IPA 2021-2022: nieuws uit de sectoren!

Midden juli 2021 ondertekenden de sociale partners het sociaal akkoord voor 2021-2022, met daarin onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar.  Het is intussen aan de sectoren om binnen de contouren van dit akkoord meer specifieke regelingen en cao's uit te werken.   

Die onderhandelingen zijn in het najaar van 2021 volop aan de gang.  We houden je hier graag op de hoogte! Je vindt hierna per beroepscentrale een overzicht van de akkoorden en stand van zaken.👇

ACV Puls

PC 140.03 : akkoord 2021- 2022

Akkoord 2021- 2022 in de sector van het goederenvervoer en de logistiek (PC 140.03)

Onderhandelen binnen het strak opgelegd kader van de loonnorm is geen sinecure. De loonnormwet van de regering Michel uit 2017 laat door kunstgrepen nauwelijks marge voor opslag. In een sector die van oudsher lage uurlonen betaalt en gebukt gaat onder ernstige problemen als oneerlijke concurrentie en sociale dumping betekende dit ook voor 2021 en 2022 een zware handicap. Voeg daar nog de coronacrisis aan toe en je begrijpt : een akkoord bereiken was niet gemakkelijk.

Na vijf onderhandelingsrondes zijn we daar uiteindelijk toch in geslaagd. Juichen moeten we er niet om doen, wat ook onmogelijk zou zijn gezien het het strakke keurslijf van de regering, maar we hebben toch een aantal belangrijke punten uit de brand kunnen slepen. 

Koopkracht
Op 1 januari 2022 zullen zowel de minimumlonen als de werkelijk betaalde lonen en de anciënniteitspremie verhoogd worden met 0,4%. Ter compensatie van de loonsverhoging die niet meer kan uitgevoerd worden voor het jaar 2021, zal een geschenkcheque aangeboden worden van 40 euro. Als je binnen je onderneming echter al een geschenkcheque ontvangen hebt in 2021, mag naar een gelijkwaardig alternatief gezocht worden (sportcheque, cultuurcheque, ..) om problemen met de fiscus te vermijden. We zijn er ook in geslaagd om op sectoraal vlak een coronapremie af te spreken. Deze zal 250 euro bedragen voor iedereen die minimum 175 dagen effectief gewerkt heeft tijdens de periode die loopt van 1 maart 2020 tot 31 mei 2021. Als je deeltijds werkt, wordt de premie pro rata uitbetaald. Belangrijk is dat je werkgever op bedrijfsvlak nog een bijpassing kan toekennen tot maximaal 500 euro.

Specifiek voor garage-arbeiders die bij momenten beschikbaar moeten zijn zonder dat ze arbeidsprestaties moeten leveren, wordt een standby-premie in het leven geroepen van 1,5295 euro per uur. Deze zal jaarlijks op 1 januari aangepast worden aan de levensduurte. Wanneer je als garage-arbeider toch moet uitrukken, zal – dat spreekt voor zich - een arbeidsuurloon moeten betaald worden en worden de geleverde prestaties in aanmerking genomen om de arbeidsduur te berekenen.

Functieclassificatie
Een nieuwe functieclassificatie voor het rijdend personeel werd reeds uitgewerkt in 2014. Niet langer op basis van het tonnage van je vrachtwagen, maar op basis van een puntensysteem dat rekening houdt met wat je kan en ook effectief in praktijk moet brengen:  je ervaring, expertise, gevolgde opleidingen, enz…De lonen koppelen aan deze nieuwe functies gaf echter aanleiding tot oeverloze discussies met de werkgeversfederaties aan de andere kant van de onderhandelingstafel. Tot op heden bleven we dus  noodgedwongen werken met de oude classificatie en raakten we geen stap verder. Nu werd afgesproken de besprekingen opnieuw aan te vatten. Dertig juni 2022 wordt de uiterste datum om een akkoord te bereiken. Lukt dit niet, zal de nieuwe functieclassificatie toch ingevoerd worden op 1 januari 2023, met een loonsverhoging voor de arbeiders die in de twee hoogste categorieën worden ingeschaald en de garantie dat voor iedereen minimum het bestaande loon gewaarborgd blijft.

Voor het niet-rijdend personeel zal een koel- en vriespremie worden ingevoerd. Ook dit zal besproken worden in een werkgroep die moet landen voor 30 juni 2022.

