IPA 2021-2022: nieuws uit de sectoren!

Midden juli 2021 ondertekenden de sociale partners het sociaal akkoord voor 2021-2022, met daarin onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar.  Het is intussen aan de sectoren om binnen de contouren van dit akkoord meer specifieke regelingen en cao's uit te werken.   

Die onderhandelingen zijn in het najaar van 2021 volop aan de gang.  We houden je hier graag op de hoogte! Je vindt hierna per beroepscentrale een overzicht van de akkoorden en stand van zaken.👇

ACV Puls

Nationaal akkoord voor de 67.500 bedienden & kaderleden in de metaalsector!

Op 19 november  2021 hebben de bediendevakbonden met werkgeversfederatie Agoria een sectorakkoord voor 2021 en 2022 gesloten.

Wat zit er in dit sectorakkoord? 

Koopkracht

1. Je loon stijgt automatisch met 0,4% vanaf 1 januari 2022. Er kan in je bedrijf onderhandeld worden over een gelijkwaardige invulling van deze koopkrachtverhoging. Als er geen onderhandelingen zijn, of bij gebrek aan akkoord gaat je loon automatisch met 0,4% omhoog in 2022.

2. Voor 2021 krijg je ook een bruto premie van €200.

3. In december 2021 ontvang je ook nog een vaste ‘coronapremie’ van €300 netto behalve als je onderneming in 2019 én 2020 bedrijfsverlies leed en de brutomarge (dat zijn de bedrijfsopbrengsten min de aankopen) in 2020 met meer dan 10% daalden ten opzichte van de gemiddelde marge in 2018/2019. Deze premie wordt verhoogd met :

- Ofwel 200 euro netto bij positief bedrijfsresultaat in 2020 én dezelfde of een hogere brutomarge in 2020 dan in 2018/2019.

- Ofwel 100 euro netto bij positief bedrijfsresultaat in 2020 én een dalig van de brutomarge in 2020 met max. 10% in vergelijking met 2018/2019.

4. Voor kaderleden – die tot nog toe geen sectorale koopkrachtverhoging kregen, kan de vakbondsafvaardiging met de werkgever onderhandelen om dat wel te doen.

5. Het minimum gewaarborgd maandloon verhoogt op 1 januari met 80 euro, bovenop de index. De sectorale minimumlonen die hoger zijn dan dit minimum, stijgen begin 2022 met 0,4%. 

6. Geen toepassing van starterslonen voor jongeren die lager zijn dan de sectorale minima.

7. De werkgeverstoeslag per dag tijdelijke economische werkloosheid stijgt met 2,21% vanaf 1 januari 2021. Het basisbedrag wordt dan €12,34 en het supplement van €1,30 per bruto loonschijf van €50 boven de loongrens voor het dopgeld.

8. Vanaf 1 januari 2022 hebben ook bedienden en kaderleden bij tijdelijke werkloosheid wegens ‘overmacht’ recht op een werkgeverstoeslag van €12,34 per dopdag

Mobiliteit

De sectorale vergoedingen voor je woon-werkverplaatsing zullen verbeteren vanaf 1 januari 2022.

1. Gebruik je de fiets dan krijg je voortaan €0,18 per km met een maximum van €7,2 per dag.

2. Gebruik je een eigen (ander) vervoersmiddel gebruikt dan krijg je €0,075 per km met een maximum van €8,18 per dag.

3. Het loonplafond voor de werkgeverstussenkomst bij eigen vervoersmiddel wordt opgetrokken tot €5.500 vanaf 1 januari 2022.

4. Reis je met de trein, dan vragen we je werkgever gebruik te maken van de derdebetalersregeling bij de NMBS. Dan betaal je zelf niets voor je treintrajectkaart.

Kwaliteitsvol werk

1. Zowel het recht op een digitale deconnectie als telewerk moeten deel uitmaken van het sociaal overleg in de bedrijven met als doel: concrete maatregelen die deconnectie mogelijk moet maken en correcte voorwaarden voor telewerk met onder meer onkostenvergoedingen.

2. Je individueel opleidingsrecht zal worden uitgebreid van 16 naar 24 uur per jaar.

3. Het akkoord over werkzekerheid bij meervoudig ontslag wordt verlengd.

Kwaliteitsvolle loopbanen

1. Je recht op tijdskrediet wordt uitgebreid naar 36 maanden voltijds of halftijdse loopbaanvermindering voor opleiding naar 51 maanden met zorgmotief.

2. Ben je 58 jaar, dan heb je vanaf volgend jaar een 2de dag loopbaanverlof bovenop de reeds bestaande vanaf 50 jaar.

3. Een landingsbaan in een 4/5de of halftijds regime blijft tot 30 juni 2023 mogelijk vanaf 55 jaar. Op voorwaarde dat je een beroepsloopbaan van 35 jaar of een zwaar beroep had. Vanaf 50 jaar en na 28 jaar beroepsloopbaan kan je ook nog 1/5de loopbaanvermindering nemen, maar dan zonder RVA-onderbrekingsuitkering.

