IPA 2021-2022: nieuws uit de sectoren!

Midden juli 2021 ondertekenden de sociale partners het sociaal akkoord voor 2021-2022, met daarin onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar.  Het is intussen aan de sectoren om binnen de contouren van dit akkoord meer specifieke regelingen en cao's uit te werken.   

Die onderhandelingen zijn in het najaar van 2021 volop aan de gang.  We houden je hier graag op de hoogte! Je vindt hierna per beroepscentrale een overzicht van de akkoorden en stand van zaken.👇

ACV Puls

Vakbonden keuren ontwerpakkoord PC 200 nipt goed

©Shutterstock

28 oktober 2021 - Na interne raadpleging keuren de representatieve vakbonden binnen PC 200, het grootste paritair comité met ruim 480.000 werknemers, het ontwerp van sectoraal akkoord goed, zij het met weinig enthousiasme. Een aantal belangrijke CAO’s over de loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen nu worden getekend.

Helaas bleven ook een heel aantal punten uit onze eisenbundel ook nu weer onbespreekbaar voor de werkgevers, zoals een sectoraal kader over telewerk, extra vakantie, de syndicale premie en de manier waarop vakbonden mogen communiceren met hun collega’s op de werkvloer.

Ook het strakke kader van de loonnormwet en de coronapremie speelde ons parten en hebben ertoe geleid dat de werkgevers enkel het absolute minimum toegekend hebben in functie van de koopkracht van iedere individuele werknemer. Dit ondanks het feit dat veel bedrijven het goed gedaan hebben tijdens de crisis en de zeer hoge werkdruk bij de vele duizenden werknemers.

 Wat zit er WEL in het akkoord voor de meer dan 480.000 werknemers in PC 200?

 Verhoging van de lonen met 0,4% vanaf 1 december 2021

Alle brutolonen in de sector moeten vanaf 1 december 2021 worden verhoogd met 0,4%. Helaas weigerden de werkgevers te praten over een invulling van de koopkracht voor de eerste 11 maanden van 2021.

Coronapremie

 • Als de omzet van een bedrijf gestegen is met minimum 5% EN er winst gemaakt werd in 2019 en 2020 dan krijgen de werknemers een premie van 125 euro.
 • Als omzet met minimum 10% gestegen is EN er winst gemaakt werd in 2019 en 2020, dan bedraagt de premie 250 euro.

Hier knelt vooral het schoentje. Want door deze voorwaarden zo strikt te formuleren zijn er maar heel weinig werknemers die hiervoor in aanmerking komen. Terwijl de vakbonden menen dat er heel wat meer bedrijven zijn die het ‘goed’ gedaan hebben tijdens deze crisisperiode.

Dit wordt door de werknemers als weinig respectvol ervaren voor het harde werk dat er geleverd is.

Wij nodigen onze afgevaardigden uit om nu in de bedrijven onderhandelingen te starten om deze premie te verbeteren, want volgens de werkgeversbank is dat ‘wat niet verboden is, toegestaan’.

Tijdkrediet en eindeloopbaan

De afspraken rond tijdskrediet met motief, landingsbanen én SWT worden verlengd.

Mobiliteit

De fietsvergoeding wordt verhoogd van 0,10 euro per kilometer naar 0,20 euro en het plafond voor de tussenkomst in het woon-werkverkeer met privévervoer wordt opgetrokken naar een jaarloon van 29.680 euro bruto.

Opleiding

Ook hier is het akkoord niet zo ambitieus als we zouden willen. Vorming en opleiding worden steeds belangrijker in deze digitale tijden. Ook de werkgevers gaven dit aanvankelijk aan, maar dit vertaalt zich niet in het akkoord. We bevestigen enkel de afspraken rond vorming en opleiding die we in het vorige akkoord al gemaakt hadden in 2019. 

Telewerk en recht op deconnectie

Ook deze 2 punten worden maar zeer minimalistisch geregeld in het akkoord. Het blijft bij een aanmoediging vanuit de sociale partners, terwijl wij als vakbonden graag een sectoraal kader hadden uitgewerkt dat van toepassing is op alle ondernemingen.

ACVBIE - Bouw, industrie en energie

Vakbonden keuren ontwerpakkoord PC 200 nipt goed

©Shutterstock

28 oktober 2021 - Na interne raadpleging keuren de representatieve vakbonden binnen PC 200, het grootste paritair comité met ruim 480.000 werknemers, het ontwerp van sectoraal akkoord goed, zij het met weinig enthousiasme. Een aantal belangrijke CAO’s over de loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen nu worden getekend.

