IPA 2021-2022: nieuws uit de sectoren!

Midden juli 2021 ondertekenden de sociale partners het sociaal akkoord voor 2021-2022, met daarin onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar.  Het is intussen aan de sectoren om binnen de contouren van dit akkoord meer specifieke regelingen en cao's uit te werken.   

Die onderhandelingen zijn in het najaar van 2021 volop aan de gang.  We houden je hier graag op de hoogte! Je vindt hierna per beroepscentrale een overzicht van de akkoorden en stand van zaken.👇

ACV Puls

Sectoraal akkoord Brusselse lokale overheden afgesloten

©Shutterstock

Na jarenlang onderhandelen en veel ups en downs is de kogel eindelijk door de kerk: deze week bereikten we voor de Brusselse lokale overheden (de stad, de gemeenten en de OCMW's) een sectoraal akkoord over de belangrijkste punten van de eisenbundel die we al in 2018 op tafel legden.

ACV Openbare Diensten is erin geslaagd om klaar en duidelijk haar stempel op het sectoraal akkoord te drukken.

Het akkoord heeft positieve gevolgen voor niet minder dan 25.000 personeelsleden van de Brusselse lokale sector en omvat vier pijlers, die de komende jaren gaandeweg worden uitgerold:

 • Een verhoging van de weddeschalen
 • een verlenging van de geldelijke loopbaan
 • De invoering van een 2de pensioenpijler voor alle contractuele personeelsleden en
 • De invoering resp. verhoging van de maaltijdcheques.

Verhoging weddeschalen

Alle niveaus en rangen gaan erop vooruit, ook zij die de afgelopen 20 jaar al meerdere verhogingen hebben gekend.

 • Niveaus C en CH :1: 2,25%, 2: 2,5%, 3: 3%, 4 en hoger: 2% - vanaf 01-01-2022
 • Niveau D: idem als C en CH – retroactief toegepast tot 01-01-2021
 • Niveau E: alle graden 2% - retroactief toegepast tot 01-01-2021

Omwille van de eerdere verhogingen van niveaus C, D en E werd nu beslist om de niveaus A en B procentueel hogere verhogingen toe te kennen: 

 • Voor de niveaus B1, B2, B3, BH1, BH2 en BH3 telkens 6%; voor de niveaus B4, BH4 en hoger telkens 2% - vanaf 01-07-2023
 • Voor de niveaus A1, A2, A3, AH1, AH2 en AH3 telkens 5% ; voor de niveaus A4, AH4 en hoger telkens 2% - vanaf 01-07-2023

Verlening geldelijke loopbaan

Alle personeelsleden krijgen twee biënnales extra:

 • Voor de niveaus B, C, D en E gaat de geldelijke loopbaan van 27 naar 31 jaar
 • Voor het niveau A gaat de geldelijke loopbaan van 23 naar 27 jaar

De eerste biënnale treedt in werking op 01-01-2023. De tweede treedt in werking op 01-01-2025.

Tweede pensioenpijler

Er wordt een tweede pensioenpijler ingevoerd voor alle contractuele personeelsleden (retroactief toegepast tot 01-01-2021).

Invoering of verhoging maaltijdcheques

De personeelsleden die vandaag nog geen maaltijdcheques krijgen, ontvangen een cheque van minimaal € 3 per gewerkte dag. De personeelsleden die vandaag wel al een cheque krijgen, ontvangen een verhoging van de maaltijdcheques tot maximaal € 8  per gewerkte dag (allemaal vanaf 01-01-2022).

Voor wie geldt het akkoord?

Het akkoord geldt voor alle personeelsleden van deze werkgevers:

 • De Stad Brussel en de 18 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • De OCMW’s van voornoemde lokale besturen
 • De niet-ziekenhuisverenigingen “Hoofdstuk XII” en De Berg van Barmhartigheid

Het akkoord geldt niet voor het onderwijzend personeel en het personeel dat bezoldigd wordt op basis van de weddeschalen van de Vlaamse of de Franse Gemeenschap. 

Vanzelfsprekend wordt in een volgende fase de onderhandeling over de uitrol van dit akkoord gevoerd op het niveau van de Stad Brussel en van de 18 betrokken gemeenten.

ACVBIE - Bouw, industrie en energie

Sectoraal akkoord Brusselse lokale overheden afgesloten

©Shutterstock

Na jarenlang onderhandelen en veel ups en downs is de kogel eindelijk door de kerk: deze week bereikten we voor de Brusselse lokale overheden (de stad, de gemeenten en de OCMW's) een sectoraal akkoord over de belangrijkste punten van de eisenbundel die we al in 2018 op tafel legden.