Fietsvergoeding
De bedienden van de transport- en logistieke firma’s hebben al een aantal jaren recht op een fietsvergoeding. Deze zal vanaf 1 januari 2022 ook voor de arbeiders ingevoerd worden aan een waarde van 0,24 cent per kilometer, zowel voor het rijdend personeel als voor het niet-rijdend personeel en het garagepersoneel. 

Verlenging en herziening cao’s
Bedoeling is de komende maanden in een paritaire werkgroep een aantal sectorcao’s te verlengen en aan te passen aan de huidige arbeidscontext. De cao met betrekking tot de terugbetaling van de onkosten voor het behalen van het rijbewijs zal geactualiseerd  worden. Ook de cao betreffende de maaltijdcheques en de ecocheques is dringend aan herziening toe. Tevens zal gezocht worden naar oplossingen voor cao’s die tot op heden aanleiding geven tot interpretatiegeschillen en discussies tussen werkgevers en werknemers. Een nieuwe cao zal ook opgemaakt worden om ondernemingen de mogelijkheid te geven weekendploegen in te voeren. Je zal er dan voor kunnen kiezen alleen te werken tijdens het weekend en op feestdagen. Enkel op vrijwillige basis natuurlijk en wanneer je een contract hebt getekend van onbepaalde duur. 

SWT en tijdskrediet
Velen zaten er al op te wachten :  ook de CAO’s met betrekking tot het tijdskrediet, de landingsbanen en het SWT zullen opnieuw verlengd worden, met volledige invulling van de wettelijke opties zodat een uitkering, en de aangepaste beschikbaarheid, waar mogelijk kan aangevraagd worden.

Imago van de sector
De vakbonden krijgen van de werkgeversfederaties actieve ondersteuning om gezamenlijk te pleiten voor een faire transportsector waarin correcte prijzen worden gehanteerd en marktconforme lonen worden uitbetaald. We zullen ook samen blijven strijden voor veilige en comfortabele parkings en een correct onthaal van chauffeurs op laad- en losplaatsen. 

ACVBIE - Bouw, industrie en energie

PC 140.03 : akkoord 2021- 2022

Akkoord 2021- 2022 in de sector van het goederenvervoer en de logistiek (PC 140.03)

Onderhandelen binnen het strak opgelegd kader van de loonnorm is geen sinecure. De loonnormwet van de regering Michel uit 2017 laat door kunstgrepen nauwelijks marge voor opslag. In een sector die van oudsher lage uurlonen betaalt en gebukt gaat onder ernstige problemen als oneerlijke concurrentie en sociale dumping betekende dit ook voor 2021 en 2022 een zware handicap. Voeg daar nog de coronacrisis aan toe en je begrijpt : een akkoord bereiken was niet gemakkelijk.

Na vijf onderhandelingsrondes zijn we daar uiteindelijk toch in geslaagd. Juichen moeten we er niet om doen, wat ook onmogelijk zou zijn gezien het het strakke keurslijf van de regering, maar we hebben toch een aantal belangrijke punten uit de brand kunnen slepen. 

Koopkracht
Op 1 januari 2022 zullen zowel de minimumlonen als de werkelijk betaalde lonen en de anciënniteitspremie verhoogd worden met 0,4%. Ter compensatie van de loonsverhoging die niet meer kan uitgevoerd worden voor het jaar 2021, zal een geschenkcheque aangeboden worden van 40 euro. Als je binnen je onderneming echter al een geschenkcheque ontvangen hebt in 2021, mag naar een gelijkwaardig alternatief gezocht worden (sportcheque, cultuurcheque, ..) om problemen met de fiscus te vermijden. We zijn er ook in geslaagd om op sectoraal vlak een coronapremie af te spreken. Deze zal 250 euro bedragen voor iedereen die minimum 175 dagen effectief gewerkt heeft tijdens de periode die loopt van 1 maart 2020 tot 31 mei 2021. Als je deeltijds werkt, wordt de premie pro rata uitbetaald. Belangrijk is dat je werkgever op bedrijfsvlak nog een bijpassing kan toekennen tot maximaal 500 euro.

Specifiek voor garage-arbeiders die bij momenten beschikbaar moeten zijn zonder dat ze arbeidsprestaties moeten leveren, wordt een standby-premie in het leven geroepen van 1,5295 euro per uur. Deze zal jaarlijks op 1 januari aangepast worden aan de levensduurte. Wanneer je als garage-arbeider toch moet uitrukken, zal – dat spreekt voor zich - een arbeidsuurloon moeten betaald worden en worden de geleverde prestaties in aanmerking genomen om de arbeidsduur te berekenen.