Helaas bleven ook een heel aantal punten uit onze eisenbundel ook nu weer onbespreekbaar voor de werkgevers, zoals een sectoraal kader over telewerk, extra vakantie, de syndicale premie en de manier waarop vakbonden mogen communiceren met hun collega’s op de werkvloer.

Ook het strakke kader van de loonnormwet en de coronapremie speelde ons parten en hebben ertoe geleid dat de werkgevers enkel het absolute minimum toegekend hebben in functie van de koopkracht van iedere individuele werknemer. Dit ondanks het feit dat veel bedrijven het goed gedaan hebben tijdens de crisis en de zeer hoge werkdruk bij de vele duizenden werknemers.

 Wat zit er WEL in het akkoord voor de meer dan 480.000 werknemers in PC 200?

 Verhoging van de lonen met 0,4% vanaf 1 december 2021

Alle brutolonen in de sector moeten vanaf 1 december 2021 worden verhoogd met 0,4%. Helaas weigerden de werkgevers te praten over een invulling van de koopkracht voor de eerste 11 maanden van 2021.

Coronapremie

 • Als de omzet van een bedrijf gestegen is met minimum 5% EN er winst gemaakt werd in 2019 en 2020 dan krijgen de werknemers een premie van 125 euro.
 • Als omzet met minimum 10% gestegen is EN er winst gemaakt werd in 2019 en 2020, dan bedraagt de premie 250 euro.

Hier knelt vooral het schoentje. Want door deze voorwaarden zo strikt te formuleren zijn er maar heel weinig werknemers die hiervoor in aanmerking komen. Terwijl de vakbonden menen dat er heel wat meer bedrijven zijn die het ‘goed’ gedaan hebben tijdens deze crisisperiode.

Dit wordt door de werknemers als weinig respectvol ervaren voor het harde werk dat er geleverd is.

Wij nodigen onze afgevaardigden uit om nu in de bedrijven onderhandelingen te starten om deze premie te verbeteren, want volgens de werkgeversbank is dat ‘wat niet verboden is, toegestaan’.

Tijdkrediet en eindeloopbaan

De afspraken rond tijdskrediet met motief, landingsbanen én SWT worden verlengd.

Mobiliteit

De fietsvergoeding wordt verhoogd van 0,10 euro per kilometer naar 0,20 euro en het plafond voor de tussenkomst in het woon-werkverkeer met privévervoer wordt opgetrokken naar een jaarloon van 29.680 euro bruto.

Opleiding

Ook hier is het akkoord niet zo ambitieus als we zouden willen. Vorming en opleiding worden steeds belangrijker in deze digitale tijden. Ook de werkgevers gaven dit aanvankelijk aan, maar dit vertaalt zich niet in het akkoord. We bevestigen enkel de afspraken rond vorming en opleiding die we in het vorige akkoord al gemaakt hadden in 2019. 

Telewerk en recht op deconnectie

Ook deze 2 punten worden maar zeer minimalistisch geregeld in het akkoord. Het blijft bij een aanmoediging vanuit de sociale partners, terwijl wij als vakbonden graag een sectoraal kader hadden uitgewerkt dat van toepassing is op alle ondernemingen.

ACV-CSC METEA - Metaal en textiel

Vakbonden keuren ontwerpakkoord PC 200 nipt goed

©Shutterstock

28 oktober 2021 - Na interne raadpleging keuren de representatieve vakbonden binnen PC 200, het grootste paritair comité met ruim 480.000 werknemers, het ontwerp van sectoraal akkoord goed, zij het met weinig enthousiasme. Een aantal belangrijke CAO’s over de loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen nu worden getekend.

Helaas bleven ook een heel aantal punten uit onze eisenbundel ook nu weer onbespreekbaar voor de werkgevers, zoals een sectoraal kader over telewerk, extra vakantie, de syndicale premie en de manier waarop vakbonden mogen communiceren met hun collega’s op de werkvloer.

Ook het strakke kader van de loonnormwet en de coronapremie speelde ons parten en hebben ertoe geleid dat de werkgevers enkel het absolute minimum toegekend hebben in functie van de koopkracht van iedere individuele werknemer. Dit ondanks het feit dat veel bedrijven het goed gedaan hebben tijdens de crisis en de zeer hoge werkdruk bij de vele duizenden werknemers.

 Wat zit er WEL in het akkoord voor de meer dan 480.000 werknemers in PC 200?