ACV Openbare Diensten is erin geslaagd om klaar en duidelijk haar stempel op het sectoraal akkoord te drukken.

Het akkoord heeft positieve gevolgen voor niet minder dan 25.000 personeelsleden van de Brusselse lokale sector en omvat vier pijlers, die de komende jaren gaandeweg worden uitgerold:

 • Een verhoging van de weddeschalen
 • een verlenging van de geldelijke loopbaan
 • De invoering van een 2de pensioenpijler voor alle contractuele personeelsleden en
 • De invoering resp. verhoging van de maaltijdcheques.

Verhoging weddeschalen

Alle niveaus en rangen gaan erop vooruit, ook zij die de afgelopen 20 jaar al meerdere verhogingen hebben gekend.

 • Niveaus C en CH :1: 2,25%, 2: 2,5%, 3: 3%, 4 en hoger: 2% - vanaf 01-01-2022
 • Niveau D: idem als C en CH – retroactief toegepast tot 01-01-2021
 • Niveau E: alle graden 2% - retroactief toegepast tot 01-01-2021

Omwille van de eerdere verhogingen van niveaus C, D en E werd nu beslist om de niveaus A en B procentueel hogere verhogingen toe te kennen: 

 • Voor de niveaus B1, B2, B3, BH1, BH2 en BH3 telkens 6%; voor de niveaus B4, BH4 en hoger telkens 2% - vanaf 01-07-2023
 • Voor de niveaus A1, A2, A3, AH1, AH2 en AH3 telkens 5% ; voor de niveaus A4, AH4 en hoger telkens 2% - vanaf 01-07-2023

Verlening geldelijke loopbaan

Alle personeelsleden krijgen twee biënnales extra:

 • Voor de niveaus B, C, D en E gaat de geldelijke loopbaan van 27 naar 31 jaar
 • Voor het niveau A gaat de geldelijke loopbaan van 23 naar 27 jaar

De eerste biënnale treedt in werking op 01-01-2023. De tweede treedt in werking op 01-01-2025.

Tweede pensioenpijler

Er wordt een tweede pensioenpijler ingevoerd voor alle contractuele personeelsleden (retroactief toegepast tot 01-01-2021).

Invoering of verhoging maaltijdcheques

De personeelsleden die vandaag nog geen maaltijdcheques krijgen, ontvangen een cheque van minimaal € 3 per gewerkte dag. De personeelsleden die vandaag wel al een cheque krijgen, ontvangen een verhoging van de maaltijdcheques tot maximaal € 8  per gewerkte dag (allemaal vanaf 01-01-2022).

Voor wie geldt het akkoord?

Het akkoord geldt voor alle personeelsleden van deze werkgevers:

 • De Stad Brussel en de 18 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • De OCMW’s van voornoemde lokale besturen
 • De niet-ziekenhuisverenigingen “Hoofdstuk XII” en De Berg van Barmhartigheid

Het akkoord geldt niet voor het onderwijzend personeel en het personeel dat bezoldigd wordt op basis van de weddeschalen van de Vlaamse of de Franse Gemeenschap. 

Vanzelfsprekend wordt in een volgende fase de onderhandeling over de uitrol van dit akkoord gevoerd op het niveau van de Stad Brussel en van de 18 betrokken gemeenten.

ACV-CSC METEA - Metaal en textiel

Sectoraal akkoord Brusselse lokale overheden afgesloten

©Shutterstock

Na jarenlang onderhandelen en veel ups en downs is de kogel eindelijk door de kerk: deze week bereikten we voor de Brusselse lokale overheden (de stad, de gemeenten en de OCMW's) een sectoraal akkoord over de belangrijkste punten van de eisenbundel die we al in 2018 op tafel legden.

ACV Openbare Diensten is erin geslaagd om klaar en duidelijk haar stempel op het sectoraal akkoord te drukken.

Het akkoord heeft positieve gevolgen voor niet minder dan 25.000 personeelsleden van de Brusselse lokale sector en omvat vier pijlers, die de komende jaren gaandeweg worden uitgerold:

 • Een verhoging van de weddeschalen
 • een verlenging van de geldelijke loopbaan
 • De invoering van een 2de pensioenpijler voor alle contractuele personeelsleden en
 • De invoering resp. verhoging van de maaltijdcheques.

Verhoging weddeschalen

Alle niveaus en rangen gaan erop vooruit, ook zij die de afgelopen 20 jaar al meerdere verhogingen hebben gekend.

