IPA 2021-2022: nieuws uit de sectoren!

Midden juli 2021 ondertekenden de sociale partners het sociaal akkoord voor 2021-2022, met daarin onder meer hogere minimumlonen en landingsbanen vanaf 55 jaar.  Het is intussen aan de sectoren om binnen de contouren van dit akkoord meer specifieke regelingen en cao's uit te werken.   

Die onderhandelingen zijn in het najaar van 2021 volop aan de gang.  We houden je hier graag op de hoogte! Je vindt hierna per beroepscentrale een overzicht van de akkoorden en stand van zaken.👇

ACV Puls

Sociaal akkoord bereikt voor sector handel in brandstoffen

Op 16 juli bereikten we ook in de sector handel in brandstoffen een sociaal akkoord voor dit jaar en het volgende. Daarbij hebben we het een en ander kunnen realiseren. De minimumlonen worden verhoogd met 1,1% en ook de premie voor ploegenarbeid wordt verhoogd. Specifiek voor ondernemingen die tankstations en/of depots bevoorraden, zal men een cao nachtarbeid afsluiten. En er komen ook gerichte actie om de veroudering op te vangen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen in het akkoord: 

1. Koopkracht:

- Verhoging vanaf 1/07/2019 van de minimum en reële brutolonen, zoals voorzien in
het IPA, met 1,1%.
- Verhoging van de premie voor ploegenarbeid van 0,25 euro naar 0,50 euro per uur
vanaf 1/1/2020.

2. Mobiliteit

- Invoering van een fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer vanaf de eerste
kilometer, met ingang van 1/9/2019, met automatische koppeling aan jaarlijkse
fiscale indexatie (maximaal vrijgesteld bedrag per kilometer).

3. Syndicale premie

- Verhoging van de syndicale premie van 130 naar 135 euro voor 2019
- Verhoging van de syndicale premie van 135 naar 145 euro voor 2020

4. SWT en tijdskrediet:

4.1. Aanpassing voor 2019-2020 van de huidige sectorale stelsels SWT en tijdskrediet aan het nieuw wettelijk kader (interprofessionele kadercao’s en koninklijke uitvoeringsbesluiten).
4.2. Toegang tot de Vlaamse aanmoedigingspremies tijdskrediet: Er zal een cao (of bijlage aan cao) afgesloten worden waarmee de sector het systeem van de Vlaamse  aanmoedigingspremie bij tijdskrediet zal mogelijk maken.
Wanneer gelijkaardige regelingen tot stand komen in andere gewesten, dan gelden deze bepalingen voor deze gemeenschappen of gewesten, op voorwaarde dat dit geen loonkostverhogende impact heeft voor die betrokken werkgevers.

5. Anciënniteitsverlof

Er wordt met ingang van 1/1/2020 1 dag anciënniteitsverlof per jaar ingevoerd vanaf
5 jaar bedrijfsanciënniteit.

6. Vermindering van patronale bijdrage aan het Sociaal Fonds

6.1 De vermindering van de patronale bijdrage aan het Sociaal Fonds vanaf het eerste kwartaal 2020 naar 15,7% (excl. de 3% die voor het pensioenfonds is gereserveerd).
Hiervoor wordt een nieuwe cao afgesloten die zal ingann op 1/1/2020, en dit als rechtsopvolger van de cao die afloopt op 31/12/2019.
6.2 Indien blijkt dat op basis van de beschikbare reserves van het Fonds, het nodig zou zijn om de patronale bijdragen aan het Fonds te verhogen, derwijze dat men opnieuw boven de 16,5% uitkomt, wordt de bestaande vergoeding voor syndicale werking (30000 euro) proportioneel verminderd en herleid tot 0 euro bij 17,5% (bij wijze van voorbeeld: naar 15000 euro bij 17%, en naar 0 euro bij 17,5%).

7. Precisering "beschikbaarheidstijd" (KB van 7/10/2009)

De sociale partners komen overeen een explicatieve cao af te sluiten met ingang van ten laatste 31/12/2019 om de ongewijzigde bepalingen van het KB van 7/10/2009 te verduidelijken in de zin dat de beschikbaarheidstijd van maximum 2 uur per dag forfaitair is voor werkdagen van tenminste 8 uur.

8. Invoering van een cao nachtarbeid

Specifiek voor ondernemingen die tankstations en/of depots bevoorraden, zal men een cao nachtarbeid in de sector afsluiten, binnen de wettelijke mogelijkheden van de nationale cao's van de NAR.