4. Boven op de RVA uitkering komt er een sectorale vergoeding landingsbanen voor werknemers van 58 jaar: 75 euro per maand bij halftijds regime en 30 euro bij 4/5de.

5. Verbetering van de sectorale tussenkomst bij loopbaanwijzigingen/zachte landingsbanen worden in een paritaire werkgroep uitgewerkt.

6. Je kan met SWT – het vroegere brugpensioen – vanaf 60 jaar tot en met 30 juni 2023 na een beroepsloopbaan van:

- 33 jaar waarvan 20 jaar met nachtarbeid of een bepaalde periode ‘zwaar beroep’

- 35 jaar waarvan een bepaalde periode met ‘zwaar beroep’

- 40 jaar

Met vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid vanaf 62jaar of een beroepsverleden van 42 jaar (zelf aan te vragen) tot 31 december 2024.

Vrouwen kunnen nog met SWT vanaf 62 jaar na een beroepsloopbaan van 37 jaar tot einde 2021 en van 38 jaar tot einde 2022.

7. Enkele verbeteringen van klein verlet bij huwelijk en begrafenis van familieleden tot de 3de graad die niet onder hetzelfde dak wonen.


Globaal positief

Met een nationaal akkoord krijg alle werknemers in de sector, zowel in grote als kleine bedrijven dezelfde rechten. 

De veel te beperkte loonmarge die de federale regering ons heeft opgelegd, wordt maximaal benut. Ook kaderleden krijgen nu uitzicht op de sectorale koopkrachtverhoging. Mobiliteitsvergoedingen worden beter en het individueel opleidingsrecht verhoogt.

Een stevig sectoraal kader voor telewerk en een ‘recht op (digitale) deconnectie’ hebben we niet uit de wacht gesleept. Wel een sterke aanbeveling om daarover in de bedrijven te overleggen en goede afspraken te maken. Een tweede loopbaanverlofdag kom er ook


ACVBIE - Bouw, industrie en energie

Nationaal akkoord voor de 67.500 bedienden & kaderleden in de metaalsector!

Op 19 november  2021 hebben de bediendevakbonden met werkgeversfederatie Agoria een sectorakkoord voor 2021 en 2022 gesloten.

Wat zit er in dit sectorakkoord? 

Koopkracht

1. Je loon stijgt automatisch met 0,4% vanaf 1 januari 2022. Er kan in je bedrijf onderhandeld worden over een gelijkwaardige invulling van deze koopkrachtverhoging. Als er geen onderhandelingen zijn, of bij gebrek aan akkoord gaat je loon automatisch met 0,4% omhoog in 2022.

2. Voor 2021 krijg je ook een bruto premie van €200.

3. In december 2021 ontvang je ook nog een vaste ‘coronapremie’ van €300 netto behalve als je onderneming in 2019 én 2020 bedrijfsverlies leed en de brutomarge (dat zijn de bedrijfsopbrengsten min de aankopen) in 2020 met meer dan 10% daalden ten opzichte van de gemiddelde marge in 2018/2019. Deze premie wordt verhoogd met :

- Ofwel 200 euro netto bij positief bedrijfsresultaat in 2020 én dezelfde of een hogere brutomarge in 2020 dan in 2018/2019.

- Ofwel 100 euro netto bij positief bedrijfsresultaat in 2020 én een dalig van de brutomarge in 2020 met max. 10% in vergelijking met 2018/2019.

4. Voor kaderleden – die tot nog toe geen sectorale koopkrachtverhoging kregen, kan de vakbondsafvaardiging met de werkgever onderhandelen om dat wel te doen.

5. Het minimum gewaarborgd maandloon verhoogt op 1 januari met 80 euro, bovenop de index. De sectorale minimumlonen die hoger zijn dan dit minimum, stijgen begin 2022 met 0,4%. 

6. Geen toepassing van starterslonen voor jongeren die lager zijn dan de sectorale minima.

7. De werkgeverstoeslag per dag tijdelijke economische werkloosheid stijgt met 2,21% vanaf 1 januari 2021. Het basisbedrag wordt dan €12,34 en het supplement van €1,30 per bruto loonschijf van €50 boven de loongrens voor het dopgeld.

8. Vanaf 1 januari 2022 hebben ook bedienden en kaderleden bij tijdelijke werkloosheid wegens ‘overmacht’ recht op een werkgeverstoeslag van €12,34 per dopdag

Mobiliteit

De sectorale vergoedingen voor je woon-werkverplaatsing zullen verbeteren vanaf 1 januari 2022.

1. Gebruik je de fiets dan krijg je voortaan €0,18 per km met een maximum van €7,2 per dag.

2. Gebruik je een eigen (ander) vervoersmiddel gebruikt dan krijg je €0,075 per km met een maximum van €8,18 per dag.

3. Het loonplafond voor de werkgeverstussenkomst bij eigen vervoersmiddel wordt opgetrokken tot €5.500 vanaf 1 januari 2022.

