dan 50 werknemers) hebben de militanten van ACV Puls vandaag het sectorale protocolakkoord goedgekeurd. Het omvat afspraken over loon, de coronapremie, tijdskrediet en SWT (het vroegere brugpensioen). Ook vervoersonkosten, opleidingen en tussenkomst bij kinderopvang komen aan bod. Er wordt ook een sensibiliseringscampagne opgestart naar de klanten toe, over de toenemende agressie in de winkels.

Veelomvattend akkoord

“We hebben opnieuw goede afspraken kunnen maken rond tijdskrediet en SWT (brugpensioen) in onze sector, dat is zeker belangrijk voor onze medewerkers voor wie de arbeid toch zeer fysiek is”, zegt Kristel Van Damme, algemeen coördinator ACV Puls. “Verder werden er ook afspraken gemaakt rond vervoersonkosten, opleidingen, tussenkomst kinderopvang, en nog veel meer.”

Er werd ook in het akkoord opgenomen dat de vakbonden met de werkgevers aan tafel zullen gaan zitten over de toekomst van de handel. Dit is belangrijk voor ACV Puls, zeker met het oog op het huiswerk dat de regering heeft gegeven in het kader van de begroting om een akkoord te sluiten rond e-commerce.

“Maar niet alleen daarover gaan we nog aan tafel zitten, ook gaan we samen een sensibiliseringscampagne uitwerken naar de klanten toe rond agressie” zegt Kristel.
Door Corona is de agressie in de winkels alleen maar toegenomen. ACV Puls blijft de trekker in dit debat en vindt het enorm belangrijk dat leden zonder angst naar het werk kunnen gaan.

Loonafspraken en coronapremie

Last but not least werden er ook afspraken gemaakt rond loon. De marge was beperkt door de omstreden loonnormwet. 10€ bruto loonsverhoging is enorm weinig. Zo blijven de lonen in de sector helaas zeer laag en is een inhaalbeweging absoluut onmogelijk. Onnodig te zeggen dat het ACV de loonnormwet blijft bekampen, in het bijzonder in de sector van de grootdistributie.

Daarnaast is er een goede regeling uitgewerkt voor de voedingswinkels met de coronapremie, een netto premie van 500€. In de niet-voedingswinkels wordt enkel een premie uitbetaald van 250€, indien zowel in 2019 als 2020 de firma winst heeft geboekt.

“Zeker niet al onze vertegenwoordigers waren hier blij mee”, zegt Kristel Van Damme. “Er zijn bedrijven die enorme winsten hebben behaald en die zeker ook 500€ op tafel kunnen leggen én in andere bedrijven zullen de medewerkers geen premie ontvangen omdat bijvoorbeeld de onderneming in 2019 grote investeringen heeft gedaan. Alle medewerkers in de sector hebben tijdens Corona in de vuurlinie gestaan. Het geeft dan toch een wrange nasmaak dat niet iedereen recht heeft op dezelfde premie van 500€.”

Het protocol van akkoord is te beoordelen in zijn geheel, met de positieve en de negatieve punten. De vertegenwoordigers binnen ACV Puls hebben uiteindelijk hun goedkeuring gegeven. Meer info over het akkoord is terug te vinden via deze link in Prezi.

ACVBIE - Bouw, industrie en energie

ACV Puls keurt protocolakkoord grootdistributie goed

In de grootdistributie (winkels en ketens met meer dan 50 werknemers) hebben de militanten van ACV Puls vandaag het sectorale protocolakkoord goedgekeurd. Het omvat afspraken over loon, de coronapremie, tijdskrediet en SWT (het vroegere brugpensioen). Ook vervoersonkosten, opleidingen en tussenkomst bij kinderopvang komen aan bod. Er wordt ook een sensibiliseringscampagne opgestart naar de klanten toe, over de toenemende agressie in de winkels.

Veelomvattend akkoord

“We hebben opnieuw goede afspraken kunnen maken rond tijdskrediet en SWT (brugpensioen) in onze sector, dat is zeker belangrijk voor onze medewerkers voor wie de arbeid toch zeer fysiek is”, zegt Kristel Van Damme, algemeen coördinator ACV Puls. “Verder werden er ook afspraken gemaakt rond vervoersonkosten, opleidingen, tussenkomst kinderopvang, en nog veel meer.”

