IPA 2021-2022: nieuws uit de sectoren!

Midden juli 2021 ondertekenden de sociale partners het sociaal akkoord voor 2021-2022, met daarin onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar.  Het is intussen aan de sectoren om binnen de contouren van dit akkoord meer specifieke regelingen en cao's uit te werken.   

Die onderhandelingen zijn in het najaar van 2021 volop aan de gang.  We houden je hier graag op de hoogte! Je vindt hierna per beroepscentrale een overzicht van de akkoorden en stand van zaken.👇

ACV Puls

Onderhandelingen sectoraal akkoord politie: hier staan we nu

©Shutterstock

Op 14 oktober startten we de onderhandelingen rond het sectoraal akkoord terug op. Een eerste stap is het Onderhandelingscomité van de Politiediensten (OCP) over de stakingsaanzegging, waar de start zal worden gegeven aan de twee belangrijke dossiers, zijnde de sectorale onderhandelingen en de NAVAP.

Sectorale onderhandelingen

De sectorale onderhandelingen starten terug op waar ze zijn gestopt in juni 2021, m.a.w. met het voorstel dat toen op tafel lag. De hoop is dat de geesten bij alle partners (lees: ook de steden en gemeenten) zijn gerijpt en dat er extra budget kan worden gevonden.

De koppeling naar de onderhandelingen binnen het openbaar ambt moet gemaakt worden, met de belofte om tegen 2024 dit in een extra akkoord te voorzien. Dat komt dus bovenop de lopende sectorale onderhandelingen; een en/en-verhaal dus.

NAVAP

In het dossier NAVAP wil de regering een uitdoofscenario uitwerken. Met een duidelijk project rond 'werkbaar werk' en alternatieve functies wil men de NAVAP-regeling laten uitdoven.

Voor 2022 zijn zowel de NAVAP-regeling als de financiering nog verzekerd.

Voor 2023 zal de regeling er nog zijn, maar moet nog over de financiering gepraat worden.

De afspraak destijds was dat de NAVAP-regeling zou blijven bestaan, zolang er in andere sectoren gelijkaardige systemen bestaan. We hebben de overheid erop gewezen dat wij de volgorde in de onderhandelingen wel anders zien: eerst het grotere pensioendebat en dan pas een eventuele aanpassing voor de politie. Niet omgekeerd!

Om alles verder uit te klaren, willen we (voorlopig alleszins) mee rond de tafel zitten om iets uit de brand te slepen voor onze collega's. De nabije toekomst zal moeten uitwijzen wat deze regering wil betekenen voor de politiemensen. Buiten de intentie om rond de tafel te zitten, hebben we geen beloftes gedaan. We geven het overleg een kans en hopen op goede gesprekken.

De toekomst zal uitwijzen of we ons anders moeten opstellen.

ACVBIE - Bouw, industrie en energie

Onderhandelingen sectoraal akkoord politie: hier staan we nu

©Shutterstock

Op 14 oktober startten we de onderhandelingen rond het sectoraal akkoord terug op. Een eerste stap is het Onderhandelingscomité van de Politiediensten (OCP) over de stakingsaanzegging, waar de start zal worden gegeven aan de twee belangrijke dossiers, zijnde de sectorale onderhandelingen en de NAVAP.

Sectorale onderhandelingen

De sectorale onderhandelingen starten terug op waar ze zijn gestopt in juni 2021, m.a.w. met het voorstel dat toen op tafel lag. De hoop is dat de geesten bij alle partners (lees: ook de steden en gemeenten) zijn gerijpt en dat er extra budget kan worden gevonden.

De koppeling naar de onderhandelingen binnen het openbaar ambt moet gemaakt worden, met de belofte om tegen 2024 dit in een extra akkoord te voorzien. Dat komt dus bovenop de lopende sectorale onderhandelingen; een en/en-verhaal dus.

NAVAP

In het dossier NAVAP wil de regering een uitdoofscenario uitwerken. Met een duidelijk project rond 'werkbaar werk' en alternatieve functies wil men de NAVAP-regeling laten uitdoven.

Voor 2022 zijn zowel de NAVAP-regeling als de financiering nog verzekerd.

Voor 2023 zal de regeling er nog zijn, maar moet nog over de financiering gepraat worden.

De afspraak destijds was dat de NAVAP-regeling zou blijven bestaan, zolang er in andere sectoren gelijkaardige systemen bestaan. We hebben de overheid erop gewezen dat wij de volgorde in de onderhandelingen wel anders zien: eerst het grotere pensioendebat en dan pas een eventuele aanpassing voor de politie. Niet omgekeerd!

Om alles verder uit te klaren, willen we (voorlopig alleszins) mee rond de tafel zitten om iets uit de brand te slepen voor onze collega's. De nabije toekomst zal moeten uitwijzen wat deze regering wil betekenen voor de politiemensen. Buiten de intentie om rond de tafel te zitten, hebben we geen beloftes gedaan. We geven het overleg een kans en hopen op goede gesprekken.