4. Reis je met de trein, dan vragen we je werkgever gebruik te maken van de derdebetalersregeling bij de NMBS. Dan betaal je zelf niets voor je treintrajectkaart.

Kwaliteitsvol werk

1. Zowel het recht op een digitale deconnectie als telewerk moeten deel uitmaken van het sociaal overleg in de bedrijven met als doel: concrete maatregelen die deconnectie mogelijk moet maken en correcte voorwaarden voor telewerk met onder meer onkostenvergoedingen.

2. Je individueel opleidingsrecht zal worden uitgebreid van 16 naar 24 uur per jaar.

3. Het akkoord over werkzekerheid bij meervoudig ontslag wordt verlengd.

Kwaliteitsvolle loopbanen

1. Je recht op tijdskrediet wordt uitgebreid naar 36 maanden voltijds of halftijdse loopbaanvermindering voor opleiding naar 51 maanden met zorgmotief.

2. Ben je 58 jaar, dan heb je vanaf volgend jaar een 2de dag loopbaanverlof bovenop de reeds bestaande vanaf 50 jaar.

3. Een landingsbaan in een 4/5de of halftijds regime blijft tot 30 juni 2023 mogelijk vanaf 55 jaar. Op voorwaarde dat je een beroepsloopbaan van 35 jaar of een zwaar beroep had. Vanaf 50 jaar en na 28 jaar beroepsloopbaan kan je ook nog 1/5de loopbaanvermindering nemen, maar dan zonder RVA-onderbrekingsuitkering.

4. Boven op de RVA uitkering komt er een sectorale vergoeding landingsbanen voor werknemers van 58 jaar: 75 euro per maand bij halftijds regime en 30 euro bij 4/5de.

5. Verbetering van de sectorale tussenkomst bij loopbaanwijzigingen/zachte landingsbanen worden in een paritaire werkgroep uitgewerkt.

6. Je kan met SWT – het vroegere brugpensioen – vanaf 60 jaar tot en met 30 juni 2023 na een beroepsloopbaan van:

- 33 jaar waarvan 20 jaar met nachtarbeid of een bepaalde periode ‘zwaar beroep’

- 35 jaar waarvan een bepaalde periode met ‘zwaar beroep’

- 40 jaar

Met vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid vanaf 62jaar of een beroepsverleden van 42 jaar (zelf aan te vragen) tot 31 december 2024.

Vrouwen kunnen nog met SWT vanaf 62 jaar na een beroepsloopbaan van 37 jaar tot einde 2021 en van 38 jaar tot einde 2022.

7. Enkele verbeteringen van klein verlet bij huwelijk en begrafenis van familieleden tot de 3de graad die niet onder hetzelfde dak wonen.


Globaal positief

Met een nationaal akkoord krijg alle werknemers in de sector, zowel in grote als kleine bedrijven dezelfde rechten. 

De veel te beperkte loonmarge die de federale regering ons heeft opgelegd, wordt maximaal benut. Ook kaderleden krijgen nu uitzicht op de sectorale koopkrachtverhoging. Mobiliteitsvergoedingen worden beter en het individueel opleidingsrecht verhoogt.

Een stevig sectoraal kader voor telewerk en een ‘recht op (digitale) deconnectie’ hebben we niet uit de wacht gesleept. Wel een sterke aanbeveling om daarover in de bedrijven te overleggen en goede afspraken te maken. Een tweede loopbaanverlofdag kom er ook


ACV-CSC METEA - Metaal en textiel

Nationaal akkoord voor de 67.500 bedienden & kaderleden in de metaalsector!

Op 19 november  2021 hebben de bediendevakbonden met werkgeversfederatie Agoria een sectorakkoord voor 2021 en 2022 gesloten.

Wat zit er in dit sectorakkoord? 

Koopkracht

1. Je loon stijgt automatisch met 0,4% vanaf 1 januari 2022. Er kan in je bedrijf onderhandeld worden over een gelijkwaardige invulling van deze koopkrachtverhoging. Als er geen onderhandelingen zijn, of bij gebrek aan akkoord gaat je loon automatisch met 0,4% omhoog in 2022.

2. Voor 2021 krijg je ook een bruto premie van €200.

3. In december 2021 ontvang je ook nog een vaste ‘coronapremie’ van €300 netto behalve als je onderneming in 2019 én 2020 bedrijfsverlies leed en de brutomarge (dat zijn de bedrijfsopbrengsten min de aankopen) in 2020 met meer dan 10% daalden ten opzichte van de gemiddelde marge in 2018/2019. Deze premie wordt verhoogd met :

- Ofwel 200 euro netto bij positief bedrijfsresultaat in 2020 én dezelfde of een hogere brutomarge in 2020 dan in 2018/2019.

- Ofwel 100 euro netto bij positief bedrijfsresultaat in 2020 én een dalig van de brutomarge in 2020 met max. 10% in vergelijking met 2018/2019.