9. Indexatie en aanpassing van lonen, ARAB- en verblijfsvergoedingen

eenmaal per jaar, op 1 januari op basis van de index van november van het voorgaande jaar.

10. Solidariteitsluik van het pensioenfonds

Akkoord om een andere bestemming te geven aan het luik, te bespreken op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Beheer van het pensioenfonds.

11. Toenemende veroudering in de sector opvangen door:

- acties inzake gendergelijkheid: specifiek voor vrouwen een campagne voor gendergelijkheid: streven naar gendergelijkheid en verbeteren van instroom van vrouwen (geïnspireerd door de CEPA-campagne)
- acties inzake werkbaar werk voor 45-plussers
- acties ter bevordering van instroom van jongeren.
Deze acties zullen worden opgevolgd vanuit de Raad van Bestuur van het Sociaal Fonds.

12. Sociale vrede met betrekking tot de punten die voorwerp hebben uitgemaakt voor
de onderhandelingen van dit akkoord.


ACVBIE - Bouw, industrie en energie

Sociaal akkoord bereikt voor sector handel in brandstoffen

Op 16 juli bereikten we ook in de sector handel in brandstoffen een sociaal akkoord voor dit jaar en het volgende. Daarbij hebben we het een en ander kunnen realiseren. De minimumlonen worden verhoogd met 1,1% en ook de premie voor ploegenarbeid wordt verhoogd. Specifiek voor ondernemingen die tankstations en/of depots bevoorraden, zal men een cao nachtarbeid afsluiten. En er komen ook gerichte actie om de veroudering op te vangen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen in het akkoord: 

1. Koopkracht:

- Verhoging vanaf 1/07/2019 van de minimum en reële brutolonen, zoals voorzien in
het IPA, met 1,1%.
- Verhoging van de premie voor ploegenarbeid van 0,25 euro naar 0,50 euro per uur
vanaf 1/1/2020.

2. Mobiliteit

- Invoering van een fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer vanaf de eerste
kilometer, met ingang van 1/9/2019, met automatische koppeling aan jaarlijkse
fiscale indexatie (maximaal vrijgesteld bedrag per kilometer).

3. Syndicale premie

- Verhoging van de syndicale premie van 130 naar 135 euro voor 2019
- Verhoging van de syndicale premie van 135 naar 145 euro voor 2020

4. SWT en tijdskrediet:

4.1. Aanpassing voor 2019-2020 van de huidige sectorale stelsels SWT en tijdskrediet aan het nieuw wettelijk kader (interprofessionele kadercao’s en koninklijke uitvoeringsbesluiten).
4.2. Toegang tot de Vlaamse aanmoedigingspremies tijdskrediet: Er zal een cao (of bijlage aan cao) afgesloten worden waarmee de sector het systeem van de Vlaamse  aanmoedigingspremie bij tijdskrediet zal mogelijk maken.
Wanneer gelijkaardige regelingen tot stand komen in andere gewesten, dan gelden deze bepalingen voor deze gemeenschappen of gewesten, op voorwaarde dat dit geen loonkostverhogende impact heeft voor die betrokken werkgevers.

5. Anciënniteitsverlof

Er wordt met ingang van 1/1/2020 1 dag anciënniteitsverlof per jaar ingevoerd vanaf
5 jaar bedrijfsanciënniteit.

6. Vermindering van patronale bijdrage aan het Sociaal Fonds

6.1 De vermindering van de patronale bijdrage aan het Sociaal Fonds vanaf het eerste kwartaal 2020 naar 15,7% (excl. de 3% die voor het pensioenfonds is gereserveerd).
Hiervoor wordt een nieuwe cao afgesloten die zal ingann op 1/1/2020, en dit als rechtsopvolger van de cao die afloopt op 31/12/2019.
6.2 Indien blijkt dat op basis van de beschikbare reserves van het Fonds, het nodig zou zijn om de patronale bijdragen aan het Fonds te verhogen, derwijze dat men opnieuw boven de 16,5% uitkomt, wordt de bestaande vergoeding voor syndicale werking (30000 euro) proportioneel verminderd en herleid tot 0 euro bij 17,5% (bij wijze van voorbeeld: naar 15000 euro bij 17%, en naar 0 euro bij 17,5%).

