IPA 2021-2022: nieuws uit de sectoren!

Midden juli 2021 ondertekenden de sociale partners het sociaal akkoord voor 2021-2022, met daarin onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar.  Het is intussen aan de sectoren om binnen de contouren van dit akkoord meer specifieke regelingen en cao's uit te werken.   

Die onderhandelingen zijn in het najaar van 2021 volop aan de gang.  We houden je hier graag op de hoogte! Je vindt hierna per beroepscentrale een overzicht van de akkoorden en stand van zaken.👇

ACV Puls

HISTORISCH VOOR SECTOR METAALBOUW

De onderhandelaars voor de sector metaalbouw (PC 111.01-02) hebben een historisch akkoord bereikt. De werknemersorganisatie (ACV-CSC METEA – MWB – ABVV Metaal en ACLVB) en Agoria maakten afspraken omtrent de toekomstige loonvorming, de coronapremie, de loopbaanplanning van werknemers en het sociaal overleg.

Hoger minimumloon en corona premie

Een opmerkelijk en historisch element uit dit ontwerpakkoord is het nationaal sectoraal minimumloon. Een groeipad gespreid over 5 jaar, tot 2026, zal er toe leiden dat dit minimumloon via vastgelegde verhogingen en realistische prognoses van de index gedurende deze periode de grens van 15 euro per uur zal gehaald worden. Een unicum voor de sector en ver daarbuiten

Nog opmerkelijk in het ontwerpakkoord is dat de “corona premie”, voorzien in het interprofessioneel kaderakkoord door de sociale partners afgesloten op 8 juni, in een sectoraal kader gegoten wordt.

Het kader voorziet een premie van 500 euro in de ondernemingen die het in 2020 niet slechter gedaan hebben dan in de periode 2018/2019, maar ook 300 of 400 euro in de ondernemingen die het wat minder goed gedaan hebben.

In méér dan 90% van de ondernemingen binnen de sector zal er daadwerkelijk een coronapremie uitbetaald worden.

Verder voorziet het akkoord ook nog de klassieke dingen zoals de maximale verlenging van het SWT/landingsbanen/tijdskrediet, verhoging van de verplaatsingsonkosten, extra loopbaanverlof, vergoeding voor kinderopvang, enz…

ACVBIE - Bouw, industrie en energie

HISTORISCH VOOR SECTOR METAALBOUW

De onderhandelaars voor de sector metaalbouw (PC 111.01-02) hebben een historisch akkoord bereikt. De werknemersorganisatie (ACV-CSC METEA – MWB – ABVV Metaal en ACLVB) en Agoria maakten afspraken omtrent de toekomstige loonvorming, de coronapremie, de loopbaanplanning van werknemers en het sociaal overleg.

Hoger minimumloon en corona premie

Een opmerkelijk en historisch element uit dit ontwerpakkoord is het nationaal sectoraal minimumloon. Een groeipad gespreid over 5 jaar, tot 2026, zal er toe leiden dat dit minimumloon via vastgelegde verhogingen en realistische prognoses van de index gedurende deze periode de grens van 15 euro per uur zal gehaald worden. Een unicum voor de sector en ver daarbuiten

Nog opmerkelijk in het ontwerpakkoord is dat de “corona premie”, voorzien in het interprofessioneel kaderakkoord door de sociale partners afgesloten op 8 juni, in een sectoraal kader gegoten wordt.

Het kader voorziet een premie van 500 euro in de ondernemingen die het in 2020 niet slechter gedaan hebben dan in de periode 2018/2019, maar ook 300 of 400 euro in de ondernemingen die het wat minder goed gedaan hebben.

In méér dan 90% van de ondernemingen binnen de sector zal er daadwerkelijk een coronapremie uitbetaald worden.

Verder voorziet het akkoord ook nog de klassieke dingen zoals de maximale verlenging van het SWT/landingsbanen/tijdskrediet, verhoging van de verplaatsingsonkosten, extra loopbaanverlof, vergoeding voor kinderopvang, enz…

ACV-CSC METEA - Metaal en textiel

HISTORISCH VOOR SECTOR METAALBOUW

De onderhandelaars voor de sector metaalbouw (PC 111.01-02) hebben een historisch akkoord bereikt. De werknemersorganisatie (ACV-CSC METEA – MWB – ABVV Metaal en ACLVB) en Agoria maakten afspraken omtrent de toekomstige loonvorming, de coronapremie, de loopbaanplanning van werknemers en het sociaal overleg.

Hoger minimumloon en corona premie

Een opmerkelijk en historisch element uit dit ontwerpakkoord is het nationaal sectoraal minimumloon. Een groeipad gespreid over 5 jaar, tot 2026, zal er toe leiden dat dit minimumloon via vastgelegde verhogingen en realistische prognoses van de index gedurende deze periode de grens van 15 euro per uur zal gehaald worden. Een unicum voor de sector en ver daarbuiten

Nog opmerkelijk in het ontwerpakkoord is dat de “corona premie”, voorzien in het interprofessioneel kaderakkoord door de sociale partners afgesloten op 8 juni, in een sectoraal kader gegoten wordt.

Het kader voorziet een premie van 500 euro in de ondernemingen die het in 2020 niet slechter gedaan hebben dan in de periode 2018/2019, maar ook 300 of 400 euro in de ondernemingen die het wat minder goed gedaan hebben.

In méér dan 90% van de ondernemingen binnen de sector zal er daadwerkelijk een coronapremie uitbetaald worden.

