IPA 2021-2022: nieuws uit de sectoren!

Midden juli 2021 ondertekenden de sociale partners het sociaal akkoord voor 2021-2022, met daarin onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar.  Het is intussen aan de sectoren om binnen de contouren van dit akkoord meer specifieke regelingen en cao's uit te werken.   

Die onderhandelingen zijn in het najaar van 2021 volop aan de gang.  We houden je hier graag op de hoogte! Je vindt hierna per beroepscentrale een overzicht van de akkoorden en stand van zaken.👇

ACV Puls

De Lijn en sector bus-car: cao-onderhandelingen en basisbereikbaarheid

©Shutterstock

De Lijn

De voorbije maanden stonden in het teken van cao-onderhandelingen rond een nieuw loon- en loopbaanmodel voor de technische diensten. Tijdens het laatste overleg waren er nog tal van vragen en opmerkingen, waar we intussen geen antwoord meer op mochten ontvangen. Is het dood en begraven? Laat het ons voorlopig een afkoelingsperiode noemen. Er zijn bovendien binnen de afdeling techniek misschien wel andere prioriteiten waarop men zich kan focussen.

Ondertussen zitten we natuurlijk niet stil. Het is te zeggen, we trachten de cao-onderhandelingen in beweging te krijgen. En voorlopig lukt dat héél moeizaam. In het IPA werd een loonnorm van 0,4% bepaald. Daarnaast gaf de regering de mogelijkheid om naast de loonnorm een ‘coronapremie’ onder de vorm van consumptiecheques tot maximaal 500 euro te onderhandelen.

De Vlaamse regering liet weten aan De Lijn dat de sociale programmatie niet werd opgenomen in de begroting. De Lijn heeft - op vraag van de vakbonden en ondersteund door de Raad van Bestuur - onder andere voor de sociale programmatie bijkomende middelen gevraagd aan de minister. Ook de vakbonden schreven een vriendelijke kennisgeving naar de minister met een duidelijk verzoek daaraan tegemoet te komen. Op 26 oktober wordt het overleg verdergezet. Hopelijk heeft De Lijn dan een enveloppe gekregen om de onderhandelingen aan te vangen. De tijd begint te dringen. De consumptiecheques moeten immers nog dit jaar worden verdeeld.

Anderzijds konden we bij De Lijn wel al de cao’s landingsbanen verlengen tot juni 2023!

Autobus – Autocar

Ook in de sector bus-car werden vorige week eindelijk de cao’s landingsbanen afgesloten. Verder is er ook een cao SWT afgesloten (vanaf 60 jaar).

De loononderhandelingen in het geregeld vervoer zijn gelijklopend aan het loonoverleg bij De Lijn. Daar is het dus nog even afwachten.

Voor de sectoren bijzonder geregeld vervoer en ongeregeld vervoer zijn de onderhandelingen opgestart maar ze dreigen zeer moeizaam te gaan verlopen. In de loop van november zullen die verder gezet worden.

Basisbereikbaarheid

Ook hier valt weinig nieuws te melden. Zoals intussen algemeen geweten werd Viavan aangesteld door de Vlaamse Regering om de mobiliteitscentrale vorm te geven en uit te baten. De volgende maanden zullen gebruikt worden om de software op punt te zetten en contracten voor het vervoer op maat op te maken en af te sluiten. Richtdatum is nog altijd 1 januari 2023 hoewel dat momenteel vrij utopisch lijkt. Juli 2023 is dan de volgende richtdatum, maar dan komen de verkiezingen stilaan in zicht. En het is dan zeer de vraag om voor de verkiezingen dit nog zal opgestart worden. 

Stilaan gaan er stemmen op om de basisbereikbaarheid gefaseerd uit te gaan rollen. Het kernnet en aanvullend net aangevuld met de belbussen. Of dit zo een geweldig idee is, is nog maar de vraag. Alles hangt immers aan elkaar. 

De medewerkers van de belbuscentrale en leerlingenvervoer blijven ondertussen in het ongewisse over hun toekomst. Dit wordt een mentaal onhoudbare situatie. Wij vragen aan De Lijn om hierover opnieuw aan tafel te gaan.

ACVBIE - Bouw, industrie en energie

De Lijn en sector bus-car: cao-onderhandelingen en basisbereikbaarheid

©Shutterstock

De Lijn

De voorbije maanden stonden in het teken van cao-onderhandelingen rond een nieuw loon- en loopbaanmodel voor de technische diensten. Tijdens het laatste overleg waren er nog tal van vragen en opmerkingen, waar we intussen geen antwoord meer op mochten ontvangen. Is het dood en begraven? Laat het ons voorlopig een afkoelingsperiode noemen. Er zijn bovendien binnen de afdeling techniek misschien wel andere prioriteiten waarop men zich kan focussen.