7. Precisering "beschikbaarheidstijd" (KB van 7/10/2009)

De sociale partners komen overeen een explicatieve cao af te sluiten met ingang van ten laatste 31/12/2019 om de ongewijzigde bepalingen van het KB van 7/10/2009 te verduidelijken in de zin dat de beschikbaarheidstijd van maximum 2 uur per dag forfaitair is voor werkdagen van tenminste 8 uur.

8. Invoering van een cao nachtarbeid

Specifiek voor ondernemingen die tankstations en/of depots bevoorraden, zal men een cao nachtarbeid in de sector afsluiten, binnen de wettelijke mogelijkheden van de nationale cao's van de NAR.

9. Indexatie en aanpassing van lonen, ARAB- en verblijfsvergoedingen

eenmaal per jaar, op 1 januari op basis van de index van november van het voorgaande jaar.

10. Solidariteitsluik van het pensioenfonds

Akkoord om een andere bestemming te geven aan het luik, te bespreken op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Beheer van het pensioenfonds.

11. Toenemende veroudering in de sector opvangen door:

- acties inzake gendergelijkheid: specifiek voor vrouwen een campagne voor gendergelijkheid: streven naar gendergelijkheid en verbeteren van instroom van vrouwen (geïnspireerd door de CEPA-campagne)
- acties inzake werkbaar werk voor 45-plussers
- acties ter bevordering van instroom van jongeren.
Deze acties zullen worden opgevolgd vanuit de Raad van Bestuur van het Sociaal Fonds.

12. Sociale vrede met betrekking tot de punten die voorwerp hebben uitgemaakt voor
de onderhandelingen van dit akkoord.


ACV-CSC METEA - Metaal en textiel

Sociaal akkoord bereikt voor sector handel in brandstoffen

Op 16 juli bereikten we ook in de sector handel in brandstoffen een sociaal akkoord voor dit jaar en het volgende. Daarbij hebben we het een en ander kunnen realiseren. De minimumlonen worden verhoogd met 1,1% en ook de premie voor ploegenarbeid wordt verhoogd. Specifiek voor ondernemingen die tankstations en/of depots bevoorraden, zal men een cao nachtarbeid afsluiten. En er komen ook gerichte actie om de veroudering op te vangen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen in het akkoord: 

1. Koopkracht:

- Verhoging vanaf 1/07/2019 van de minimum en reële brutolonen, zoals voorzien in
het IPA, met 1,1%.
- Verhoging van de premie voor ploegenarbeid van 0,25 euro naar 0,50 euro per uur
vanaf 1/1/2020.

2. Mobiliteit

- Invoering van een fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer vanaf de eerste
kilometer, met ingang van 1/9/2019, met automatische koppeling aan jaarlijkse
fiscale indexatie (maximaal vrijgesteld bedrag per kilometer).

3. Syndicale premie

- Verhoging van de syndicale premie van 130 naar 135 euro voor 2019
- Verhoging van de syndicale premie van 135 naar 145 euro voor 2020

4. SWT en tijdskrediet:

4.1. Aanpassing voor 2019-2020 van de huidige sectorale stelsels SWT en tijdskrediet aan het nieuw wettelijk kader (interprofessionele kadercao’s en koninklijke uitvoeringsbesluiten).
4.2. Toegang tot de Vlaamse aanmoedigingspremies tijdskrediet: Er zal een cao (of bijlage aan cao) afgesloten worden waarmee de sector het systeem van de Vlaamse  aanmoedigingspremie bij tijdskrediet zal mogelijk maken.
Wanneer gelijkaardige regelingen tot stand komen in andere gewesten, dan gelden deze bepalingen voor deze gemeenschappen of gewesten, op voorwaarde dat dit geen loonkostverhogende impact heeft voor die betrokken werkgevers.

5. Anciënniteitsverlof

Er wordt met ingang van 1/1/2020 1 dag anciënniteitsverlof per jaar ingevoerd vanaf
5 jaar bedrijfsanciënniteit.