De toekomst zal uitwijzen of we ons anders moeten opstellen.

ACV-CSC METEA - Metaal en textiel

Onderhandelingen sectoraal akkoord politie: hier staan we nu

©Shutterstock

Op 14 oktober startten we de onderhandelingen rond het sectoraal akkoord terug op. Een eerste stap is het Onderhandelingscomité van de Politiediensten (OCP) over de stakingsaanzegging, waar de start zal worden gegeven aan de twee belangrijke dossiers, zijnde de sectorale onderhandelingen en de NAVAP.

Sectorale onderhandelingen

De sectorale onderhandelingen starten terug op waar ze zijn gestopt in juni 2021, m.a.w. met het voorstel dat toen op tafel lag. De hoop is dat de geesten bij alle partners (lees: ook de steden en gemeenten) zijn gerijpt en dat er extra budget kan worden gevonden.

De koppeling naar de onderhandelingen binnen het openbaar ambt moet gemaakt worden, met de belofte om tegen 2024 dit in een extra akkoord te voorzien. Dat komt dus bovenop de lopende sectorale onderhandelingen; een en/en-verhaal dus.

NAVAP

In het dossier NAVAP wil de regering een uitdoofscenario uitwerken. Met een duidelijk project rond 'werkbaar werk' en alternatieve functies wil men de NAVAP-regeling laten uitdoven.

Voor 2022 zijn zowel de NAVAP-regeling als de financiering nog verzekerd.

Voor 2023 zal de regeling er nog zijn, maar moet nog over de financiering gepraat worden.

De afspraak destijds was dat de NAVAP-regeling zou blijven bestaan, zolang er in andere sectoren gelijkaardige systemen bestaan. We hebben de overheid erop gewezen dat wij de volgorde in de onderhandelingen wel anders zien: eerst het grotere pensioendebat en dan pas een eventuele aanpassing voor de politie. Niet omgekeerd!

Om alles verder uit te klaren, willen we (voorlopig alleszins) mee rond de tafel zitten om iets uit de brand te slepen voor onze collega's. De nabije toekomst zal moeten uitwijzen wat deze regering wil betekenen voor de politiemensen. Buiten de intentie om rond de tafel te zitten, hebben we geen beloftes gedaan. We geven het overleg een kans en hopen op goede gesprekken.

De toekomst zal uitwijzen of we ons anders moeten opstellen.

Transcom - Vervoer en communicatie

Onderhandelingen sectoraal akkoord politie: hier staan we nu

©Shutterstock

Op 14 oktober startten we de onderhandelingen rond het sectoraal akkoord terug op. Een eerste stap is het Onderhandelingscomité van de Politiediensten (OCP) over de stakingsaanzegging, waar de start zal worden gegeven aan de twee belangrijke dossiers, zijnde de sectorale onderhandelingen en de NAVAP.

Sectorale onderhandelingen

De sectorale onderhandelingen starten terug op waar ze zijn gestopt in juni 2021, m.a.w. met het voorstel dat toen op tafel lag. De hoop is dat de geesten bij alle partners (lees: ook de steden en gemeenten) zijn gerijpt en dat er extra budget kan worden gevonden.

De koppeling naar de onderhandelingen binnen het openbaar ambt moet gemaakt worden, met de belofte om tegen 2024 dit in een extra akkoord te voorzien. Dat komt dus bovenop de lopende sectorale onderhandelingen; een en/en-verhaal dus.

NAVAP

In het dossier NAVAP wil de regering een uitdoofscenario uitwerken. Met een duidelijk project rond 'werkbaar werk' en alternatieve functies wil men de NAVAP-regeling laten uitdoven.

Voor 2022 zijn zowel de NAVAP-regeling als de financiering nog verzekerd.

Voor 2023 zal de regeling er nog zijn, maar moet nog over de financiering gepraat worden.

De afspraak destijds was dat de NAVAP-regeling zou blijven bestaan, zolang er in andere sectoren gelijkaardige systemen bestaan. We hebben de overheid erop gewezen dat wij de volgorde in de onderhandelingen wel anders zien: eerst het grotere pensioendebat en dan pas een eventuele aanpassing voor de politie. Niet omgekeerd!

Om alles verder uit te klaren, willen we (voorlopig alleszins) mee rond de tafel zitten om iets uit de brand te slepen voor onze collega's. De nabije toekomst zal moeten uitwijzen wat deze regering wil betekenen voor de politiemensen. Buiten de intentie om rond de tafel te zitten, hebben we geen beloftes gedaan. We geven het overleg een kans en hopen op goede gesprekken.

De toekomst zal uitwijzen of we ons anders moeten opstellen.