 • Niveaus C en CH :1: 2,25%, 2: 2,5%, 3: 3%, 4 en hoger: 2% - vanaf 01-01-2022
 • Niveau D: idem als C en CH – retroactief toegepast tot 01-01-2021
 • Niveau E: alle graden 2% - retroactief toegepast tot 01-01-2021

Omwille van de eerdere verhogingen van niveaus C, D en E werd nu beslist om de niveaus A en B procentueel hogere verhogingen toe te kennen: 

 • Voor de niveaus B1, B2, B3, BH1, BH2 en BH3 telkens 6%; voor de niveaus B4, BH4 en hoger telkens 2% - vanaf 01-07-2023
 • Voor de niveaus A1, A2, A3, AH1, AH2 en AH3 telkens 5% ; voor de niveaus A4, AH4 en hoger telkens 2% - vanaf 01-07-2023

Verlening geldelijke loopbaan

Alle personeelsleden krijgen twee biënnales extra:

 • Voor de niveaus B, C, D en E gaat de geldelijke loopbaan van 27 naar 31 jaar
 • Voor het niveau A gaat de geldelijke loopbaan van 23 naar 27 jaar

De eerste biënnale treedt in werking op 01-01-2023. De tweede treedt in werking op 01-01-2025.

Tweede pensioenpijler

Er wordt een tweede pensioenpijler ingevoerd voor alle contractuele personeelsleden (retroactief toegepast tot 01-01-2021).

Invoering of verhoging maaltijdcheques

De personeelsleden die vandaag nog geen maaltijdcheques krijgen, ontvangen een cheque van minimaal € 3 per gewerkte dag. De personeelsleden die vandaag wel al een cheque krijgen, ontvangen een verhoging van de maaltijdcheques tot maximaal € 8  per gewerkte dag (allemaal vanaf 01-01-2022).

Voor wie geldt het akkoord?

Het akkoord geldt voor alle personeelsleden van deze werkgevers:

 • De Stad Brussel en de 18 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • De OCMW’s van voornoemde lokale besturen
 • De niet-ziekenhuisverenigingen “Hoofdstuk XII” en De Berg van Barmhartigheid

Het akkoord geldt niet voor het onderwijzend personeel en het personeel dat bezoldigd wordt op basis van de weddeschalen van de Vlaamse of de Franse Gemeenschap. 

Vanzelfsprekend wordt in een volgende fase de onderhandeling over de uitrol van dit akkoord gevoerd op het niveau van de Stad Brussel en van de 18 betrokken gemeenten.

Transcom - Vervoer en communicatie

Sectoraal akkoord Brusselse lokale overheden afgesloten

©Shutterstock

Na jarenlang onderhandelen en veel ups en downs is de kogel eindelijk door de kerk: deze week bereikten we voor de Brusselse lokale overheden (de stad, de gemeenten en de OCMW's) een sectoraal akkoord over de belangrijkste punten van de eisenbundel die we al in 2018 op tafel legden.

ACV Openbare Diensten is erin geslaagd om klaar en duidelijk haar stempel op het sectoraal akkoord te drukken.

Het akkoord heeft positieve gevolgen voor niet minder dan 25.000 personeelsleden van de Brusselse lokale sector en omvat vier pijlers, die de komende jaren gaandeweg worden uitgerold:

 • Een verhoging van de weddeschalen
 • een verlenging van de geldelijke loopbaan
 • De invoering van een 2de pensioenpijler voor alle contractuele personeelsleden en
 • De invoering resp. verhoging van de maaltijdcheques.

Verhoging weddeschalen

Alle niveaus en rangen gaan erop vooruit, ook zij die de afgelopen 20 jaar al meerdere verhogingen hebben gekend.

 • Niveaus C en CH :1: 2,25%, 2: 2,5%, 3: 3%, 4 en hoger: 2% - vanaf 01-01-2022
 • Niveau D: idem als C en CH – retroactief toegepast tot 01-01-2021
 • Niveau E: alle graden 2% - retroactief toegepast tot 01-01-2021

Omwille van de eerdere verhogingen van niveaus C, D en E werd nu beslist om de niveaus A en B procentueel hogere verhogingen toe te kennen: 

 • Voor de niveaus B1, B2, B3, BH1, BH2 en BH3 telkens 6%; voor de niveaus B4, BH4 en hoger telkens 2% - vanaf 01-07-2023
 • Voor de niveaus A1, A2, A3, AH1, AH2 en AH3 telkens 5% ; voor de niveaus A4, AH4 en hoger telkens 2% - vanaf 01-07-2023

Verlening geldelijke loopbaan

Alle personeelsleden krijgen twee biënnales extra:

 • Voor de niveaus B, C, D en E gaat de geldelijke loopbaan van 27 naar 31 jaar
 • Voor het niveau A gaat de geldelijke loopbaan van 23 naar 27 jaar

De eerste biënnale treedt in werking op 01-01-2023. De tweede treedt in werking op 01-01-2025.

