IPA 2021-2022: nieuws uit de sectoren!

Midden juli 2021 ondertekenden de sociale partners het sociaal akkoord voor 2021-2022, met daarin onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar.  Het is intussen aan de sectoren om binnen de contouren van dit akkoord meer specifieke regelingen en cao's uit te werken.   

Die onderhandelingen zijn in het najaar van 2021 volop aan de gang.  We houden je hier graag op de hoogte! Je vindt hierna per beroepscentrale een overzicht van de akkoorden en stand van zaken.👇

ACV Puls

Een sectoraal akkoord voor werknemers in de Schoonmaaksector

©Shutterstock

De vakbonden en de werkgevers van de schoonmaak hebben een nieuwe sectoraal akkoord voor 2021 en 2021 afgesloten. Het akkoord is geldig voor de arbeiders en van de schoonmaakbedrijven, de ophaling van huishoudelijk afval en de industriële reiniging.

Het belangrijkste punt van de onderhandelingen was de verhoging van de koopkracht. Dankzij de druk van onze délégués bereikten we een loonsverhoging en coronapremie voor alle arbeiders onder paritair comité nr. 121! 

Loonsverhoging en coronapremie

Het akkoord voorziet een verhoging van de barema’s en reële lonen met 0,4% vanaf 1 januari 2022. Er is ook een tijdelijke verhoging van de eindejaarspremies 2021 en 2022 (9,436% in plaats van 9%). Deze tijdelijke verhoging is een compensatie voor de 0,4% loonsverhoging in 2021.

Daarnaast komt er een coronapremie. Deze premie is bedoeld als waardering voor de inspanningen van de arbeiders die hebben doorgewerkt tijdens de coronacrisis. De premie bedraagt maximum 500 euro voor voltijdse prestaties en wordt toegekend in verhouding tot de effectieve prestaties tussen 1 april 2020 en 30 maart 2021. De coronapremie zal via het sociaal fonds van de schoonmaak worden toegekend. Meer informatie over de praktische modaliteiten volgt nog.

Aandacht voor oudere werknemers

Andere punten in het akkoord zijn de toepassing van alle wettelijk toegelaten manieren om vroeger te kunnen stoppen met werken. Het gaat over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (swt) met aangepaste beschikbaarheid. Ook de 1/2e en 1/5e landingsbanen vanaf 55 jaar worden mogelijk. Voor de landingsbanen bestaat er trouwens een vergoeding van het sociaal fonds, bovenop de vergoeding van de RVA.

Nog voor oudere werknemers wordt de regeling van de speciale toeslag op de werkloosheidsuitkering verlengd. Er worden ook transitietrajecten uitgewerkt om omschakeling naar een andere job mogelijk te maken.

Andere punten

Specifieke problemen voor de industriële schoonmaak en de afvalophalers worden besproken in een werkgroep. Ook voor de vervoerskosten komt er een duidelijkere cao-tekst.

Nog vragen over je loon of andere voordelen in de sector schoonmaak? Contacteer je ACV-vertegenwoordiger op het werk of je secretariaat van ACV Voeding en Diensten.

ACVBIE - Bouw, industrie en energie

Een sectoraal akkoord voor werknemers in de Schoonmaaksector

©Shutterstock

De vakbonden en de werkgevers van de schoonmaak hebben een nieuwe sectoraal akkoord voor 2021 en 2021 afgesloten. Het akkoord is geldig voor de arbeiders en van de schoonmaakbedrijven, de ophaling van huishoudelijk afval en de industriële reiniging.

Het belangrijkste punt van de onderhandelingen was de verhoging van de koopkracht. Dankzij de druk van onze délégués bereikten we een loonsverhoging en coronapremie voor alle arbeiders onder paritair comité nr. 121! 

Loonsverhoging en coronapremie

Het akkoord voorziet een verhoging van de barema’s en reële lonen met 0,4% vanaf 1 januari 2022. Er is ook een tijdelijke verhoging van de eindejaarspremies 2021 en 2022 (9,436% in plaats van 9%). Deze tijdelijke verhoging is een compensatie voor de 0,4% loonsverhoging in 2021.