Functieclassificatie
Een nieuwe functieclassificatie voor het rijdend personeel werd reeds uitgewerkt in 2014. Niet langer op basis van het tonnage van je vrachtwagen, maar op basis van een puntensysteem dat rekening houdt met wat je kan en ook effectief in praktijk moet brengen:  je ervaring, expertise, gevolgde opleidingen, enz…De lonen koppelen aan deze nieuwe functies gaf echter aanleiding tot oeverloze discussies met de werkgeversfederaties aan de andere kant van de onderhandelingstafel. Tot op heden bleven we dus  noodgedwongen werken met de oude classificatie en raakten we geen stap verder. Nu werd afgesproken de besprekingen opnieuw aan te vatten. Dertig juni 2022 wordt de uiterste datum om een akkoord te bereiken. Lukt dit niet, zal de nieuwe functieclassificatie toch ingevoerd worden op 1 januari 2023, met een loonsverhoging voor de arbeiders die in de twee hoogste categorieën worden ingeschaald en de garantie dat voor iedereen minimum het bestaande loon gewaarborgd blijft.

Voor het niet-rijdend personeel zal een koel- en vriespremie worden ingevoerd. Ook dit zal besproken worden in een werkgroep die moet landen voor 30 juni 2022.

Fietsvergoeding
De bedienden van de transport- en logistieke firma’s hebben al een aantal jaren recht op een fietsvergoeding. Deze zal vanaf 1 januari 2022 ook voor de arbeiders ingevoerd worden aan een waarde van 0,24 cent per kilometer, zowel voor het rijdend personeel als voor het niet-rijdend personeel en het garagepersoneel. 

Verlenging en herziening cao’s
Bedoeling is de komende maanden in een paritaire werkgroep een aantal sectorcao’s te verlengen en aan te passen aan de huidige arbeidscontext. De cao met betrekking tot de terugbetaling van de onkosten voor het behalen van het rijbewijs zal geactualiseerd  worden. Ook de cao betreffende de maaltijdcheques en de ecocheques is dringend aan herziening toe. Tevens zal gezocht worden naar oplossingen voor cao’s die tot op heden aanleiding geven tot interpretatiegeschillen en discussies tussen werkgevers en werknemers. Een nieuwe cao zal ook opgemaakt worden om ondernemingen de mogelijkheid te geven weekendploegen in te voeren. Je zal er dan voor kunnen kiezen alleen te werken tijdens het weekend en op feestdagen. Enkel op vrijwillige basis natuurlijk en wanneer je een contract hebt getekend van onbepaalde duur. 

SWT en tijdskrediet
Velen zaten er al op te wachten :  ook de CAO’s met betrekking tot het tijdskrediet, de landingsbanen en het SWT zullen opnieuw verlengd worden, met volledige invulling van de wettelijke opties zodat een uitkering, en de aangepaste beschikbaarheid, waar mogelijk kan aangevraagd worden.

Imago van de sector
De vakbonden krijgen van de werkgeversfederaties actieve ondersteuning om gezamenlijk te pleiten voor een faire transportsector waarin correcte prijzen worden gehanteerd en marktconforme lonen worden uitbetaald. We zullen ook samen blijven strijden voor veilige en comfortabele parkings en een correct onthaal van chauffeurs op laad- en losplaatsen. 

ACV-CSC METEA - Metaal en textiel

PC 140.03 : akkoord 2021- 2022

Akkoord 2021- 2022 in de sector van het goederenvervoer en de logistiek (PC 140.03)

Onderhandelen binnen het strak opgelegd kader van de loonnorm is geen sinecure. De loonnormwet van de regering Michel uit 2017 laat door kunstgrepen nauwelijks marge voor opslag. In een sector die van oudsher lage uurlonen betaalt en gebukt gaat onder ernstige problemen als oneerlijke concurrentie en sociale dumping betekende dit ook voor 2021 en 2022 een zware handicap. Voeg daar nog de coronacrisis aan toe en je begrijpt : een akkoord bereiken was niet gemakkelijk.

Na vijf onderhandelingsrondes zijn we daar uiteindelijk toch in geslaagd. Juichen moeten we er niet om doen, wat ook onmogelijk zou zijn gezien het het strakke keurslijf van de regering, maar we hebben toch een aantal belangrijke punten uit de brand kunnen slepen. 

