IPA 2021-2022: nieuws uit de sectoren!

Midden juli 2021 ondertekenden de sociale partners het sociaal akkoord voor 2021-2022, met daarin onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar.  Het is intussen aan de sectoren om binnen de contouren van dit akkoord meer specifieke regelingen en cao's uit te werken.   

Die onderhandelingen zijn in het najaar van 2021 volop aan de gang.  We houden je hier graag op de hoogte! Je vindt hierna per beroepscentrale een overzicht van de akkoorden en stand van zaken.👇

ACV Puls

Sectoroverleg gered na syndicale druk


Op donderdag 28 oktober vergaderde het paritair comité van de sector gas en elektriciteit opnieuw rond de sociale programmatie voor 2021-2022.

Na druk van ACVBIE in verschillende grote bedrijven van de sector kwamen de werkgevers met een nieuw mandaat waaruit blijkt dat ze nu toch inhoud willen geven aan een sectoraal akkoord.

Na verschillende onderhandelingsrondes kwam het volgende ontwerp van akkoord tot stand:

1. Koopkracht:

 • verhoging met 0,4 % van de lonen en barema’s in alle bedrijven van de sector; toekenning met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2021.
 • toekenning van een minimale sectorale coronapremie van € 250 voor eind 2021 aan alle werknemers (ongeacht arbeidsregime) die op 1 december 2021 nog in dienst zijn in de sector; bedrijven die meer willen toekennen, kunnen dat binnen de onderneming.

2. Tewerkstelling:

 • het tijdskrediet met motief zorg wordt voor onbepaalde duur uitgebreid tot 51 maanden (ook het voltijds!).
 • het tijdskrediet met motief opleiding blijft beperkt tot 1/5de of halftijds (gedurende 36 maanden).

3. Sociale maatregelen:

 • bij onderbreking van de loopbaan in het kader van een thematisch verlof of van tijdskrediet met het motief zorg worden de sociale voordelen (hospitalisatieverzekering, ambulante zorgen, tariefvoordeel en overlijdensdekking) niet meer geschorst gedurende een periode van 12 maanden (i.p.v. 3 maanden nu).
 • de terugbetaling van ambulante zorgen wordt voortaan toegekend vanaf de eerste dag van tewerkstelling in de sector (geen wachtperiode meer).
 • de tariefkorting van 30 % wordt vanaf 1 januari 2022 ook toegekend voor de eerste 6 maanden van tewerkstelling in de sector indien de werknemer nog in dienst van de sector is na 6 maanden.

4. Eindeloopbaan:

 • tijdskrediet landingsbanen: de mogelijkheid om vanaf 55 jaar opnieuw het recht te openen tot 30 juni 2023.
 • de werkgevers hebben hun engagement gegeven, zonder resultaatsverbintenis, om de mogelijkheid te analyseren waarin de vervroegde uitstap kan toegekend worden aan de werknemers OAV die pas op pensioen kunnen vertrekken op het moment van hun wettelijke pensioenleeftijd.

5. Syndicale premie:

 • de syndicale premie wordt opnieuw op € 145 gebracht voor de jaren 2021 en 2022.

Dit ontwerpvoorstel wordt door ACVBIE in de komende weken voorgelegd aan haar achterban. Wij roepen jullie op om massaal deel te nemen aan onze infosessies, zodat wij met jullie stem kunnen spreken.

ACVBIE - Bouw, industrie en energie

Sectoroverleg gered na syndicale druk


Op donderdag 28 oktober vergaderde het paritair comité van de sector gas en elektriciteit opnieuw rond de sociale programmatie voor 2021-2022.

Na druk van ACVBIE in verschillende grote bedrijven van de sector kwamen de werkgevers met een nieuw mandaat waaruit blijkt dat ze nu toch inhoud willen geven aan een sectoraal akkoord.

Na verschillende onderhandelingsrondes kwam het volgende ontwerp van akkoord tot stand:

1. Koopkracht:

 • verhoging met 0,4 % van de lonen en barema’s in alle bedrijven van de sector; toekenning met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2021.
 • toekenning van een minimale sectorale coronapremie van € 250 voor eind 2021 aan alle werknemers (ongeacht arbeidsregime) die op 1 december 2021 nog in dienst zijn in de sector; bedrijven die meer willen toekennen, kunnen dat binnen de onderneming.

2. Tewerkstelling:

 • het tijdskrediet met motief zorg wordt voor onbepaalde duur uitgebreid tot 51 maanden (ook het voltijds!).
 • het tijdskrediet met motief opleiding blijft beperkt tot 1/5de of halftijds (gedurende 36 maanden).

