IPA 2021-2022: nieuws uit de sectoren!

Midden juli 2021 ondertekenden de sociale partners het sociaal akkoord voor 2021-2022, met daarin onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar.  Het is intussen aan de sectoren om binnen de contouren van dit akkoord meer specifieke regelingen en cao's uit te werken.   

Die onderhandelingen zijn in het najaar van 2021 volop aan de gang.  We houden je hier graag op de hoogte! Je vindt hierna per beroepscentrale een overzicht van de akkoorden en stand van zaken.👇

ACV Puls

SECTOR ELEKTRICIENS EIST MEER RESPECT

De sectorale onderhandelingen voor de sector elektriciens (PSC 149.01) kennen een dieptepunt. ACV-CSC METEA, ABVV-metaal, MWB-ABVV en ACLVB stellen vast dat er vanuit de werkgeverszijde onvoldoende respect is voor de 28.000 arbeiders in deze sector. Een verdedigbaar ontwerpakkoord voor 2021-2022 dreigt hiermee in gedrang te komen. Een staking lijkt haast onvermijdelijk.

Doorheen de hele corona-periode zijn het net deze arbeiders die het beste van zichzelf gegeven hebben:

 • Elektriciens maakten telewerk mogelijk door internet en telefonie aan te sluiten en te onderhouden in rechtstreeks contact met klanten.
 • Elektriciens bleven aan de slag in de COVID 19 ziekenhuisafdelingen voor de technische apparatuur op punt te stellen.
 • Elektriciens maakten de productielijnen bij de vaccinproducenten operationeel en zorgden ervoor dat de productie bleef draaien.
 • Elektriciens in de retail kenden een tijdelijke sluiting met loonverlies, maar presteerden nadien massaal veel overuren om bij de heropening de bestellingen zo snel mogelijk in te halen.

BELEDIGEND EN RESPECTLOOS AANBOD VAN DE WERKGEVERS

Het aanbod van een sectorale coronapremie van 100 euro bovenop een schamele loonsverhoging van 0,4% en enkele magere premies om verloren koopkracht te compenseren, is ronduit beledigend.

De starre houding van de werkgevers is bovendien nadelig voor de aantrekkelijkheid van de sector. Alle jobs behoren namelijk tot de knelpuntberoepen en dat op een oververhitte arbeidsmarkt waar weinig instroom is van technische profielen. 

Hoewel de vakbonden alles in staat stellen om essentiële voorstellen op te tafel te leggen om de uitrol van de greendeal en energietransitie te realiseren, worden deze steevast genegeerd. Een cruciaal en ijzersterk sectorakkoord lijkt hierdoor onmogelijk, en dat is onaanvaardbaar voor de vakbonden. Het is respectloos voor de hele sector, die nota bene dringend nood heeft aan betere arbeidsvoorwaarden om z’n glans terug te winnen.

NOOD AAN EEN SOLIDAIR EN RESPECTVOL AKKOORD

“De aangeboden oplossingen en flexibiliteit die wij van onze kant toonden aan de onderhandelingstafel, worden nu beantwoord met een slag in het gezicht,” klinkt het unaniem bij de vakbonden. “Dit sectorakkoord moet solidair zijn en blijk geven van respect, want dat is wat deze arbeiders verdienen.”

ACVBIE - Bouw, industrie en energie

SECTOR ELEKTRICIENS EIST MEER RESPECT

De sectorale onderhandelingen voor de sector elektriciens (PSC 149.01) kennen een dieptepunt. ACV-CSC METEA, ABVV-metaal, MWB-ABVV en ACLVB stellen vast dat er vanuit de werkgeverszijde onvoldoende respect is voor de 28.000 arbeiders in deze sector. Een verdedigbaar ontwerpakkoord voor 2021-2022 dreigt hiermee in gedrang te komen. Een staking lijkt haast onvermijdelijk.

Doorheen de hele corona-periode zijn het net deze arbeiders die het beste van zichzelf gegeven hebben:

 • Elektriciens maakten telewerk mogelijk door internet en telefonie aan te sluiten en te onderhouden in rechtstreeks contact met klanten.
 • Elektriciens bleven aan de slag in de COVID 19 ziekenhuisafdelingen voor de technische apparatuur op punt te stellen.
 • Elektriciens maakten de productielijnen bij de vaccinproducenten operationeel en zorgden ervoor dat de productie bleef draaien.
 • Elektriciens in de retail kenden een tijdelijke sluiting met loonverlies, maar presteerden nadien massaal veel overuren om bij de heropening de bestellingen zo snel mogelijk in te halen.