Koopkracht
Op 1 januari 2022 zullen zowel de minimumlonen als de werkelijk betaalde lonen en de anciënniteitspremie verhoogd worden met 0,4%. Ter compensatie van de loonsverhoging die niet meer kan uitgevoerd worden voor het jaar 2021, zal een geschenkcheque aangeboden worden van 40 euro. Als je binnen je onderneming echter al een geschenkcheque ontvangen hebt in 2021, mag naar een gelijkwaardig alternatief gezocht worden (sportcheque, cultuurcheque, ..) om problemen met de fiscus te vermijden. We zijn er ook in geslaagd om op sectoraal vlak een coronapremie af te spreken. Deze zal 250 euro bedragen voor iedereen die minimum 175 dagen effectief gewerkt heeft tijdens de periode die loopt van 1 maart 2020 tot 31 mei 2021. Als je deeltijds werkt, wordt de premie pro rata uitbetaald. Belangrijk is dat je werkgever op bedrijfsvlak nog een bijpassing kan toekennen tot maximaal 500 euro.

Specifiek voor garage-arbeiders die bij momenten beschikbaar moeten zijn zonder dat ze arbeidsprestaties moeten leveren, wordt een standby-premie in het leven geroepen van 1,5295 euro per uur. Deze zal jaarlijks op 1 januari aangepast worden aan de levensduurte. Wanneer je als garage-arbeider toch moet uitrukken, zal – dat spreekt voor zich - een arbeidsuurloon moeten betaald worden en worden de geleverde prestaties in aanmerking genomen om de arbeidsduur te berekenen.

Functieclassificatie
Een nieuwe functieclassificatie voor het rijdend personeel werd reeds uitgewerkt in 2014. Niet langer op basis van het tonnage van je vrachtwagen, maar op basis van een puntensysteem dat rekening houdt met wat je kan en ook effectief in praktijk moet brengen:  je ervaring, expertise, gevolgde opleidingen, enz…De lonen koppelen aan deze nieuwe functies gaf echter aanleiding tot oeverloze discussies met de werkgeversfederaties aan de andere kant van de onderhandelingstafel. Tot op heden bleven we dus  noodgedwongen werken met de oude classificatie en raakten we geen stap verder. Nu werd afgesproken de besprekingen opnieuw aan te vatten. Dertig juni 2022 wordt de uiterste datum om een akkoord te bereiken. Lukt dit niet, zal de nieuwe functieclassificatie toch ingevoerd worden op 1 januari 2023, met een loonsverhoging voor de arbeiders die in de twee hoogste categorieën worden ingeschaald en de garantie dat voor iedereen minimum het bestaande loon gewaarborgd blijft.

Voor het niet-rijdend personeel zal een koel- en vriespremie worden ingevoerd. Ook dit zal besproken worden in een werkgroep die moet landen voor 30 juni 2022.

Fietsvergoeding
De bedienden van de transport- en logistieke firma’s hebben al een aantal jaren recht op een fietsvergoeding. Deze zal vanaf 1 januari 2022 ook voor de arbeiders ingevoerd worden aan een waarde van 0,24 cent per kilometer, zowel voor het rijdend personeel als voor het niet-rijdend personeel en het garagepersoneel. 

Verlenging en herziening cao’s
Bedoeling is de komende maanden in een paritaire werkgroep een aantal sectorcao’s te verlengen en aan te passen aan de huidige arbeidscontext. De cao met betrekking tot de terugbetaling van de onkosten voor het behalen van het rijbewijs zal geactualiseerd  worden. Ook de cao betreffende de maaltijdcheques en de ecocheques is dringend aan herziening toe. Tevens zal gezocht worden naar oplossingen voor cao’s die tot op heden aanleiding geven tot interpretatiegeschillen en discussies tussen werkgevers en werknemers. Een nieuwe cao zal ook opgemaakt worden om ondernemingen de mogelijkheid te geven weekendploegen in te voeren. Je zal er dan voor kunnen kiezen alleen te werken tijdens het weekend en op feestdagen. Enkel op vrijwillige basis natuurlijk en wanneer je een contract hebt getekend van onbepaalde duur. 

SWT en tijdskrediet
Velen zaten er al op te wachten :  ook de CAO’s met betrekking tot het tijdskrediet, de landingsbanen en het SWT zullen opnieuw verlengd worden, met volledige invulling van de wettelijke opties zodat een uitkering, en de aangepaste beschikbaarheid, waar mogelijk kan aangevraagd worden.

Imago van de sector
De vakbonden krijgen van de werkgeversfederaties actieve ondersteuning om gezamenlijk te pleiten voor een faire transportsector waarin correcte prijzen worden gehanteerd en marktconforme lonen worden uitbetaald. We zullen ook samen blijven strijden voor veilige en comfortabele parkings en een correct onthaal van chauffeurs op laad- en losplaatsen. 