Ondertussen zitten we natuurlijk niet stil. Het is te zeggen, we trachten de cao-onderhandelingen in beweging te krijgen. En voorlopig lukt dat héél moeizaam. In het IPA werd een loonnorm van 0,4% bepaald. Daarnaast gaf de regering de mogelijkheid om naast de loonnorm een ‘coronapremie’ onder de vorm van consumptiecheques tot maximaal 500 euro te onderhandelen.

De Vlaamse regering liet weten aan De Lijn dat de sociale programmatie niet werd opgenomen in de begroting. De Lijn heeft - op vraag van de vakbonden en ondersteund door de Raad van Bestuur - onder andere voor de sociale programmatie bijkomende middelen gevraagd aan de minister. Ook de vakbonden schreven een vriendelijke kennisgeving naar de minister met een duidelijk verzoek daaraan tegemoet te komen. Op 26 oktober wordt het overleg verdergezet. Hopelijk heeft De Lijn dan een enveloppe gekregen om de onderhandelingen aan te vangen. De tijd begint te dringen. De consumptiecheques moeten immers nog dit jaar worden verdeeld.

Anderzijds konden we bij De Lijn wel al de cao’s landingsbanen verlengen tot juni 2023!

Autobus – Autocar

Ook in de sector bus-car werden vorige week eindelijk de cao’s landingsbanen afgesloten. Verder is er ook een cao SWT afgesloten (vanaf 60 jaar).

De loononderhandelingen in het geregeld vervoer zijn gelijklopend aan het loonoverleg bij De Lijn. Daar is het dus nog even afwachten.

Voor de sectoren bijzonder geregeld vervoer en ongeregeld vervoer zijn de onderhandelingen opgestart maar ze dreigen zeer moeizaam te gaan verlopen. In de loop van november zullen die verder gezet worden.

Basisbereikbaarheid

Ook hier valt weinig nieuws te melden. Zoals intussen algemeen geweten werd Viavan aangesteld door de Vlaamse Regering om de mobiliteitscentrale vorm te geven en uit te baten. De volgende maanden zullen gebruikt worden om de software op punt te zetten en contracten voor het vervoer op maat op te maken en af te sluiten. Richtdatum is nog altijd 1 januari 2023 hoewel dat momenteel vrij utopisch lijkt. Juli 2023 is dan de volgende richtdatum, maar dan komen de verkiezingen stilaan in zicht. En het is dan zeer de vraag om voor de verkiezingen dit nog zal opgestart worden. 

Stilaan gaan er stemmen op om de basisbereikbaarheid gefaseerd uit te gaan rollen. Het kernnet en aanvullend net aangevuld met de belbussen. Of dit zo een geweldig idee is, is nog maar de vraag. Alles hangt immers aan elkaar. 

De medewerkers van de belbuscentrale en leerlingenvervoer blijven ondertussen in het ongewisse over hun toekomst. Dit wordt een mentaal onhoudbare situatie. Wij vragen aan De Lijn om hierover opnieuw aan tafel te gaan.

ACV-CSC METEA - Metaal en textiel

De Lijn en sector bus-car: cao-onderhandelingen en basisbereikbaarheid

©Shutterstock

De Lijn

De voorbije maanden stonden in het teken van cao-onderhandelingen rond een nieuw loon- en loopbaanmodel voor de technische diensten. Tijdens het laatste overleg waren er nog tal van vragen en opmerkingen, waar we intussen geen antwoord meer op mochten ontvangen. Is het dood en begraven? Laat het ons voorlopig een afkoelingsperiode noemen. Er zijn bovendien binnen de afdeling techniek misschien wel andere prioriteiten waarop men zich kan focussen.

Ondertussen zitten we natuurlijk niet stil. Het is te zeggen, we trachten de cao-onderhandelingen in beweging te krijgen. En voorlopig lukt dat héél moeizaam. In het IPA werd een loonnorm van 0,4% bepaald. Daarnaast gaf de regering de mogelijkheid om naast de loonnorm een ‘coronapremie’ onder de vorm van consumptiecheques tot maximaal 500 euro te onderhandelen.