6. Vermindering van patronale bijdrage aan het Sociaal Fonds

6.1 De vermindering van de patronale bijdrage aan het Sociaal Fonds vanaf het eerste kwartaal 2020 naar 15,7% (excl. de 3% die voor het pensioenfonds is gereserveerd).
Hiervoor wordt een nieuwe cao afgesloten die zal ingann op 1/1/2020, en dit als rechtsopvolger van de cao die afloopt op 31/12/2019.
6.2 Indien blijkt dat op basis van de beschikbare reserves van het Fonds, het nodig zou zijn om de patronale bijdragen aan het Fonds te verhogen, derwijze dat men opnieuw boven de 16,5% uitkomt, wordt de bestaande vergoeding voor syndicale werking (30000 euro) proportioneel verminderd en herleid tot 0 euro bij 17,5% (bij wijze van voorbeeld: naar 15000 euro bij 17%, en naar 0 euro bij 17,5%).

7. Precisering "beschikbaarheidstijd" (KB van 7/10/2009)

De sociale partners komen overeen een explicatieve cao af te sluiten met ingang van ten laatste 31/12/2019 om de ongewijzigde bepalingen van het KB van 7/10/2009 te verduidelijken in de zin dat de beschikbaarheidstijd van maximum 2 uur per dag forfaitair is voor werkdagen van tenminste 8 uur.

8. Invoering van een cao nachtarbeid

Specifiek voor ondernemingen die tankstations en/of depots bevoorraden, zal men een cao nachtarbeid in de sector afsluiten, binnen de wettelijke mogelijkheden van de nationale cao's van de NAR.

9. Indexatie en aanpassing van lonen, ARAB- en verblijfsvergoedingen

eenmaal per jaar, op 1 januari op basis van de index van november van het voorgaande jaar.

10. Solidariteitsluik van het pensioenfonds

Akkoord om een andere bestemming te geven aan het luik, te bespreken op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Beheer van het pensioenfonds.

11. Toenemende veroudering in de sector opvangen door:

- acties inzake gendergelijkheid: specifiek voor vrouwen een campagne voor gendergelijkheid: streven naar gendergelijkheid en verbeteren van instroom van vrouwen (geïnspireerd door de CEPA-campagne)
- acties inzake werkbaar werk voor 45-plussers
- acties ter bevordering van instroom van jongeren.
Deze acties zullen worden opgevolgd vanuit de Raad van Bestuur van het Sociaal Fonds.

12. Sociale vrede met betrekking tot de punten die voorwerp hebben uitgemaakt voor
de onderhandelingen van dit akkoord.


Transcom - Vervoer en communicatie

Sociaal akkoord bereikt voor sector handel in brandstoffen

Op 16 juli bereikten we ook in de sector handel in brandstoffen een sociaal akkoord voor dit jaar en het volgende. Daarbij hebben we het een en ander kunnen realiseren. De minimumlonen worden verhoogd met 1,1% en ook de premie voor ploegenarbeid wordt verhoogd. Specifiek voor ondernemingen die tankstations en/of depots bevoorraden, zal men een cao nachtarbeid afsluiten. En er komen ook gerichte actie om de veroudering op te vangen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen in het akkoord: 

1. Koopkracht:

- Verhoging vanaf 1/07/2019 van de minimum en reële brutolonen, zoals voorzien in
het IPA, met 1,1%.
- Verhoging van de premie voor ploegenarbeid van 0,25 euro naar 0,50 euro per uur
vanaf 1/1/2020.

2. Mobiliteit

- Invoering van een fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer vanaf de eerste
kilometer, met ingang van 1/9/2019, met automatische koppeling aan jaarlijkse
fiscale indexatie (maximaal vrijgesteld bedrag per kilometer).

3. Syndicale premie

- Verhoging van de syndicale premie van 130 naar 135 euro voor 2019
- Verhoging van de syndicale premie van 135 naar 145 euro voor 2020

4. SWT en tijdskrediet:

4.1. Aanpassing voor 2019-2020 van de huidige sectorale stelsels SWT en tijdskrediet aan het nieuw wettelijk kader (interprofessionele kadercao’s en koninklijke uitvoeringsbesluiten).
4.2. Toegang tot de Vlaamse aanmoedigingspremies tijdskrediet: Er zal een cao (of bijlage aan cao) afgesloten worden waarmee de sector het systeem van de Vlaamse  aanmoedigingspremie bij tijdskrediet zal mogelijk maken.
Wanneer gelijkaardige regelingen tot stand komen in andere gewesten, dan gelden deze bepalingen voor deze gemeenschappen of gewesten, op voorwaarde dat dit geen loonkostverhogende impact heeft voor die betrokken werkgevers.