4. Voor kaderleden – die tot nog toe geen sectorale koopkrachtverhoging kregen, kan de vakbondsafvaardiging met de werkgever onderhandelen om dat wel te doen.

5. Het minimum gewaarborgd maandloon verhoogt op 1 januari met 80 euro, bovenop de index. De sectorale minimumlonen die hoger zijn dan dit minimum, stijgen begin 2022 met 0,4%. 

6. Geen toepassing van starterslonen voor jongeren die lager zijn dan de sectorale minima.

7. De werkgeverstoeslag per dag tijdelijke economische werkloosheid stijgt met 2,21% vanaf 1 januari 2021. Het basisbedrag wordt dan €12,34 en het supplement van €1,30 per bruto loonschijf van €50 boven de loongrens voor het dopgeld.

8. Vanaf 1 januari 2022 hebben ook bedienden en kaderleden bij tijdelijke werkloosheid wegens ‘overmacht’ recht op een werkgeverstoeslag van €12,34 per dopdag

Mobiliteit

De sectorale vergoedingen voor je woon-werkverplaatsing zullen verbeteren vanaf 1 januari 2022.

1. Gebruik je de fiets dan krijg je voortaan €0,18 per km met een maximum van €7,2 per dag.

2. Gebruik je een eigen (ander) vervoersmiddel gebruikt dan krijg je €0,075 per km met een maximum van €8,18 per dag.

3. Het loonplafond voor de werkgeverstussenkomst bij eigen vervoersmiddel wordt opgetrokken tot €5.500 vanaf 1 januari 2022.

4. Reis je met de trein, dan vragen we je werkgever gebruik te maken van de derdebetalersregeling bij de NMBS. Dan betaal je zelf niets voor je treintrajectkaart.

Kwaliteitsvol werk

1. Zowel het recht op een digitale deconnectie als telewerk moeten deel uitmaken van het sociaal overleg in de bedrijven met als doel: concrete maatregelen die deconnectie mogelijk moet maken en correcte voorwaarden voor telewerk met onder meer onkostenvergoedingen.

2. Je individueel opleidingsrecht zal worden uitgebreid van 16 naar 24 uur per jaar.

3. Het akkoord over werkzekerheid bij meervoudig ontslag wordt verlengd.

Kwaliteitsvolle loopbanen

1. Je recht op tijdskrediet wordt uitgebreid naar 36 maanden voltijds of halftijdse loopbaanvermindering voor opleiding naar 51 maanden met zorgmotief.

2. Ben je 58 jaar, dan heb je vanaf volgend jaar een 2de dag loopbaanverlof bovenop de reeds bestaande vanaf 50 jaar.

3. Een landingsbaan in een 4/5de of halftijds regime blijft tot 30 juni 2023 mogelijk vanaf 55 jaar. Op voorwaarde dat je een beroepsloopbaan van 35 jaar of een zwaar beroep had. Vanaf 50 jaar en na 28 jaar beroepsloopbaan kan je ook nog 1/5de loopbaanvermindering nemen, maar dan zonder RVA-onderbrekingsuitkering.

4. Boven op de RVA uitkering komt er een sectorale vergoeding landingsbanen voor werknemers van 58 jaar: 75 euro per maand bij halftijds regime en 30 euro bij 4/5de.

5. Verbetering van de sectorale tussenkomst bij loopbaanwijzigingen/zachte landingsbanen worden in een paritaire werkgroep uitgewerkt.

6. Je kan met SWT – het vroegere brugpensioen – vanaf 60 jaar tot en met 30 juni 2023 na een beroepsloopbaan van:

- 33 jaar waarvan 20 jaar met nachtarbeid of een bepaalde periode ‘zwaar beroep’

- 35 jaar waarvan een bepaalde periode met ‘zwaar beroep’

- 40 jaar

Met vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid vanaf 62jaar of een beroepsverleden van 42 jaar (zelf aan te vragen) tot 31 december 2024.

Vrouwen kunnen nog met SWT vanaf 62 jaar na een beroepsloopbaan van 37 jaar tot einde 2021 en van 38 jaar tot einde 2022.

7. Enkele verbeteringen van klein verlet bij huwelijk en begrafenis van familieleden tot de 3de graad die niet onder hetzelfde dak wonen.


Globaal positief

Met een nationaal akkoord krijg alle werknemers in de sector, zowel in grote als kleine bedrijven dezelfde rechten. 

De veel te beperkte loonmarge die de federale regering ons heeft opgelegd, wordt maximaal benut. Ook kaderleden krijgen nu uitzicht op de sectorale koopkrachtverhoging. Mobiliteitsvergoedingen worden beter en het individueel opleidingsrecht verhoogt.

Een stevig sectoraal kader voor telewerk en een ‘recht op (digitale) deconnectie’ hebben we niet uit de wacht gesleept. Wel een sterke aanbeveling om daarover in de bedrijven te overleggen en goede afspraken te maken. Een tweede loopbaanverlofdag kom er ook


Transcom - Vervoer en communicatie

Nationaal akkoord voor de 67.500 bedienden & kaderleden in de metaalsector!