 Verhoging van de lonen met 0,4% vanaf 1 december 2021

Alle brutolonen in de sector moeten vanaf 1 december 2021 worden verhoogd met 0,4%. Helaas weigerden de werkgevers te praten over een invulling van de koopkracht voor de eerste 11 maanden van 2021.

Coronapremie

 • Als de omzet van een bedrijf gestegen is met minimum 5% EN er winst gemaakt werd in 2019 en 2020 dan krijgen de werknemers een premie van 125 euro.
 • Als omzet met minimum 10% gestegen is EN er winst gemaakt werd in 2019 en 2020, dan bedraagt de premie 250 euro.

Hier knelt vooral het schoentje. Want door deze voorwaarden zo strikt te formuleren zijn er maar heel weinig werknemers die hiervoor in aanmerking komen. Terwijl de vakbonden menen dat er heel wat meer bedrijven zijn die het ‘goed’ gedaan hebben tijdens deze crisisperiode.

Dit wordt door de werknemers als weinig respectvol ervaren voor het harde werk dat er geleverd is.

Wij nodigen onze afgevaardigden uit om nu in de bedrijven onderhandelingen te starten om deze premie te verbeteren, want volgens de werkgeversbank is dat ‘wat niet verboden is, toegestaan’.

Tijdkrediet en eindeloopbaan

De afspraken rond tijdskrediet met motief, landingsbanen én SWT worden verlengd.

Mobiliteit

De fietsvergoeding wordt verhoogd van 0,10 euro per kilometer naar 0,20 euro en het plafond voor de tussenkomst in het woon-werkverkeer met privévervoer wordt opgetrokken naar een jaarloon van 29.680 euro bruto.

Opleiding

Ook hier is het akkoord niet zo ambitieus als we zouden willen. Vorming en opleiding worden steeds belangrijker in deze digitale tijden. Ook de werkgevers gaven dit aanvankelijk aan, maar dit vertaalt zich niet in het akkoord. We bevestigen enkel de afspraken rond vorming en opleiding die we in het vorige akkoord al gemaakt hadden in 2019. 

Telewerk en recht op deconnectie

Ook deze 2 punten worden maar zeer minimalistisch geregeld in het akkoord. Het blijft bij een aanmoediging vanuit de sociale partners, terwijl wij als vakbonden graag een sectoraal kader hadden uitgewerkt dat van toepassing is op alle ondernemingen.

Transcom - Vervoer en communicatie

Vakbonden keuren ontwerpakkoord PC 200 nipt goed

©Shutterstock

28 oktober 2021 - Na interne raadpleging keuren de representatieve vakbonden binnen PC 200, het grootste paritair comité met ruim 480.000 werknemers, het ontwerp van sectoraal akkoord goed, zij het met weinig enthousiasme. Een aantal belangrijke CAO’s over de loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen nu worden getekend.

Helaas bleven ook een heel aantal punten uit onze eisenbundel ook nu weer onbespreekbaar voor de werkgevers, zoals een sectoraal kader over telewerk, extra vakantie, de syndicale premie en de manier waarop vakbonden mogen communiceren met hun collega’s op de werkvloer.

Ook het strakke kader van de loonnormwet en de coronapremie speelde ons parten en hebben ertoe geleid dat de werkgevers enkel het absolute minimum toegekend hebben in functie van de koopkracht van iedere individuele werknemer. Dit ondanks het feit dat veel bedrijven het goed gedaan hebben tijdens de crisis en de zeer hoge werkdruk bij de vele duizenden werknemers.

 Wat zit er WEL in het akkoord voor de meer dan 480.000 werknemers in PC 200?

 Verhoging van de lonen met 0,4% vanaf 1 december 2021

Alle brutolonen in de sector moeten vanaf 1 december 2021 worden verhoogd met 0,4%. Helaas weigerden de werkgevers te praten over een invulling van de koopkracht voor de eerste 11 maanden van 2021.

Coronapremie

 • Als de omzet van een bedrijf gestegen is met minimum 5% EN er winst gemaakt werd in 2019 en 2020 dan krijgen de werknemers een premie van 125 euro.
 • Als omzet met minimum 10% gestegen is EN er winst gemaakt werd in 2019 en 2020, dan bedraagt de premie 250 euro.

Hier knelt vooral het schoentje. Want door deze voorwaarden zo strikt te formuleren zijn er maar heel weinig werknemers die hiervoor in aanmerking komen. Terwijl de vakbonden menen dat er heel wat meer bedrijven zijn die het ‘goed’ gedaan hebben tijdens deze crisisperiode.