3. Sociale maatregelen:

 • bij onderbreking van de loopbaan in het kader van een thematisch verlof of van tijdskrediet met het motief zorg worden de sociale voordelen (hospitalisatieverzekering, ambulante zorgen, tariefvoordeel en overlijdensdekking) niet meer geschorst gedurende een periode van 12 maanden (i.p.v. 3 maanden nu).
 • de terugbetaling van ambulante zorgen wordt voortaan toegekend vanaf de eerste dag van tewerkstelling in de sector (geen wachtperiode meer).
 • de tariefkorting van 30 % wordt vanaf 1 januari 2022 ook toegekend voor de eerste 6 maanden van tewerkstelling in de sector indien de werknemer nog in dienst van de sector is na 6 maanden.

4. Eindeloopbaan:

 • tijdskrediet landingsbanen: de mogelijkheid om vanaf 55 jaar opnieuw het recht te openen tot 30 juni 2023.
 • de werkgevers hebben hun engagement gegeven, zonder resultaatsverbintenis, om de mogelijkheid te analyseren waarin de vervroegde uitstap kan toegekend worden aan de werknemers OAV die pas op pensioen kunnen vertrekken op het moment van hun wettelijke pensioenleeftijd.

5. Syndicale premie:

 • de syndicale premie wordt opnieuw op € 145 gebracht voor de jaren 2021 en 2022.

Dit ontwerpvoorstel wordt door ACVBIE in de komende weken voorgelegd aan haar achterban. Wij roepen jullie op om massaal deel te nemen aan onze infosessies, zodat wij met jullie stem kunnen spreken.

ACV-CSC METEA - Metaal en textiel

Sectoroverleg gered na syndicale druk


Op donderdag 28 oktober vergaderde het paritair comité van de sector gas en elektriciteit opnieuw rond de sociale programmatie voor 2021-2022.

Na druk van ACVBIE in verschillende grote bedrijven van de sector kwamen de werkgevers met een nieuw mandaat waaruit blijkt dat ze nu toch inhoud willen geven aan een sectoraal akkoord.

Na verschillende onderhandelingsrondes kwam het volgende ontwerp van akkoord tot stand:

1. Koopkracht:

 • verhoging met 0,4 % van de lonen en barema’s in alle bedrijven van de sector; toekenning met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2021.
 • toekenning van een minimale sectorale coronapremie van € 250 voor eind 2021 aan alle werknemers (ongeacht arbeidsregime) die op 1 december 2021 nog in dienst zijn in de sector; bedrijven die meer willen toekennen, kunnen dat binnen de onderneming.

2. Tewerkstelling:

 • het tijdskrediet met motief zorg wordt voor onbepaalde duur uitgebreid tot 51 maanden (ook het voltijds!).
 • het tijdskrediet met motief opleiding blijft beperkt tot 1/5de of halftijds (gedurende 36 maanden).

3. Sociale maatregelen:

 • bij onderbreking van de loopbaan in het kader van een thematisch verlof of van tijdskrediet met het motief zorg worden de sociale voordelen (hospitalisatieverzekering, ambulante zorgen, tariefvoordeel en overlijdensdekking) niet meer geschorst gedurende een periode van 12 maanden (i.p.v. 3 maanden nu).
 • de terugbetaling van ambulante zorgen wordt voortaan toegekend vanaf de eerste dag van tewerkstelling in de sector (geen wachtperiode meer).
 • de tariefkorting van 30 % wordt vanaf 1 januari 2022 ook toegekend voor de eerste 6 maanden van tewerkstelling in de sector indien de werknemer nog in dienst van de sector is na 6 maanden.

4. Eindeloopbaan:

 • tijdskrediet landingsbanen: de mogelijkheid om vanaf 55 jaar opnieuw het recht te openen tot 30 juni 2023.
 • de werkgevers hebben hun engagement gegeven, zonder resultaatsverbintenis, om de mogelijkheid te analyseren waarin de vervroegde uitstap kan toegekend worden aan de werknemers OAV die pas op pensioen kunnen vertrekken op het moment van hun wettelijke pensioenleeftijd.

5. Syndicale premie:

 • de syndicale premie wordt opnieuw op € 145 gebracht voor de jaren 2021 en 2022.

Dit ontwerpvoorstel wordt door ACVBIE in de komende weken voorgelegd aan haar achterban. Wij roepen jullie op om massaal deel te nemen aan onze infosessies, zodat wij met jullie stem kunnen spreken.