5. Anciënniteitsverlof

Er wordt met ingang van 1/1/2020 1 dag anciënniteitsverlof per jaar ingevoerd vanaf
5 jaar bedrijfsanciënniteit.

6. Vermindering van patronale bijdrage aan het Sociaal Fonds

6.1 De vermindering van de patronale bijdrage aan het Sociaal Fonds vanaf het eerste kwartaal 2020 naar 15,7% (excl. de 3% die voor het pensioenfonds is gereserveerd).
Hiervoor wordt een nieuwe cao afgesloten die zal ingann op 1/1/2020, en dit als rechtsopvolger van de cao die afloopt op 31/12/2019.
6.2 Indien blijkt dat op basis van de beschikbare reserves van het Fonds, het nodig zou zijn om de patronale bijdragen aan het Fonds te verhogen, derwijze dat men opnieuw boven de 16,5% uitkomt, wordt de bestaande vergoeding voor syndicale werking (30000 euro) proportioneel verminderd en herleid tot 0 euro bij 17,5% (bij wijze van voorbeeld: naar 15000 euro bij 17%, en naar 0 euro bij 17,5%).

7. Precisering "beschikbaarheidstijd" (KB van 7/10/2009)

De sociale partners komen overeen een explicatieve cao af te sluiten met ingang van ten laatste 31/12/2019 om de ongewijzigde bepalingen van het KB van 7/10/2009 te verduidelijken in de zin dat de beschikbaarheidstijd van maximum 2 uur per dag forfaitair is voor werkdagen van tenminste 8 uur.

8. Invoering van een cao nachtarbeid

Specifiek voor ondernemingen die tankstations en/of depots bevoorraden, zal men een cao nachtarbeid in de sector afsluiten, binnen de wettelijke mogelijkheden van de nationale cao's van de NAR.

9. Indexatie en aanpassing van lonen, ARAB- en verblijfsvergoedingen

eenmaal per jaar, op 1 januari op basis van de index van november van het voorgaande jaar.

10. Solidariteitsluik van het pensioenfonds

Akkoord om een andere bestemming te geven aan het luik, te bespreken op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Beheer van het pensioenfonds.

11. Toenemende veroudering in de sector opvangen door:

- acties inzake gendergelijkheid: specifiek voor vrouwen een campagne voor gendergelijkheid: streven naar gendergelijkheid en verbeteren van instroom van vrouwen (geïnspireerd door de CEPA-campagne)
- acties inzake werkbaar werk voor 45-plussers
- acties ter bevordering van instroom van jongeren.
Deze acties zullen worden opgevolgd vanuit de Raad van Bestuur van het Sociaal Fonds.

12. Sociale vrede met betrekking tot de punten die voorwerp hebben uitgemaakt voor
de onderhandelingen van dit akkoord.


Voeding en diensten

Sociaal akkoord bereikt voor sector handel in brandstoffen

Op 16 juli bereikten we ook in de sector handel in brandstoffen een sociaal akkoord voor dit jaar en het volgende. Daarbij hebben we het een en ander kunnen realiseren. De minimumlonen worden verhoogd met 1,1% en ook de premie voor ploegenarbeid wordt verhoogd. Specifiek voor ondernemingen die tankstations en/of depots bevoorraden, zal men een cao nachtarbeid afsluiten. En er komen ook gerichte actie om de veroudering op te vangen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen in het akkoord: 

1. Koopkracht:

- Verhoging vanaf 1/07/2019 van de minimum en reële brutolonen, zoals voorzien in
het IPA, met 1,1%.
- Verhoging van de premie voor ploegenarbeid van 0,25 euro naar 0,50 euro per uur
vanaf 1/1/2020.

2. Mobiliteit

- Invoering van een fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer vanaf de eerste
kilometer, met ingang van 1/9/2019, met automatische koppeling aan jaarlijkse
fiscale indexatie (maximaal vrijgesteld bedrag per kilometer).

3. Syndicale premie

- Verhoging van de syndicale premie van 130 naar 135 euro voor 2019
- Verhoging van de syndicale premie van 135 naar 145 euro voor 2020

4. SWT en tijdskrediet:

4.1. Aanpassing voor 2019-2020 van de huidige sectorale stelsels SWT en tijdskrediet aan het nieuw wettelijk kader (interprofessionele kadercao’s en koninklijke uitvoeringsbesluiten).
4.2. Toegang tot de Vlaamse aanmoedigingspremies tijdskrediet: Er zal een cao (of bijlage aan cao) afgesloten worden waarmee de sector het systeem van de Vlaamse  aanmoedigingspremie bij tijdskrediet zal mogelijk maken.
Wanneer gelijkaardige regelingen tot stand komen in andere gewesten, dan gelden deze bepalingen voor deze gemeenschappen of gewesten, op voorwaarde dat dit geen loonkostverhogende impact heeft voor die betrokken werkgevers.