Er werd ook in het akkoord opgenomen dat de vakbonden met de werkgevers aan tafel zullen gaan zitten over de toekomst van de handel. Dit is belangrijk voor ACV Puls, zeker met het oog op het huiswerk dat de regering heeft gegeven in het kader van de begroting om een akkoord te sluiten rond e-commerce.

“Maar niet alleen daarover gaan we nog aan tafel zitten, ook gaan we samen een sensibiliseringscampagne uitwerken naar de klanten toe rond agressie” zegt Kristel.
Door Corona is de agressie in de winkels alleen maar toegenomen. ACV Puls blijft de trekker in dit debat en vindt het enorm belangrijk dat leden zonder angst naar het werk kunnen gaan.

Loonafspraken en coronapremie

Last but not least werden er ook afspraken gemaakt rond loon. De marge was beperkt door de omstreden loonnormwet. 10€ bruto loonsverhoging is enorm weinig. Zo blijven de lonen in de sector helaas zeer laag en is een inhaalbeweging absoluut onmogelijk. Onnodig te zeggen dat het ACV de loonnormwet blijft bekampen, in het bijzonder in de sector van de grootdistributie.

Daarnaast is er een goede regeling uitgewerkt voor de voedingswinkels met de coronapremie, een netto premie van 500€. In de niet-voedingswinkels wordt enkel een premie uitbetaald van 250€, indien zowel in 2019 als 2020 de firma winst heeft geboekt.

“Zeker niet al onze vertegenwoordigers waren hier blij mee”, zegt Kristel Van Damme. “Er zijn bedrijven die enorme winsten hebben behaald en die zeker ook 500€ op tafel kunnen leggen én in andere bedrijven zullen de medewerkers geen premie ontvangen omdat bijvoorbeeld de onderneming in 2019 grote investeringen heeft gedaan. Alle medewerkers in de sector hebben tijdens Corona in de vuurlinie gestaan. Het geeft dan toch een wrange nasmaak dat niet iedereen recht heeft op dezelfde premie van 500€.”

Het protocol van akkoord is te beoordelen in zijn geheel, met de positieve en de negatieve punten. De vertegenwoordigers binnen ACV Puls hebben uiteindelijk hun goedkeuring gegeven. Meer info over het akkoord is terug te vinden via deze link in Prezi.

ACV-CSC METEA - Metaal en textiel

ACV Puls keurt protocolakkoord grootdistributie goed

In de grootdistributie (winkels en ketens met meer dan 50 werknemers) hebben de militanten van ACV Puls vandaag het sectorale protocolakkoord goedgekeurd. Het omvat afspraken over loon, de coronapremie, tijdskrediet en SWT (het vroegere brugpensioen). Ook vervoersonkosten, opleidingen en tussenkomst bij kinderopvang komen aan bod. Er wordt ook een sensibiliseringscampagne opgestart naar de klanten toe, over de toenemende agressie in de winkels.

Veelomvattend akkoord

“We hebben opnieuw goede afspraken kunnen maken rond tijdskrediet en SWT (brugpensioen) in onze sector, dat is zeker belangrijk voor onze medewerkers voor wie de arbeid toch zeer fysiek is”, zegt Kristel Van Damme, algemeen coördinator ACV Puls. “Verder werden er ook afspraken gemaakt rond vervoersonkosten, opleidingen, tussenkomst kinderopvang, en nog veel meer.”

Er werd ook in het akkoord opgenomen dat de vakbonden met de werkgevers aan tafel zullen gaan zitten over de toekomst van de handel. Dit is belangrijk voor ACV Puls, zeker met het oog op het huiswerk dat de regering heeft gegeven in het kader van de begroting om een akkoord te sluiten rond e-commerce.

“Maar niet alleen daarover gaan we nog aan tafel zitten, ook gaan we samen een sensibiliseringscampagne uitwerken naar de klanten toe rond agressie” zegt Kristel.
Door Corona is de agressie in de winkels alleen maar toegenomen. ACV Puls blijft de trekker in dit debat en vindt het enorm belangrijk dat leden zonder angst naar het werk kunnen gaan.