Op 19 november  2021 hebben de bediendevakbonden met werkgeversfederatie Agoria een sectorakkoord voor 2021 en 2022 gesloten.

Wat zit er in dit sectorakkoord? 

Koopkracht

1. Je loon stijgt automatisch met 0,4% vanaf 1 januari 2022. Er kan in je bedrijf onderhandeld worden over een gelijkwaardige invulling van deze koopkrachtverhoging. Als er geen onderhandelingen zijn, of bij gebrek aan akkoord gaat je loon automatisch met 0,4% omhoog in 2022.

2. Voor 2021 krijg je ook een bruto premie van €200.

3. In december 2021 ontvang je ook nog een vaste ‘coronapremie’ van €300 netto behalve als je onderneming in 2019 én 2020 bedrijfsverlies leed en de brutomarge (dat zijn de bedrijfsopbrengsten min de aankopen) in 2020 met meer dan 10% daalden ten opzichte van de gemiddelde marge in 2018/2019. Deze premie wordt verhoogd met :

- Ofwel 200 euro netto bij positief bedrijfsresultaat in 2020 én dezelfde of een hogere brutomarge in 2020 dan in 2018/2019.

- Ofwel 100 euro netto bij positief bedrijfsresultaat in 2020 én een dalig van de brutomarge in 2020 met max. 10% in vergelijking met 2018/2019.

4. Voor kaderleden – die tot nog toe geen sectorale koopkrachtverhoging kregen, kan de vakbondsafvaardiging met de werkgever onderhandelen om dat wel te doen.

5. Het minimum gewaarborgd maandloon verhoogt op 1 januari met 80 euro, bovenop de index. De sectorale minimumlonen die hoger zijn dan dit minimum, stijgen begin 2022 met 0,4%. 

6. Geen toepassing van starterslonen voor jongeren die lager zijn dan de sectorale minima.

7. De werkgeverstoeslag per dag tijdelijke economische werkloosheid stijgt met 2,21% vanaf 1 januari 2021. Het basisbedrag wordt dan €12,34 en het supplement van €1,30 per bruto loonschijf van €50 boven de loongrens voor het dopgeld.

8. Vanaf 1 januari 2022 hebben ook bedienden en kaderleden bij tijdelijke werkloosheid wegens ‘overmacht’ recht op een werkgeverstoeslag van €12,34 per dopdag

Mobiliteit

De sectorale vergoedingen voor je woon-werkverplaatsing zullen verbeteren vanaf 1 januari 2022.

1. Gebruik je de fiets dan krijg je voortaan €0,18 per km met een maximum van €7,2 per dag.

2. Gebruik je een eigen (ander) vervoersmiddel gebruikt dan krijg je €0,075 per km met een maximum van €8,18 per dag.

3. Het loonplafond voor de werkgeverstussenkomst bij eigen vervoersmiddel wordt opgetrokken tot €5.500 vanaf 1 januari 2022.

4. Reis je met de trein, dan vragen we je werkgever gebruik te maken van de derdebetalersregeling bij de NMBS. Dan betaal je zelf niets voor je treintrajectkaart.

Kwaliteitsvol werk

1. Zowel het recht op een digitale deconnectie als telewerk moeten deel uitmaken van het sociaal overleg in de bedrijven met als doel: concrete maatregelen die deconnectie mogelijk moet maken en correcte voorwaarden voor telewerk met onder meer onkostenvergoedingen.

2. Je individueel opleidingsrecht zal worden uitgebreid van 16 naar 24 uur per jaar.

3. Het akkoord over werkzekerheid bij meervoudig ontslag wordt verlengd.

Kwaliteitsvolle loopbanen

1. Je recht op tijdskrediet wordt uitgebreid naar 36 maanden voltijds of halftijdse loopbaanvermindering voor opleiding naar 51 maanden met zorgmotief.

2. Ben je 58 jaar, dan heb je vanaf volgend jaar een 2de dag loopbaanverlof bovenop de reeds bestaande vanaf 50 jaar.

3. Een landingsbaan in een 4/5de of halftijds regime blijft tot 30 juni 2023 mogelijk vanaf 55 jaar. Op voorwaarde dat je een beroepsloopbaan van 35 jaar of een zwaar beroep had. Vanaf 50 jaar en na 28 jaar beroepsloopbaan kan je ook nog 1/5de loopbaanvermindering nemen, maar dan zonder RVA-onderbrekingsuitkering.

4. Boven op de RVA uitkering komt er een sectorale vergoeding landingsbanen voor werknemers van 58 jaar: 75 euro per maand bij halftijds regime en 30 euro bij 4/5de.

5. Verbetering van de sectorale tussenkomst bij loopbaanwijzigingen/zachte landingsbanen worden in een paritaire werkgroep uitgewerkt.