De Vlaamse regering liet weten aan De Lijn dat de sociale programmatie niet werd opgenomen in de begroting. De Lijn heeft - op vraag van de vakbonden en ondersteund door de Raad van Bestuur - onder andere voor de sociale programmatie bijkomende middelen gevraagd aan de minister. Ook de vakbonden schreven een vriendelijke kennisgeving naar de minister met een duidelijk verzoek daaraan tegemoet te komen. Op 26 oktober wordt het overleg verdergezet. Hopelijk heeft De Lijn dan een enveloppe gekregen om de onderhandelingen aan te vangen. De tijd begint te dringen. De consumptiecheques moeten immers nog dit jaar worden verdeeld.

Anderzijds konden we bij De Lijn wel al de cao’s landingsbanen verlengen tot juni 2023!

Autobus – Autocar

Ook in de sector bus-car werden vorige week eindelijk de cao’s landingsbanen afgesloten. Verder is er ook een cao SWT afgesloten (vanaf 60 jaar).

De loononderhandelingen in het geregeld vervoer zijn gelijklopend aan het loonoverleg bij De Lijn. Daar is het dus nog even afwachten.

Voor de sectoren bijzonder geregeld vervoer en ongeregeld vervoer zijn de onderhandelingen opgestart maar ze dreigen zeer moeizaam te gaan verlopen. In de loop van november zullen die verder gezet worden.

Basisbereikbaarheid

Ook hier valt weinig nieuws te melden. Zoals intussen algemeen geweten werd Viavan aangesteld door de Vlaamse Regering om de mobiliteitscentrale vorm te geven en uit te baten. De volgende maanden zullen gebruikt worden om de software op punt te zetten en contracten voor het vervoer op maat op te maken en af te sluiten. Richtdatum is nog altijd 1 januari 2023 hoewel dat momenteel vrij utopisch lijkt. Juli 2023 is dan de volgende richtdatum, maar dan komen de verkiezingen stilaan in zicht. En het is dan zeer de vraag om voor de verkiezingen dit nog zal opgestart worden. 

Stilaan gaan er stemmen op om de basisbereikbaarheid gefaseerd uit te gaan rollen. Het kernnet en aanvullend net aangevuld met de belbussen. Of dit zo een geweldig idee is, is nog maar de vraag. Alles hangt immers aan elkaar. 

De medewerkers van de belbuscentrale en leerlingenvervoer blijven ondertussen in het ongewisse over hun toekomst. Dit wordt een mentaal onhoudbare situatie. Wij vragen aan De Lijn om hierover opnieuw aan tafel te gaan.

Transcom - Vervoer en communicatie

De Lijn en sector bus-car: cao-onderhandelingen en basisbereikbaarheid

©Shutterstock

De Lijn

De voorbije maanden stonden in het teken van cao-onderhandelingen rond een nieuw loon- en loopbaanmodel voor de technische diensten. Tijdens het laatste overleg waren er nog tal van vragen en opmerkingen, waar we intussen geen antwoord meer op mochten ontvangen. Is het dood en begraven? Laat het ons voorlopig een afkoelingsperiode noemen. Er zijn bovendien binnen de afdeling techniek misschien wel andere prioriteiten waarop men zich kan focussen.

Ondertussen zitten we natuurlijk niet stil. Het is te zeggen, we trachten de cao-onderhandelingen in beweging te krijgen. En voorlopig lukt dat héél moeizaam. In het IPA werd een loonnorm van 0,4% bepaald. Daarnaast gaf de regering de mogelijkheid om naast de loonnorm een ‘coronapremie’ onder de vorm van consumptiecheques tot maximaal 500 euro te onderhandelen.

De Vlaamse regering liet weten aan De Lijn dat de sociale programmatie niet werd opgenomen in de begroting. De Lijn heeft - op vraag van de vakbonden en ondersteund door de Raad van Bestuur - onder andere voor de sociale programmatie bijkomende middelen gevraagd aan de minister. Ook de vakbonden schreven een vriendelijke kennisgeving naar de minister met een duidelijk verzoek daaraan tegemoet te komen. Op 26 oktober wordt het overleg verdergezet. Hopelijk heeft De Lijn dan een enveloppe gekregen om de onderhandelingen aan te vangen. De tijd begint te dringen. De consumptiecheques moeten immers nog dit jaar worden verdeeld.

Anderzijds konden we bij De Lijn wel al de cao’s landingsbanen verlengen tot juni 2023!

Autobus – Autocar

Ook in de sector bus-car werden vorige week eindelijk de cao’s landingsbanen afgesloten. Verder is er ook een cao SWT afgesloten (vanaf 60 jaar).

De loononderhandelingen in het geregeld vervoer zijn gelijklopend aan het loonoverleg bij De Lijn. Daar is het dus nog even afwachten.