Voeding en diensten

Onderhandelingen sectoraal akkoord politie: hier staan we nu

©Shutterstock

Op 14 oktober startten we de onderhandelingen rond het sectoraal akkoord terug op. Een eerste stap is het Onderhandelingscomité van de Politiediensten (OCP) over de stakingsaanzegging, waar de start zal worden gegeven aan de twee belangrijke dossiers, zijnde de sectorale onderhandelingen en de NAVAP.

Sectorale onderhandelingen

De sectorale onderhandelingen starten terug op waar ze zijn gestopt in juni 2021, m.a.w. met het voorstel dat toen op tafel lag. De hoop is dat de geesten bij alle partners (lees: ook de steden en gemeenten) zijn gerijpt en dat er extra budget kan worden gevonden.

De koppeling naar de onderhandelingen binnen het openbaar ambt moet gemaakt worden, met de belofte om tegen 2024 dit in een extra akkoord te voorzien. Dat komt dus bovenop de lopende sectorale onderhandelingen; een en/en-verhaal dus.

NAVAP

In het dossier NAVAP wil de regering een uitdoofscenario uitwerken. Met een duidelijk project rond 'werkbaar werk' en alternatieve functies wil men de NAVAP-regeling laten uitdoven.

Voor 2022 zijn zowel de NAVAP-regeling als de financiering nog verzekerd.

Voor 2023 zal de regeling er nog zijn, maar moet nog over de financiering gepraat worden.

De afspraak destijds was dat de NAVAP-regeling zou blijven bestaan, zolang er in andere sectoren gelijkaardige systemen bestaan. We hebben de overheid erop gewezen dat wij de volgorde in de onderhandelingen wel anders zien: eerst het grotere pensioendebat en dan pas een eventuele aanpassing voor de politie. Niet omgekeerd!

Om alles verder uit te klaren, willen we (voorlopig alleszins) mee rond de tafel zitten om iets uit de brand te slepen voor onze collega's. De nabije toekomst zal moeten uitwijzen wat deze regering wil betekenen voor de politiemensen. Buiten de intentie om rond de tafel te zitten, hebben we geen beloftes gedaan. We geven het overleg een kans en hopen op goede gesprekken.

De toekomst zal uitwijzen of we ons anders moeten opstellen.

ACV Openbare diensten

Onderhandelingen sectoraal akkoord politie: hier staan we nu

©Shutterstock

Op 14 oktober startten we de onderhandelingen rond het sectoraal akkoord terug op. Een eerste stap is het Onderhandelingscomité van de Politiediensten (OCP) over de stakingsaanzegging, waar de start zal worden gegeven aan de twee belangrijke dossiers, zijnde de sectorale onderhandelingen en de NAVAP.

Sectorale onderhandelingen

De sectorale onderhandelingen starten terug op waar ze zijn gestopt in juni 2021, m.a.w. met het voorstel dat toen op tafel lag. De hoop is dat de geesten bij alle partners (lees: ook de steden en gemeenten) zijn gerijpt en dat er extra budget kan worden gevonden.

De koppeling naar de onderhandelingen binnen het openbaar ambt moet gemaakt worden, met de belofte om tegen 2024 dit in een extra akkoord te voorzien. Dat komt dus bovenop de lopende sectorale onderhandelingen; een en/en-verhaal dus.

NAVAP

In het dossier NAVAP wil de regering een uitdoofscenario uitwerken. Met een duidelijk project rond 'werkbaar werk' en alternatieve functies wil men de NAVAP-regeling laten uitdoven.

Voor 2022 zijn zowel de NAVAP-regeling als de financiering nog verzekerd.

Voor 2023 zal de regeling er nog zijn, maar moet nog over de financiering gepraat worden.

De afspraak destijds was dat de NAVAP-regeling zou blijven bestaan, zolang er in andere sectoren gelijkaardige systemen bestaan. We hebben de overheid erop gewezen dat wij de volgorde in de onderhandelingen wel anders zien: eerst het grotere pensioendebat en dan pas een eventuele aanpassing voor de politie. Niet omgekeerd!

Om alles verder uit te klaren, willen we (voorlopig alleszins) mee rond de tafel zitten om iets uit de brand te slepen voor onze collega's. De nabije toekomst zal moeten uitwijzen wat deze regering wil betekenen voor de politiemensen. Buiten de intentie om rond de tafel te zitten, hebben we geen beloftes gedaan. We geven het overleg een kans en hopen op goede gesprekken.

De toekomst zal uitwijzen of we ons anders moeten opstellen.

Het IPA uitgelegd:  waar wordt over onderhandeld?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van het interprofessioneel overleg of IPA. Het zorgt voor:

  • Meer solidariteit onder werknemers  
  • Minder grote verschillen tussen sectoren
  • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Dankzij het sociaal akkoord bereikten we met het sociaal akkoord 2021-2022 o.a. een hoger minimumloon en landingsbanen vanaf 55.

Lees ook verder over het IPA en de loonormwet.

Personalization