IPA 2021-2022: nieuws uit de sectoren!

Midden juli 2021 ondertekenden de sociale partners het sociaal akkoord voor 2021-2022, met daarin onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar.  Het is intussen aan de sectoren om binnen de contouren van dit akkoord meer specifieke regelingen en cao's uit te werken.   

Die onderhandelingen zijn in het najaar van 2021 volop aan de gang.  We houden je hier graag op de hoogte! Je vindt hierna per beroepscentrale een overzicht van de akkoorden en stand van zaken.👇

ACV Puls

Olie op het vuur in de petroleum! Staking op 15 november

iStock

 

Ook een nieuwe poging tot het bereiken van een sectoraal akkoord is niet gelukt. De werkgevers blijven halsstarrig weigeren om aan de verzuchtingen van de werknemers tegemoet te komen.  De reeds lopende stakingsaanzegging blijft lopen en de staking in de petroleumsector zal ingaan op 15 november. 

Op 2 november kwamen de sectorale onderhandelaars opnieuw samen op vraag van de werkgevers die beweerden ditmaal over een breder mandaat te beschikken. Nochtans bleek dit niet uit hun ultieme voorstel rond koopkracht. De werkgevers blijven elke vorm van bruto loonsverhoging voor 2021 weigeren, dit terwijl de terugwerkende kracht in de petroleum sector een essentieel onderdeel is voor het bereiken van een sectoraal akkoord. Voor 2022 is slechts een minimale koopkrachtverhoging van 0,4% bespreekbaar. 

De werknemers willen een degelijk sectoraal akkoord: “Het is voor onze sector onbegrijpelijk dat de loonsverhoging niet wordt toegepast vanaf 2021”. Werkzekerheid, eindeloopbaan en het welzijn van de werknemers zijn voor ons prioriteit: “De werknemers in de sector verdienen meer dan een schamele 0,4% in 2022. Tijdens de pandemie hebben de werknemers alles gegeven en nu is elke vraag te veel.”

ACVBIE - Bouw, industrie en energie

Olie op het vuur in de petroleum! Staking op 15 november

iStock

 

Ook een nieuwe poging tot het bereiken van een sectoraal akkoord is niet gelukt. De werkgevers blijven halsstarrig weigeren om aan de verzuchtingen van de werknemers tegemoet te komen.  De reeds lopende stakingsaanzegging blijft lopen en de staking in de petroleumsector zal ingaan op 15 november. 

Op 2 november kwamen de sectorale onderhandelaars opnieuw samen op vraag van de werkgevers die beweerden ditmaal over een breder mandaat te beschikken. Nochtans bleek dit niet uit hun ultieme voorstel rond koopkracht. De werkgevers blijven elke vorm van bruto loonsverhoging voor 2021 weigeren, dit terwijl de terugwerkende kracht in de petroleum sector een essentieel onderdeel is voor het bereiken van een sectoraal akkoord. Voor 2022 is slechts een minimale koopkrachtverhoging van 0,4% bespreekbaar. 

De werknemers willen een degelijk sectoraal akkoord: “Het is voor onze sector onbegrijpelijk dat de loonsverhoging niet wordt toegepast vanaf 2021”. Werkzekerheid, eindeloopbaan en het welzijn van de werknemers zijn voor ons prioriteit: “De werknemers in de sector verdienen meer dan een schamele 0,4% in 2022. Tijdens de pandemie hebben de werknemers alles gegeven en nu is elke vraag te veel.”

ACV-CSC METEA - Metaal en textiel

Olie op het vuur in de petroleum! Staking op 15 november

iStock

 

Ook een nieuwe poging tot het bereiken van een sectoraal akkoord is niet gelukt. De werkgevers blijven halsstarrig weigeren om aan de verzuchtingen van de werknemers tegemoet te komen.  De reeds lopende stakingsaanzegging blijft lopen en de staking in de petroleumsector zal ingaan op 15 november. 

Op 2 november kwamen de sectorale onderhandelaars opnieuw samen op vraag van de werkgevers die beweerden ditmaal over een breder mandaat te beschikken. Nochtans bleek dit niet uit hun ultieme voorstel rond koopkracht. De werkgevers blijven elke vorm van bruto loonsverhoging voor 2021 weigeren, dit terwijl de terugwerkende kracht in de petroleum sector een essentieel onderdeel is voor het bereiken van een sectoraal akkoord. Voor 2022 is slechts een minimale koopkrachtverhoging van 0,4% bespreekbaar. 

De werknemers willen een degelijk sectoraal akkoord: “Het is voor onze sector onbegrijpelijk dat de loonsverhoging niet wordt toegepast vanaf 2021”. Werkzekerheid, eindeloopbaan en het welzijn van de werknemers zijn voor ons prioriteit: “De werknemers in de sector verdienen meer dan een schamele 0,4% in 2022. Tijdens de pandemie hebben de werknemers alles gegeven en nu is elke vraag te veel.”