Transcom - Vervoer en communicatie

PC 140.03 : akkoord 2021- 2022

Akkoord 2021- 2022 in de sector van het goederenvervoer en de logistiek (PC 140.03)

Onderhandelen binnen het strak opgelegd kader van de loonnorm is geen sinecure. De loonnormwet van de regering Michel uit 2017 laat door kunstgrepen nauwelijks marge voor opslag. In een sector die van oudsher lage uurlonen betaalt en gebukt gaat onder ernstige problemen als oneerlijke concurrentie en sociale dumping betekende dit ook voor 2021 en 2022 een zware handicap. Voeg daar nog de coronacrisis aan toe en je begrijpt : een akkoord bereiken was niet gemakkelijk.

Na vijf onderhandelingsrondes zijn we daar uiteindelijk toch in geslaagd. Juichen moeten we er niet om doen, wat ook onmogelijk zou zijn gezien het het strakke keurslijf van de regering, maar we hebben toch een aantal belangrijke punten uit de brand kunnen slepen. 

Koopkracht
Op 1 januari 2022 zullen zowel de minimumlonen als de werkelijk betaalde lonen en de anciënniteitspremie verhoogd worden met 0,4%. Ter compensatie van de loonsverhoging die niet meer kan uitgevoerd worden voor het jaar 2021, zal een geschenkcheque aangeboden worden van 40 euro. Als je binnen je onderneming echter al een geschenkcheque ontvangen hebt in 2021, mag naar een gelijkwaardig alternatief gezocht worden (sportcheque, cultuurcheque, ..) om problemen met de fiscus te vermijden. We zijn er ook in geslaagd om op sectoraal vlak een coronapremie af te spreken. Deze zal 250 euro bedragen voor iedereen die minimum 175 dagen effectief gewerkt heeft tijdens de periode die loopt van 1 maart 2020 tot 31 mei 2021. Als je deeltijds werkt, wordt de premie pro rata uitbetaald. Belangrijk is dat je werkgever op bedrijfsvlak nog een bijpassing kan toekennen tot maximaal 500 euro.

Specifiek voor garage-arbeiders die bij momenten beschikbaar moeten zijn zonder dat ze arbeidsprestaties moeten leveren, wordt een standby-premie in het leven geroepen van 1,5295 euro per uur. Deze zal jaarlijks op 1 januari aangepast worden aan de levensduurte. Wanneer je als garage-arbeider toch moet uitrukken, zal – dat spreekt voor zich - een arbeidsuurloon moeten betaald worden en worden de geleverde prestaties in aanmerking genomen om de arbeidsduur te berekenen.

Functieclassificatie
Een nieuwe functieclassificatie voor het rijdend personeel werd reeds uitgewerkt in 2014. Niet langer op basis van het tonnage van je vrachtwagen, maar op basis van een puntensysteem dat rekening houdt met wat je kan en ook effectief in praktijk moet brengen:  je ervaring, expertise, gevolgde opleidingen, enz…De lonen koppelen aan deze nieuwe functies gaf echter aanleiding tot oeverloze discussies met de werkgeversfederaties aan de andere kant van de onderhandelingstafel. Tot op heden bleven we dus  noodgedwongen werken met de oude classificatie en raakten we geen stap verder. Nu werd afgesproken de besprekingen opnieuw aan te vatten. Dertig juni 2022 wordt de uiterste datum om een akkoord te bereiken. Lukt dit niet, zal de nieuwe functieclassificatie toch ingevoerd worden op 1 januari 2023, met een loonsverhoging voor de arbeiders die in de twee hoogste categorieën worden ingeschaald en de garantie dat voor iedereen minimum het bestaande loon gewaarborgd blijft.

Voor het niet-rijdend personeel zal een koel- en vriespremie worden ingevoerd. Ook dit zal besproken worden in een werkgroep die moet landen voor 30 juni 2022.

Fietsvergoeding
De bedienden van de transport- en logistieke firma’s hebben al een aantal jaren recht op een fietsvergoeding. Deze zal vanaf 1 januari 2022 ook voor de arbeiders ingevoerd worden aan een waarde van 0,24 cent per kilometer, zowel voor het rijdend personeel als voor het niet-rijdend personeel en het garagepersoneel. 