BELEDIGEND EN RESPECTLOOS AANBOD VAN DE WERKGEVERS

Het aanbod van een sectorale coronapremie van 100 euro bovenop een schamele loonsverhoging van 0,4% en enkele magere premies om verloren koopkracht te compenseren, is ronduit beledigend.

De starre houding van de werkgevers is bovendien nadelig voor de aantrekkelijkheid van de sector. Alle jobs behoren namelijk tot de knelpuntberoepen en dat op een oververhitte arbeidsmarkt waar weinig instroom is van technische profielen. 

Hoewel de vakbonden alles in staat stellen om essentiële voorstellen op te tafel te leggen om de uitrol van de greendeal en energietransitie te realiseren, worden deze steevast genegeerd. Een cruciaal en ijzersterk sectorakkoord lijkt hierdoor onmogelijk, en dat is onaanvaardbaar voor de vakbonden. Het is respectloos voor de hele sector, die nota bene dringend nood heeft aan betere arbeidsvoorwaarden om z’n glans terug te winnen.

NOOD AAN EEN SOLIDAIR EN RESPECTVOL AKKOORD

“De aangeboden oplossingen en flexibiliteit die wij van onze kant toonden aan de onderhandelingstafel, worden nu beantwoord met een slag in het gezicht,” klinkt het unaniem bij de vakbonden. “Dit sectorakkoord moet solidair zijn en blijk geven van respect, want dat is wat deze arbeiders verdienen.”

ACV-CSC METEA - Metaal en textiel

SECTOR ELEKTRICIENS EIST MEER RESPECT

De sectorale onderhandelingen voor de sector elektriciens (PSC 149.01) kennen een dieptepunt. ACV-CSC METEA, ABVV-metaal, MWB-ABVV en ACLVB stellen vast dat er vanuit de werkgeverszijde onvoldoende respect is voor de 28.000 arbeiders in deze sector. Een verdedigbaar ontwerpakkoord voor 2021-2022 dreigt hiermee in gedrang te komen. Een staking lijkt haast onvermijdelijk.

Doorheen de hele corona-periode zijn het net deze arbeiders die het beste van zichzelf gegeven hebben:

 • Elektriciens maakten telewerk mogelijk door internet en telefonie aan te sluiten en te onderhouden in rechtstreeks contact met klanten.
 • Elektriciens bleven aan de slag in de COVID 19 ziekenhuisafdelingen voor de technische apparatuur op punt te stellen.
 • Elektriciens maakten de productielijnen bij de vaccinproducenten operationeel en zorgden ervoor dat de productie bleef draaien.
 • Elektriciens in de retail kenden een tijdelijke sluiting met loonverlies, maar presteerden nadien massaal veel overuren om bij de heropening de bestellingen zo snel mogelijk in te halen.

BELEDIGEND EN RESPECTLOOS AANBOD VAN DE WERKGEVERS

Het aanbod van een sectorale coronapremie van 100 euro bovenop een schamele loonsverhoging van 0,4% en enkele magere premies om verloren koopkracht te compenseren, is ronduit beledigend.

De starre houding van de werkgevers is bovendien nadelig voor de aantrekkelijkheid van de sector. Alle jobs behoren namelijk tot de knelpuntberoepen en dat op een oververhitte arbeidsmarkt waar weinig instroom is van technische profielen. 

Hoewel de vakbonden alles in staat stellen om essentiële voorstellen op te tafel te leggen om de uitrol van de greendeal en energietransitie te realiseren, worden deze steevast genegeerd. Een cruciaal en ijzersterk sectorakkoord lijkt hierdoor onmogelijk, en dat is onaanvaardbaar voor de vakbonden. Het is respectloos voor de hele sector, die nota bene dringend nood heeft aan betere arbeidsvoorwaarden om z’n glans terug te winnen.

NOOD AAN EEN SOLIDAIR EN RESPECTVOL AKKOORD

“De aangeboden oplossingen en flexibiliteit die wij van onze kant toonden aan de onderhandelingstafel, worden nu beantwoord met een slag in het gezicht,” klinkt het unaniem bij de vakbonden. “Dit sectorakkoord moet solidair zijn en blijk geven van respect, want dat is wat deze arbeiders verdienen.”