5. Anciënniteitsverlof

Er wordt met ingang van 1/1/2020 1 dag anciënniteitsverlof per jaar ingevoerd vanaf
5 jaar bedrijfsanciënniteit.

6. Vermindering van patronale bijdrage aan het Sociaal Fonds

6.1 De vermindering van de patronale bijdrage aan het Sociaal Fonds vanaf het eerste kwartaal 2020 naar 15,7% (excl. de 3% die voor het pensioenfonds is gereserveerd).
Hiervoor wordt een nieuwe cao afgesloten die zal ingann op 1/1/2020, en dit als rechtsopvolger van de cao die afloopt op 31/12/2019.
6.2 Indien blijkt dat op basis van de beschikbare reserves van het Fonds, het nodig zou zijn om de patronale bijdragen aan het Fonds te verhogen, derwijze dat men opnieuw boven de 16,5% uitkomt, wordt de bestaande vergoeding voor syndicale werking (30000 euro) proportioneel verminderd en herleid tot 0 euro bij 17,5% (bij wijze van voorbeeld: naar 15000 euro bij 17%, en naar 0 euro bij 17,5%).

7. Precisering "beschikbaarheidstijd" (KB van 7/10/2009)

De sociale partners komen overeen een explicatieve cao af te sluiten met ingang van ten laatste 31/12/2019 om de ongewijzigde bepalingen van het KB van 7/10/2009 te verduidelijken in de zin dat de beschikbaarheidstijd van maximum 2 uur per dag forfaitair is voor werkdagen van tenminste 8 uur.

8. Invoering van een cao nachtarbeid

Specifiek voor ondernemingen die tankstations en/of depots bevoorraden, zal men een cao nachtarbeid in de sector afsluiten, binnen de wettelijke mogelijkheden van de nationale cao's van de NAR.

9. Indexatie en aanpassing van lonen, ARAB- en verblijfsvergoedingen

eenmaal per jaar, op 1 januari op basis van de index van november van het voorgaande jaar.

10. Solidariteitsluik van het pensioenfonds

Akkoord om een andere bestemming te geven aan het luik, te bespreken op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Beheer van het pensioenfonds.

11. Toenemende veroudering in de sector opvangen door:

- acties inzake gendergelijkheid: specifiek voor vrouwen een campagne voor gendergelijkheid: streven naar gendergelijkheid en verbeteren van instroom van vrouwen (geïnspireerd door de CEPA-campagne)
- acties inzake werkbaar werk voor 45-plussers
- acties ter bevordering van instroom van jongeren.
Deze acties zullen worden opgevolgd vanuit de Raad van Bestuur van het Sociaal Fonds.

12. Sociale vrede met betrekking tot de punten die voorwerp hebben uitgemaakt voor
de onderhandelingen van dit akkoord.


ACV Openbare diensten

Sociaal akkoord bereikt voor sector handel in brandstoffen

Op 16 juli bereikten we ook in de sector handel in brandstoffen een sociaal akkoord voor dit jaar en het volgende. Daarbij hebben we het een en ander kunnen realiseren. De minimumlonen worden verhoogd met 1,1% en ook de premie voor ploegenarbeid wordt verhoogd. Specifiek voor ondernemingen die tankstations en/of depots bevoorraden, zal men een cao nachtarbeid afsluiten. En er komen ook gerichte actie om de veroudering op te vangen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen in het akkoord: 

1. Koopkracht:

- Verhoging vanaf 1/07/2019 van de minimum en reële brutolonen, zoals voorzien in
het IPA, met 1,1%.
- Verhoging van de premie voor ploegenarbeid van 0,25 euro naar 0,50 euro per uur
vanaf 1/1/2020.

2. Mobiliteit

- Invoering van een fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer vanaf de eerste
kilometer, met ingang van 1/9/2019, met automatische koppeling aan jaarlijkse
fiscale indexatie (maximaal vrijgesteld bedrag per kilometer).