Loonafspraken en coronapremie

Last but not least werden er ook afspraken gemaakt rond loon. De marge was beperkt door de omstreden loonnormwet. 10€ bruto loonsverhoging is enorm weinig. Zo blijven de lonen in de sector helaas zeer laag en is een inhaalbeweging absoluut onmogelijk. Onnodig te zeggen dat het ACV de loonnormwet blijft bekampen, in het bijzonder in de sector van de grootdistributie.

Daarnaast is er een goede regeling uitgewerkt voor de voedingswinkels met de coronapremie, een netto premie van 500€. In de niet-voedingswinkels wordt enkel een premie uitbetaald van 250€, indien zowel in 2019 als 2020 de firma winst heeft geboekt.

“Zeker niet al onze vertegenwoordigers waren hier blij mee”, zegt Kristel Van Damme. “Er zijn bedrijven die enorme winsten hebben behaald en die zeker ook 500€ op tafel kunnen leggen én in andere bedrijven zullen de medewerkers geen premie ontvangen omdat bijvoorbeeld de onderneming in 2019 grote investeringen heeft gedaan. Alle medewerkers in de sector hebben tijdens Corona in de vuurlinie gestaan. Het geeft dan toch een wrange nasmaak dat niet iedereen recht heeft op dezelfde premie van 500€.”

Het protocol van akkoord is te beoordelen in zijn geheel, met de positieve en de negatieve punten. De vertegenwoordigers binnen ACV Puls hebben uiteindelijk hun goedkeuring gegeven. Meer info over het akkoord is terug te vinden via deze link in Prezi.

Transcom - Vervoer en communicatie

ACV Puls keurt protocolakkoord grootdistributie goed

In de grootdistributie (winkels en ketens met meer dan 50 werknemers) hebben de militanten van ACV Puls vandaag het sectorale protocolakkoord goedgekeurd. Het omvat afspraken over loon, de coronapremie, tijdskrediet en SWT (het vroegere brugpensioen). Ook vervoersonkosten, opleidingen en tussenkomst bij kinderopvang komen aan bod. Er wordt ook een sensibiliseringscampagne opgestart naar de klanten toe, over de toenemende agressie in de winkels.

Veelomvattend akkoord

“We hebben opnieuw goede afspraken kunnen maken rond tijdskrediet en SWT (brugpensioen) in onze sector, dat is zeker belangrijk voor onze medewerkers voor wie de arbeid toch zeer fysiek is”, zegt Kristel Van Damme, algemeen coördinator ACV Puls. “Verder werden er ook afspraken gemaakt rond vervoersonkosten, opleidingen, tussenkomst kinderopvang, en nog veel meer.”

Er werd ook in het akkoord opgenomen dat de vakbonden met de werkgevers aan tafel zullen gaan zitten over de toekomst van de handel. Dit is belangrijk voor ACV Puls, zeker met het oog op het huiswerk dat de regering heeft gegeven in het kader van de begroting om een akkoord te sluiten rond e-commerce.

“Maar niet alleen daarover gaan we nog aan tafel zitten, ook gaan we samen een sensibiliseringscampagne uitwerken naar de klanten toe rond agressie” zegt Kristel.
Door Corona is de agressie in de winkels alleen maar toegenomen. ACV Puls blijft de trekker in dit debat en vindt het enorm belangrijk dat leden zonder angst naar het werk kunnen gaan.

Loonafspraken en coronapremie

Last but not least werden er ook afspraken gemaakt rond loon. De marge was beperkt door de omstreden loonnormwet. 10€ bruto loonsverhoging is enorm weinig. Zo blijven de lonen in de sector helaas zeer laag en is een inhaalbeweging absoluut onmogelijk. Onnodig te zeggen dat het ACV de loonnormwet blijft bekampen, in het bijzonder in de sector van de grootdistributie.