Tweede pensioenpijler

Er wordt een tweede pensioenpijler ingevoerd voor alle contractuele personeelsleden (retroactief toegepast tot 01-01-2021).

Invoering of verhoging maaltijdcheques

De personeelsleden die vandaag nog geen maaltijdcheques krijgen, ontvangen een cheque van minimaal € 3 per gewerkte dag. De personeelsleden die vandaag wel al een cheque krijgen, ontvangen een verhoging van de maaltijdcheques tot maximaal € 8  per gewerkte dag (allemaal vanaf 01-01-2022).

Voor wie geldt het akkoord?

Het akkoord geldt voor alle personeelsleden van deze werkgevers:

 • De Stad Brussel en de 18 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • De OCMW’s van voornoemde lokale besturen
 • De niet-ziekenhuisverenigingen “Hoofdstuk XII” en De Berg van Barmhartigheid

Het akkoord geldt niet voor het onderwijzend personeel en het personeel dat bezoldigd wordt op basis van de weddeschalen van de Vlaamse of de Franse Gemeenschap. 

Vanzelfsprekend wordt in een volgende fase de onderhandeling over de uitrol van dit akkoord gevoerd op het niveau van de Stad Brussel en van de 18 betrokken gemeenten.

Voeding en diensten

Sectoraal akkoord Brusselse lokale overheden afgesloten

©Shutterstock

Na jarenlang onderhandelen en veel ups en downs is de kogel eindelijk door de kerk: deze week bereikten we voor de Brusselse lokale overheden (de stad, de gemeenten en de OCMW's) een sectoraal akkoord over de belangrijkste punten van de eisenbundel die we al in 2018 op tafel legden.

ACV Openbare Diensten is erin geslaagd om klaar en duidelijk haar stempel op het sectoraal akkoord te drukken.

Het akkoord heeft positieve gevolgen voor niet minder dan 25.000 personeelsleden van de Brusselse lokale sector en omvat vier pijlers, die de komende jaren gaandeweg worden uitgerold:

 • Een verhoging van de weddeschalen
 • een verlenging van de geldelijke loopbaan
 • De invoering van een 2de pensioenpijler voor alle contractuele personeelsleden en
 • De invoering resp. verhoging van de maaltijdcheques.

Verhoging weddeschalen

Alle niveaus en rangen gaan erop vooruit, ook zij die de afgelopen 20 jaar al meerdere verhogingen hebben gekend.

 • Niveaus C en CH :1: 2,25%, 2: 2,5%, 3: 3%, 4 en hoger: 2% - vanaf 01-01-2022
 • Niveau D: idem als C en CH – retroactief toegepast tot 01-01-2021
 • Niveau E: alle graden 2% - retroactief toegepast tot 01-01-2021

Omwille van de eerdere verhogingen van niveaus C, D en E werd nu beslist om de niveaus A en B procentueel hogere verhogingen toe te kennen: 

 • Voor de niveaus B1, B2, B3, BH1, BH2 en BH3 telkens 6%; voor de niveaus B4, BH4 en hoger telkens 2% - vanaf 01-07-2023
 • Voor de niveaus A1, A2, A3, AH1, AH2 en AH3 telkens 5% ; voor de niveaus A4, AH4 en hoger telkens 2% - vanaf 01-07-2023

Verlening geldelijke loopbaan

Alle personeelsleden krijgen twee biënnales extra:

 • Voor de niveaus B, C, D en E gaat de geldelijke loopbaan van 27 naar 31 jaar
 • Voor het niveau A gaat de geldelijke loopbaan van 23 naar 27 jaar

De eerste biënnale treedt in werking op 01-01-2023. De tweede treedt in werking op 01-01-2025.

Tweede pensioenpijler

Er wordt een tweede pensioenpijler ingevoerd voor alle contractuele personeelsleden (retroactief toegepast tot 01-01-2021).

Invoering of verhoging maaltijdcheques

De personeelsleden die vandaag nog geen maaltijdcheques krijgen, ontvangen een cheque van minimaal € 3 per gewerkte dag. De personeelsleden die vandaag wel al een cheque krijgen, ontvangen een verhoging van de maaltijdcheques tot maximaal € 8  per gewerkte dag (allemaal vanaf 01-01-2022).

Voor wie geldt het akkoord?