Transcom - Vervoer en communicatie

SECTOR ELEKTRICIENS EIST MEER RESPECT

De sectorale onderhandelingen voor de sector elektriciens (PSC 149.01) kennen een dieptepunt. ACV-CSC METEA, ABVV-metaal, MWB-ABVV en ACLVB stellen vast dat er vanuit de werkgeverszijde onvoldoende respect is voor de 28.000 arbeiders in deze sector. Een verdedigbaar ontwerpakkoord voor 2021-2022 dreigt hiermee in gedrang te komen. Een staking lijkt haast onvermijdelijk.

Doorheen de hele corona-periode zijn het net deze arbeiders die het beste van zichzelf gegeven hebben:

 • Elektriciens maakten telewerk mogelijk door internet en telefonie aan te sluiten en te onderhouden in rechtstreeks contact met klanten.
 • Elektriciens bleven aan de slag in de COVID 19 ziekenhuisafdelingen voor de technische apparatuur op punt te stellen.
 • Elektriciens maakten de productielijnen bij de vaccinproducenten operationeel en zorgden ervoor dat de productie bleef draaien.
 • Elektriciens in de retail kenden een tijdelijke sluiting met loonverlies, maar presteerden nadien massaal veel overuren om bij de heropening de bestellingen zo snel mogelijk in te halen.

BELEDIGEND EN RESPECTLOOS AANBOD VAN DE WERKGEVERS

Het aanbod van een sectorale coronapremie van 100 euro bovenop een schamele loonsverhoging van 0,4% en enkele magere premies om verloren koopkracht te compenseren, is ronduit beledigend.

De starre houding van de werkgevers is bovendien nadelig voor de aantrekkelijkheid van de sector. Alle jobs behoren namelijk tot de knelpuntberoepen en dat op een oververhitte arbeidsmarkt waar weinig instroom is van technische profielen. 

Hoewel de vakbonden alles in staat stellen om essentiële voorstellen op te tafel te leggen om de uitrol van de greendeal en energietransitie te realiseren, worden deze steevast genegeerd. Een cruciaal en ijzersterk sectorakkoord lijkt hierdoor onmogelijk, en dat is onaanvaardbaar voor de vakbonden. Het is respectloos voor de hele sector, die nota bene dringend nood heeft aan betere arbeidsvoorwaarden om z’n glans terug te winnen.

NOOD AAN EEN SOLIDAIR EN RESPECTVOL AKKOORD

“De aangeboden oplossingen en flexibiliteit die wij van onze kant toonden aan de onderhandelingstafel, worden nu beantwoord met een slag in het gezicht,” klinkt het unaniem bij de vakbonden. “Dit sectorakkoord moet solidair zijn en blijk geven van respect, want dat is wat deze arbeiders verdienen.”

Voeding en diensten

SECTOR ELEKTRICIENS EIST MEER RESPECT

De sectorale onderhandelingen voor de sector elektriciens (PSC 149.01) kennen een dieptepunt. ACV-CSC METEA, ABVV-metaal, MWB-ABVV en ACLVB stellen vast dat er vanuit de werkgeverszijde onvoldoende respect is voor de 28.000 arbeiders in deze sector. Een verdedigbaar ontwerpakkoord voor 2021-2022 dreigt hiermee in gedrang te komen. Een staking lijkt haast onvermijdelijk.

Doorheen de hele corona-periode zijn het net deze arbeiders die het beste van zichzelf gegeven hebben:

 • Elektriciens maakten telewerk mogelijk door internet en telefonie aan te sluiten en te onderhouden in rechtstreeks contact met klanten.
 • Elektriciens bleven aan de slag in de COVID 19 ziekenhuisafdelingen voor de technische apparatuur op punt te stellen.
 • Elektriciens maakten de productielijnen bij de vaccinproducenten operationeel en zorgden ervoor dat de productie bleef draaien.
 • Elektriciens in de retail kenden een tijdelijke sluiting met loonverlies, maar presteerden nadien massaal veel overuren om bij de heropening de bestellingen zo snel mogelijk in te halen.

BELEDIGEND EN RESPECTLOOS AANBOD VAN DE WERKGEVERS

Het aanbod van een sectorale coronapremie van 100 euro bovenop een schamele loonsverhoging van 0,4% en enkele magere premies om verloren koopkracht te compenseren, is ronduit beledigend.