Transcom - Vervoer en communicatie

Sectoroverleg gered na syndicale druk


Op donderdag 28 oktober vergaderde het paritair comité van de sector gas en elektriciteit opnieuw rond de sociale programmatie voor 2021-2022.

Na druk van ACVBIE in verschillende grote bedrijven van de sector kwamen de werkgevers met een nieuw mandaat waaruit blijkt dat ze nu toch inhoud willen geven aan een sectoraal akkoord.

Na verschillende onderhandelingsrondes kwam het volgende ontwerp van akkoord tot stand:

1. Koopkracht:

 • verhoging met 0,4 % van de lonen en barema’s in alle bedrijven van de sector; toekenning met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2021.
 • toekenning van een minimale sectorale coronapremie van € 250 voor eind 2021 aan alle werknemers (ongeacht arbeidsregime) die op 1 december 2021 nog in dienst zijn in de sector; bedrijven die meer willen toekennen, kunnen dat binnen de onderneming.

2. Tewerkstelling:

 • het tijdskrediet met motief zorg wordt voor onbepaalde duur uitgebreid tot 51 maanden (ook het voltijds!).
 • het tijdskrediet met motief opleiding blijft beperkt tot 1/5de of halftijds (gedurende 36 maanden).

3. Sociale maatregelen:

 • bij onderbreking van de loopbaan in het kader van een thematisch verlof of van tijdskrediet met het motief zorg worden de sociale voordelen (hospitalisatieverzekering, ambulante zorgen, tariefvoordeel en overlijdensdekking) niet meer geschorst gedurende een periode van 12 maanden (i.p.v. 3 maanden nu).
 • de terugbetaling van ambulante zorgen wordt voortaan toegekend vanaf de eerste dag van tewerkstelling in de sector (geen wachtperiode meer).
 • de tariefkorting van 30 % wordt vanaf 1 januari 2022 ook toegekend voor de eerste 6 maanden van tewerkstelling in de sector indien de werknemer nog in dienst van de sector is na 6 maanden.

4. Eindeloopbaan:

 • tijdskrediet landingsbanen: de mogelijkheid om vanaf 55 jaar opnieuw het recht te openen tot 30 juni 2023.
 • de werkgevers hebben hun engagement gegeven, zonder resultaatsverbintenis, om de mogelijkheid te analyseren waarin de vervroegde uitstap kan toegekend worden aan de werknemers OAV die pas op pensioen kunnen vertrekken op het moment van hun wettelijke pensioenleeftijd.

5. Syndicale premie:

 • de syndicale premie wordt opnieuw op € 145 gebracht voor de jaren 2021 en 2022.

Dit ontwerpvoorstel wordt door ACVBIE in de komende weken voorgelegd aan haar achterban. Wij roepen jullie op om massaal deel te nemen aan onze infosessies, zodat wij met jullie stem kunnen spreken.

Voeding en diensten

Sectoroverleg gered na syndicale druk


Op donderdag 28 oktober vergaderde het paritair comité van de sector gas en elektriciteit opnieuw rond de sociale programmatie voor 2021-2022.

Na druk van ACVBIE in verschillende grote bedrijven van de sector kwamen de werkgevers met een nieuw mandaat waaruit blijkt dat ze nu toch inhoud willen geven aan een sectoraal akkoord.

Na verschillende onderhandelingsrondes kwam het volgende ontwerp van akkoord tot stand:

1. Koopkracht:

 • verhoging met 0,4 % van de lonen en barema’s in alle bedrijven van de sector; toekenning met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2021.
 • toekenning van een minimale sectorale coronapremie van € 250 voor eind 2021 aan alle werknemers (ongeacht arbeidsregime) die op 1 december 2021 nog in dienst zijn in de sector; bedrijven die meer willen toekennen, kunnen dat binnen de onderneming.

2. Tewerkstelling:

 • het tijdskrediet met motief zorg wordt voor onbepaalde duur uitgebreid tot 51 maanden (ook het voltijds!).
 • het tijdskrediet met motief opleiding blijft beperkt tot 1/5de of halftijds (gedurende 36 maanden).

3. Sociale maatregelen:

 • bij onderbreking van de loopbaan in het kader van een thematisch verlof of van tijdskrediet met het motief zorg worden de sociale voordelen (hospitalisatieverzekering, ambulante zorgen, tariefvoordeel en overlijdensdekking) niet meer geschorst gedurende een periode van 12 maanden (i.p.v. 3 maanden nu).
 • de terugbetaling van ambulante zorgen wordt voortaan toegekend vanaf de eerste dag van tewerkstelling in de sector (geen wachtperiode meer).
 • de tariefkorting van 30 % wordt vanaf 1 januari 2022 ook toegekend voor de eerste 6 maanden van tewerkstelling in de sector indien de werknemer nog in dienst van de sector is na 6 maanden.