Verlenging en herziening cao’s
Bedoeling is de komende maanden in een paritaire werkgroep een aantal sectorcao’s te verlengen en aan te passen aan de huidige arbeidscontext. De cao met betrekking tot de terugbetaling van de onkosten voor het behalen van het rijbewijs zal geactualiseerd  worden. Ook de cao betreffende de maaltijdcheques en de ecocheques is dringend aan herziening toe. Tevens zal gezocht worden naar oplossingen voor cao’s die tot op heden aanleiding geven tot interpretatiegeschillen en discussies tussen werkgevers en werknemers. Een nieuwe cao zal ook opgemaakt worden om ondernemingen de mogelijkheid te geven weekendploegen in te voeren. Je zal er dan voor kunnen kiezen alleen te werken tijdens het weekend en op feestdagen. Enkel op vrijwillige basis natuurlijk en wanneer je een contract hebt getekend van onbepaalde duur. 

SWT en tijdskrediet
Velen zaten er al op te wachten :  ook de CAO’s met betrekking tot het tijdskrediet, de landingsbanen en het SWT zullen opnieuw verlengd worden, met volledige invulling van de wettelijke opties zodat een uitkering, en de aangepaste beschikbaarheid, waar mogelijk kan aangevraagd worden.

Imago van de sector
De vakbonden krijgen van de werkgeversfederaties actieve ondersteuning om gezamenlijk te pleiten voor een faire transportsector waarin correcte prijzen worden gehanteerd en marktconforme lonen worden uitbetaald. We zullen ook samen blijven strijden voor veilige en comfortabele parkings en een correct onthaal van chauffeurs op laad- en losplaatsen. 

Voeding en diensten

PC 140.03 : akkoord 2021- 2022

Akkoord 2021- 2022 in de sector van het goederenvervoer en de logistiek (PC 140.03)

Onderhandelen binnen het strak opgelegd kader van de loonnorm is geen sinecure. De loonnormwet van de regering Michel uit 2017 laat door kunstgrepen nauwelijks marge voor opslag. In een sector die van oudsher lage uurlonen betaalt en gebukt gaat onder ernstige problemen als oneerlijke concurrentie en sociale dumping betekende dit ook voor 2021 en 2022 een zware handicap. Voeg daar nog de coronacrisis aan toe en je begrijpt : een akkoord bereiken was niet gemakkelijk.

Na vijf onderhandelingsrondes zijn we daar uiteindelijk toch in geslaagd. Juichen moeten we er niet om doen, wat ook onmogelijk zou zijn gezien het het strakke keurslijf van de regering, maar we hebben toch een aantal belangrijke punten uit de brand kunnen slepen. 

Koopkracht
Op 1 januari 2022 zullen zowel de minimumlonen als de werkelijk betaalde lonen en de anciënniteitspremie verhoogd worden met 0,4%. Ter compensatie van de loonsverhoging die niet meer kan uitgevoerd worden voor het jaar 2021, zal een geschenkcheque aangeboden worden van 40 euro. Als je binnen je onderneming echter al een geschenkcheque ontvangen hebt in 2021, mag naar een gelijkwaardig alternatief gezocht worden (sportcheque, cultuurcheque, ..) om problemen met de fiscus te vermijden. We zijn er ook in geslaagd om op sectoraal vlak een coronapremie af te spreken. Deze zal 250 euro bedragen voor iedereen die minimum 175 dagen effectief gewerkt heeft tijdens de periode die loopt van 1 maart 2020 tot 31 mei 2021. Als je deeltijds werkt, wordt de premie pro rata uitbetaald. Belangrijk is dat je werkgever op bedrijfsvlak nog een bijpassing kan toekennen tot maximaal 500 euro.

Specifiek voor garage-arbeiders die bij momenten beschikbaar moeten zijn zonder dat ze arbeidsprestaties moeten leveren, wordt een standby-premie in het leven geroepen van 1,5295 euro per uur. Deze zal jaarlijks op 1 januari aangepast worden aan de levensduurte. Wanneer je als garage-arbeider toch moet uitrukken, zal – dat spreekt voor zich - een arbeidsuurloon moeten betaald worden en worden de geleverde prestaties in aanmerking genomen om de arbeidsduur te berekenen.

Functieclassificatie
Een nieuwe functieclassificatie voor het rijdend personeel werd reeds uitgewerkt in 2014. Niet langer op basis van het tonnage van je vrachtwagen, maar op basis van een puntensysteem dat rekening houdt met wat je kan en ook effectief in praktijk moet brengen:  je ervaring, expertise, gevolgde opleidingen, enz…De lonen koppelen aan deze nieuwe functies gaf echter aanleiding tot oeverloze discussies met de werkgeversfederaties aan de andere kant van de onderhandelingstafel. Tot op heden bleven we dus  noodgedwongen werken met de oude classificatie en raakten we geen stap verder. Nu werd afgesproken de besprekingen opnieuw aan te vatten. Dertig juni 2022 wordt de uiterste datum om een akkoord te bereiken. Lukt dit niet, zal de nieuwe functieclassificatie toch ingevoerd worden op 1 januari 2023, met een loonsverhoging voor de arbeiders die in de twee hoogste categorieën worden ingeschaald en de garantie dat voor iedereen minimum het bestaande loon gewaarborgd blijft.