6. Je kan met SWT – het vroegere brugpensioen – vanaf 60 jaar tot en met 30 juni 2023 na een beroepsloopbaan van:

- 33 jaar waarvan 20 jaar met nachtarbeid of een bepaalde periode ‘zwaar beroep’

- 35 jaar waarvan een bepaalde periode met ‘zwaar beroep’

- 40 jaar

Met vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid vanaf 62jaar of een beroepsverleden van 42 jaar (zelf aan te vragen) tot 31 december 2024.

Vrouwen kunnen nog met SWT vanaf 62 jaar na een beroepsloopbaan van 37 jaar tot einde 2021 en van 38 jaar tot einde 2022.

7. Enkele verbeteringen van klein verlet bij huwelijk en begrafenis van familieleden tot de 3de graad die niet onder hetzelfde dak wonen.


Globaal positief

Met een nationaal akkoord krijg alle werknemers in de sector, zowel in grote als kleine bedrijven dezelfde rechten. 

De veel te beperkte loonmarge die de federale regering ons heeft opgelegd, wordt maximaal benut. Ook kaderleden krijgen nu uitzicht op de sectorale koopkrachtverhoging. Mobiliteitsvergoedingen worden beter en het individueel opleidingsrecht verhoogt.

Een stevig sectoraal kader voor telewerk en een ‘recht op (digitale) deconnectie’ hebben we niet uit de wacht gesleept. Wel een sterke aanbeveling om daarover in de bedrijven te overleggen en goede afspraken te maken. Een tweede loopbaanverlofdag kom er ook


Voeding en diensten

Nationaal akkoord voor de 67.500 bedienden & kaderleden in de metaalsector!

Op 19 november  2021 hebben de bediendevakbonden met werkgeversfederatie Agoria een sectorakkoord voor 2021 en 2022 gesloten.

Wat zit er in dit sectorakkoord? 

Koopkracht

1. Je loon stijgt automatisch met 0,4% vanaf 1 januari 2022. Er kan in je bedrijf onderhandeld worden over een gelijkwaardige invulling van deze koopkrachtverhoging. Als er geen onderhandelingen zijn, of bij gebrek aan akkoord gaat je loon automatisch met 0,4% omhoog in 2022.

2. Voor 2021 krijg je ook een bruto premie van €200.

3. In december 2021 ontvang je ook nog een vaste ‘coronapremie’ van €300 netto behalve als je onderneming in 2019 én 2020 bedrijfsverlies leed en de brutomarge (dat zijn de bedrijfsopbrengsten min de aankopen) in 2020 met meer dan 10% daalden ten opzichte van de gemiddelde marge in 2018/2019. Deze premie wordt verhoogd met :

- Ofwel 200 euro netto bij positief bedrijfsresultaat in 2020 én dezelfde of een hogere brutomarge in 2020 dan in 2018/2019.

- Ofwel 100 euro netto bij positief bedrijfsresultaat in 2020 én een dalig van de brutomarge in 2020 met max. 10% in vergelijking met 2018/2019.

4. Voor kaderleden – die tot nog toe geen sectorale koopkrachtverhoging kregen, kan de vakbondsafvaardiging met de werkgever onderhandelen om dat wel te doen.

5. Het minimum gewaarborgd maandloon verhoogt op 1 januari met 80 euro, bovenop de index. De sectorale minimumlonen die hoger zijn dan dit minimum, stijgen begin 2022 met 0,4%. 

6. Geen toepassing van starterslonen voor jongeren die lager zijn dan de sectorale minima.

7. De werkgeverstoeslag per dag tijdelijke economische werkloosheid stijgt met 2,21% vanaf 1 januari 2021. Het basisbedrag wordt dan €12,34 en het supplement van €1,30 per bruto loonschijf van €50 boven de loongrens voor het dopgeld.

8. Vanaf 1 januari 2022 hebben ook bedienden en kaderleden bij tijdelijke werkloosheid wegens ‘overmacht’ recht op een werkgeverstoeslag van €12,34 per dopdag

Mobiliteit

De sectorale vergoedingen voor je woon-werkverplaatsing zullen verbeteren vanaf 1 januari 2022.

1. Gebruik je de fiets dan krijg je voortaan €0,18 per km met een maximum van €7,2 per dag.

2. Gebruik je een eigen (ander) vervoersmiddel gebruikt dan krijg je €0,075 per km met een maximum van €8,18 per dag.

3. Het loonplafond voor de werkgeverstussenkomst bij eigen vervoersmiddel wordt opgetrokken tot €5.500 vanaf 1 januari 2022.

4. Reis je met de trein, dan vragen we je werkgever gebruik te maken van de derdebetalersregeling bij de NMBS. Dan betaal je zelf niets voor je treintrajectkaart.

Kwaliteitsvol werk

1. Zowel het recht op een digitale deconnectie als telewerk moeten deel uitmaken van het sociaal overleg in de bedrijven met als doel: concrete maatregelen die deconnectie mogelijk moet maken en correcte voorwaarden voor telewerk met onder meer onkostenvergoedingen.