Dit wordt door de werknemers als weinig respectvol ervaren voor het harde werk dat er geleverd is.

Wij nodigen onze afgevaardigden uit om nu in de bedrijven onderhandelingen te starten om deze premie te verbeteren, want volgens de werkgeversbank is dat ‘wat niet verboden is, toegestaan’.

Tijdkrediet en eindeloopbaan

De afspraken rond tijdskrediet met motief, landingsbanen én SWT worden verlengd.

Mobiliteit

De fietsvergoeding wordt verhoogd van 0,10 euro per kilometer naar 0,20 euro en het plafond voor de tussenkomst in het woon-werkverkeer met privévervoer wordt opgetrokken naar een jaarloon van 29.680 euro bruto.

Opleiding

Ook hier is het akkoord niet zo ambitieus als we zouden willen. Vorming en opleiding worden steeds belangrijker in deze digitale tijden. Ook de werkgevers gaven dit aanvankelijk aan, maar dit vertaalt zich niet in het akkoord. We bevestigen enkel de afspraken rond vorming en opleiding die we in het vorige akkoord al gemaakt hadden in 2019. 

Telewerk en recht op deconnectie

Ook deze 2 punten worden maar zeer minimalistisch geregeld in het akkoord. Het blijft bij een aanmoediging vanuit de sociale partners, terwijl wij als vakbonden graag een sectoraal kader hadden uitgewerkt dat van toepassing is op alle ondernemingen.

Voeding en diensten

Vakbonden keuren ontwerpakkoord PC 200 nipt goed

©Shutterstock

28 oktober 2021 - Na interne raadpleging keuren de representatieve vakbonden binnen PC 200, het grootste paritair comité met ruim 480.000 werknemers, het ontwerp van sectoraal akkoord goed, zij het met weinig enthousiasme. Een aantal belangrijke CAO’s over de loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen nu worden getekend.

Helaas bleven ook een heel aantal punten uit onze eisenbundel ook nu weer onbespreekbaar voor de werkgevers, zoals een sectoraal kader over telewerk, extra vakantie, de syndicale premie en de manier waarop vakbonden mogen communiceren met hun collega’s op de werkvloer.

Ook het strakke kader van de loonnormwet en de coronapremie speelde ons parten en hebben ertoe geleid dat de werkgevers enkel het absolute minimum toegekend hebben in functie van de koopkracht van iedere individuele werknemer. Dit ondanks het feit dat veel bedrijven het goed gedaan hebben tijdens de crisis en de zeer hoge werkdruk bij de vele duizenden werknemers.

 Wat zit er WEL in het akkoord voor de meer dan 480.000 werknemers in PC 200?

 Verhoging van de lonen met 0,4% vanaf 1 december 2021

Alle brutolonen in de sector moeten vanaf 1 december 2021 worden verhoogd met 0,4%. Helaas weigerden de werkgevers te praten over een invulling van de koopkracht voor de eerste 11 maanden van 2021.

Coronapremie

 • Als de omzet van een bedrijf gestegen is met minimum 5% EN er winst gemaakt werd in 2019 en 2020 dan krijgen de werknemers een premie van 125 euro.
 • Als omzet met minimum 10% gestegen is EN er winst gemaakt werd in 2019 en 2020, dan bedraagt de premie 250 euro.

Hier knelt vooral het schoentje. Want door deze voorwaarden zo strikt te formuleren zijn er maar heel weinig werknemers die hiervoor in aanmerking komen. Terwijl de vakbonden menen dat er heel wat meer bedrijven zijn die het ‘goed’ gedaan hebben tijdens deze crisisperiode.

Dit wordt door de werknemers als weinig respectvol ervaren voor het harde werk dat er geleverd is.

Wij nodigen onze afgevaardigden uit om nu in de bedrijven onderhandelingen te starten om deze premie te verbeteren, want volgens de werkgeversbank is dat ‘wat niet verboden is, toegestaan’.

Tijdkrediet en eindeloopbaan

De afspraken rond tijdskrediet met motief, landingsbanen én SWT worden verlengd.

Mobiliteit

De fietsvergoeding wordt verhoogd van 0,10 euro per kilometer naar 0,20 euro en het plafond voor de tussenkomst in het woon-werkverkeer met privévervoer wordt opgetrokken naar een jaarloon van 29.680 euro bruto.

Opleiding

Ook hier is het akkoord niet zo ambitieus als we zouden willen. Vorming en opleiding worden steeds belangrijker in deze digitale tijden. Ook de werkgevers gaven dit aanvankelijk aan, maar dit vertaalt zich niet in het akkoord. We bevestigen enkel de afspraken rond vorming en opleiding die we in het vorige akkoord al gemaakt hadden in 2019. 