Voor het niet-rijdend personeel zal een koel- en vriespremie worden ingevoerd. Ook dit zal besproken worden in een werkgroep die moet landen voor 30 juni 2022.

Fietsvergoeding
De bedienden van de transport- en logistieke firma’s hebben al een aantal jaren recht op een fietsvergoeding. Deze zal vanaf 1 januari 2022 ook voor de arbeiders ingevoerd worden aan een waarde van 0,24 cent per kilometer, zowel voor het rijdend personeel als voor het niet-rijdend personeel en het garagepersoneel. 

Verlenging en herziening cao’s
Bedoeling is de komende maanden in een paritaire werkgroep een aantal sectorcao’s te verlengen en aan te passen aan de huidige arbeidscontext. De cao met betrekking tot de terugbetaling van de onkosten voor het behalen van het rijbewijs zal geactualiseerd  worden. Ook de cao betreffende de maaltijdcheques en de ecocheques is dringend aan herziening toe. Tevens zal gezocht worden naar oplossingen voor cao’s die tot op heden aanleiding geven tot interpretatiegeschillen en discussies tussen werkgevers en werknemers. Een nieuwe cao zal ook opgemaakt worden om ondernemingen de mogelijkheid te geven weekendploegen in te voeren. Je zal er dan voor kunnen kiezen alleen te werken tijdens het weekend en op feestdagen. Enkel op vrijwillige basis natuurlijk en wanneer je een contract hebt getekend van onbepaalde duur. 

SWT en tijdskrediet
Velen zaten er al op te wachten :  ook de CAO’s met betrekking tot het tijdskrediet, de landingsbanen en het SWT zullen opnieuw verlengd worden, met volledige invulling van de wettelijke opties zodat een uitkering, en de aangepaste beschikbaarheid, waar mogelijk kan aangevraagd worden.

Imago van de sector
De vakbonden krijgen van de werkgeversfederaties actieve ondersteuning om gezamenlijk te pleiten voor een faire transportsector waarin correcte prijzen worden gehanteerd en marktconforme lonen worden uitbetaald. We zullen ook samen blijven strijden voor veilige en comfortabele parkings en een correct onthaal van chauffeurs op laad- en losplaatsen. 

ACV Openbare diensten

PC 140.03 : akkoord 2021- 2022

Akkoord 2021- 2022 in de sector van het goederenvervoer en de logistiek (PC 140.03)

Onderhandelen binnen het strak opgelegd kader van de loonnorm is geen sinecure. De loonnormwet van de regering Michel uit 2017 laat door kunstgrepen nauwelijks marge voor opslag. In een sector die van oudsher lage uurlonen betaalt en gebukt gaat onder ernstige problemen als oneerlijke concurrentie en sociale dumping betekende dit ook voor 2021 en 2022 een zware handicap. Voeg daar nog de coronacrisis aan toe en je begrijpt : een akkoord bereiken was niet gemakkelijk.

Na vijf onderhandelingsrondes zijn we daar uiteindelijk toch in geslaagd. Juichen moeten we er niet om doen, wat ook onmogelijk zou zijn gezien het het strakke keurslijf van de regering, maar we hebben toch een aantal belangrijke punten uit de brand kunnen slepen. 

Koopkracht
Op 1 januari 2022 zullen zowel de minimumlonen als de werkelijk betaalde lonen en de anciënniteitspremie verhoogd worden met 0,4%. Ter compensatie van de loonsverhoging die niet meer kan uitgevoerd worden voor het jaar 2021, zal een geschenkcheque aangeboden worden van 40 euro. Als je binnen je onderneming echter al een geschenkcheque ontvangen hebt in 2021, mag naar een gelijkwaardig alternatief gezocht worden (sportcheque, cultuurcheque, ..) om problemen met de fiscus te vermijden. We zijn er ook in geslaagd om op sectoraal vlak een coronapremie af te spreken. Deze zal 250 euro bedragen voor iedereen die minimum 175 dagen effectief gewerkt heeft tijdens de periode die loopt van 1 maart 2020 tot 31 mei 2021. Als je deeltijds werkt, wordt de premie pro rata uitbetaald. Belangrijk is dat je werkgever op bedrijfsvlak nog een bijpassing kan toekennen tot maximaal 500 euro.