2. Je individueel opleidingsrecht zal worden uitgebreid van 16 naar 24 uur per jaar.

3. Het akkoord over werkzekerheid bij meervoudig ontslag wordt verlengd.

Kwaliteitsvolle loopbanen

1. Je recht op tijdskrediet wordt uitgebreid naar 36 maanden voltijds of halftijdse loopbaanvermindering voor opleiding naar 51 maanden met zorgmotief.

2. Ben je 58 jaar, dan heb je vanaf volgend jaar een 2de dag loopbaanverlof bovenop de reeds bestaande vanaf 50 jaar.

3. Een landingsbaan in een 4/5de of halftijds regime blijft tot 30 juni 2023 mogelijk vanaf 55 jaar. Op voorwaarde dat je een beroepsloopbaan van 35 jaar of een zwaar beroep had. Vanaf 50 jaar en na 28 jaar beroepsloopbaan kan je ook nog 1/5de loopbaanvermindering nemen, maar dan zonder RVA-onderbrekingsuitkering.

4. Boven op de RVA uitkering komt er een sectorale vergoeding landingsbanen voor werknemers van 58 jaar: 75 euro per maand bij halftijds regime en 30 euro bij 4/5de.

5. Verbetering van de sectorale tussenkomst bij loopbaanwijzigingen/zachte landingsbanen worden in een paritaire werkgroep uitgewerkt.

6. Je kan met SWT – het vroegere brugpensioen – vanaf 60 jaar tot en met 30 juni 2023 na een beroepsloopbaan van:

- 33 jaar waarvan 20 jaar met nachtarbeid of een bepaalde periode ‘zwaar beroep’

- 35 jaar waarvan een bepaalde periode met ‘zwaar beroep’

- 40 jaar

Met vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid vanaf 62jaar of een beroepsverleden van 42 jaar (zelf aan te vragen) tot 31 december 2024.

Vrouwen kunnen nog met SWT vanaf 62 jaar na een beroepsloopbaan van 37 jaar tot einde 2021 en van 38 jaar tot einde 2022.

7. Enkele verbeteringen van klein verlet bij huwelijk en begrafenis van familieleden tot de 3de graad die niet onder hetzelfde dak wonen.


Globaal positief

Met een nationaal akkoord krijg alle werknemers in de sector, zowel in grote als kleine bedrijven dezelfde rechten. 

De veel te beperkte loonmarge die de federale regering ons heeft opgelegd, wordt maximaal benut. Ook kaderleden krijgen nu uitzicht op de sectorale koopkrachtverhoging. Mobiliteitsvergoedingen worden beter en het individueel opleidingsrecht verhoogt.

Een stevig sectoraal kader voor telewerk en een ‘recht op (digitale) deconnectie’ hebben we niet uit de wacht gesleept. Wel een sterke aanbeveling om daarover in de bedrijven te overleggen en goede afspraken te maken. Een tweede loopbaanverlofdag kom er ook


ACV Openbare diensten

Nationaal akkoord voor de 67.500 bedienden & kaderleden in de metaalsector!

Op 19 november  2021 hebben de bediendevakbonden met werkgeversfederatie Agoria een sectorakkoord voor 2021 en 2022 gesloten.

Wat zit er in dit sectorakkoord? 

Koopkracht

1. Je loon stijgt automatisch met 0,4% vanaf 1 januari 2022. Er kan in je bedrijf onderhandeld worden over een gelijkwaardige invulling van deze koopkrachtverhoging. Als er geen onderhandelingen zijn, of bij gebrek aan akkoord gaat je loon automatisch met 0,4% omhoog in 2022.

2. Voor 2021 krijg je ook een bruto premie van €200.

3. In december 2021 ontvang je ook nog een vaste ‘coronapremie’ van €300 netto behalve als je onderneming in 2019 én 2020 bedrijfsverlies leed en de brutomarge (dat zijn de bedrijfsopbrengsten min de aankopen) in 2020 met meer dan 10% daalden ten opzichte van de gemiddelde marge in 2018/2019. Deze premie wordt verhoogd met :

- Ofwel 200 euro netto bij positief bedrijfsresultaat in 2020 én dezelfde of een hogere brutomarge in 2020 dan in 2018/2019.

- Ofwel 100 euro netto bij positief bedrijfsresultaat in 2020 én een dalig van de brutomarge in 2020 met max. 10% in vergelijking met 2018/2019.

4. Voor kaderleden – die tot nog toe geen sectorale koopkrachtverhoging kregen, kan de vakbondsafvaardiging met de werkgever onderhandelen om dat wel te doen.

5. Het minimum gewaarborgd maandloon verhoogt op 1 januari met 80 euro, bovenop de index. De sectorale minimumlonen die hoger zijn dan dit minimum, stijgen begin 2022 met 0,4%. 