Telewerk en recht op deconnectie

Ook deze 2 punten worden maar zeer minimalistisch geregeld in het akkoord. Het blijft bij een aanmoediging vanuit de sociale partners, terwijl wij als vakbonden graag een sectoraal kader hadden uitgewerkt dat van toepassing is op alle ondernemingen.

ACV Openbare diensten

Vakbonden keuren ontwerpakkoord PC 200 nipt goed

©Shutterstock

28 oktober 2021 - Na interne raadpleging keuren de representatieve vakbonden binnen PC 200, het grootste paritair comité met ruim 480.000 werknemers, het ontwerp van sectoraal akkoord goed, zij het met weinig enthousiasme. Een aantal belangrijke CAO’s over de loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen nu worden getekend.

Helaas bleven ook een heel aantal punten uit onze eisenbundel ook nu weer onbespreekbaar voor de werkgevers, zoals een sectoraal kader over telewerk, extra vakantie, de syndicale premie en de manier waarop vakbonden mogen communiceren met hun collega’s op de werkvloer.

Ook het strakke kader van de loonnormwet en de coronapremie speelde ons parten en hebben ertoe geleid dat de werkgevers enkel het absolute minimum toegekend hebben in functie van de koopkracht van iedere individuele werknemer. Dit ondanks het feit dat veel bedrijven het goed gedaan hebben tijdens de crisis en de zeer hoge werkdruk bij de vele duizenden werknemers.

 Wat zit er WEL in het akkoord voor de meer dan 480.000 werknemers in PC 200?

 Verhoging van de lonen met 0,4% vanaf 1 december 2021

Alle brutolonen in de sector moeten vanaf 1 december 2021 worden verhoogd met 0,4%. Helaas weigerden de werkgevers te praten over een invulling van de koopkracht voor de eerste 11 maanden van 2021.

Coronapremie

 • Als de omzet van een bedrijf gestegen is met minimum 5% EN er winst gemaakt werd in 2019 en 2020 dan krijgen de werknemers een premie van 125 euro.
 • Als omzet met minimum 10% gestegen is EN er winst gemaakt werd in 2019 en 2020, dan bedraagt de premie 250 euro.

Hier knelt vooral het schoentje. Want door deze voorwaarden zo strikt te formuleren zijn er maar heel weinig werknemers die hiervoor in aanmerking komen. Terwijl de vakbonden menen dat er heel wat meer bedrijven zijn die het ‘goed’ gedaan hebben tijdens deze crisisperiode.

Dit wordt door de werknemers als weinig respectvol ervaren voor het harde werk dat er geleverd is.

Wij nodigen onze afgevaardigden uit om nu in de bedrijven onderhandelingen te starten om deze premie te verbeteren, want volgens de werkgeversbank is dat ‘wat niet verboden is, toegestaan’.

Tijdkrediet en eindeloopbaan

De afspraken rond tijdskrediet met motief, landingsbanen én SWT worden verlengd.

Mobiliteit

De fietsvergoeding wordt verhoogd van 0,10 euro per kilometer naar 0,20 euro en het plafond voor de tussenkomst in het woon-werkverkeer met privévervoer wordt opgetrokken naar een jaarloon van 29.680 euro bruto.

Opleiding

Ook hier is het akkoord niet zo ambitieus als we zouden willen. Vorming en opleiding worden steeds belangrijker in deze digitale tijden. Ook de werkgevers gaven dit aanvankelijk aan, maar dit vertaalt zich niet in het akkoord. We bevestigen enkel de afspraken rond vorming en opleiding die we in het vorige akkoord al gemaakt hadden in 2019. 

Telewerk en recht op deconnectie

Ook deze 2 punten worden maar zeer minimalistisch geregeld in het akkoord. Het blijft bij een aanmoediging vanuit de sociale partners, terwijl wij als vakbonden graag een sectoraal kader hadden uitgewerkt dat van toepassing is op alle ondernemingen.

Het IPA uitgelegd:  waar wordt over onderhandeld?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van het interprofessioneel overleg of IPA. Het zorgt voor:

 • Meer solidariteit onder werknemers  
 • Minder grote verschillen tussen sectoren
 • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Dankzij het sociaal akkoord bereikten we met het sociaal akkoord 2021-2022 o.a. een hoger minimumloon en landingsbanen vanaf 55.

Lees ook verder over het IPA en de loonormwet.

Personalization