Transcom - Vervoer en communicatie

Olie op het vuur in de petroleum! Staking op 15 november

iStock

 

Ook een nieuwe poging tot het bereiken van een sectoraal akkoord is niet gelukt. De werkgevers blijven halsstarrig weigeren om aan de verzuchtingen van de werknemers tegemoet te komen.  De reeds lopende stakingsaanzegging blijft lopen en de staking in de petroleumsector zal ingaan op 15 november. 

Op 2 november kwamen de sectorale onderhandelaars opnieuw samen op vraag van de werkgevers die beweerden ditmaal over een breder mandaat te beschikken. Nochtans bleek dit niet uit hun ultieme voorstel rond koopkracht. De werkgevers blijven elke vorm van bruto loonsverhoging voor 2021 weigeren, dit terwijl de terugwerkende kracht in de petroleum sector een essentieel onderdeel is voor het bereiken van een sectoraal akkoord. Voor 2022 is slechts een minimale koopkrachtverhoging van 0,4% bespreekbaar. 

De werknemers willen een degelijk sectoraal akkoord: “Het is voor onze sector onbegrijpelijk dat de loonsverhoging niet wordt toegepast vanaf 2021”. Werkzekerheid, eindeloopbaan en het welzijn van de werknemers zijn voor ons prioriteit: “De werknemers in de sector verdienen meer dan een schamele 0,4% in 2022. Tijdens de pandemie hebben de werknemers alles gegeven en nu is elke vraag te veel.”

Voeding en diensten

Olie op het vuur in de petroleum! Staking op 15 november

iStock

 

Ook een nieuwe poging tot het bereiken van een sectoraal akkoord is niet gelukt. De werkgevers blijven halsstarrig weigeren om aan de verzuchtingen van de werknemers tegemoet te komen.  De reeds lopende stakingsaanzegging blijft lopen en de staking in de petroleumsector zal ingaan op 15 november. 

Op 2 november kwamen de sectorale onderhandelaars opnieuw samen op vraag van de werkgevers die beweerden ditmaal over een breder mandaat te beschikken. Nochtans bleek dit niet uit hun ultieme voorstel rond koopkracht. De werkgevers blijven elke vorm van bruto loonsverhoging voor 2021 weigeren, dit terwijl de terugwerkende kracht in de petroleum sector een essentieel onderdeel is voor het bereiken van een sectoraal akkoord. Voor 2022 is slechts een minimale koopkrachtverhoging van 0,4% bespreekbaar. 

De werknemers willen een degelijk sectoraal akkoord: “Het is voor onze sector onbegrijpelijk dat de loonsverhoging niet wordt toegepast vanaf 2021”. Werkzekerheid, eindeloopbaan en het welzijn van de werknemers zijn voor ons prioriteit: “De werknemers in de sector verdienen meer dan een schamele 0,4% in 2022. Tijdens de pandemie hebben de werknemers alles gegeven en nu is elke vraag te veel.”

ACV Openbare diensten

Olie op het vuur in de petroleum! Staking op 15 november

iStock

 

Ook een nieuwe poging tot het bereiken van een sectoraal akkoord is niet gelukt. De werkgevers blijven halsstarrig weigeren om aan de verzuchtingen van de werknemers tegemoet te komen.  De reeds lopende stakingsaanzegging blijft lopen en de staking in de petroleumsector zal ingaan op 15 november. 

Op 2 november kwamen de sectorale onderhandelaars opnieuw samen op vraag van de werkgevers die beweerden ditmaal over een breder mandaat te beschikken. Nochtans bleek dit niet uit hun ultieme voorstel rond koopkracht. De werkgevers blijven elke vorm van bruto loonsverhoging voor 2021 weigeren, dit terwijl de terugwerkende kracht in de petroleum sector een essentieel onderdeel is voor het bereiken van een sectoraal akkoord. Voor 2022 is slechts een minimale koopkrachtverhoging van 0,4% bespreekbaar. 

De werknemers willen een degelijk sectoraal akkoord: “Het is voor onze sector onbegrijpelijk dat de loonsverhoging niet wordt toegepast vanaf 2021”. Werkzekerheid, eindeloopbaan en het welzijn van de werknemers zijn voor ons prioriteit: “De werknemers in de sector verdienen meer dan een schamele 0,4% in 2022. Tijdens de pandemie hebben de werknemers alles gegeven en nu is elke vraag te veel.”

Het IPA uitgelegd:  waar wordt over onderhandeld?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van het interprofessioneel overleg of IPA. Het zorgt voor:

  • Meer solidariteit onder werknemers  
  • Minder grote verschillen tussen sectoren
  • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Dankzij het sociaal akkoord bereikten we met het sociaal akkoord 2021-2022 o.a. een hoger minimumloon en landingsbanen vanaf 55.

Lees ook verder over het IPA en de loonormwet.

Personalization