3. Syndicale premie

- Verhoging van de syndicale premie van 130 naar 135 euro voor 2019
- Verhoging van de syndicale premie van 135 naar 145 euro voor 2020

4. SWT en tijdskrediet:

4.1. Aanpassing voor 2019-2020 van de huidige sectorale stelsels SWT en tijdskrediet aan het nieuw wettelijk kader (interprofessionele kadercao’s en koninklijke uitvoeringsbesluiten).
4.2. Toegang tot de Vlaamse aanmoedigingspremies tijdskrediet: Er zal een cao (of bijlage aan cao) afgesloten worden waarmee de sector het systeem van de Vlaamse  aanmoedigingspremie bij tijdskrediet zal mogelijk maken.
Wanneer gelijkaardige regelingen tot stand komen in andere gewesten, dan gelden deze bepalingen voor deze gemeenschappen of gewesten, op voorwaarde dat dit geen loonkostverhogende impact heeft voor die betrokken werkgevers.

5. Anciënniteitsverlof

Er wordt met ingang van 1/1/2020 1 dag anciënniteitsverlof per jaar ingevoerd vanaf
5 jaar bedrijfsanciënniteit.

6. Vermindering van patronale bijdrage aan het Sociaal Fonds

6.1 De vermindering van de patronale bijdrage aan het Sociaal Fonds vanaf het eerste kwartaal 2020 naar 15,7% (excl. de 3% die voor het pensioenfonds is gereserveerd).
Hiervoor wordt een nieuwe cao afgesloten die zal ingann op 1/1/2020, en dit als rechtsopvolger van de cao die afloopt op 31/12/2019.
6.2 Indien blijkt dat op basis van de beschikbare reserves van het Fonds, het nodig zou zijn om de patronale bijdragen aan het Fonds te verhogen, derwijze dat men opnieuw boven de 16,5% uitkomt, wordt de bestaande vergoeding voor syndicale werking (30000 euro) proportioneel verminderd en herleid tot 0 euro bij 17,5% (bij wijze van voorbeeld: naar 15000 euro bij 17%, en naar 0 euro bij 17,5%).

7. Precisering "beschikbaarheidstijd" (KB van 7/10/2009)

De sociale partners komen overeen een explicatieve cao af te sluiten met ingang van ten laatste 31/12/2019 om de ongewijzigde bepalingen van het KB van 7/10/2009 te verduidelijken in de zin dat de beschikbaarheidstijd van maximum 2 uur per dag forfaitair is voor werkdagen van tenminste 8 uur.

8. Invoering van een cao nachtarbeid

Specifiek voor ondernemingen die tankstations en/of depots bevoorraden, zal men een cao nachtarbeid in de sector afsluiten, binnen de wettelijke mogelijkheden van de nationale cao's van de NAR.

9. Indexatie en aanpassing van lonen, ARAB- en verblijfsvergoedingen

eenmaal per jaar, op 1 januari op basis van de index van november van het voorgaande jaar.

10. Solidariteitsluik van het pensioenfonds

Akkoord om een andere bestemming te geven aan het luik, te bespreken op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Beheer van het pensioenfonds.

11. Toenemende veroudering in de sector opvangen door:

- acties inzake gendergelijkheid: specifiek voor vrouwen een campagne voor gendergelijkheid: streven naar gendergelijkheid en verbeteren van instroom van vrouwen (geïnspireerd door de CEPA-campagne)
- acties inzake werkbaar werk voor 45-plussers
- acties ter bevordering van instroom van jongeren.
Deze acties zullen worden opgevolgd vanuit de Raad van Bestuur van het Sociaal Fonds.

12. Sociale vrede met betrekking tot de punten die voorwerp hebben uitgemaakt voor
de onderhandelingen van dit akkoord.


Het IPA uitgelegd:  waar wordt over onderhandeld?

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Rol ACV?

Als vakbond zijn we grote voorstander van het interprofessioneel overleg of IPA. Het zorgt voor:

  • Meer solidariteit onder werknemers  
  • Minder grote verschillen tussen sectoren
  • Aandacht voor kwalitatieve thema's in het sociaal overleg zoals telewerk, mobiliteit, vorming, ...

Dankzij het sociaal akkoord bereikten we met het sociaal akkoord 2021-2022 o.a. een hoger minimumloon en landingsbanen vanaf 55.

Lees ook verder over het IPA en de loonormwet.

Personalization