Het akkoord geldt voor alle personeelsleden van deze werkgevers:

 • De Stad Brussel en de 18 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • De OCMW’s van voornoemde lokale besturen
 • De niet-ziekenhuisverenigingen “Hoofdstuk XII” en De Berg van Barmhartigheid

Het akkoord geldt niet voor het onderwijzend personeel en het personeel dat bezoldigd wordt op basis van de weddeschalen van de Vlaamse of de Franse Gemeenschap. 

Vanzelfsprekend wordt in een volgende fase de onderhandeling over de uitrol van dit akkoord gevoerd op het niveau van de Stad Brussel en van de 18 betrokken gemeenten.

ACV Openbare diensten

Sectoraal akkoord Brusselse lokale overheden afgesloten

©Shutterstock

Na jarenlang onderhandelen en veel ups en downs is de kogel eindelijk door de kerk: deze week bereikten we voor de Brusselse lokale overheden (de stad, de gemeenten en de OCMW's) een sectoraal akkoord over de belangrijkste punten van de eisenbundel die we al in 2018 op tafel legden.

ACV Openbare Diensten is erin geslaagd om klaar en duidelijk haar stempel op het sectoraal akkoord te drukken.

Het akkoord heeft positieve gevolgen voor niet minder dan 25.000 personeelsleden van de Brusselse lokale sector en omvat vier pijlers, die de komende jaren gaandeweg worden uitgerold:

 • Een verhoging van de weddeschalen
 • een verlenging van de geldelijke loopbaan
 • De invoering van een 2de pensioenpijler voor alle contractuele personeelsleden en
 • De invoering resp. verhoging van de maaltijdcheques.

Verhoging weddeschalen

Alle niveaus en rangen gaan erop vooruit, ook zij die de afgelopen 20 jaar al meerdere verhogingen hebben gekend.

 • Niveaus C en CH :1: 2,25%, 2: 2,5%, 3: 3%, 4 en hoger: 2% - vanaf 01-01-2022
 • Niveau D: idem als C en CH – retroactief toegepast tot 01-01-2021
 • Niveau E: alle graden 2% - retroactief toegepast tot 01-01-2021

Omwille van de eerdere verhogingen van niveaus C, D en E werd nu beslist om de niveaus A en B procentueel hogere verhogingen toe te kennen: 

 • Voor de niveaus B1, B2, B3, BH1, BH2 en BH3 telkens 6%; voor de niveaus B4, BH4 en hoger telkens 2% - vanaf 01-07-2023
 • Voor de niveaus A1, A2, A3, AH1, AH2 en AH3 telkens 5% ; voor de niveaus A4, AH4 en hoger telkens 2% - vanaf 01-07-2023

Verlening geldelijke loopbaan

Alle personeelsleden krijgen twee biënnales extra:

 • Voor de niveaus B, C, D en E gaat de geldelijke loopbaan van 27 naar 31 jaar
 • Voor het niveau A gaat de geldelijke loopbaan van 23 naar 27 jaar

De eerste biënnale treedt in werking op 01-01-2023. De tweede treedt in werking op 01-01-2025.

Tweede pensioenpijler

Er wordt een tweede pensioenpijler ingevoerd voor alle contractuele personeelsleden (retroactief toegepast tot 01-01-2021).

Invoering of verhoging maaltijdcheques

De personeelsleden die vandaag nog geen maaltijdcheques krijgen, ontvangen een cheque van minimaal € 3 per gewerkte dag. De personeelsleden die vandaag wel al een cheque krijgen, ontvangen een verhoging van de maaltijdcheques tot maximaal € 8  per gewerkte dag (allemaal vanaf 01-01-2022).

Voor wie geldt het akkoord?

Het akkoord geldt voor alle personeelsleden van deze werkgevers:

 • De Stad Brussel en de 18 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • De OCMW’s van voornoemde lokale besturen
 • De niet-ziekenhuisverenigingen “Hoofdstuk XII” en De Berg van Barmhartigheid

Het akkoord geldt niet voor het onderwijzend personeel en het personeel dat bezoldigd wordt op basis van de weddeschalen van de Vlaamse of de Franse Gemeenschap. 

Vanzelfsprekend wordt in een volgende fase de onderhandeling over de uitrol van dit akkoord gevoerd op het niveau van de Stad Brussel en van de 18 betrokken gemeenten.

Het IPA uitgelegd:  waar wordt over onderhandeld?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van het interprofessioneel overleg of IPA. Het zorgt voor:

 • Meer solidariteit onder werknemers  
 • Minder grote verschillen tussen sectoren
 • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Dankzij het sociaal akkoord bereikten we met het sociaal akkoord 2021-2022 o.a. een hoger minimumloon en landingsbanen vanaf 55.

Lees ook verder over het IPA en de loonormwet.

Personalization