Daarnaast komt er een coronapremie. Deze premie is bedoeld als waardering voor de inspanningen van de arbeiders die hebben doorgewerkt tijdens de coronacrisis. De premie bedraagt maximum 500 euro voor voltijdse prestaties en wordt toegekend in verhouding tot de effectieve prestaties tussen 1 april 2020 en 30 maart 2021. De coronapremie zal via het sociaal fonds van de schoonmaak worden toegekend. Meer informatie over de praktische modaliteiten volgt nog.

Aandacht voor oudere werknemers

Andere punten in het akkoord zijn de toepassing van alle wettelijk toegelaten manieren om vroeger te kunnen stoppen met werken. Het gaat over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (swt) met aangepaste beschikbaarheid. Ook de 1/2e en 1/5e landingsbanen vanaf 55 jaar worden mogelijk. Voor de landingsbanen bestaat er trouwens een vergoeding van het sociaal fonds, bovenop de vergoeding van de RVA.

Nog voor oudere werknemers wordt de regeling van de speciale toeslag op de werkloosheidsuitkering verlengd. Er worden ook transitietrajecten uitgewerkt om omschakeling naar een andere job mogelijk te maken.

Andere punten

Specifieke problemen voor de industriële schoonmaak en de afvalophalers worden besproken in een werkgroep. Ook voor de vervoerskosten komt er een duidelijkere cao-tekst.

Nog vragen over je loon of andere voordelen in de sector schoonmaak? Contacteer je ACV-vertegenwoordiger op het werk of je secretariaat van ACV Voeding en Diensten.

ACV-CSC METEA - Metaal en textiel

Een sectoraal akkoord voor werknemers in de Schoonmaaksector

©Shutterstock

De vakbonden en de werkgevers van de schoonmaak hebben een nieuwe sectoraal akkoord voor 2021 en 2021 afgesloten. Het akkoord is geldig voor de arbeiders en van de schoonmaakbedrijven, de ophaling van huishoudelijk afval en de industriële reiniging.

Het belangrijkste punt van de onderhandelingen was de verhoging van de koopkracht. Dankzij de druk van onze délégués bereikten we een loonsverhoging en coronapremie voor alle arbeiders onder paritair comité nr. 121! 

Loonsverhoging en coronapremie

Het akkoord voorziet een verhoging van de barema’s en reële lonen met 0,4% vanaf 1 januari 2022. Er is ook een tijdelijke verhoging van de eindejaarspremies 2021 en 2022 (9,436% in plaats van 9%). Deze tijdelijke verhoging is een compensatie voor de 0,4% loonsverhoging in 2021.

Daarnaast komt er een coronapremie. Deze premie is bedoeld als waardering voor de inspanningen van de arbeiders die hebben doorgewerkt tijdens de coronacrisis. De premie bedraagt maximum 500 euro voor voltijdse prestaties en wordt toegekend in verhouding tot de effectieve prestaties tussen 1 april 2020 en 30 maart 2021. De coronapremie zal via het sociaal fonds van de schoonmaak worden toegekend. Meer informatie over de praktische modaliteiten volgt nog.

Aandacht voor oudere werknemers

Andere punten in het akkoord zijn de toepassing van alle wettelijk toegelaten manieren om vroeger te kunnen stoppen met werken. Het gaat over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (swt) met aangepaste beschikbaarheid. Ook de 1/2e en 1/5e landingsbanen vanaf 55 jaar worden mogelijk. Voor de landingsbanen bestaat er trouwens een vergoeding van het sociaal fonds, bovenop de vergoeding van de RVA.

Nog voor oudere werknemers wordt de regeling van de speciale toeslag op de werkloosheidsuitkering verlengd. Er worden ook transitietrajecten uitgewerkt om omschakeling naar een andere job mogelijk te maken.

Andere punten

Specifieke problemen voor de industriële schoonmaak en de afvalophalers worden besproken in een werkgroep. Ook voor de vervoerskosten komt er een duidelijkere cao-tekst.

Nog vragen over je loon of andere voordelen in de sector schoonmaak? Contacteer je ACV-vertegenwoordiger op het werk of je secretariaat van ACV Voeding en Diensten.