Daarnaast is er een goede regeling uitgewerkt voor de voedingswinkels met de coronapremie, een netto premie van 500€. In de niet-voedingswinkels wordt enkel een premie uitbetaald van 250€, indien zowel in 2019 als 2020 de firma winst heeft geboekt.

“Zeker niet al onze vertegenwoordigers waren hier blij mee”, zegt Kristel Van Damme. “Er zijn bedrijven die enorme winsten hebben behaald en die zeker ook 500€ op tafel kunnen leggen én in andere bedrijven zullen de medewerkers geen premie ontvangen omdat bijvoorbeeld de onderneming in 2019 grote investeringen heeft gedaan. Alle medewerkers in de sector hebben tijdens Corona in de vuurlinie gestaan. Het geeft dan toch een wrange nasmaak dat niet iedereen recht heeft op dezelfde premie van 500€.”

Het protocol van akkoord is te beoordelen in zijn geheel, met de positieve en de negatieve punten. De vertegenwoordigers binnen ACV Puls hebben uiteindelijk hun goedkeuring gegeven. Meer info over het akkoord is terug te vinden via deze link in Prezi.

Voeding en diensten

ACV Puls keurt protocolakkoord grootdistributie goed

In de grootdistributie (winkels en ketens met meer dan 50 werknemers) hebben de militanten van ACV Puls vandaag het sectorale protocolakkoord goedgekeurd. Het omvat afspraken over loon, de coronapremie, tijdskrediet en SWT (het vroegere brugpensioen). Ook vervoersonkosten, opleidingen en tussenkomst bij kinderopvang komen aan bod. Er wordt ook een sensibiliseringscampagne opgestart naar de klanten toe, over de toenemende agressie in de winkels.

Veelomvattend akkoord

“We hebben opnieuw goede afspraken kunnen maken rond tijdskrediet en SWT (brugpensioen) in onze sector, dat is zeker belangrijk voor onze medewerkers voor wie de arbeid toch zeer fysiek is”, zegt Kristel Van Damme, algemeen coördinator ACV Puls. “Verder werden er ook afspraken gemaakt rond vervoersonkosten, opleidingen, tussenkomst kinderopvang, en nog veel meer.”

Er werd ook in het akkoord opgenomen dat de vakbonden met de werkgevers aan tafel zullen gaan zitten over de toekomst van de handel. Dit is belangrijk voor ACV Puls, zeker met het oog op het huiswerk dat de regering heeft gegeven in het kader van de begroting om een akkoord te sluiten rond e-commerce.

“Maar niet alleen daarover gaan we nog aan tafel zitten, ook gaan we samen een sensibiliseringscampagne uitwerken naar de klanten toe rond agressie” zegt Kristel.
Door Corona is de agressie in de winkels alleen maar toegenomen. ACV Puls blijft de trekker in dit debat en vindt het enorm belangrijk dat leden zonder angst naar het werk kunnen gaan.

Loonafspraken en coronapremie

Last but not least werden er ook afspraken gemaakt rond loon. De marge was beperkt door de omstreden loonnormwet. 10€ bruto loonsverhoging is enorm weinig. Zo blijven de lonen in de sector helaas zeer laag en is een inhaalbeweging absoluut onmogelijk. Onnodig te zeggen dat het ACV de loonnormwet blijft bekampen, in het bijzonder in de sector van de grootdistributie.

Daarnaast is er een goede regeling uitgewerkt voor de voedingswinkels met de coronapremie, een netto premie van 500€. In de niet-voedingswinkels wordt enkel een premie uitbetaald van 250€, indien zowel in 2019 als 2020 de firma winst heeft geboekt.

“Zeker niet al onze vertegenwoordigers waren hier blij mee”, zegt Kristel Van Damme. “Er zijn bedrijven die enorme winsten hebben behaald en die zeker ook 500€ op tafel kunnen leggen én in andere bedrijven zullen de medewerkers geen premie ontvangen omdat bijvoorbeeld de onderneming in 2019 grote investeringen heeft gedaan. Alle medewerkers in de sector hebben tijdens Corona in de vuurlinie gestaan. Het geeft dan toch een wrange nasmaak dat niet iedereen recht heeft op dezelfde premie van 500€.”