Verder voorziet het akkoord ook nog de klassieke dingen zoals de maximale verlenging van het SWT/landingsbanen/tijdskrediet, verhoging van de verplaatsingsonkosten, extra loopbaanverlof, vergoeding voor kinderopvang, enz…

Transcom - Vervoer en communicatie

HISTORISCH VOOR SECTOR METAALBOUW

De onderhandelaars voor de sector metaalbouw (PC 111.01-02) hebben een historisch akkoord bereikt. De werknemersorganisatie (ACV-CSC METEA – MWB – ABVV Metaal en ACLVB) en Agoria maakten afspraken omtrent de toekomstige loonvorming, de coronapremie, de loopbaanplanning van werknemers en het sociaal overleg.

Hoger minimumloon en corona premie

Een opmerkelijk en historisch element uit dit ontwerpakkoord is het nationaal sectoraal minimumloon. Een groeipad gespreid over 5 jaar, tot 2026, zal er toe leiden dat dit minimumloon via vastgelegde verhogingen en realistische prognoses van de index gedurende deze periode de grens van 15 euro per uur zal gehaald worden. Een unicum voor de sector en ver daarbuiten

Nog opmerkelijk in het ontwerpakkoord is dat de “corona premie”, voorzien in het interprofessioneel kaderakkoord door de sociale partners afgesloten op 8 juni, in een sectoraal kader gegoten wordt.

Het kader voorziet een premie van 500 euro in de ondernemingen die het in 2020 niet slechter gedaan hebben dan in de periode 2018/2019, maar ook 300 of 400 euro in de ondernemingen die het wat minder goed gedaan hebben.

In méér dan 90% van de ondernemingen binnen de sector zal er daadwerkelijk een coronapremie uitbetaald worden.

Verder voorziet het akkoord ook nog de klassieke dingen zoals de maximale verlenging van het SWT/landingsbanen/tijdskrediet, verhoging van de verplaatsingsonkosten, extra loopbaanverlof, vergoeding voor kinderopvang, enz…

Voeding en diensten

HISTORISCH VOOR SECTOR METAALBOUW

De onderhandelaars voor de sector metaalbouw (PC 111.01-02) hebben een historisch akkoord bereikt. De werknemersorganisatie (ACV-CSC METEA – MWB – ABVV Metaal en ACLVB) en Agoria maakten afspraken omtrent de toekomstige loonvorming, de coronapremie, de loopbaanplanning van werknemers en het sociaal overleg.

Hoger minimumloon en corona premie

Een opmerkelijk en historisch element uit dit ontwerpakkoord is het nationaal sectoraal minimumloon. Een groeipad gespreid over 5 jaar, tot 2026, zal er toe leiden dat dit minimumloon via vastgelegde verhogingen en realistische prognoses van de index gedurende deze periode de grens van 15 euro per uur zal gehaald worden. Een unicum voor de sector en ver daarbuiten

Nog opmerkelijk in het ontwerpakkoord is dat de “corona premie”, voorzien in het interprofessioneel kaderakkoord door de sociale partners afgesloten op 8 juni, in een sectoraal kader gegoten wordt.

Het kader voorziet een premie van 500 euro in de ondernemingen die het in 2020 niet slechter gedaan hebben dan in de periode 2018/2019, maar ook 300 of 400 euro in de ondernemingen die het wat minder goed gedaan hebben.

In méér dan 90% van de ondernemingen binnen de sector zal er daadwerkelijk een coronapremie uitbetaald worden.

Verder voorziet het akkoord ook nog de klassieke dingen zoals de maximale verlenging van het SWT/landingsbanen/tijdskrediet, verhoging van de verplaatsingsonkosten, extra loopbaanverlof, vergoeding voor kinderopvang, enz…

ACV Openbare diensten

HISTORISCH VOOR SECTOR METAALBOUW

De onderhandelaars voor de sector metaalbouw (PC 111.01-02) hebben een historisch akkoord bereikt. De werknemersorganisatie (ACV-CSC METEA – MWB – ABVV Metaal en ACLVB) en Agoria maakten afspraken omtrent de toekomstige loonvorming, de coronapremie, de loopbaanplanning van werknemers en het sociaal overleg.

Hoger minimumloon en corona premie

Een opmerkelijk en historisch element uit dit ontwerpakkoord is het nationaal sectoraal minimumloon. Een groeipad gespreid over 5 jaar, tot 2026, zal er toe leiden dat dit minimumloon via vastgelegde verhogingen en realistische prognoses van de index gedurende deze periode de grens van 15 euro per uur zal gehaald worden. Een unicum voor de sector en ver daarbuiten

Nog opmerkelijk in het ontwerpakkoord is dat de “corona premie”, voorzien in het interprofessioneel kaderakkoord door de sociale partners afgesloten op 8 juni, in een sectoraal kader gegoten wordt.

Het kader voorziet een premie van 500 euro in de ondernemingen die het in 2020 niet slechter gedaan hebben dan in de periode 2018/2019, maar ook 300 of 400 euro in de ondernemingen die het wat minder goed gedaan hebben.

In méér dan 90% van de ondernemingen binnen de sector zal er daadwerkelijk een coronapremie uitbetaald worden.

Verder voorziet het akkoord ook nog de klassieke dingen zoals de maximale verlenging van het SWT/landingsbanen/tijdskrediet, verhoging van de verplaatsingsonkosten, extra loopbaanverlof, vergoeding voor kinderopvang, enz…

Het IPA uitgelegd:  waar wordt over onderhandeld?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van het interprofessioneel overleg of IPA. Het zorgt voor:

  • Meer solidariteit onder werknemers  
  • Minder grote verschillen tussen sectoren
  • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Dankzij het sociaal akkoord bereikten we met het sociaal akkoord 2021-2022 o.a. een hoger minimumloon en landingsbanen vanaf 55.

Lees ook verder over het IPA en de loonormwet.

Personalization