Voor de sectoren bijzonder geregeld vervoer en ongeregeld vervoer zijn de onderhandelingen opgestart maar ze dreigen zeer moeizaam te gaan verlopen. In de loop van november zullen die verder gezet worden.

Basisbereikbaarheid

Ook hier valt weinig nieuws te melden. Zoals intussen algemeen geweten werd Viavan aangesteld door de Vlaamse Regering om de mobiliteitscentrale vorm te geven en uit te baten. De volgende maanden zullen gebruikt worden om de software op punt te zetten en contracten voor het vervoer op maat op te maken en af te sluiten. Richtdatum is nog altijd 1 januari 2023 hoewel dat momenteel vrij utopisch lijkt. Juli 2023 is dan de volgende richtdatum, maar dan komen de verkiezingen stilaan in zicht. En het is dan zeer de vraag om voor de verkiezingen dit nog zal opgestart worden. 

Stilaan gaan er stemmen op om de basisbereikbaarheid gefaseerd uit te gaan rollen. Het kernnet en aanvullend net aangevuld met de belbussen. Of dit zo een geweldig idee is, is nog maar de vraag. Alles hangt immers aan elkaar. 

De medewerkers van de belbuscentrale en leerlingenvervoer blijven ondertussen in het ongewisse over hun toekomst. Dit wordt een mentaal onhoudbare situatie. Wij vragen aan De Lijn om hierover opnieuw aan tafel te gaan.

Voeding en diensten

De Lijn en sector bus-car: cao-onderhandelingen en basisbereikbaarheid

©Shutterstock

De Lijn

De voorbije maanden stonden in het teken van cao-onderhandelingen rond een nieuw loon- en loopbaanmodel voor de technische diensten. Tijdens het laatste overleg waren er nog tal van vragen en opmerkingen, waar we intussen geen antwoord meer op mochten ontvangen. Is het dood en begraven? Laat het ons voorlopig een afkoelingsperiode noemen. Er zijn bovendien binnen de afdeling techniek misschien wel andere prioriteiten waarop men zich kan focussen.

Ondertussen zitten we natuurlijk niet stil. Het is te zeggen, we trachten de cao-onderhandelingen in beweging te krijgen. En voorlopig lukt dat héél moeizaam. In het IPA werd een loonnorm van 0,4% bepaald. Daarnaast gaf de regering de mogelijkheid om naast de loonnorm een ‘coronapremie’ onder de vorm van consumptiecheques tot maximaal 500 euro te onderhandelen.

De Vlaamse regering liet weten aan De Lijn dat de sociale programmatie niet werd opgenomen in de begroting. De Lijn heeft - op vraag van de vakbonden en ondersteund door de Raad van Bestuur - onder andere voor de sociale programmatie bijkomende middelen gevraagd aan de minister. Ook de vakbonden schreven een vriendelijke kennisgeving naar de minister met een duidelijk verzoek daaraan tegemoet te komen. Op 26 oktober wordt het overleg verdergezet. Hopelijk heeft De Lijn dan een enveloppe gekregen om de onderhandelingen aan te vangen. De tijd begint te dringen. De consumptiecheques moeten immers nog dit jaar worden verdeeld.

Anderzijds konden we bij De Lijn wel al de cao’s landingsbanen verlengen tot juni 2023!

Autobus – Autocar

Ook in de sector bus-car werden vorige week eindelijk de cao’s landingsbanen afgesloten. Verder is er ook een cao SWT afgesloten (vanaf 60 jaar).

De loononderhandelingen in het geregeld vervoer zijn gelijklopend aan het loonoverleg bij De Lijn. Daar is het dus nog even afwachten.

Voor de sectoren bijzonder geregeld vervoer en ongeregeld vervoer zijn de onderhandelingen opgestart maar ze dreigen zeer moeizaam te gaan verlopen. In de loop van november zullen die verder gezet worden.

Basisbereikbaarheid

Ook hier valt weinig nieuws te melden. Zoals intussen algemeen geweten werd Viavan aangesteld door de Vlaamse Regering om de mobiliteitscentrale vorm te geven en uit te baten. De volgende maanden zullen gebruikt worden om de software op punt te zetten en contracten voor het vervoer op maat op te maken en af te sluiten. Richtdatum is nog altijd 1 januari 2023 hoewel dat momenteel vrij utopisch lijkt. Juli 2023 is dan de volgende richtdatum, maar dan komen de verkiezingen stilaan in zicht. En het is dan zeer de vraag om voor de verkiezingen dit nog zal opgestart worden. 