Specifiek voor garage-arbeiders die bij momenten beschikbaar moeten zijn zonder dat ze arbeidsprestaties moeten leveren, wordt een standby-premie in het leven geroepen van 1,5295 euro per uur. Deze zal jaarlijks op 1 januari aangepast worden aan de levensduurte. Wanneer je als garage-arbeider toch moet uitrukken, zal – dat spreekt voor zich - een arbeidsuurloon moeten betaald worden en worden de geleverde prestaties in aanmerking genomen om de arbeidsduur te berekenen.

Functieclassificatie
Een nieuwe functieclassificatie voor het rijdend personeel werd reeds uitgewerkt in 2014. Niet langer op basis van het tonnage van je vrachtwagen, maar op basis van een puntensysteem dat rekening houdt met wat je kan en ook effectief in praktijk moet brengen:  je ervaring, expertise, gevolgde opleidingen, enz…De lonen koppelen aan deze nieuwe functies gaf echter aanleiding tot oeverloze discussies met de werkgeversfederaties aan de andere kant van de onderhandelingstafel. Tot op heden bleven we dus  noodgedwongen werken met de oude classificatie en raakten we geen stap verder. Nu werd afgesproken de besprekingen opnieuw aan te vatten. Dertig juni 2022 wordt de uiterste datum om een akkoord te bereiken. Lukt dit niet, zal de nieuwe functieclassificatie toch ingevoerd worden op 1 januari 2023, met een loonsverhoging voor de arbeiders die in de twee hoogste categorieën worden ingeschaald en de garantie dat voor iedereen minimum het bestaande loon gewaarborgd blijft.

Voor het niet-rijdend personeel zal een koel- en vriespremie worden ingevoerd. Ook dit zal besproken worden in een werkgroep die moet landen voor 30 juni 2022.

Fietsvergoeding
De bedienden van de transport- en logistieke firma’s hebben al een aantal jaren recht op een fietsvergoeding. Deze zal vanaf 1 januari 2022 ook voor de arbeiders ingevoerd worden aan een waarde van 0,24 cent per kilometer, zowel voor het rijdend personeel als voor het niet-rijdend personeel en het garagepersoneel. 

Verlenging en herziening cao’s
Bedoeling is de komende maanden in een paritaire werkgroep een aantal sectorcao’s te verlengen en aan te passen aan de huidige arbeidscontext. De cao met betrekking tot de terugbetaling van de onkosten voor het behalen van het rijbewijs zal geactualiseerd  worden. Ook de cao betreffende de maaltijdcheques en de ecocheques is dringend aan herziening toe. Tevens zal gezocht worden naar oplossingen voor cao’s die tot op heden aanleiding geven tot interpretatiegeschillen en discussies tussen werkgevers en werknemers. Een nieuwe cao zal ook opgemaakt worden om ondernemingen de mogelijkheid te geven weekendploegen in te voeren. Je zal er dan voor kunnen kiezen alleen te werken tijdens het weekend en op feestdagen. Enkel op vrijwillige basis natuurlijk en wanneer je een contract hebt getekend van onbepaalde duur. 

SWT en tijdskrediet
Velen zaten er al op te wachten :  ook de CAO’s met betrekking tot het tijdskrediet, de landingsbanen en het SWT zullen opnieuw verlengd worden, met volledige invulling van de wettelijke opties zodat een uitkering, en de aangepaste beschikbaarheid, waar mogelijk kan aangevraagd worden.

Imago van de sector
De vakbonden krijgen van de werkgeversfederaties actieve ondersteuning om gezamenlijk te pleiten voor een faire transportsector waarin correcte prijzen worden gehanteerd en marktconforme lonen worden uitbetaald. We zullen ook samen blijven strijden voor veilige en comfortabele parkings en een correct onthaal van chauffeurs op laad- en losplaatsen. 

Het IPA uitgelegd:  waar wordt over onderhandeld?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van het interprofessioneel overleg of IPA. Het zorgt voor:

  • Meer solidariteit onder werknemers  
  • Minder grote verschillen tussen sectoren
  • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Dankzij het sociaal akkoord bereikten we met het sociaal akkoord 2021-2022 o.a. een hoger minimumloon en landingsbanen vanaf 55.

Lees ook verder over het IPA en de loonormwet.

Personalization