4. Eindeloopbaan:

 • tijdskrediet landingsbanen: de mogelijkheid om vanaf 55 jaar opnieuw het recht te openen tot 30 juni 2023.
 • de werkgevers hebben hun engagement gegeven, zonder resultaatsverbintenis, om de mogelijkheid te analyseren waarin de vervroegde uitstap kan toegekend worden aan de werknemers OAV die pas op pensioen kunnen vertrekken op het moment van hun wettelijke pensioenleeftijd.

5. Syndicale premie:

 • de syndicale premie wordt opnieuw op € 145 gebracht voor de jaren 2021 en 2022.

Dit ontwerpvoorstel wordt door ACVBIE in de komende weken voorgelegd aan haar achterban. Wij roepen jullie op om massaal deel te nemen aan onze infosessies, zodat wij met jullie stem kunnen spreken.

ACV Openbare diensten

Sectoroverleg gered na syndicale druk


Op donderdag 28 oktober vergaderde het paritair comité van de sector gas en elektriciteit opnieuw rond de sociale programmatie voor 2021-2022.

Na druk van ACVBIE in verschillende grote bedrijven van de sector kwamen de werkgevers met een nieuw mandaat waaruit blijkt dat ze nu toch inhoud willen geven aan een sectoraal akkoord.

Na verschillende onderhandelingsrondes kwam het volgende ontwerp van akkoord tot stand:

1. Koopkracht:

 • verhoging met 0,4 % van de lonen en barema’s in alle bedrijven van de sector; toekenning met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2021.
 • toekenning van een minimale sectorale coronapremie van € 250 voor eind 2021 aan alle werknemers (ongeacht arbeidsregime) die op 1 december 2021 nog in dienst zijn in de sector; bedrijven die meer willen toekennen, kunnen dat binnen de onderneming.

2. Tewerkstelling:

 • het tijdskrediet met motief zorg wordt voor onbepaalde duur uitgebreid tot 51 maanden (ook het voltijds!).
 • het tijdskrediet met motief opleiding blijft beperkt tot 1/5de of halftijds (gedurende 36 maanden).

3. Sociale maatregelen:

 • bij onderbreking van de loopbaan in het kader van een thematisch verlof of van tijdskrediet met het motief zorg worden de sociale voordelen (hospitalisatieverzekering, ambulante zorgen, tariefvoordeel en overlijdensdekking) niet meer geschorst gedurende een periode van 12 maanden (i.p.v. 3 maanden nu).
 • de terugbetaling van ambulante zorgen wordt voortaan toegekend vanaf de eerste dag van tewerkstelling in de sector (geen wachtperiode meer).
 • de tariefkorting van 30 % wordt vanaf 1 januari 2022 ook toegekend voor de eerste 6 maanden van tewerkstelling in de sector indien de werknemer nog in dienst van de sector is na 6 maanden.

4. Eindeloopbaan:

 • tijdskrediet landingsbanen: de mogelijkheid om vanaf 55 jaar opnieuw het recht te openen tot 30 juni 2023.
 • de werkgevers hebben hun engagement gegeven, zonder resultaatsverbintenis, om de mogelijkheid te analyseren waarin de vervroegde uitstap kan toegekend worden aan de werknemers OAV die pas op pensioen kunnen vertrekken op het moment van hun wettelijke pensioenleeftijd.

5. Syndicale premie:

 • de syndicale premie wordt opnieuw op € 145 gebracht voor de jaren 2021 en 2022.

Dit ontwerpvoorstel wordt door ACVBIE in de komende weken voorgelegd aan haar achterban. Wij roepen jullie op om massaal deel te nemen aan onze infosessies, zodat wij met jullie stem kunnen spreken.

Het IPA uitgelegd:  waar wordt over onderhandeld?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van het interprofessioneel overleg of IPA. Het zorgt voor:

 • Meer solidariteit onder werknemers  
 • Minder grote verschillen tussen sectoren
 • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Dankzij het sociaal akkoord bereikten we met het sociaal akkoord 2021-2022 o.a. een hoger minimumloon en landingsbanen vanaf 55.

Lees ook verder over het IPA en de loonormwet.

Personalization