Transcom - Vervoer en communicatie

Een sectoraal akkoord voor werknemers in de Schoonmaaksector

©Shutterstock

De vakbonden en de werkgevers van de schoonmaak hebben een nieuwe sectoraal akkoord voor 2021 en 2021 afgesloten. Het akkoord is geldig voor de arbeiders en van de schoonmaakbedrijven, de ophaling van huishoudelijk afval en de industriële reiniging.

Het belangrijkste punt van de onderhandelingen was de verhoging van de koopkracht. Dankzij de druk van onze délégués bereikten we een loonsverhoging en coronapremie voor alle arbeiders onder paritair comité nr. 121! 

Loonsverhoging en coronapremie

Het akkoord voorziet een verhoging van de barema’s en reële lonen met 0,4% vanaf 1 januari 2022. Er is ook een tijdelijke verhoging van de eindejaarspremies 2021 en 2022 (9,436% in plaats van 9%). Deze tijdelijke verhoging is een compensatie voor de 0,4% loonsverhoging in 2021.

Daarnaast komt er een coronapremie. Deze premie is bedoeld als waardering voor de inspanningen van de arbeiders die hebben doorgewerkt tijdens de coronacrisis. De premie bedraagt maximum 500 euro voor voltijdse prestaties en wordt toegekend in verhouding tot de effectieve prestaties tussen 1 april 2020 en 30 maart 2021. De coronapremie zal via het sociaal fonds van de schoonmaak worden toegekend. Meer informatie over de praktische modaliteiten volgt nog.

Aandacht voor oudere werknemers

Andere punten in het akkoord zijn de toepassing van alle wettelijk toegelaten manieren om vroeger te kunnen stoppen met werken. Het gaat over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (swt) met aangepaste beschikbaarheid. Ook de 1/2e en 1/5e landingsbanen vanaf 55 jaar worden mogelijk. Voor de landingsbanen bestaat er trouwens een vergoeding van het sociaal fonds, bovenop de vergoeding van de RVA.

Nog voor oudere werknemers wordt de regeling van de speciale toeslag op de werkloosheidsuitkering verlengd. Er worden ook transitietrajecten uitgewerkt om omschakeling naar een andere job mogelijk te maken.

Andere punten

Specifieke problemen voor de industriële schoonmaak en de afvalophalers worden besproken in een werkgroep. Ook voor de vervoerskosten komt er een duidelijkere cao-tekst.

Nog vragen over je loon of andere voordelen in de sector schoonmaak? Contacteer je ACV-vertegenwoordiger op het werk of je secretariaat van ACV Voeding en Diensten.

Voeding en diensten

Een sectoraal akkoord voor werknemers in de Schoonmaaksector

©Shutterstock

De vakbonden en de werkgevers van de schoonmaak hebben een nieuwe sectoraal akkoord voor 2021 en 2021 afgesloten. Het akkoord is geldig voor de arbeiders en van de schoonmaakbedrijven, de ophaling van huishoudelijk afval en de industriële reiniging.

Het belangrijkste punt van de onderhandelingen was de verhoging van de koopkracht. Dankzij de druk van onze délégués bereikten we een loonsverhoging en coronapremie voor alle arbeiders onder paritair comité nr. 121! 

Loonsverhoging en coronapremie

Het akkoord voorziet een verhoging van de barema’s en reële lonen met 0,4% vanaf 1 januari 2022. Er is ook een tijdelijke verhoging van de eindejaarspremies 2021 en 2022 (9,436% in plaats van 9%). Deze tijdelijke verhoging is een compensatie voor de 0,4% loonsverhoging in 2021.

Daarnaast komt er een coronapremie. Deze premie is bedoeld als waardering voor de inspanningen van de arbeiders die hebben doorgewerkt tijdens de coronacrisis. De premie bedraagt maximum 500 euro voor voltijdse prestaties en wordt toegekend in verhouding tot de effectieve prestaties tussen 1 april 2020 en 30 maart 2021. De coronapremie zal via het sociaal fonds van de schoonmaak worden toegekend. Meer informatie over de praktische modaliteiten volgt nog.