Het protocol van akkoord is te beoordelen in zijn geheel, met de positieve en de negatieve punten. De vertegenwoordigers binnen ACV Puls hebben uiteindelijk hun goedkeuring gegeven. Meer info over het akkoord is terug te vinden via deze link in Prezi.

ACV Openbare diensten

ACV Puls keurt protocolakkoord grootdistributie goed

In de grootdistributie (winkels en ketens met meer dan 50 werknemers) hebben de militanten van ACV Puls vandaag het sectorale protocolakkoord goedgekeurd. Het omvat afspraken over loon, de coronapremie, tijdskrediet en SWT (het vroegere brugpensioen). Ook vervoersonkosten, opleidingen en tussenkomst bij kinderopvang komen aan bod. Er wordt ook een sensibiliseringscampagne opgestart naar de klanten toe, over de toenemende agressie in de winkels.

Veelomvattend akkoord

“We hebben opnieuw goede afspraken kunnen maken rond tijdskrediet en SWT (brugpensioen) in onze sector, dat is zeker belangrijk voor onze medewerkers voor wie de arbeid toch zeer fysiek is”, zegt Kristel Van Damme, algemeen coördinator ACV Puls. “Verder werden er ook afspraken gemaakt rond vervoersonkosten, opleidingen, tussenkomst kinderopvang, en nog veel meer.”

Er werd ook in het akkoord opgenomen dat de vakbonden met de werkgevers aan tafel zullen gaan zitten over de toekomst van de handel. Dit is belangrijk voor ACV Puls, zeker met het oog op het huiswerk dat de regering heeft gegeven in het kader van de begroting om een akkoord te sluiten rond e-commerce.

“Maar niet alleen daarover gaan we nog aan tafel zitten, ook gaan we samen een sensibiliseringscampagne uitwerken naar de klanten toe rond agressie” zegt Kristel.
Door Corona is de agressie in de winkels alleen maar toegenomen. ACV Puls blijft de trekker in dit debat en vindt het enorm belangrijk dat leden zonder angst naar het werk kunnen gaan.

Loonafspraken en coronapremie

Last but not least werden er ook afspraken gemaakt rond loon. De marge was beperkt door de omstreden loonnormwet. 10€ bruto loonsverhoging is enorm weinig. Zo blijven de lonen in de sector helaas zeer laag en is een inhaalbeweging absoluut onmogelijk. Onnodig te zeggen dat het ACV de loonnormwet blijft bekampen, in het bijzonder in de sector van de grootdistributie.

Daarnaast is er een goede regeling uitgewerkt voor de voedingswinkels met de coronapremie, een netto premie van 500€. In de niet-voedingswinkels wordt enkel een premie uitbetaald van 250€, indien zowel in 2019 als 2020 de firma winst heeft geboekt.

“Zeker niet al onze vertegenwoordigers waren hier blij mee”, zegt Kristel Van Damme. “Er zijn bedrijven die enorme winsten hebben behaald en die zeker ook 500€ op tafel kunnen leggen én in andere bedrijven zullen de medewerkers geen premie ontvangen omdat bijvoorbeeld de onderneming in 2019 grote investeringen heeft gedaan. Alle medewerkers in de sector hebben tijdens Corona in de vuurlinie gestaan. Het geeft dan toch een wrange nasmaak dat niet iedereen recht heeft op dezelfde premie van 500€.”

Het protocol van akkoord is te beoordelen in zijn geheel, met de positieve en de negatieve punten. De vertegenwoordigers binnen ACV Puls hebben uiteindelijk hun goedkeuring gegeven. Meer info over het akkoord is terug te vinden via deze link in Prezi.

Het IPA uitgelegd:  waar wordt over onderhandeld?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van het interprofessioneel overleg of IPA. Het zorgt voor:

  • Meer solidariteit onder werknemers  
  • Minder grote verschillen tussen sectoren
  • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Dankzij het sociaal akkoord bereikten we met het sociaal akkoord 2021-2022 o.a. een hoger minimumloon en landingsbanen vanaf 55.

Lees ook verder over het IPA en de loonormwet.

Personalization