De starre houding van de werkgevers is bovendien nadelig voor de aantrekkelijkheid van de sector. Alle jobs behoren namelijk tot de knelpuntberoepen en dat op een oververhitte arbeidsmarkt waar weinig instroom is van technische profielen. 

Hoewel de vakbonden alles in staat stellen om essentiële voorstellen op te tafel te leggen om de uitrol van de greendeal en energietransitie te realiseren, worden deze steevast genegeerd. Een cruciaal en ijzersterk sectorakkoord lijkt hierdoor onmogelijk, en dat is onaanvaardbaar voor de vakbonden. Het is respectloos voor de hele sector, die nota bene dringend nood heeft aan betere arbeidsvoorwaarden om z’n glans terug te winnen.

NOOD AAN EEN SOLIDAIR EN RESPECTVOL AKKOORD

“De aangeboden oplossingen en flexibiliteit die wij van onze kant toonden aan de onderhandelingstafel, worden nu beantwoord met een slag in het gezicht,” klinkt het unaniem bij de vakbonden. “Dit sectorakkoord moet solidair zijn en blijk geven van respect, want dat is wat deze arbeiders verdienen.”

ACV Openbare diensten

SECTOR ELEKTRICIENS EIST MEER RESPECT

De sectorale onderhandelingen voor de sector elektriciens (PSC 149.01) kennen een dieptepunt. ACV-CSC METEA, ABVV-metaal, MWB-ABVV en ACLVB stellen vast dat er vanuit de werkgeverszijde onvoldoende respect is voor de 28.000 arbeiders in deze sector. Een verdedigbaar ontwerpakkoord voor 2021-2022 dreigt hiermee in gedrang te komen. Een staking lijkt haast onvermijdelijk.

Doorheen de hele corona-periode zijn het net deze arbeiders die het beste van zichzelf gegeven hebben:

 • Elektriciens maakten telewerk mogelijk door internet en telefonie aan te sluiten en te onderhouden in rechtstreeks contact met klanten.
 • Elektriciens bleven aan de slag in de COVID 19 ziekenhuisafdelingen voor de technische apparatuur op punt te stellen.
 • Elektriciens maakten de productielijnen bij de vaccinproducenten operationeel en zorgden ervoor dat de productie bleef draaien.
 • Elektriciens in de retail kenden een tijdelijke sluiting met loonverlies, maar presteerden nadien massaal veel overuren om bij de heropening de bestellingen zo snel mogelijk in te halen.

BELEDIGEND EN RESPECTLOOS AANBOD VAN DE WERKGEVERS

Het aanbod van een sectorale coronapremie van 100 euro bovenop een schamele loonsverhoging van 0,4% en enkele magere premies om verloren koopkracht te compenseren, is ronduit beledigend.

De starre houding van de werkgevers is bovendien nadelig voor de aantrekkelijkheid van de sector. Alle jobs behoren namelijk tot de knelpuntberoepen en dat op een oververhitte arbeidsmarkt waar weinig instroom is van technische profielen. 

Hoewel de vakbonden alles in staat stellen om essentiële voorstellen op te tafel te leggen om de uitrol van de greendeal en energietransitie te realiseren, worden deze steevast genegeerd. Een cruciaal en ijzersterk sectorakkoord lijkt hierdoor onmogelijk, en dat is onaanvaardbaar voor de vakbonden. Het is respectloos voor de hele sector, die nota bene dringend nood heeft aan betere arbeidsvoorwaarden om z’n glans terug te winnen.

NOOD AAN EEN SOLIDAIR EN RESPECTVOL AKKOORD

“De aangeboden oplossingen en flexibiliteit die wij van onze kant toonden aan de onderhandelingstafel, worden nu beantwoord met een slag in het gezicht,” klinkt het unaniem bij de vakbonden. “Dit sectorakkoord moet solidair zijn en blijk geven van respect, want dat is wat deze arbeiders verdienen.”

Het IPA uitgelegd:  waar wordt over onderhandeld?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van het interprofessioneel overleg of IPA. Het zorgt voor:

 • Meer solidariteit onder werknemers  
 • Minder grote verschillen tussen sectoren
 • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Dankzij het sociaal akkoord bereikten we met het sociaal akkoord 2021-2022 o.a. een hoger minimumloon en landingsbanen vanaf 55.

Lees ook verder over het IPA en de loonormwet.

Personalization