Aandacht voor oudere werknemers

Andere punten in het akkoord zijn de toepassing van alle wettelijk toegelaten manieren om vroeger te kunnen stoppen met werken. Het gaat over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (swt) met aangepaste beschikbaarheid. Ook de 1/2e en 1/5e landingsbanen vanaf 55 jaar worden mogelijk. Voor de landingsbanen bestaat er trouwens een vergoeding van het sociaal fonds, bovenop de vergoeding van de RVA.

Nog voor oudere werknemers wordt de regeling van de speciale toeslag op de werkloosheidsuitkering verlengd. Er worden ook transitietrajecten uitgewerkt om omschakeling naar een andere job mogelijk te maken.

Andere punten

Specifieke problemen voor de industriële schoonmaak en de afvalophalers worden besproken in een werkgroep. Ook voor de vervoerskosten komt er een duidelijkere cao-tekst.

Nog vragen over je loon of andere voordelen in de sector schoonmaak? Contacteer je ACV-vertegenwoordiger op het werk of je secretariaat van ACV Voeding en Diensten.

ACV Openbare diensten

Een sectoraal akkoord voor werknemers in de Schoonmaaksector

©Shutterstock

De vakbonden en de werkgevers van de schoonmaak hebben een nieuwe sectoraal akkoord voor 2021 en 2021 afgesloten. Het akkoord is geldig voor de arbeiders en van de schoonmaakbedrijven, de ophaling van huishoudelijk afval en de industriële reiniging.

Het belangrijkste punt van de onderhandelingen was de verhoging van de koopkracht. Dankzij de druk van onze délégués bereikten we een loonsverhoging en coronapremie voor alle arbeiders onder paritair comité nr. 121! 

Loonsverhoging en coronapremie

Het akkoord voorziet een verhoging van de barema’s en reële lonen met 0,4% vanaf 1 januari 2022. Er is ook een tijdelijke verhoging van de eindejaarspremies 2021 en 2022 (9,436% in plaats van 9%). Deze tijdelijke verhoging is een compensatie voor de 0,4% loonsverhoging in 2021.

Daarnaast komt er een coronapremie. Deze premie is bedoeld als waardering voor de inspanningen van de arbeiders die hebben doorgewerkt tijdens de coronacrisis. De premie bedraagt maximum 500 euro voor voltijdse prestaties en wordt toegekend in verhouding tot de effectieve prestaties tussen 1 april 2020 en 30 maart 2021. De coronapremie zal via het sociaal fonds van de schoonmaak worden toegekend. Meer informatie over de praktische modaliteiten volgt nog.

Aandacht voor oudere werknemers

Andere punten in het akkoord zijn de toepassing van alle wettelijk toegelaten manieren om vroeger te kunnen stoppen met werken. Het gaat over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (swt) met aangepaste beschikbaarheid. Ook de 1/2e en 1/5e landingsbanen vanaf 55 jaar worden mogelijk. Voor de landingsbanen bestaat er trouwens een vergoeding van het sociaal fonds, bovenop de vergoeding van de RVA.

Nog voor oudere werknemers wordt de regeling van de speciale toeslag op de werkloosheidsuitkering verlengd. Er worden ook transitietrajecten uitgewerkt om omschakeling naar een andere job mogelijk te maken.

Andere punten

Specifieke problemen voor de industriële schoonmaak en de afvalophalers worden besproken in een werkgroep. Ook voor de vervoerskosten komt er een duidelijkere cao-tekst.

Nog vragen over je loon of andere voordelen in de sector schoonmaak? Contacteer je ACV-vertegenwoordiger op het werk of je secretariaat van ACV Voeding en Diensten.

Het IPA uitgelegd:  waar wordt over onderhandeld?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van het interprofessioneel overleg of IPA. Het zorgt voor:

  • Meer solidariteit onder werknemers  
  • Minder grote verschillen tussen sectoren
  • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Dankzij het sociaal akkoord bereikten we met het sociaal akkoord 2021-2022 o.a. een hoger minimumloon en landingsbanen vanaf 55.

Lees ook verder over het IPA en de loonormwet.

Personalization