6. Geen toepassing van starterslonen voor jongeren die lager zijn dan de sectorale minima.

7. De werkgeverstoeslag per dag tijdelijke economische werkloosheid stijgt met 2,21% vanaf 1 januari 2021. Het basisbedrag wordt dan €12,34 en het supplement van €1,30 per bruto loonschijf van €50 boven de loongrens voor het dopgeld.

8. Vanaf 1 januari 2022 hebben ook bedienden en kaderleden bij tijdelijke werkloosheid wegens ‘overmacht’ recht op een werkgeverstoeslag van €12,34 per dopdag

Mobiliteit

De sectorale vergoedingen voor je woon-werkverplaatsing zullen verbeteren vanaf 1 januari 2022.

1. Gebruik je de fiets dan krijg je voortaan €0,18 per km met een maximum van €7,2 per dag.

2. Gebruik je een eigen (ander) vervoersmiddel gebruikt dan krijg je €0,075 per km met een maximum van €8,18 per dag.

3. Het loonplafond voor de werkgeverstussenkomst bij eigen vervoersmiddel wordt opgetrokken tot €5.500 vanaf 1 januari 2022.

4. Reis je met de trein, dan vragen we je werkgever gebruik te maken van de derdebetalersregeling bij de NMBS. Dan betaal je zelf niets voor je treintrajectkaart.

Kwaliteitsvol werk

1. Zowel het recht op een digitale deconnectie als telewerk moeten deel uitmaken van het sociaal overleg in de bedrijven met als doel: concrete maatregelen die deconnectie mogelijk moet maken en correcte voorwaarden voor telewerk met onder meer onkostenvergoedingen.

2. Je individueel opleidingsrecht zal worden uitgebreid van 16 naar 24 uur per jaar.

3. Het akkoord over werkzekerheid bij meervoudig ontslag wordt verlengd.

Kwaliteitsvolle loopbanen

1. Je recht op tijdskrediet wordt uitgebreid naar 36 maanden voltijds of halftijdse loopbaanvermindering voor opleiding naar 51 maanden met zorgmotief.

2. Ben je 58 jaar, dan heb je vanaf volgend jaar een 2de dag loopbaanverlof bovenop de reeds bestaande vanaf 50 jaar.

3. Een landingsbaan in een 4/5de of halftijds regime blijft tot 30 juni 2023 mogelijk vanaf 55 jaar. Op voorwaarde dat je een beroepsloopbaan van 35 jaar of een zwaar beroep had. Vanaf 50 jaar en na 28 jaar beroepsloopbaan kan je ook nog 1/5de loopbaanvermindering nemen, maar dan zonder RVA-onderbrekingsuitkering.

4. Boven op de RVA uitkering komt er een sectorale vergoeding landingsbanen voor werknemers van 58 jaar: 75 euro per maand bij halftijds regime en 30 euro bij 4/5de.

5. Verbetering van de sectorale tussenkomst bij loopbaanwijzigingen/zachte landingsbanen worden in een paritaire werkgroep uitgewerkt.

6. Je kan met SWT – het vroegere brugpensioen – vanaf 60 jaar tot en met 30 juni 2023 na een beroepsloopbaan van:

- 33 jaar waarvan 20 jaar met nachtarbeid of een bepaalde periode ‘zwaar beroep’

- 35 jaar waarvan een bepaalde periode met ‘zwaar beroep’

- 40 jaar

Met vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid vanaf 62jaar of een beroepsverleden van 42 jaar (zelf aan te vragen) tot 31 december 2024.

Vrouwen kunnen nog met SWT vanaf 62 jaar na een beroepsloopbaan van 37 jaar tot einde 2021 en van 38 jaar tot einde 2022.

7. Enkele verbeteringen van klein verlet bij huwelijk en begrafenis van familieleden tot de 3de graad die niet onder hetzelfde dak wonen.


Globaal positief

Met een nationaal akkoord krijg alle werknemers in de sector, zowel in grote als kleine bedrijven dezelfde rechten. 

De veel te beperkte loonmarge die de federale regering ons heeft opgelegd, wordt maximaal benut. Ook kaderleden krijgen nu uitzicht op de sectorale koopkrachtverhoging. Mobiliteitsvergoedingen worden beter en het individueel opleidingsrecht verhoogt.

Een stevig sectoraal kader voor telewerk en een ‘recht op (digitale) deconnectie’ hebben we niet uit de wacht gesleept. Wel een sterke aanbeveling om daarover in de bedrijven te overleggen en goede afspraken te maken. Een tweede loopbaanverlofdag kom er ook


Het IPA uitgelegd:  waar wordt over onderhandeld?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van het interprofessioneel overleg of IPA. Het zorgt voor:

  • Meer solidariteit onder werknemers  
  • Minder grote verschillen tussen sectoren
  • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Dankzij het sociaal akkoord bereikten we met het sociaal akkoord 2021-2022 o.a. een hoger minimumloon en landingsbanen vanaf 55.

Lees ook verder over het IPA en de loonormwet.

Personalization