Stilaan gaan er stemmen op om de basisbereikbaarheid gefaseerd uit te gaan rollen. Het kernnet en aanvullend net aangevuld met de belbussen. Of dit zo een geweldig idee is, is nog maar de vraag. Alles hangt immers aan elkaar. 

De medewerkers van de belbuscentrale en leerlingenvervoer blijven ondertussen in het ongewisse over hun toekomst. Dit wordt een mentaal onhoudbare situatie. Wij vragen aan De Lijn om hierover opnieuw aan tafel te gaan.

ACV Openbare diensten

De Lijn en sector bus-car: cao-onderhandelingen en basisbereikbaarheid

©Shutterstock

De Lijn

De voorbije maanden stonden in het teken van cao-onderhandelingen rond een nieuw loon- en loopbaanmodel voor de technische diensten. Tijdens het laatste overleg waren er nog tal van vragen en opmerkingen, waar we intussen geen antwoord meer op mochten ontvangen. Is het dood en begraven? Laat het ons voorlopig een afkoelingsperiode noemen. Er zijn bovendien binnen de afdeling techniek misschien wel andere prioriteiten waarop men zich kan focussen.

Ondertussen zitten we natuurlijk niet stil. Het is te zeggen, we trachten de cao-onderhandelingen in beweging te krijgen. En voorlopig lukt dat héél moeizaam. In het IPA werd een loonnorm van 0,4% bepaald. Daarnaast gaf de regering de mogelijkheid om naast de loonnorm een ‘coronapremie’ onder de vorm van consumptiecheques tot maximaal 500 euro te onderhandelen.

De Vlaamse regering liet weten aan De Lijn dat de sociale programmatie niet werd opgenomen in de begroting. De Lijn heeft - op vraag van de vakbonden en ondersteund door de Raad van Bestuur - onder andere voor de sociale programmatie bijkomende middelen gevraagd aan de minister. Ook de vakbonden schreven een vriendelijke kennisgeving naar de minister met een duidelijk verzoek daaraan tegemoet te komen. Op 26 oktober wordt het overleg verdergezet. Hopelijk heeft De Lijn dan een enveloppe gekregen om de onderhandelingen aan te vangen. De tijd begint te dringen. De consumptiecheques moeten immers nog dit jaar worden verdeeld.

Anderzijds konden we bij De Lijn wel al de cao’s landingsbanen verlengen tot juni 2023!

Autobus – Autocar

Ook in de sector bus-car werden vorige week eindelijk de cao’s landingsbanen afgesloten. Verder is er ook een cao SWT afgesloten (vanaf 60 jaar).

De loononderhandelingen in het geregeld vervoer zijn gelijklopend aan het loonoverleg bij De Lijn. Daar is het dus nog even afwachten.

Voor de sectoren bijzonder geregeld vervoer en ongeregeld vervoer zijn de onderhandelingen opgestart maar ze dreigen zeer moeizaam te gaan verlopen. In de loop van november zullen die verder gezet worden.

Basisbereikbaarheid

Ook hier valt weinig nieuws te melden. Zoals intussen algemeen geweten werd Viavan aangesteld door de Vlaamse Regering om de mobiliteitscentrale vorm te geven en uit te baten. De volgende maanden zullen gebruikt worden om de software op punt te zetten en contracten voor het vervoer op maat op te maken en af te sluiten. Richtdatum is nog altijd 1 januari 2023 hoewel dat momenteel vrij utopisch lijkt. Juli 2023 is dan de volgende richtdatum, maar dan komen de verkiezingen stilaan in zicht. En het is dan zeer de vraag om voor de verkiezingen dit nog zal opgestart worden. 

Stilaan gaan er stemmen op om de basisbereikbaarheid gefaseerd uit te gaan rollen. Het kernnet en aanvullend net aangevuld met de belbussen. Of dit zo een geweldig idee is, is nog maar de vraag. Alles hangt immers aan elkaar. 

De medewerkers van de belbuscentrale en leerlingenvervoer blijven ondertussen in het ongewisse over hun toekomst. Dit wordt een mentaal onhoudbare situatie. Wij vragen aan De Lijn om hierover opnieuw aan tafel te gaan.

Het IPA uitgelegd:  waar wordt over onderhandeld?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van het interprofessioneel overleg of IPA. Het zorgt voor:

  • Meer solidariteit onder werknemers  
  • Minder grote verschillen tussen sectoren
  • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Dankzij het sociaal akkoord bereikten we met het sociaal akkoord 2021-2022 o.a. een hoger minimumloon en landingsbanen vanaf 55.

Lees ook verder over het IPA en de loonormwet.

Personalization